Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 13:03, 08/10/20
Môc huynh đã viết: 12:46, 07/10/20 TÌM THẤY SỰ LOGIC SAU MỘT TRANG SÁCH THIẾU LOGIC.

Hình ảnh
TIẾP THEO


Hình ảnh

* ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY.
Hình ảnh

* TÌM RA CHÂN TƯỚNG CẤU TRÚC CỦA LÁ SỐ TỬ VI.
Hình ảnh

SỰ LOGIC ỨNG VÀO LÁ SỐ.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 10:30, 09/10/20 Hình ảnh
https://www.facebook.com/ntdvncom/video ... 9756827909
Hình ảnh

* Trích đoạn:
Hoang Habach
Nhận định về con người Trump thì vô vàn, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục làm Tổng Thống, ngoài lá số tử vi, chúng ta còn thấy trong quá khứ với biết bao đời TT Mỹ, khi trong tình trạng căng thẳng Nước Mỹ giao tranh( chiến tranh có thể sảy ra), bệnh dịch, suy thoái...thì Nước Mỹ hầu như không thay đổi Tổng Thống Mỹ lần nào. Lịch sử sẽ lặp lại
[/quote]

Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 10:30, 11/10/20
Môc huynh đã viết: 10:30, 09/10/20 Hình ảnh
https://www.facebook.com/ntdvncom/video ... 9756827909
Hình ảnh

* Trích đoạn:
Hoang Habach
Nhận định về con người Trump thì vô vàn, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục làm Tổng Thống, ngoài lá số tử vi, chúng ta còn thấy trong quá khứ với biết bao đời TT Mỹ, khi trong tình trạng căng thẳng Nước Mỹ giao tranh( chiến tranh có thể sảy ra), bệnh dịch, suy thoái...thì Nước Mỹ hầu như không thay đổi Tổng Thống Mỹ lần nào. Lịch sử sẽ lặp lại
Hình ảnh
[/quote]


https://www.youtube.com/watch?v=G3uYq7JjGDQ
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 18:51, 11/10/20
Môc huynh đã viết: 10:30, 11/10/20
Môc huynh đã viết: 10:30, 09/10/20 Hình ảnh
https://www.facebook.com/ntdvncom/video ... 9756827909
Hình ảnh

* Trích đoạn:
Hoang Habach
Nhận định về con người Trump thì vô vàn, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục làm Tổng Thống, ngoài lá số tử vi, chúng ta còn thấy trong quá khứ với biết bao đời TT Mỹ, khi trong tình trạng căng thẳng Nước Mỹ giao tranh( chiến tranh có thể sảy ra), bệnh dịch, suy thoái...thì Nước Mỹ hầu như không thay đổi Tổng Thống Mỹ lần nào. Lịch sử sẽ lặp lại
Hình ảnh

https://www.youtube.com/watch?v=G3uYq7JjGDQ
Hình ảnh
[/quote]


https://www.facebook.com/nuocmyxaxoi782 ... 7900147001
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 12:46, 07/10/20 TÌM THẤY SỰ LOGIC SAU MỘT TRANG SÁCH THIẾU LOGIC.

Hình ảnh


ÂM VỚI DƯƠNG(NGÀY & ĐÊM) <=> LOGIC TỪ ĐỘ SỐ CUNG TỚI QUẺ & VỊ TRÍ CHUẨN CỦA CÁC SAO CHÍNH TINH ÂM & DƯƠNG.

Hình ảnh


LOGIC VỀ PHƯƠNG VỊ BẮC>< NAM CỦA ĐỊA CẦU.
Hình ảnh
Hình ảnh

* Lấy lá số ra ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=9smPJ7d_A5c&t=1s
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

VUI LÀ CHÍNH https://www.youtube.com/watch?v=yZS8q3WNOlk


* Một nét bản sắc truyền thống phụ nữ Việt ....
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 13:14, 13/10/20 VUI LÀ CHÍNH https://www.youtube.com/watch?v=yZS8q3WNOlk


* Một nét bản sắc truyền thống phụ nữ Việt ....
Hình ảnh

HAI CHIỀU HƯỚNG... ĐỂ MỖI NGƯỜI TỰ CHỌN, ỦNG HỘ & ĐẤU TRANH CHO MỘT VỊ TT MỸ.

1/ ỦNG HỘ ĐẢNG DÂN CHỦ.
Cánh tả, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa cào bằng (chủ nghĩa bình quân) với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người bất chấp sự khác biệt về năng lực, đặc điểm cá nhân, khả năng lao động và thường sử dụng công cụ là sự can thiệp của Nhà nước với nền kinh tế. (Bản chất hơi hướng Cộng sản chủ nghĩa - Mác)


1/ ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA.
Cánh hữu, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế với mục tiêu hướng tới sự giàu có cho toàn xã hội mặc dù điều này có thể gây ra bất bình đẳng. Đồng thời cánh hữu cũng mong muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Nhà nước đối với nền kinh tế. (Bản chất tự do kiểu Mỹ)
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 16:20, 13/10/20
Môc huynh đã viết: 13:14, 13/10/20 VUI LÀ CHÍNH https://www.youtube.com/watch?v=yZS8q3WNOlk


* Một nét bản sắc truyền thống phụ nữ Việt ....
Hình ảnh

HAI CHIỀU HƯỚNG... ĐỂ MỖI NGƯỜI TỰ CHỌN, ỦNG HỘ & ĐẤU TRANH CHO MỘT VỊ TT MỸ.

1/ ỦNG HỘ ĐẢNG DÂN CHỦ.
Cánh tả, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa cào bằng (chủ nghĩa bình quân) với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người bất chấp sự khác biệt về năng lực, đặc điểm cá nhân, khả năng lao động và thường sử dụng công cụ là sự can thiệp của Nhà nước với nền kinh tế. (Bản chất hơi hướng Cộng sản chủ nghĩa - Mác)


2/ ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA.
Cánh hữu, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế với mục tiêu hướng tới sự giàu có cho toàn xã hội mặc dù điều này có thể gây ra bất bình đẳng. Đồng thời cánh hữu cũng mong muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Nhà nước đối với nền kinh tế. (Bản chất tự do kiểu Mỹ)
Tiếp
3/ Như vậy chứng tỏ thời đại công nghệ thông tin, công chúng có khác. Đa số họ nhận ra chân tướng không chỉ nằm ở một cá nhân con người.

Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 21:06, 13/10/20
Môc huynh đã viết: 16:20, 13/10/20
Môc huynh đã viết: 13:14, 13/10/20 VUI LÀ CHÍNH https://www.youtube.com/watch?v=yZS8q3WNOlk


* Một nét bản sắc truyền thống phụ nữ Việt ....
Hình ảnh

HAI CHIỀU HƯỚNG... ĐỂ MỖI NGƯỜI TỰ CHỌN, ỦNG HỘ & ĐẤU TRANH CHO MỘT VỊ TT MỸ.

1/ ỦNG HỘ ĐẢNG DÂN CHỦ.
Cánh tả, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa cào bằng (chủ nghĩa bình quân) với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người bất chấp sự khác biệt về năng lực, đặc điểm cá nhân, khả năng lao động và thường sử dụng công cụ là sự can thiệp của Nhà nước với nền kinh tế. (Bản chất hơi hướng Cộng sản chủ nghĩa - Mác)


2/ ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA.
Cánh hữu, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế với mục tiêu hướng tới sự giàu có cho toàn xã hội mặc dù điều này có thể gây ra bất bình đẳng. Đồng thời cánh hữu cũng mong muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Nhà nước đối với nền kinh tế. (Bản chất tự do kiểu Mỹ)
Tiếp
3/ Như vậy chứng tỏ thời đại công nghệ thông tin, công chúng có khác. Đa số họ nhận ra chân tướng không chỉ nằm ở một cá nhân con người.

Hình ảnh
Trích qua fb https://www.facebook.com/ha.bach.712/po ... &ref=notif

Chau Nguyen
Với mình thii dân chủ jay cộng hòa thắng thì củng ok vì nếu dc thắng thì chống Trung cũng như nhau cò chăng # nhau là cách đánh . Còn về kt nếu dc thắng thì VN sẽ lợi hơn vì khả năng nối lại TTP nhiều hơn . Mâu thuẫn kt giữa Mỹ va châu Âu bớt căng thẳng . Và khả năng châu Âu sẽ cùng Mỹ trói Trung mạnh hơn .
· Trả lời · 28 phút
Hoang Habach
Bạn nhìn vào BẢN CHẤT của hai Đảng DC và CH Mỹ, Chau Nguyen.
Mình chỉ đề cập tới tổng thể của hai xu hướng XH, do hai Đảng cầm quyền Mỹ định hướng tương lai...
Lòng tham con người là không đáy, vậy làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu...của Đảng DC có hoang đường ở thời đại này không?
Những diễn biến thời cuộc, mình chưa đề cập.
· Trả lời · 2 phút
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2459
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 16:25, 04/10/20
Môc huynh đã viết: 10:52, 04/10/20
Hình ảnh
TRÍCH FB> https://www.facebook.com/ha.bach.712
My Bach
Trump is the worst thing has happened to America. He's such a disgrace. The whole country is bleeding and dying at the moment. The darkest future would be another 4 years of hell.
· Trả lời · Xem bản dịch · 3 giờ
Hoang Habach
Nhận định về con người Trump thì vô vàn, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục làm Tổng Thống, ngoài lá số tử vi, chúng ta còn thấy trong quá khứ với biết bao đời TT Mỹ, khi trong tình trạng căng thẳng Nước Mỹ giao tranh( chiến tranh có thể sảy ra), bệnh dịch, suy thoái...thì Nước Mỹ hầu như không thay đổi Tổng Thống Mỹ lần nào. Lịch sử sẽ lặp lại My Bach

My Bach
Hoang Habach cả nước đang hy vọng vào ngày bầu cử nhưng người VN ít học vẫn cuồng Trump cả trong nước lẫn ở VN làm con thấy nhục lắm.
· Trả lời · 3 giờ
Hoang Habach
Lịch sử sẽ lặp lại, có thể người ít học sẽ cuồng Trump, nếu có học và hiểu sâu hơn, thì ông ta cũng chỉ là thứ công cụ được giới in tiền USD Mỹ, tạo dựng nên mà thôi. My Bach
· Trả lời · 3 giờ
Trương Mạnh Hoà
Hoang Habach em mong ông ấy làm TT! Covy chỉ là võ của TT Trurmp anh nhể😂
· Trả lời · 3 giờ
Hoang Habach
Như trên mình đã viết Trương Mạnh Hoà:
" cho tới thời điểm này thì ông ta làm gì có đối thủ xứng tầm tranh cử với ông nhỉ"
Mình dùng ngôn từ "ông ta" là sự hậu thuẫn của thế lực vô hình, đã chiếm quyền trị vì Nước Mỹ và Thế giới từ những năm 1800 x tới nay.
Covid chỉ là tiểu tiết nhỏ, trong chiến sự so găng về bản vị vàng đen của đồng USD giữa hai thế lực Mỹ >< Nga + Trung, đang vào giai đoạn căng thẳng...
Lịch sử Mỹ đã để lại dấu ấn, từ thời TT Mỹ Abraham Lincoln và các vị TT Mỹ khác đã bị ám sát còn đó, cho tới các nguyên thủ Quốc gia độc lập trên toàn Thế giới đã bị bắn bỏ, gần đây là Nước Venezuela ...Bạn thấy có ai và thế lực nào toàn vẹn, khi muốn chen chân thay đổi bản vị vàng đen của đồng USD Mỹ.
* Mong... thì không có sự lưa chọn, mình và đại đa số công chúng đều thấy rõ, ông nào lên làm TT mỹ thì dân nghèo chăm chỉ lao động vẫn được hưởng lợi chính đáng, chuyện có sự lệch pha ít, nhiều sẽ không đáng kể...
* Trump tái cử thì chuyện ngăn sông cấm chợ vẫn tái diễn, định cư hay đi lại vào Mỹ sẽ còn khó khăn( chỉ là tạm thời), để bảo đảm an toàn cho Nước Mỹ, khi Mỹ còn trong trận đấu với Nga + Trung...
· Trả lời · 1 giờ
Ngô Quân
Hoang Habach Việc đưa ông Joe Biden để làm đối thủ của ông Trump đã rõ, mục đích là chỉ làm cho ông Trump càng trở nên sáng hơn, để đưa ông ấy lên thành ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời. Mọi thứ đã được sắp xếp, Chỉ là trò chơi Vương quyền của giới tinh hoa thôi ạ.
· Trả lời · 1 giờ
Hoang Habach
Viết ra thì ít người tin, bởi công chúng có thời gian rảnh đâu mà tìm tòi nghiên cứu sâu. Ngô Quân
· Trả lời · 1 giờ
Ngô Quân
Hoang Habach Chính vì sự lười biếng, thói vô cảm đó nên dễ bề bị dìu dắt. Giống như đàn cừu bị một con chó sói dồn vào chân tường và thịt dần.
· Trả lời · 1 giờ
Trương Mạnh Hoà
Hoang Habach vâng anh
· Trả lời · 1 giờ
Viết phản hồi...

Phan Viết Trung
Cộng Hoà chiến thắng lại tiếp tục gieo rắc chiến tranh trên toàn thế giới thôi chú
· Trả lời · 2 giờ
Hoang Habach
Một cuộc chiến giữ ngôi vị bá chủ, mà phía người Mỹ chỉ cần dùng giấy trắng và không mất mấy tiền công, để in ra tiền USD cho việc sx vũ khí và nuôi cả bộ máy chiến tranh hiện đại khổng lồ nhất Thế giới( chiến tranh không cần tới tiều thu thuế của người dân Mỹ) Phan Viết Trung

MINH CHỨNG, MỸ >< NGA + TRUNG CĂNG THẲNG

https://tuoitre.vn/trung-quoc-noi-san-s ... hGJgDyY6pc
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”