Đất Phật

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 15:41, 05/04/11

:) :) :) :) :)
Tập tin đính kèm
4c74b439_757d2cdd_10323181224132310.jpg
4c74b439_757d2cdd_10323181224132310.jpg (41.36 KiB) Đã xem 2517 lần

find
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 495
Tham gia: 15:42, 04/03/10

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi find » 16:12, 05/04/11

Tam Thánh
SNP0012A.jpg
SNP0012A.jpg (15.09 KiB) Đã xem 2512 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:20, 05/04/11

Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
Tập tin đính kèm
4c301e8e_0f1df4f5_phatthichca31.jpg
4c301e8e_0f1df4f5_phatthichca31.jpg (46.59 KiB) Đã xem 2511 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:27, 05/04/11

Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
Tập tin đính kèm
4bce76bc_7e80e803_sakyamunibuddha245.jpg
4bce76bc_7e80e803_sakyamunibuddha245.jpg (60.5 KiB) Đã xem 2508 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:30, 05/04/11

Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
Tập tin đính kèm
ShakyamuniBuddha2.jpg
ShakyamuniBuddha2.jpg (51.18 KiB) Đã xem 2507 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:32, 05/04/11

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
Tập tin đính kèm
4bce76bc_55198df7_watermarkphp-1.jpg
4bce76bc_55198df7_watermarkphp-1.jpg (43.12 KiB) Đã xem 2506 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:36, 05/04/11

Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu mạn.
Tập tin đính kèm
BuddhaPreachingFirstDhamma.jpg
BuddhaPreachingFirstDhamma.jpg (59.53 KiB) Đã xem 2504 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:45, 05/04/11

Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
Tập tin đính kèm
Buddha16.jpg
Buddha16.jpg (26.77 KiB) Đã xem 2503 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:50, 05/04/11

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
Tập tin đính kèm
12249bb1d9f05d7d.jpg
12249bb1d9f05d7d.jpg (64.1 KiB) Đã xem 2503 lần

hey
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 255
Tham gia: 16:15, 24/02/11

TL: Đất Phật

Gửi bài gửi bởi hey » 16:55, 05/04/11

Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì thi ân có ý mưu đồ.
Tập tin đính kèm
4afa5923_2c9e07c4_040718570503062_resize.jpg
4afa5923_2c9e07c4_040718570503062_resize.jpg (212.6 KiB) Đã xem 2502 lần

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 100 khách.