UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Hỏi đáp, luận giải, trao đổi về tử bình (tứ trụ, bát tự)
Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:01, 03/07/16

UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Tác giả: Từ Đại Thăng

MỤC LỤC
Tựa

Quyển một (1).
Luận Bắt nguồn chỗ sinh ra ngũ hành
Luận chỗ sinh ra thiên địa can chi
Thiên can tương hợp
Luận Thập can chỗ thuộc phương vị chỗ thuộc thập nhị chi
Luận chỗ thuộc về âm dương Thập nhị Địa chi
Luận Thập nhị Chi lục hợp
Luận Thập nhị Chi tam hợp
Luận Thập nhị Chi tương Xung
Luận Thập nhị Chi tương Xuyên( còn gọi là Hại)
Luận Thập nhị Chi Tương Hình
Luận ý nghĩa Can Chi
Luận cầm tinh của Thập nhị Chi
Luận nạp âm Lục thập hoa Giáp Tý cùng chú giải
Luận Thiên can sinh vượng tử tuyệt
Thiên can Ngũ Dương thông biến ( chỉ xem nhật chủ )
Thiên can Ngũ Âm thông biến ( chỉ xem nhật chủ)
Luận quy tắc khởi tháng từ năm
Luận quy tắc khởi giờ theo ngày
Luận phép khởi Thai Nguyên
Luận phép khởi Thai tức
Luận khởi biến pháp
Luận khởi thông pháp
Luận khởi Ngọc Đường Thiên Ất quý nhân
Khởi Thiên Quan quý nhân
Luận Thái Cực quý nhân
Luận Tam Kỳ quý nhân
Luận Nguyệt Đức quý nhân
Luận Nguyệt Đức hợp
Luận Thiên Đức quý nhân
Luận Thiên Trù quý nhân
Luận Phúc Tinh quý nhân
Luận Tam Nguyên
Luận Thập Can Lộc
Luận Dịch Mã
Luận Thiên Xá
Luận Hoa Cái
Luận Thập Can Học Đường
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:04, 03/07/16

Quyển một (2)
Luận Thập Can Thực Lộc
Luận Kim Dư Lộc
Luận Củng Lộc
Luận Giao lộc
Luận Ám lộc
Luận Giáp lộc
Luận Viên Thành
Luận Đế Tọa
Luận Lục Giáp Không Vong
Luận Tiệt lộ Không Vong
Luận Tứ Đại Không Vong
Luận Thập ác Đại bại
Luận ngày Tứ Phế
Luận Thiên Địa chuyển Sát
Luận Thiên La, Địa Võng
Luận Dương Nhận âm phi Nhận, đối cung Dương Nhận tức là Phi Nhận
Luận phép khởi đại vận
Luận phép hành Tiểu Vận
Luận ngũ hành tương sinh tương khắc
Luận Tiết khí ca
Luận thiên địa can chi ám tàng tổng quyết
Lại luận Tiết khí ca
Lại có Địa chi tàng độn ca
Luận Tứ Quý đại tiết quyết
Luận áo quyết thời gian tới tiết khí Nguyệt Sóc
Luận yếu quyết đoạn lưu niên tiết khí nhật thời khắc số
Luận Ngày là chủ
Luận Nguyệt lệnh
Luận Sinh Vượng
Lại luận ngũ hành sinh vượng suy tuyệt cát hung
Luận ngũ hành mộ khố Tài Ấn
Luận Quan Sát hỗn tạp phải chế phục
Luận quy tắc Ngũ hành sinh khắc, chế hóa tất cả đều có chỗ hỷ chỗ hại
Lý Nhị chí âm dương tương sinh
Tử Bình cử yếu ca
Tường giải định chân luận
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:07, 03/07/16

Quyển một (3)
Hỷ Kị thiên

Quyển hai (1)
Kế Thiện thiên
Cách thức xem mệnh
Luận Chính Quan
Luận Quan tinh thái quá
Luận Thiên Quan tức là Thất Sát
Luận Thất Sát tức là Thiên Quan
Luận Ấn thụ
Luận Chính Tài chủ khắc mẹ
Luận Thiên Tài
Luận Thực Thần

Quyển hai (2)
Luận Đảo Thực
Luận Thương Quan
Luận Kiếp Tài
Luận Dương Nhận
Luận Hình Hợp
Luận Phúc Đức tú khí
Luận Tạp Khí ( là Thìn Tuất Sửu Mùi vậy )
Luận Nhật Quý
Luận Nhật Đức
Luận Nhật Nhận
Luận Khôi Cương
Luận Kim Thần
Luận Thời Mộ
18 Nội cách
Chính Quan cách
Tạp khí Tài Quan cách ( Thìn Tuất Sửu Mùi là mộ vậy)
Trụ tháng Thiên Quan cách
Thời thượng Thiên Tài cách
Thời thượng nhất vị quý
Phi Thiên Lộc Mã cách
Đảo Xung cách
Ất Tị Thử quý cách
Lục Ất Thử quý cách
Hợp Lộc cách
Tý diêu Tị cách
Sửu diêu Tị cách
Nhâm kỵ Long bối cách
Tỉnh Lan xoa cách
Quy Lộc cách
Lục âm triều dương cách
Hình Hợp cách
Củng Lộc cách
Củng Quý cách
Ấn thụ cách
Tạp khí Ấn thụ cách
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:10, 03/07/16

Quyển hai (3)
18 Ngoại cách
Lục Nhâm xu Cấn cách
Lục Giáp xu Càn cách
Câu Trần đắc vị cách
Huyền Vũ đương quyền cách
Viêm Thượng cách ( tức là hỏa có ánh sáng )
Nhuận Hạ cách
Tòng Cách cách ( còn gọi là Âm tòng Cách cách )
Giá Sắc cách
Khúc Trực cách
Nhật Đức tú khí cách
Phúc Đức cách
Khí mệnh Tòng Tài cách
Thương quan sinh Tài cách
Khí mệnh Tòng Sát cách
Thương quan đới Sát cách
Tuế Đức phù Sát cách
Tuế Đức phù Tài cách
Giáp Khâu cách ( còn gọi là Củng Tài )
Lưỡng Can bất tạp cách
Ngũ hành câu túc cách
Chi thần nhất tự
Thiên Nguyên nhất khí
Phượng Hoàng trì
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:14, 03/07/16

Quyển ba (1)
Lục thân tổng luận
Lục Thân tiệp yếu ca
Luận Cha
Luận Mẹ
Luận Thê thiếp
Luận anh em trai chị em gái
Luận Tử Tức
Luận Phụ nữ tổng quyết
Âm Mệnh phú
Chương Nữ mệnh phú quý bần tiện
Nữ mệnh quý cách
Nữ mệnh tiện cách
Cổn lãng Đào hoa
Nữ mệnh tổng đoán ca
Luận Tiểu Nhi
Quy tắc luận Tiểu nhi Quan Sát
Luận Tính tình
Luận Tật bệnh
Luận Đại vận
Luận Thái Tuế cát hung
Luận vận hóa khí
Hóa khí Thập Đoạn Cẩm (kỳ nhất)
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:33, 03/07/16

Quyển ba (2)
Thần thú bát pháp: có Loại, Thuộc, Tòng, Hóa, Phản, Chiếu, Quỷ, Phục
Luận Cách cục Sinh Tử dẫn dụng
Luận Chinh Thái tuế
Tạp luận khẩu quyết
Quần hưng luận, nhất đương hưng, nhị quật khởi, tam tụ hưng, tứ trung hưng, ngũ mạt hưng
Luận Hưng Vong
Bảo pháp đệ nhất
Bảo pháp đệ nhị
Luận Thốn kim Sưu Tủy ( Sưu Tủy ca )
Luận mệnh tế pháp ( Hòa thượng họ Tuân chính truyền ca, tức là do Ấn Tịnh Thiền sư truyền lại vậy. )
Thuyết Thương quan
Tâm kính ca ( Tức 《 Tâm kính ngũ thất phú 》)
Quyển ba (3)
Yêu tường phú
Lạc Dịch phú
Tâm Tướng phú
Huyền Cơ phú
U Vi phú
Phú nguyên lý tiêu tức Ngũ hành (Chương này luận mệnh dễ nhìn, rất tốt)

Quyển bốn (1)
Kim Ngọc phú
Bích Uyên phú (tức là Tiệp Trì Thiên Lý Mã, cùng nguồn gốc)
Tạo Vi luận
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:37, 03/07/16

Quyển bốn (2)
Nhân Giám luận
Ái Tăng phú
Vạn Kim phú ( Giống Uyên nguyên )
Kèm theo yếu quyết Tiệp trì huyền diệu ( chỗ này là tập hợp nhiều khẩu quyết của các chuyên gia)
Uyên Nguyên tập thuyết
Tử bình bách chương luận Khoa Giáp (*) ca
Tứ ngôn độc bộ
Thân Nhược luận
Khí mệnh Tòng Sát luận
Quyển bốn (3)
Ngũ ngôn Độc bộ
Thi quyết Tiết tháng giêng kiến Dần
Thi quyết Tháng hai tiết kiến Mão
Thi quyết tháng ba kiến tiết Thìn
Thi quyết tháng tư kiến tiết Tị
Thi quyết tháng 5 kiến tiết Ngọ
Thi quyết tháng 6 kiến tiết Mùi
Thi quyết tháng 7 kiến tiết Thân
Thi quyết tháng 8 kiến tiết Dậu
Thi quyết tháng 9 kiến tiết Tuất
Thi quyết tháng 10 kiến tiết Hợi
Thi quyết tháng 11 kiến tiết Tý
Thi quyết tháng 12 kiến tiết Sửu
Thể tượng Thập thiên Can. ( Tập Túy Tỉnh Tử, kèm theo dễ xem)
Thể tượng thập nhị Chi
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:40, 03/07/16

Quyển năm (1)
Thi quyết Chính Quan
Thi quyết Thiên quan tức giống Thất Sát
Thi quyết Ấn thụ
Thi quyết Chính Tài
Thi quyết Thiên Tài
Thi quyết Thực thần
Thi quyết Thương quan
Thi quyết Dương Nhận, tức Kiếp tài
Thi quyết Hình hợp
Thi quyết Nhật Quý
Thi quyết Kim Thần
Thi quyết Nhật Đức
Thi quyết Khôi Cương
Thi quyết Thời Mộ
Thi quyết Tạp khí Tài Quan
Thi quyết Thời thượng Thiên Tài
Thi quyết Thời thượng nhất vị quý
Thi quyết Phi Thiên Lộc Mã
Thi quyết Lục Ất Thử quý
Thi quyết Hợp Lộc
Thi quyết Tý diêu Tị
Thi quyết Sửu diêu Tị cách
Thi quyết Nhâm kỵ Long bối
Thi quyết Tỉnh Lan Xoa cách
Thi quyết Quy Lộc cách
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:43, 03/07/16

Quyển năm (2)
Thi quyết Lục Âm triều Dương
Thi quyết Củng Lộc củng Quý
Thi quyết Lục Giáp xu Càn
Thi quyết Lục Nhâm xu Cấn
Thi quyết Mậu Kỷ thổ hiệu Câu Trần đắc vị
Thi quyết Nhâm Quý thủy hiệu Huyền Vũ đương quyền
Thi quyết Nhuận Hạ cách
Thi quyết Tòng Cách
Thi quyết Giá Sắc
Thi quyết Khúc Trực cách
Thi quyết Viêm Thượng cách
Thi quyết Phúc Đức cách
Thi quyết Khí mệnh Tòng Tài
Thi quyết Khí mệnh Tòng Sát
Thi quyết Sát trọng có cứu
Thi quyết Thiên Nguyên nhất khí
Thi quyết Hóa khí
Thi quyết Thiên Nguyên nhất tự
Thi quyết Hình Xung
Thi quyết khắc vợ
Thi quyết khắc con
Thi quyết Vận Hối
Thi quyết Vận Thông
Thi quyết mang tật bệnh
Thi quyết Thọ nguyên
Thi quyết Phiêu đãng
Thi quyết Nữ mệnh
Thi quyết Trường sinh
Thi quyết Mộc dục
Thi quyết Quan đới
Thi quyết Lâm quan
Thi quyết Đế vượng
Thi quyết Suy Bệnh Tử
Thi quyết Mộ Khố
Thi quyết Tuyệt Thai
Thi quyết Thai Dưỡng
Quyển năm (3)
Ngũ hành sinh khắc phú
Lạc Lục Tử - Tiêu Tức phú
Phép luận tóm tắt bát tự
Hội mệnh yếu thuyết
Đầu trang

Hùng804
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 342
Tham gia: 10:34, 25/06/16

Re: UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Gửi bài gửi bởi Hùng804 » 11:47, 03/07/16

UYÊN HẢI TỬ BÌNH TOÀN TẬP

Tác giả: Từ Đại Thăng (Trung Quốc)
Người dịch: Hùng804


Tựa

Lý lẽ Uyên Hải Tử bình, bắt đầu có từ Đại phu Lý Công Hư Trung thời nhà Đường, lấy năm tháng ngày giờ người sinh, sinh khắc vượng tướng, hưu tù chế hóa, quyết định cả đời, ứng nghiệm như thần vậy. Cùng với các chư vị họ Công, Hoăng, Xương, Lê, Hàn, Công làm ra tác phẩm Mộ chí để ghi nhớ, sau đến Lữ Tài đại phu lại chế định, cũng không kể ra ai là tác giả. Đến thời Tống có Từ Đại Thăng lại lấy nhật chủ con người sinh phân ra làm lục sự, nghị luận tinh vi, ý là tập hợp lại nhiều nhà nho làm ra sách 《 Uyên Hải 》, truyền bá cho đến nay, biết tất cả tổ tông. Về sau có nhiều nhà, sao lục tập Uyên Nguyên, phụ họa nghĩa lý văn chương, cho đến nay đã mấy trăm năm rồi. Bản tịch sai lầm có Hợi heo lỗ ngư, nghĩa lý học giả ít biết. Thời Kim Đường vua khen ngợi làm nghi lễ thỉnh cầu tinh thông lý lẻ này, lấy hai sách hợp lại, thêm khẩu quyết, đúng là sai lầm bịp bợm. Ôi! không treo bình mà hóa gậy, ai có thể dễ dàng thay đổi. Hành khắc hậu thế, để kẻ học sau, không thể phạm tới người xưa. Thành sách, chỉ có thời Đường, ghi chép ngoài còn lại để dẫn.
Sùng Trinh (niên hiệu của Vua Tư Tông thời nhà Minh bên Trung Quốc, công nguyên 1628-1644), Đầu mùa Đông năm thứ 7, ngày tốt khắc trùng.

***********************
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tứ trụ”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 520 khách.