Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Các bài viết học thuật về môn tứ trụ (tử bình, bát tự)
VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:25, 28/01/14

2 - Sát dụng ấn cách
133- Mậu tý giáp dần mậu ngọ giáp dần
Ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân
Mậu thổ sanh tháng dần, giờ dần; thổ suy mộc thịnh vượng, mừng mậu thổ tọa ngọ hỏa, sanh trợ hữu tình, sát vượng đương quyền, một ngọ hỏa ấn thụ có thể hóa sát. Tý thủy chi tài, sanh dần mộc không xung ngọ hỏa, có thể thông quan. Vận trình nam phương hỏa thổ, đăng khoa bảng vàng, danh vị cực phẩm.
134- Kỷ hợi bính dần mậu tý giáp dần
Ất sửu/ giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân
Mệnh này cách cục xem qua đẹp hơn mệnh trước, tứ trụ này tài ấn tọa trường sanh, mệnh trước ấn phùng tài xung, chẳng biết mệnh trước nhật chủ tọa ấn thụ, lưỡng sát sanh ấn, nhờ đó nhật chủ vững chắc, mệnh này nhật chủ tọa tài tinh, ngược lại tài sanh sát. Thêm chi vận phương tây bắc, năm mậu ngọ hương bảng đề danh, kỷ mùi trúng tiến sĩ, mệnh này hai năm tỉ kiếp trợ thân, xung khử tài tinh vi diệu vậy. Nhâm vận, khắc ấn thụ bính hỏa; năm đinh bị người hại, bị thu hồi lộc; tuất vận hợp dần hóa ấn, đam mê danh sắc thu hoa xuân nguyệt. Hậu vận tân dậu, mộc nhiều kim khuyết, tiết thổ sanh thủy, hợp mất bính hỏa sanh thủy, sao tránh được tai họa?
135- Mậu thìn canh thân giáp tý giáp tý
Tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão
Mệnh này mộc hư nhược kim vượng, thìn thổ sanh kim, nhật chủ suy thật đáng ngại vậy. Tuy nhiên mừng chi toàn thủy cục, hóa khí sát, sanh hóa hữu tình. Đến quý hợi vận, đăng khoa giáp bảng, công danh quan vận thông suốt; bính dần đinh mão vận, nên đắc chế hóa. Làm quan tổng đốc, quan đồ yên ổn, mệnh vượt qua nguy hiểm thật bình thản.
136- Mậu ngọ bính thìn canh dần bính tuất
Ðinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất
Mệnh này can thấu hai sát, chi hợp sát cục, mừng mậu thổ nguyên thần thấu xuất, có thể hóa sát; dần mộc tài tinh nguyên có thể khắc phá mậu thổ ấn thụ, mừng hội hỏa cục, ngược lại sanh mậu thổ. Đến vận kỷ mùi, khoa giáp liên đăng; vận canh thân, tân dậu, trợ nhật chủ hữu tình, nổi danh chốn quan trường, rạng rỡ tổ tông.
137- Quý hợi quý hợi đinh mão quý mão
Nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn
Mệnh này thiên can thấu ba quý, chi tàng hai hợi, thủy đương quyền nắm lệnh. Mừng tứ trụ vô kim, hai ấn hợp mộc cục, sanh hóa không khắc mà thuần. Tân dậu, canh thân vận, công danh khó được, không tránh được hình tang háo táng; giao kỷ mùi vận, can kỷ chế sát, chi mùi hợp ấn cục, công danh đột ngột mà tiến; tiếp đến vận mậu ngọ, đinh tị, bính vận, làm quan, danh lợi song toàn.
3 - Thực thần chế sát cách
138- Mậu thìn mậu ngọ nhâm thìn giáp thìn
Kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý
Mệnh này tứ trụ toàn sát, mừng chi tàng ba thìn, thông căn thủy khố, mừng tứ trụ không có kim, giờ thấu giáp mộc thực thần chế sát. Thìn chứa mộc dư khí. Tiền vận quan ấn đều vượng, toàn tai hung thất bại. Đến quý hợi vận, thực thần phùng sanh, nhật chủ đắc lộc, khoa giáp liên đăng, giáp vận được bổ nhiệm huyện lệnh; tý vận suy thần xung vượng thần, mất lộc.
139- Canh thân canh thìn giáp tuất bính dần
Tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất
Mệnh này giáp mộc sanh tháng thìn, tuy còn dư khí, nhưng canh kim cũng thấu, thông căn nên vượng, mừng giờ dần nhật chủ lộc vượng, vi diệu bính hỏa độc thấu, chế sát bảo hộ nhật chủ. Ngọ vận ám hội hỏa cục, đăng hương bảng; giáp thân, ất dậu vận, sát phùng lộc vượng, hình tang hao tán quá nhiều; đến bính tuất vận, đắc quan tri huyện.
140 - Nhâm tý nhâm tý bính tuất mậu tuất
Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ
Mệnh này trụ năm trụ tháng đều nhâm tý, thế sát quá cường vượng. Mừng nhật chủ tọa tuất, thông căn hỏa khố, diệu dụng mậu thổ thấu xuất, đủ để chế sát hộ thân, thêm vận trình đông nam, phù nhật chủ chế sát. Đến ất mão vận, thuỷ lâm tuyệt địa, hỏa phùng sanh, hưởng lộc vua ban, danh tiếng lẫy lừng, làm quan đến chức tri huyện.
141 - Nhâm thân bính ngọ canh ngọ bính tuất
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Mệnh này hai bính hỏa sát đương quyền lâm vượng, nguyên đáng ngại vậy. Mừng can năm nhâm thủy tọa thân kim, đủ sức chế sát, vi diệu tứ trụ không có mộc, tất thủy không bị tiết, hỏa không có sinh trợ. Thân vận, kim thủy đắc trợ, nhập quan; dậu vận chi thuộc phương tây, sớm giữ chức quan nổi tiếng; hậu vận kim thủy, nên dụng thần đắc lực cát lợi, do được sắp xếp mà làm tri huyện.
4 - Hợp quan lưu sát cách (hợp bỏ mất quan, giữ lại sát)
142- Quý sửu mậu ngọ bính ngọ nhâm thìn
Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý
Mệnh này bính hỏa sanh vào trọng hạ, nhật chủ cực vượng. mậu hợp quý hóa hỏa kỵ thần, mừng nhâm thủy thông căn thìn khố; vi diệu chi năm sửu thổ, đủ sức hối hỏa sanh kim mà chứa thủy, nên quý thủy đắc căn gốc, tuy hợp mà không hóa vậy. Không hóa nhưng mừng được hợp, do không tranh với nhâm thủy hĩ. Khi đến ất mão, giáp dần vận, khắc thổ bảo vệ thủy, quan trình thăng tiến; đến quý sửu vận, làm thiên châu mục; nhâm tý vận, nhập cung vua quan trung đường, danh lợi song toàn (sung túc, đầy đủ).
143- Quý tị mậu ngọ bính ngọ nhâm thìn
Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất
Mệnh này bính hỏa cũng sanh tháng hạ, cùng mệnh trước khác một chữ sửu thổ, thiên uyên chi cách. Đến như sửu thuộc phương bắc thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, có thể giảm thế mãnh liệt của ngọ hỏa, có thể chứa thủy sanh kim. Tị thuộc nam phương hỏa địa, quý thủy lâm tuyệt địa, tức hỗn tạp vậy. Tức không thanh vậy. Mệnh trước mậu quý hợp mà không hóa, mệnh này mậu quý hợp mà hóa, chẳng những không trợ sát, mà còn hóa hỏa là tỉ kiếp, ngược lại trợ kình dương thêm cường bạo. Tị tàng canh kim, không có dẫn xuất, nhâm thủy tuy thông căn thủy khố, nhưng thiếu kim sanh trợ (không thuộc cách tài sinh nhược sát), tượng thanh khô quan sát suy nhược, thêm vận bốn mươi năm gặp mộc hỏa, sanh trợ tỉ kiếp, cho nên trên không thể kế thừa danh tiếng của thân phụ, dưới không thể giữ được gia nghiệp, lục thân cốt nhục, đồng gặp tai họa, nửa đời sự nghiệp, tan tác như mây bay. Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản. Do không cam tâm có học vị lại không thành nhân, mời thầy xem mệnh, không nghiệm được quẻ nào, đau khổ tột cùng. Tính tình thành thật không thích phô trương, không siểm nịnh, quá ngạo mạn, giao du không cố định, gặp rủi ro, theo di huấn tổ tiên, không dám làm càn. Gia nghiệp điêu tàn, dốc lòng học mệnh lý, làm kế sinh nhai.
144- Mậu thân quý hợi bính ngọ nhâm thìn
Giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị
Mệnh này bính hỏa nhật chủ tọa ngọ vượng, sanh vào tháng hợi, bính lâm tuyệt địa cực hưu tù; ngũ hành không có mộc, nhâm quý đều thấu xuất, chi phùng thân kim hợi thủy vượng địa, lập môn hộ. Mừng mậu hợp khử đi quý thủy, không biết hỗn tạp vậy; vi diệu vận trình đông nam mộc hỏa vượng địa, xuất thân hương bảng, được ưu ái ban cho, kế tục làm quan phò tá hoàng đế.
145- Mậu ngọ quý hợi bính tuất nhâm thìn
Giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị
Ngày bính tuất, sanh vào giờ thìn, xung khố căn, nhâm quý đều thấu xuất. Mừng mậu hợp, khử đi quan giữ lại sát; mừng chi năm ngọ hỏa, bính hỏa được kình dương trợ, hỏa trở nên sáng mãnh liệt; vi diệu tứ trụ không có kim, hơn cả mệnh trước. Xuất thân khoa giáp, vốn dòng tộc gia thế, sớm được thăng chức quan, mưu kế cao thâm, quyền lực cực cao.
146- Nhâm thân đinh mùi đinh mùi quý mão
Mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu
Mệnh này ngày tháng đều đinh mùi, quý thủy sát vô căn, mừng nhâm thủy quan tinh trợ sát, không nên bị hợp vậy. Thật may nhâm thủy tọa thân kim, hợp mà không hóa, thân kim là dụng thần, vi diệu vận trình tây bắc kim thủy, trợ khởi quan sát, xuất thân hương bảng, liên tiếp thăng quan, làm đến quan Tư Mã, trọng quan hoàng triều.
147- Giáp thìn kỷ tị mậu thìn ất mão
Canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất/ ất hợi
Mậu thổ sanh tháng tị, nhật chủ xem khó vượng được, tuy nhiên địa chi hai thìn thổ, mộc chi dư khí cũng vượng. Tức nên hợp sát lưu quan, quan tinh tọa lộc, vi diệu vận trình sanh hóa không khắc hại. Cho nên quan lộ hanh thông, hiển hách.
148- Bính thìn tân mão canh thân đinh sửu
Nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu
Mệnh này sanh vào mùa xuân kim tuy không nắm lệnh, mừng nhật chủ tọa lộc chi tàng thìn sửu ấn thụ, nhược biến thành vượng; bính hợp tân, đinh hỏa độc thanh, chẳng những khử đi sát mà còn loại được kiếp; tài không bị kiếp đoạt, quan được sanh phù. Vận trình cũng thuộc đông nam mộc hỏa, cho nên danh lợi song toàn, được toại nguyện vậy.
149- Bính thìn tân mão ất hợi canh thìn
Nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu
Nhật chủ ất hợi, tọa hợi phùng sanh, lại lệnh tháng kiến lộc thân vượng vậy, vốn có thể dụng tài. Mừng bính tân kim nhược, mà bỏ ất canh, mộc vượng không tòng (tức canh ất hợp hóa kim, nhưng ất mộc vượng không tòng kim, bính hợp mất tân kim, trụ chỉ còn canh kim). Xuất thân hương bảng, đến bính thân đinh dậu vận, can hỏa thấu xuất, không thể hiển đạt (dụng canh là quan tinh, gặp vận can thấu thực thương khắc quan rất xấu), nhờ phương tây kim vượng nên được cứu, mà danh lợi bình hòa yên ổn.
150 - Quý hợi mậu ngọ nhâm ngọ kỷ dậu
Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý
Mệnh này sát vượng lại gặp tài tinh, mừng tài sát hợp nhau vậy. Đẹp nhất là quý thủy lâm vượng, hợp mậu mà không hóa, tắc mậu thổ hữu tình, không khắc nhâm thủy vậy. Hợp mà hóa, tất vô tình hóa hỏa , nhưng vẫn sanh thổ vậy. Vận trình đông phương mộc địa, công danh thanh vân đắc lộ; vận phương bắc thủy địa, khử đi tài bảo hộ ấn, công danh thặng đặng.
5 - Quan sát hỗn tạp cách
151 - Nhâm thìn nhâm tý bính dần quý tị
Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ
Mệnh này nhâm quý đương quyền, quan sát trọng điệp, mừng nhất nhật chủ tọa trường sanh, dần mộc có thể nạp thủy, hóa sát sanh nhật chủ, giờ tị nhật chủ quy lộc nên vượng, đủ sức địch quan; thật đẹp ngũ hành vô kim, ấn tinh dụng thần đắc lực, sát thế tuy mạnh, cũng không đáng ngại vậy. Đến bính vận trợ thân, lại gặp năm kỷ tị, khử đi quan tinh, không còn hỗn tạp, nhập cung vua, thăng quan tể tướng danh tiếng.
152- Giáp tý ất hợi kỷ tị đinh mão
Bính tý/ đinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị
Trụ này quan ngộ trường sanh, sát phùng lộc vượng, tị hợi tuy xung phá ấn tinh, mừng mão mộc vẫn có thể sanh hỏa; dần vận, dần hợi hợp hóa mộc sanh ấn, liên đăng giáp bảng. Vận canh thìn, tân tị chế phục quan sát, trở cờ áp đảo, cai quản một quận lớn, danh lợi đầy đủ sung túc.
153- Bính thìn đinh dậu canh ngọ mậu dần
Mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão
Trụ này sát phùng sanh, quan đắc lộc, mừng thu kim nắm lệnh, đẹp nhất thìn thổ tiết hỏa sanh kim, tứ trụ trung hòa; mừng hơn là vận trình phương bắc thủy địa. Vận canh tý, xung ngọ hỏa khử đi quan tinh, được lộc vua ban, danh lợi cực phẩm; tân sửu nhâm dần vận, đàn ca hát xướng phong lưu.
154- Mậu ngọ kỷ mùi nhâm thân tân hợi
Canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu
Trụ này quan sát đều vượng đương lệnh, mừng nhật chủ tọa trường sanh, lại gặp giờ hợi nên vượng, đủ để gánh quan sát. Nhật chủ tọa ấn thụ, thông quan sát. Vận trình tây bắc kim thủy. Cho nên thiếu niên khoa giáp, trung niên làm quan quản ngân khố, phủ đệ thịnh vượng.
Nhâm thị viết : Quan sát hỗn tạp, phú quý nhiều. Tóm lại, quan sát đương lệnh, nhật chủ cần phải tọa ấn thụ, tất khí quan sát được lưu thông, sanh hóa hữu tình; hoặc nhật chủ được trụ giờ sanh phù, cũng đủ phù thân địch sát. Nếu trụ giờ không sanh nhật chủ, hoặc nhật chủ không tọa ấn thụ, không nghèo cũng tiện. Nhưng quan sát không đương lệnh, không luận như vậy.
6 - Chế sát quá mức cách
155- Tân mão mậu tuất bính thìn kỷ hợi
Ðinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn
Trụ này giờ hợi độc sát, có đến bốn thực thương chế sát, chi năm mão mộc bị can tân kim khắc, huống hồ mùa thu mộc không đủ sức khắc thổ, hợi tàng giáp mộc vệ sát. Đến vận ất mùi, ám hội mộc cục, nhập cung vua, quan cực phẩm; vận giáp ngọ, mộc tử ở ngọ, giáp hợp kỷ hóa thổ, khi gặp năm tị xung khử đi hợi thủy, gặp tai họa mất lộc.
156- Tân mão mậu tuất bính thìn nhâm thìn
Ðinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn
Trụ này cũng duy nhất một sát phùng bốn thực thương chế sát, cho nên không bằng trụ trước, trụ này không có hợi mão hội mộc cục (ấn cục) vậy. Tuy nổ lực phấn đấu từ sớm, cũng không hưởng được phú quý, thi hương không thành, sống nhân ái đức độ vẫn không thông đạt được. Mừng sát nhâm thủy thấu xuất, đến vận giáp ngọ, không hóa thổ nên không gặp tai họa, tuy nhiên hình thương hao tán nhiều, mà tự thân rèn luyện không gây lỗi lầm gì.
157- Nhâm thìn bính ngọ bính ngọ nhâm thìn
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Trụ này sát phùng bốn thực thương, trong trụ tuy có ấn nhưng tàng không hiện, mừng sát thấu xuất thực tàng, sát thông căn thủy khố. Tóm lại, mùa hạ hỏa đương quyền, thủy không có kim sanh. Đến dậu vận, hợp khử đi thìn thổ tạo kim cục tài cục, tài vượng sanh sát, khởi phát công danh. Canh vận, liên tiếp thăng chức, gia nhập tham quân; tuất vận, táo thổ xung phá thìn thổ gốc của nhâm thủy, lại gặp can mậu thấu xuất, chế nhâm thủy quá mức, mất lộc.
158- Giáp dần mậu thìn nhâm thìn nhâm dần
Kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất
Trụ này 5 sát (cả can tàng phụ) phùng 5 thực thương chế sát, thổ tuy đương quyền, mộc cũng cường vượng, may mắn nhật chủ tọa thủy khố, lại đắc tỉ kiếp phù thân. Nhâm thân vận, nhật chủ được sanh, xung phá dần mộc, danh vị cực phẩm; tiếp đến vận quý dậu được hai mươi năm, quan nhất phẩm triều đình. Danh lợi dư dật đầy đủ.
159 Canh thân mậu dần mậu dần canh thân
Kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân
Trụ này lưỡng sát phùng bốn thực thương, mùa xuân mộc đắc lệnh, khắc nhật chủ quá mạnh. Đến vận nhâm ngọ, không đủ sanh thổ, lại thừa sức khử đi kim, thăng quan huyền lệnh; đến vận giáp thân, phùng thân kim thực chế sát quá mạnh, chết trong quân.
Nhâm thị viết : Chế sát quá mức, nếu không gặp quan sát hỗn tạp thì đẹp vậy, tại sao? Nếu tứ trụ có chế sát quá mức, lại gặp hành vận chế sát, mười phần hết chín phần chết. Quan sát hỗn tạp, chỉ cần nhật chủ vượng, ấn thụ không bị thương, vận trình không phản, thì không thiếu phú quý vậy. Như nhật chủ hưu tù, tài tinh khắc ấn, cho dù độc sát thuần thanh, một quan không hỗn tạp, vẫn thường buồn nhiều vui ít, gian nan vất vả một đời không thỏa chí. Học giả nên nghiên cứu cho tường tận.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:26, 28/01/14

Chương 22 - Thương Quan
Nguyên chú:
Thân nhược mà thương quan vượng, thấy ấn mà có quan tinh.
Thân vượng mà thương quan vượng, thấy tài mà không thấy quan.
Thương quan vượng, tài khinh, có tỉ kiếp mà có quan tinh.
Nhật chủ vượng, thương quan khinh, không có ấn thụ mà có quan.
Thương quan vượng mà không có tài, gặp quan tất gặp họa.
Thương quan vượng mà thân nhược, gặp quan là gặp họa ngay.
Thương quan nhược mà tài khinh, gặp quan là có họa.
Thương quan nhược mà có ấn, gặp quan mà có họa.
Đại khái thương quan có tài, đều có thể gặp quan.
Thương quan mà không có tài, đều không nên gặp quan.
Lại cần phải xem thân cường, thân nhược, nào tài quan ấn thụ, tỉ kiếp không giống nhau vậy; không cần phân biệt kim, mộc, hỏa, thổ vậy.
Lại nói rằng thương quan dụng ấn, không có tài không nên gặp tài, thương quan dụng tài, không có ấn không nên gặp ấn, cần phải phân biệt rõ ràng.
Nhâm thị viết: Thương quan, thần tiết khí nhật chủ, đã ác mà không thiện, tổn hại khí nhật chủ, tính hay thay đổi làm càn. Tuy ác thiện vô thường, nhưng mà có chế ngự, sẽ phát tinh hoa tú khí, chủ thông minh trí tuệ. Nếu gặp quan thì xấu, nhưng cần phải tuỳ nguyên cục ra sao, thì mới ảnh hưởng, không thể chấp nhất nói rằng thương quan gặp quan đều xấu. Có thương quan dụng ấn, thương quan dụng tài, thương quan dụng kiếp, thương quan dụng thương, thương quan dụng quan.
Nếu thương quan dụng tài cần:
Nhật chủ vượng, thương quan cũng vượng, nên dụng tài; có tỉ kiếp mà có thể thấy quan, không có tỉ kiếp lại có ấn thụ, không thể thấy qua.
Nhật chủ nhược, thương quan vượng, nên dụng ấn, có thể thấy quan mà không nên thấy tài.
Nhật chủ nhược, thương quan vượng, không có ấn thụ, nên dụng kiếp, mừng thấy kiếp ấn, kỵ thấy tài quan.
Nhật chủ vượng, không có tài quan, nên dụng thương quan, mừng gặp tài thương, kỵ gặp quan ấn.
Nhật chủ vượng, nhiều tỉ kiếp, tài suy, thương quan khinh, nên dụng quan, mừng gặp tài quan, kỵ gặp thương ấn.
Cho nên “thương quan gặp quan, nguồn gốc của trăm họa” đều tại nhật chủ suy nhược, dụng tỉ kiếp trợ thân, gặp quan tất tỉ kiếp bị khắc hại, nên có hoạ là vậy.
Nếu trong cục có ấn, gặp quan chẳng những không có họa, mà còn gặp phúc.
Thương quan dụng ấn (tức Thân nhược) trong cục không có tài tinh, hành vận ấn vượng thân vượng, không thể không hiển quý vậy; vận hành tài vượng thương quan vượng, không thể không bần tiện vậy.
Thương quan dụng tài (tức Thân vượng), tài tinh đắc khí, vận gặp tài vượng, thương vượng, không thể không giàu; vận gặp nơi ấn vượng, kiếp vượng, không thể không nghèo hèn cực khổ.
Thương quan dụng kiếp (tức Thân vượng), vận gặp ấn vượng tất quý.
Thương quan dụng quan, vận gặp tài vượng tất giàu.
Thương quan dụng thương, vận gặp tài vượng, chẳng những phú mà còn quý; cùng với dụng ấn dụng tài, không ngoài quan có cao thấp, tài chia ra dày mỏng. Nên xem xét kỹ càng vậy.
1 - Thương quan dụng ấn cách (thương quan bội ấn)
160 - Kỷ sửu tân mùi bính dần kỷ sửu
Canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu
Hỏa thổ thương quan trùng điệp, may mắn mùa quý hạ, hỏa khí còn dư, lại nhật chủ tọa trường sinh, dần tàng giáp mộc làm dụng thần. Đến vận đinh mão, khử đi tân kim, phá sửu thổ, gọi là có bệnh được gặp thuốc, thăng quan tiến chức đẹp không thể tưởng; tiếp đến vận bính dần, thăng quan cực phẩm, làm quan hoàng triều.
161 - Tân dậu đinh dậu mậu ngọ tân dậu
Bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão
Trụ này thổ kim thương quan trùng điệp, mừng tứ trụ không có tài, thuần thanh khí tượng. Sơ vận mộc hỏa thể dụng toàn là thích hợp vừa phải, cho nên tuổi trẻ đăng bảng vàng, thiếu niên làm đến quan cao triều đình. Tiếc là trung vận quý tị, nhâm thìn, sanh kim khắc hỏa, cho nên nửa đời còn lại vô cùng vất vả, cô độc thật đáng thương xót.
162- Nhâm tuất nhâm tý canh thìn kỷ mão
Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ
Trụ này kim thủy thương quan đương lệnh, mừng chi tàng thổ ấm áp, đủ để ổn định trung hòa. Do giờ mão mộc tài là bệnh, thêm sơ vận chi thủy mộc, học hành thi cử dở dang. Đến ngoài ba mươi tuổi, vận phùng hỏa thổ, vận mệnh bất ngờ thay đổi, làm đến quan châu mục; ngọ vận, suy thần xung vượng thần, bị giáng chức quan đương nhiệm, nay xa cách ưu sầu bội phần.
163- Bính thìn quý tị ất sửu bính tý
Giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất
Trụ này mộc hỏa thương quan, ấn thụ thông căn tý thủy lộc vượng, cách cục khó mà không đẹp. Tuy nhiên không đẹp tài tinh khắc ấn, mà sửu thìn thuộc thấp thổ, có thể tàng thủy hối hỏa. Tiếc là vận trình vô thủy, là một hàn nho, đến thân vận hỏa tuyệt thủy sanh, làm thầy giáo dạy học, sau chín lần dự thi hương không thành.
2 - Thương quan dụng tài cách
164- Bính thân mậu tuất đinh mão ất tị
Ất hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thần
Trụ này hỏa thổ thương quan, kiếp ấn trọng điệp, nhật chủ cường vượng, do đó thân kim tài tinh vi dụng. Gia nghiệp để lại vốn giàu có sung túc, tân sửu vận và nhâm vận, kinh doanh thu được lợi, phát tài hơn mười vạn; đến dần vận, tài lâm tuyệt địa, kiếp ngộ trường sanh, lại dần xung phá thân, “Vượng thần xung suy thần tất suy thần bị khử đi”, nên không lộc.
165- Quý hợi ất mão nhâm thân ất tị
Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân
Trụ này thủy mộc thương quan, nhật chủ tọa trường sanh, chi năm hợi thủy lộc vượng, nhật chủ không nhược, đủ sức dụng tị hỏa chi tài. Hiềm trung vận kim thủy, nửa đời lục đục phong sương, sự nghiệp thất bại nhiều lần. Đến tuất vận, liền chế hợi thủy kiếp tài, tuất hợp mão mộc hóa hỏa tài cục, chợt phát tài mấy vạn; đến dậu vận xung phá thương quan, sanh trợ tỉ kiếp, không lộc.
166- Mậu tý tân dậu mậu ngọ đinh tị
Nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão
Trụ này thổ kim thương quan, nhật chủ lộc vượng, phùng kiếp ấn trọng điệp, chỉ có một tài tinh, mùa thu thủy thông nguyên. Tý được dậu sanh, dậu tàng bảo hộ cho tý, gia nghiệp để lại ít sung túc; giáp tý ất sửu vận hai mươi năm, nên toàn là chế hóa, tự lập nghiệp kể ra được hơn bạc vạn; đến bính dần vận, sanh trợ hỏa thổ, khắc tiết kim thủy, không lộc.
167- Nhâm thân tân hợi tân dậu canh dần
Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị
Trụ này kim thủy thương quan, tứ trụ toàn tỉ kiếp, tuy dụng thần dần mộc chi tài, nhưng mừng có hợi thủy, tiết kim sanh mộc, ngăn tỉ kiếp không tranh đoạt tài, lại đắc hợi thủy giải thân kim xung dần. Nếu không có hợi thủy, cả đời sự nghiệp thất bại không yên, cuối cùng trở thành bánh vẽ. Hợi thủy sanh tài là phúc thần vậy. Đến vận giáp dần, ất mão, bạch thủ thành gia phú hộ; hậu vận hỏa vượng, khắc hại liên miên không yên ổn, tài tinh tiết khí, tinh thần mệt mỏi vất vả; đến tị vận, dần thân tị hợi tứ sinh xung phá, kiếp lại được sanh, không lộc.
3 - Thương quan dụng kiếp cách
168- Quý hợi tân dậu mậu thân kỷ mùi
Canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão
Trụ này thổ kim thương quan, tài tinh quá trọng, đến nỗi không như ý. May mắn giờ mùi, kiếp tài thông căn làm dụng thần; Đổi lại vận trình lại cát lợi, làm phò tá huyện lệnh. Đến vận đinh tị, bính thìn, ấn vượng, làm đến quan châu mục, do làm quan mà của cải tích tụ đầy đủ giàu có; ất mão vận xung khắc dậu, không yên ổn, bãi chức quy điền.
169 - Kỷ mùi quý dậu mậu tuất canh thân
Nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão
Trụ này thổ kim thương quan, chi thuộc phương tây, kim khí quá trọng, lấy kiếp làm dụng thần. Mừng kỷ thổ khắc quý thủy, cho nên kế thừa dòng dõi nho học; đổi lại vận trình phương nam hỏa địa, làm quan từ huyện lệnh đến châu mục, được tiến cử nhà vua. Cả đời gặp hung hóa cát, công danh không gặp sóng gió vậy.
170 - Quý hợi giáp dần quý hợi giáp dần
Quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân
Trụ này thủy mộc thương quan, mừng không có tài, cho nên kế thừa dòng dõi nho học; hiềm địa chi dần hợi hóa mộc, thương quan quá trọng, khó toại nguyện công danh. Tân vận dạy học, hợi vận bổ nhiệm coi kho lương, canh tuất tăng cống nạp làm quan. Vận kỷ dậu mậu thân hai mươi năm thổ kim, sanh hóa không khắc hại, do làm quan mà của cải tích tụ đầy đủ giàu có.
171 - Mậu thân kỷ mùi bính tuất kỷ sửu
Canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu
Trụ này tứ trụ đều có thương quan, nếu sanh tháng sửu tuất, là tòng thương quan cách, danh lợi đều toại nguyện. Sanh vào tháng mùi, hỏa khí còn thừa, tất lấy mùi tàng đinh hỏa làm dụng. Tiếc là vận hành tây bắc kim thủy, đến nỗi tổ nghiệp rách nát; đến quý hợi vận, nghèo khổ không thể nhờ cậy, cắt tóc đi tu.
172- Mậu thìn canh thân kỷ dậu quý dậu
Tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần
Trụ này cũng thương quan dụng kiếp, hiềm thìn thuộc thấp thổ, sanh kim chứa thủy, không đủ sanh nhật chủ; lại hiềm vận trình tây bắc kim thủy, cho nên nhất bại như vôi, không thành gia thất.
Năm trường hợp, đều dùng kiếp làm dụng, cớ sao ba trụ trên danh lợi song toàn, hai trụ dưới nhất sự vô thành? Nguyên nhân do vận trình không trợ giúp vậy. Bởi vậy suy ra, vận trình ảnh hưởng cũng thật quan trọng.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:30, 28/01/14

4 - Thương quan dụng thương quan cách
173- Canh thìn kỷ mão nhâm thìn canh tý
Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu
Nhâm thủy sanh tháng mão, thủy mộc thương quan cách. Thiên can kỷ thổ lâm tuyệt địa, địa chi lưỡng thìn, mộc còn dư khí, một sanh kim, một bảo vệ thủy, lại thấu hai canh kim, chẳng những thìn thổ không thể chế thủy, ngược lại sanh kim trợ thủy, tất lấy mão mộc làm dụng thần. Gọi là thần thông đắc dụng. Sơ vận canh thìn, tân tị, kim vượng địa, công danh không toại nguyện; đến nhâm ngọ vận, sanh tài chế kim, tên tuổi nổi tiếng; quý mùi vận sanh mộc, giáp thân chi toàn phương bắc thủy cục, mộc phùng sanh trợ, liên tiếp làm quan, theo lệnh trên mà thăng chức Tư Mã, tiến cung hoàng triều, làm quan Tuần phủ. Giao dậu vận, xung phá mão mộc, do bị liên lụy mà mất chức. Gọi là dụng thần không thể tổn thương, lời này đáng tin vậy.
174- Ất dậu mậu dần quý dậu quý sửu
Ðinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân
Quý thủy sanh vào tháng dần, thủy mộc thương quan. Địa chi ấn tinh cũng vượng, dậu sửu hợp kim cục, tất lấy dần mộc làm dụng thần, là người tài năng lỗi lạc. Ất hợi vận, mộc phùng sanh vượng, trung hương bảng; giáp tuất, quý vận, làm quan huyện lệnh; dậu vận chi phùng ba dậu, mộc non yếu kim nhiều, bị liên lụy gặp họa mà mất chức. Trụ ở trên cùng trụ này đều thiếu hỏa, có bệnh mà không có thuốc chữa, nếu có hỏa tuy hành vận kim có vượng, cũng không có họa lớn hĩ.
175- Kỷ mão canh ngọ giáp dần đinh mão
Kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý
Giáp mộc sanh tháng ngọ, mộc hỏa thương quan. Năm tháng thiên can thổ kim vô căn. Địa chi hai mão một dần, nhật nguyên cường vượng, tất lấy đinh hỏa làm dụng, cho nên là người mưu kế dị thường. Đinh mão vận, thi đỗ, làm quan huyện lệnh; bính dần vận, khắc tuyệt canh kim, làm quan quyền lợi cực lớn; ất sửu vận, hợp canh kim, hối hỏa sanh kim, mất chức.
176- Bính tý ất mùi bính thìn ất mùi
Bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu
Nhật nguyên bính sanh tháng mùi, hỏa thổ thương quan. Tứ trụ vô kim, tý thủy khô kiệt, lấy thổ làm dụng. Hiềm ất mộc cũng thấu xuất lại căn gốc, công danh khó toại nguyện. Sơ vận đinh dậu, bính thân, chế hóa ất mộc, tiền bạc toại nguyện; mậu tuất vận mười năm, rộn ràng nhốn nháo, ngày ngày phát đạt; kỷ vận, thổ vô căn, mộc quay lại khắc thổ, hình tang hao tán xuất hiện; nhất giao hợi vận, mộc đắc sanh hỏa, phùng kiếp, gặp ác bệnh mà chết.
5 - Thương quan dụng quan cách
177- Nhâm tuất kỷ dậu mậu tuất ất mão
Canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão
Ngày mậu sanh tháng dậu, thổ kim thương quan, địa chi hai tuất, khô táo mà còn dày, tuyệt diệu can năm nhâm thủy, nhuận thổ tiết kim mà sanh mộc, có thể lấy quan làm dụng thần. Hợi vận, tài quan đều đắc sanh phù, công danh thuận lợi toại nguyện; nhâm tý vận, sớm thỏa chí nguyện làm quan; quý sửu vận, chi hợp kim cục, chế phục quá mạnh; giáp dần, ất mão vận hai mươi năm, làm quan thị lang.
178- Canh ngọ kỷ mão nhâm thân kỷ dậu
Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu
Nhâm thủy sanh tháng mão, thủy mộc thương quan. Mừng quan ấn thông căn, chi năm phùng tài, thương quan có chế hóa, nhật nguyên sanh vượng, có thể lấy quan làm dụng thần. Tị vận, quan tinh lâm vượng, liên đăng bảng vàng, làm quan; nhâm ngọ quý mùi vận, nam phương hỏa địa, làm quan tể tướng nổi danh châu mục; giáp thân, ất dậu, kim đắc địa, mộc lâm tuyệt địa, tuy từ chức quay về, mà an hưởng cầm thư, kỳ nhạc thoải mái vậy.
179- Tân mùi tân mão nhâm thìn kỷ dậu
Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu
Nhâm thủy sanh tháng mão, thủy mộc thương quan, thiên can lưỡng tân kim, chi phùng thìn dậu, thủy có căn nguyên, quan có gốc rễ, quan được bảo hộ che chở, tất lấy kỷ thổ quan tinh làm dụng thần. Kỷ sửu vận, tinh thần thư thái cơm áo sung túc; mậu tý vận, tuy thi hương không đậu, mà gia nghiệp tăng thêm từng ngày; đinh vận cũng không có họa lớn; đến hợi vận hội mộc cục, thương quan làm càn. Gặp hình tang háo tán mà chết.
180 - Quý dậu kỷ mùi bính ngọ quý tị
Mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu
Nhật nguyên bính ngọ, chi thuộc nam phương, mùi thổ nắm lệnh, kỷ thổ thấu xuất, hỏa thổ thương quan, tài tàng gặp kiếp, không có quan tất tài không tồn tại được, không có tài tất quan cũng không có gốc; huống hồ hỏa quá mạnh thì thổ táo, quan tinh cũng thấu, lấy quan tinh làm dụng thần. Đến vận hỏa thổ, hình tang phá háo; ất mão giáp dần vận, tuy có thể sanh hỏa, kết cuộc chế thương quan bảo vệ quan, thu được tài lợi lớn, nộp phí làm quan; quý sửu, nhâm tý vận, do là phó quan mà thăng huyện lệnh, danh lợi song toàn.
6 - Giả thương quan cách
181 - Mậu thân mậu ngọ đinh tị ất tị
Kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý
Trụ này hỏa thổ thương quan, nhật chủ cực vượng, mừng thương quan phát tiết tinh hoa, đổi lại tài tinh đắc dụng. Canh thân, tân dậu vận, thiếu niên sớm lập nghiệp, phát tài hơn mười vạn; nhâm tuất vận, may mà thủy không thông căn, tuy có hình háo mà không có họa lớn; đến hợi vận, kích hỏa quá mạnh, tiết tài khí, không lộc.
182- Nhâm tý tân hợi nhâm tý quý mão
Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị
Sáu thủy thừa quyền, thế mạnh tràn đầy, toàn nhờ vào mão mộc tiết kỳ tinh anh. Sơ vận gặp thủy, vẫn đắc sanh trợ mộc thần, bình ổn không hung hiểm; giáp dần, ất mão vận, nên đắc dụng thần, tinh thần thư thái cơm áo sung túc, của cải cũng gia tăng; nhất giao bính thìn, bè lũ tỉ kiếp đoạt tài, ba con chết hai đứa, vợ chồng cùng mất.
183- Nhâm thìn nhâm tý nhâm tý quý mão
Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ
Trụ này thiên can toàn thủy, chi phùng tý quá vượng, mừng chi hội mão thìn, tinh anh nảy ra đẹp đẽ, cho nên thi hương sớm như ý. Nhưng mộc chi nguyên thần không lộ, thi hương không tránh khỏi lận đận; hiềm vận phùng hỏa địa, do lo sợ tuổi thọ mà không yên. Đến bính vận, năm canh ngọ, thủy hỏa giao chiến mà mất mạng.
184- Mậu ngọ bính thìn mậu thìn tân dậu
Ðinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ nhâm tuất/ quý hợi
Trụ này hỏa thổ tầng tầng lớp lớp, mừng nhất giờ dậu, thương quan thấu lộ, tiết kỳ tinh hoa. Trước ba mươi tuổi, vận trình hỏa thổ, lận đận quá nhiều, đến vận canh thân, vận đồ thăng tiến. Đến vận tân dậu, nhâm tuất, quý hợi được bốn mươi năm, dụng thần vừa phải thích hợp, làm quan tuần sử rồi đến tuần phủ (tướng soái), làm quan không gặp sóng gió.
185- Ất dậu tân tị mậu ngọ bính thìn
Canh thìn/ kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi
Trụ này hỏa thổ đương quyền, ất mộc vô căn, lấy tân kim làm dụng thần. Năm tân sửu nhập học, về sau do vận trình không hợp, thi hương nhiều lần mệt mỏi. Đến sửu vận, ám hội kim cục, khoa giáp liên đăng; bính tý, ất hợi vận, địa chi toàn thủy, vốn có thể khử đi hỏa, thiên can mộc hỏa không hợp, cho nên công danh lận đận, không thể hưởng bổng lộc.
186- Đinh dậu ất tị mậu ngọ bính thìn
Giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý/ kỷ hợi
Trụ này cùng trụ trên thay đổi duy nhất một chữ tân, bát tự không bằng trụ trước, mà vận trình lại thắng trụ trước, cũng lấy tân kim làm dụng thần, không luận quan ấn vậy. Năm đinh sửu thấp thổ, sanh kim thối hỏa, lại toàn hội kim cục, đứng đầu bảng được làm quan, vận tân sửu, chủ yếu do tuế vận đều đúng lúc, thích hợp.
187- Đinh sửu bính ngọ kỷ dậu tân mùi
Ất tị/ giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý
Trụ này thổ vượng vào tháng hạ, kim tuyệt hỏa trường sanh, tứ trụ thủy mộc không có, mừng nhất kim thấu thông căn. Tiếc thay vận trình phương đông, sanh hỏa khắc kim, chẳng những công danh nhiều lận đận, mà tiền tài tiêu tan. Đến tân sửu vận, phùng năm mậu thìn, hối hỏa sanh kim, thi hương đắc ý, danh lợi đầy đủ sung túc.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:34, 28/01/14

Chương 23 - Thanh Khí
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Xem mệnh khó nhất ở phân biệt thanh trọc khí. Chương này chủ yếu luận về bốn chữ : “gạn trọc cầu thanh”. Thanh mà hữu khí, tất tinh thần thông suốt mà đầy đủ; thanh mà vô khí, tất tinh thần khô héo tiều tụy. Tinh thần khô héo thì tà khí nhập vào, tà khí nhập vào tất thanh khí tán, thanh khí tán thì không bần cũng tiện. Thanh trọc khí, bát cách đều có vậy. Như chánh quan cách, thân nhược có ấn, kỵ tài, tài tinh không hiện, có thể thấy ngay là thanh hĩ. Cho dù có tài, không thể luận ngay là trọc được, cần phải xem xét tình thế thật cẩn thận. Như tài kề cận quan, quan kề cận ấn, ấn kề cận nhật chủ, tất tài sanh quan, quan sanh ấn, ấn sanh nhật chủ, ấn thụ là ngọn nguồn của quá trình vậy, đến hành vận trợ ấn thụ, phú quý sẽ tự nhiên đến. Cho dù không có tài, cũng không thể luận ngay là thanh, cũng cần phải xem xét tình thế thật kỹ càng, hoặc ấn tinh vô khí, cùng quan tinh không thông, hoặc ấn tinh quá vượng, nhật chủ khô nhược, không nhận được ấn tinh sanh cho; hoặc quan tinh cận kề nhật chủ, ấn tinh cách xa nhật chủ, trước tiên nhật chủ bị quan khắc, ấn tinh không thể sanh hóa được, đến hành vận phùng tài quan, không bần cũng yểu hĩ.
Như chánh quan cách, thân vượng mừng có tài, mà kỵ ấn thụ, tiếp theo kỵ thương quan. Cũng phải xem xét tình thế, như thương quan cùng tài kề cận, tài cùng quan kề cận, quan kề cận tỉ kiếp, không chỉ quan tinh không trở ngại, mà còn thương quan hóa kiếp sanh tài, tài sanh quan vượng, quan là ngọn nguồn của quá trình vậy, đến hành vận gặp tài quan, danh lợi song toàn. Như thương quan cùng tài tinh cách xa, ngược lại thương quan kế cận quan tinh, tài không đủ lực sanh quan, đến hành vận gặp thương quan, không bần cũng tiện hĩ. Như thiên can là thương quan, địa chi là tài, tất cần phải gặp vận tài trên can (vận mà thiên can là tài) để giải thương quan; thương quan tại địa chi, tài tinh tại thiên can, tất cần phải gặp vận tài dưới chi (vận mà địa chi là tài) để thông chi. Hoặc tài quan kề sát nhau, mà tài bị hợp thần hợp mất, hoặc bị nhàn thần cướp đoạt, cũng cần tuế vận xung hợp thần, chế nhàn thần, đều là “gạn trọc cầu thanh”. Tuy luận về chánh quan cách, bát cách cũng đều luận như vậy. Tóm lại, hỉ thần nên đắc địa phùng sanh, cùng nhật chủ kề cận là cát lợi; kỵ thần nên thất thế lâm tuyệt địa, cùng nhật chủ xa cách thì đẹp vậy. Nhật chủ mừng có ấn, ấn tinh kề cận nhật chủ, hoặc nhật chủ tọa ấn, tức là nhật chủ nhiều sinh lực sức sống vậy; quan tinh kề cận ấn thụ, hoặc ấn thụ tọa quan, tức là ấn thụ đầy sức sống vậy. Còn lại cứ thế mà suy ra.
188- Quý dậu giáp tý bính dần ất mùi
Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ
Bính sanh tháng tý, bính tọa trường sanh, ấn thấu có gốc rễ sâu dày, nhược thành vượng. Mừng quan tinh đương lệnh, thấu mà sanh tài, “nhất thanh suy cho cùng đầy sinh lực” vậy, đổi lại trước sau không phản khắc, có thể xem như thuần chất. Trung vận kim thủy, đăng khoa phát giáp. Quan cao trong cung vua; tiếc là hậu vận hỏa thổ, khiến cho cuối đời cực khổ.
189- Giáp tý bính dần kỷ hợi tân mùi
Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân
Kỷ thổ sanh tháng dần, tọa hợi thủy? Tài quan quá vượng, mừng nhất độc ấn phùng sanh. Tài tàng sanh quan, nguyên thần càng vượng; tinh thần nối liền tương sanh, mà nhật chủ không mỏng; tuyệt diệu sanh hóa liên châu, ao ước nhất vận đồ không tương phản. Cho nên được sủng ái, thân cận quyền quý, giữ chức vụ quan trọng.
190 - Quý mùi giáp tý bính dần đinh dậu
Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ
Trụ này cùng với trụ năm quý dậu, đại đồng mà tiểu dị. Trụ trước quan tọa tài địa, trụ này quan tọa thương quan, thêm chi tý thủy kề cận, chẳng những thiên can quan bị thụ khắc, mà địa chi quan cũng bị thụ thương. Hiềm kiếp tọa tài tinh, cho nên tài kiếp quan thương, mặc dù sớm phấn đấu, những thi hương vẫn không đậu. Tân dậu, canh thân vận, can chi đều tài, tài lợi như cây cỏ sau mưa, gia nghiệp sung túc đầy đủ; đến kỷ mùi vận, thương thê khắc tử, lộc bị trả lại, gia nghiệp đại phá. Có thể biết đều do tại vận trình vậy.

Chương 24 - Trọc Khí
Nguyên chú:Trong trụ chủ yếu tìm không ra thanh khí, hành vận lại không thể loại trừ trọc khí, tất là bần tiện. Nếu thanh khí lại có sinh lực thì tuyệt vời, nếu như khô nhược vô khí, hành vận lại không gặp sanh địa, cũng là người bần hàn. Trọc khí lại khó khử đi, thanh khí lại không thật, hành vận lại không ngộ thanh khí, lại không khử đi trọc khí, mặc dù thành bại không đều, đây này cuộc đời hoàn toàn không yên ổn.
Nhâm thị viết: Trọc gọi là tứ trụ hỗn tạp vậy.
Hoặc chánh thần thất thế, tà khí thừa quyền, cái này là trọc khí vậy.
Hoặc đề cương tổn hại; ngoài yêu cầu xa cách dụng thần này là cách trọc vậy.
Hoặc quan suy hỉ ấn, tài tinh khắc ấn, cách này tài là trọc vậy;
Hoặc quan suy hỉ tài, tỉ kiếp tranh tài, cách này kiếp là trọc vậy;
Hoặc tài vượng hỉ kiếp, quan tinh chế kiếp, cách này quan là trọc vậy;
Hoặc thân cường sát thiển, thực thương chế sát, cách này thực thương là trọc vậy.
Phân biệt mà sử dụng, phán đoán danh lợi thành bại, lục thân nghi kỵ, không thể không nghiệm vậy. Tuy nhiên trọc cùng thanh khô hai chữ cần cân nhắc, thà rằng dụng trong thanh có trọc, không thể dụng trong thanh có khô. Nói đến trọc giả, tuy thành bại không đều, có nhiều hiểm trở, nhưng ngộ đắc hành vận, khử đi trọc khí, cũng có cơ hội khởi phát; nếu như hành vận lại không yên ổn, thế là gian nan cực khổ. Thanh khô giả, không chỉ nhật chủ vô căn, mà nhật chủ hữu khí, nhưng dụng thần vô khí, cũng giống như vậy. Khô giả, vô căn mà còn mục nát vậy, tức là ngộ tương trợ giúp đỡ, nguồn gốc quyết định bởi mầm mống trước tiên vậy. Phàm nhật chủ khô giả, không bần cũng yểu; dụng thần khô giả, không bần cũng cô độc. Cho nên thanh có sức sống chung thân tất phát, thiên khô vô khí nhất định cô độc bần hàn, hoàn toàn trọc khí cần phải xem xét vận trình, dìm trọc phù thanh cũng có thể hanh thông tốt đẹp, phải nghiệm vậy.
191 - Ất hợi canh thìn mậu tuất đinh tị
Kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất
Mậu tuất nhật nguyên, sanh vào tháng thìn giờ tị, mộc thoái khí, thổ thừa quyền, ấn thụ trùng phùng. Dụng quan tất bị canh kim hợp mất, dụng thực tất hợp quan lại không hóa, mà hỏa lại khắc kim, không biết làm sao mà dụng tài, lại có giờ tị ở xa xung, lại không nắm lệnh; nếu yêu cầu canh kim sanh trợ, tham hợp vong sanh, mà lại xa cách vô tình, cho nên thành bại không đều, may mà tài quan hãy còn dư khí có thừa. Đến ất hợi vận, bổ khởi tài quan, toại nguyện thành công trung bình.
192 - Quý hợi kỷ mùi bính ngọ kỷ sửu
Mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu
Hỏa trường hạ lệnh, vốn là luận vượng, tuy thời tại quý hạ, hỏa khí hơi thoái, thêm thương quan trọng điệp tiết khí, sửu thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, từ vượng biến thành nhược. Trọc khí đương quyền, thanh khí thất thế, thêm hành vận ba mươi năm đầu hỏa thổ, nửa đời thành bại đa đoan. Đến ất mão, giáp dần, mộc khử đi hậu thổ, tảo trừ trọc khí, sanh phù nhật nguyên, vệ hộ quan tinh, phò tá quan chép sử, tiền của sung túc sự nghiệp thành đạt.
193 - Đinh mão đinh mùi canh ngọ kỷ mão
Bính ngọ/ ất tị/ giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu
Trụ này đại lược xem qua, tài sanh quan, quan sanh ấn, ấn sanh thân, tựa hồ thanh mỹ, đáng tiếc ngọ mùi nam phương, hỏa liệt thổ tiêu, có thể giòn kim, không thể sanh kim. Mà lại mộc tòng hỏa thế, lại làm hỏng ấn thụ, không có tình sanh hóa, vậy tại sao không thanh khô? Hiềm vận trình phương đông, cả đời chưa thỏa ý nguyện, gọi là “minh nguyệt thanh phong thùy dử cộng, cao sơn lưu thủy thiểu tri âm” vậy.
Sửa lần cuối bởi VULONG vào lúc 07:43, 28/01/14 với 1 lần sửa.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:36, 28/01/14

Chương 25 - Chân Thần
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Chân,gặp thời nắm lệnh chi thần. Giả,thất thời thoái khí chi thần. Nói nhật chủ có dụng thần, nắm lệnh tại đề cương, lại thấu xuất thiên can gọi là tụ đắc chân thần, cuộc đời phú quý hĩ, còn không thì gọi là giả thần phá tổn. Dù cho có giả thần, yên ổn đắc ý tốt lành, giả thần không kề sát chân thần, hoặc bị nhàn thần hợp mất, hoặc xa cách vô lực, cũng không có hại vậy. Nhưng nếu kề sát chân thần, hoặc tương khắc tương xung chân thần, hoặc hợp chân thần, ám hóa kỵ thần, chung thân lục đục. Nếu như hành vận đắc trợ, chế giả phù chân, cũng có thể thành công nhỏ, mà thân mình được an khang. Cho nên hỉ thần nên được sanh vừa phải, kỵ thần nên bị tuyệt, trong cục thấy chân thần, hành vận thấy giải thần. Nên tiên thiên mà biến thành địa kỷ. Cho nên đoán địa, trước tiên xem đề cương mà định cách cục, trung thiên thì biến thành nhân kỷ, kế đến xem nhân nguyên nắm lệnh mà biến thành dụng thần; sau cùng xem tam thức, mà dụng thần phù hợp, chính là tự nhiên việc lớn thành công hĩ. Nghiệp lớn thành công, thì phú quý chắc chắn hĩ. Sau đó lại tiếp tục xác định vận trình thích hợp, tất cùng thông suốt rõ ràng hĩ. Hậu học cần nghiên cứu ba nguyên đúng lý, xem xét chân giả, xem kỹ hỉ kỵ, nghiên cứu xung hợp yêu ghét. Luận về tuế vận có thích hợp hay không, vì thế mới thỏa đáng. Nguyên do quy tắc tuy có thể truyền đạt, diệu dụng hay không bởi tâm ngộ của mỗi người vậy.
194 - Giáp tý bính dần kỷ sửu giáp tý
Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân
Mệnh Sơn Đông Lưu trung đường, kỷ thổ thấp mỏng, sanh vào sơ xuân, lạnh lẽo ẩm ướt, cho thấy khí suy yếu, đắc giáp bính cũng thấu, ấn thuần chính quan minh bạch, tụ đắc chân thần vậy. Trong trụ kim không hiện mà không đắc hóa, giả thần không loạn; mừng vận trình đông nam nơi chỗ ấn vượng, làm đến quan thượng thư, tấm lòng kính vua che chở dân, có tài kinh bang luận đạo vậy.
195 - Nhâm thân nhâm dần bính tý ất mùi
Quý mão/ giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân
Mệnh Thiết Chế Q uân, tài sanh sát thế, mộc non phùng sanh, mừng nhất dần mộc chân thần đương lệnh, can giờ thấu lộ ất mộc nguyên thần. Dần thân xung nhau, gọi là có bệnh. Vận nam phương hỏa địa, khử đi thân kim, làm đến tướng soái, thanh danh hiển hách. Tài trí đức độ thâm trọng.
196 - Canh thân mậu dần nhâm tý giáp thìn
Kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân
Trụ này nhật nguyên lâm vượng địa, hội thủy cục trợ thân, không luận nhược. Mừng can giờ giáp mộc, chân thần phát lộ. Hiềm nghi, năm ngộ canh thân, xung khắc giáp dần, lại phùng mậu thổ trợ kim, gọi là giả loạn chân. Mặc dù sớm nhập học, thi hương liên tiếp thất bại. Đến vận nhâm ngọ, chế hóa canh kim, thi hương đăng bảng, làm tri huyện; thân vận xung dần, giả thần đắc trợ, không lộc.
Chương 26 - Giả Thần
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Khí có chân giả, chân thần thất thế. Thu thần đắc cục, phép tắc cần lấy chân làm giả; lấy giả làm chân. Khí có trước sau, chân khí chưa đến, giả khí đã đến, cần lấy chân làm giả, lấy giả làm chân. Như người sanh tháng dần, không thấu giáp mộc mà thấu mậu thổ, mà năm tháng ngày giờ có thìn tuất sửu mùi các loại, cũng có thể lấy làm dụng thần. Nếu như không thấu mậu thổ, mà thấu kim, cho dù mộc hỏa nắm lệnh, mà trụ năm ngày giờ, hoặc đắc thân xung dần, hoặc đắc dậu sửu củng kim, hoặc thiên can lại có mậu kỷ sanh kim, chỗ này gọi là chân thần thất thế, giả thần đắc cục, cũng có thể thủ dụng, nếu tứ trụ chân thần không đủ, giả khí cũng hư, mà nhật chủ mê giả ghét chân, tất cần phải tuế vận phù ức giả, cũng có thể phát phúc. Nếu tuế vận trợ chân tổn giả, hung hoạ lập tức đến, chỗ này gọi là lấy thật bỏ hư, lấy hư lạm dụng thật, Toàn là do dựa vào tham kỳ (tên vị thuốc) có thể cứu người, mà chẳng biết tham kỳ cũng có thể hại người vậy, tri kỳ manh (tên vị thuốc) có thể giết người, mà chẳng tri kỳ cũng có thể cứu người. Có bệnh cho uống thuốc mà được cứu, không có bệnh cho uống thuốc thì toi mạng. Mà mệnh có quý tiện không đều, tà chánh vô thường, động tĩnh không liền, không có gì là không có vết tích chân giả. Cách cục có thiệt giả, dụng thần há không có chân giả sao? Hết thảy đều do an hưởng phúc đức, phần nhiều do chân thần đắc dụng; sang nghiệp hưng gia, khó nhọc mà thiếu an nhàn, phần nhiều do giả thần đắc cục, hoặc chân thần bị thương, nối nghiệp bạc bẽo mà phải lập nghiệp, phần nhiều do chân thần không đủ; cả đời gặp thất bại, thế sự gập ghềnh, phần nhiều do giả thần không đủ. Nghiên cứu kỹ càng, đều thấy nghiệm vậy.
197 - Ất dậu mậu dần nhâm ngọ canh tuất
Ðinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân
Nhâm thủy sanh vào lập xuân hai mươi hai ngày, đang lúc giáp mộc chân thần nắm lệnh, mà thiên can thổ kim cũng thấu, địa chia thông căn tuất dậu, tứ trụ này chân thần thất thế, giả thần đắc cục, dụng lấy canh kim hoá sát, đúng phép lấy giả làm chân, đắc thuần tuý. Tuy nhiên hiềm chi toàn hỏa cục. Khắc kim đốt thủy, mừng can hỏa không thấu lộ, lại đắc mậu thổ sanh hóa tuyệt diệu. Vận trình tây bắc, cho nên sớm đăng vân lộ, nổi danh thiên hạ, làm quan đến chức quan tuần phủ, đức độ tú khí. Tổng quát hiềm hỏa cục là bệnh, quan lộ không tránh gặp thất bại hĩ.
.
198 - Canh tuất mậu dần quý mùi quý sửu
Kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu
Quý thủy sanh vào lập xuân hai mươi sáu ngày, đang lúc giáp mộc chân thần đương lệnh, mà thiên can thổ cũng thấu, địa chi sửu tuất thông căn. Thương quan tuy đương lệnh, mà thế quan sát tung hoành, cho dù thương quan địch sát, mà nhật chủ phản lại tiết khí, so ra có thể địch lại ư? Canh kim tuy là giả thần, không như nhật chủ yêu giả ghét chân, lấy canh kim làm dụng thần, có hai điều lợi: thứ nhất hóa quan sát cường bạo, thứ hai sanh nhật nguyên, can giờ tỉ kiếp trợ thân, có thể nhuận thổ dưỡng kim. Kế đến trung vận nam phương, sanh sát làm hỏng ấn, bôn ba vất vả. Đến giáp thân vận, chuyển phương tây, dụng thần đắc địa, đắc quân công thăng chức tri huyền. Ất dậu vận cũng đẹp, làm đến quan châu mục. Nhất giao bính vận, khắc ấn, không lộc.
199 - Bính tý kỷ hợi tân dậu kỷ hợi
Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ ất tị
Trụ này theo cổ luận, kim hàn hỉ hỏa, kim thủy thương quan mừng gặp quan, mà nhận chủ chuyên lộc, tất dụng bính hỏa không thể nghi ngờ. Chẳng biết thủy thế càn rỡ, khuyết điểm chỗ bính hỏa không có nguyên thần, chẳng những không thể dụng quan, mà bính hỏa hoàn toàn không có căn khí, phải dụng kỷ thổ ấn tinh, khiến cho ngăn thủy sanh kim bảo vệ hỏa. Bính nhập hợi cung lâm tuyệt địa, mong muốn bính hỏa sanh thổ, mà bính hỏa trước bị thủy khắc, làm sao có thể sanh thổ được? Cho nên kỷ thổ bị thủy thương, chân thần vô tình, giả thần hư thoát. Sơ vận canh tý, tân sửu; tỉ kiếp trợ thân, hưởng phúc đức tiền nhân, cơm áo đầy đủ. Nhâm vận có đại tang; nhất giao dần vận, phương đông mộc địa, hư thổ thụ thương, phá sạch tổ nghiệp, hình thê khắc tử, đi xa không biết rồi đi đến đâu.
Chương 27 - Cương Nhu
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Đạo cương nhu, âm dương cường tráng thuận hòa mà mừng hĩ. Tuy nhiên trong cương không hẳn không có nhu, cho nên dương ví như Càn, Càn sanh ba nữ, gọi là nhu thủ hồ cương; trong nhu không hẳn không có cương, cho nên âm ví như Khôn, Khôn sanh ba nam, gọi là cương thủ hồ nhu. Nói đến xuân mộc, hạ hỏa, thu kim, đông thủy, quý thổ, đắc thời đương lệnh, nguyên cục không khắc chế chi thần, thế hùng tráng, tính cương kiện, không tiết tất không thanh, không thanh tất không tú, không tú tất biến thành người ngu đần gàn bướng. Nếu lấy cương chém nhu, gọi là nan địch quần hồ (yếu không địch lại mạnh), phản lại kích nộ mà biến thành cương hĩ. Xuân kim, hạ thủy, thu mộc, đông hỏa, trọng thổ, thất thời vô khí, nguyên cục không sanh trợ chi thần, thế mềm mại, tính quá nhược, không uy hiếp tất không thông suốt, không thông suốt tất không hóa, không hóa tất biến thành mục nát. Sơ lược lấy nhu dẫn cương, gọi là hư thì không nên bồi bổ, phản lại tăng chỗ nhược mà biến đổi nhu. Chỗ này chính là tiết có sanh sanh chi diệu, khắc có thành tựu chi công, dẫn có hài hòa chi tình, tòng có biến hóa chi diệu. Khắc, tiết, dẫn, tòng bốn chữ nên nghiên cứu kỹ càng, không thể quy định đại khái được.
Nếu canh kim sanh vào tháng bảy, không thể thiếu nhâm thủy; ất mộc sanh vào tháng tám, không thể thiếu đinh hỏa, tuy đắc chế hóa, nhưng cũng dễ chết do luận kiểu này vậy. Giả sử canh kim sanh vào tháng bảy, nguyên cục trước hết có mộc hỏa, mà không thấy nhâm thủy, lại phải luận như thế nào? Chẳng lẽ khí mộc hỏa hiển lộ, mà lại dụng nhâm thủy ám tàng sao? Ất mộc sanh vào tháng tám, tứ trụ trước hết có kiếp ấn, mà đinh hỏa không hiện, chẳng lẽ khí hiển lộ tại kiếp ấn, mà lại cầu đinh hỏa không thấy sao? Nói chung đắc thời đương lệnh, tứ trụ không có khắc chế, dụng thực thần thuận theo khí thế, tiết kỳ tinh anh, chỗ bí mật sanh tài, gọi là lấy không làm có; thất thời hưu tù, nguyên cục không có kiếp ấn trợ thân, dụng thực thần chế sát, sát đắc chế tất sanh ấn, gọi là tìm kiếm giả dối. Nên dụng thần linh hoạt, không nên chấp nhất mà luận vậy.
200 - Nhâm thân mậu thân canh thìn giáp thân
Kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần
Canh kim sanh vào tháng bảy, địa chi ba thân kim, vượng cực hĩ. Can giờ giáp mộc vô căn, dụng can năm nhâm thủy, tiết kỳ sát khí cương mãnh. Chỉ hiềm can tháng kiêu thần đoạt thực. Sơ vận trình thổ kim, sớm gặp hình tang, tổ nghiệp không có gì. Giao vận tân hợi, vận chuyển phương bắc, kinh doanh đắc ý, đến vận nhâm tý, quý sửu ba mươi năm phát tài hơn mười vạn. Còn nhỏ chưa hề đọc kinh sách, về sau lại thông làu chữ nghĩa văn Chương, chỗ này cũng do vận trình thủy địa, nên phát tiết tinh hoa vậy.
201 - Nhâm tuất mậu thân canh dần bính tuất
Kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão
Canh kim sanh vào tháng bảy, chi toàn thổ kim, vượng cực hĩ, nhâm thủy tọa tuất phùng mậu, kiêu thần đoạt thực quá mức, can giờ thấu bính hỏa, chi hợp dần tuất, tất lấy bính hỏa làm dụng. Tiếc vận trình bốn mươi năm gặp thổ kim chi địa, cho nên trước năm mươi tuổi, một việc cũng đến vận ất mão hai mươi năm, tài phát cự vạn.
202 - Tân dậu đinh dậu ất mùi đinh sửu
Bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão
Ất mộc sanh vào tháng tám, mộc tàn héo kim sắc bén, may mắn nhật chủ tọa mộc khố, can thấu hai đinh, đủ để chế sát, tổ nghiệp hưng thịnh, nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp. Nhưng trụ này có bệnh, không phải tại sát vượng, mà tại sửu thổ. Sửu thổ thật hại, không chỉ hối hỏa sanh kim, mà còn hại tại sửu mùi xung nhau vậy. Thiên can mộc hỏa, hoàn toàn dựa vào mùi tàng mộc hỏa, xung tất bị kim thủy trong sửu ám thương, mới biết thi hương khó thành. Đến vận quý tị, toàn kim cục, quý thủy khắc đinh, gặp nạn thủy mà chết.
203- Mậu thìn kỷ dậu ất hợi giáp thân
Canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão
Ất mộc sanh vào tháng tám, tài sanh quan sát, cực nhược hĩ. Mừng nhật chủ tọa ấn thụ dẫn thông khí quan sát, thêm tuyệt diệu giáp mộc thấu lộ. Xuất thân tuy hàn vi, đến hợi vận nhập học. Vận nhâm tý liên tiếp đậu đầu bảng. Đến quý vận quan lộ vẻ vang toại nguyện, Sửu vận có tang. Vận giáp dần khắc thổ phù thân, chẳng qua làm quan bình thường. Vận ất mão làm quan đến chức thị lang. Trụ này mừng ở chỗ hợi thủy vậy, nếu không có hợi thủy, chỉ là người tầm thường. Tuy nhiên hợi thủy cần phải tọa hạ nhật chủ, nếu như hợi thủy cách xa nhật chủ, không đắc sanh hóa chi tình, công danh chẳng qua chỉ là chức mọn nhĩ.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:45, 28/01/14

Chương 28 - Thuận Nghịch
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết : Mấu chốt thuận nghịch, lúc thoái không bội phản mà dừng lại, không thể nghịch, đương lệnh đắc thế, phải tòng vượng vậy. Nguyên do tứ trụ có lúc thuận nghịch. Khí vốn có phân biệt, ngũ hành có điên đảo, mỗi phương pháp có tác dụng riêng. Cho nên tuy là khí vốn có thừa mà không chiếu cố đến tạp khí, khí có thể dựa vào mà có khả năng thành cục. Tòng vượng thần mà không thể khắc chế, không theo nhược mà sanh phù, cho nên chế sát không bằng hóa sát, hóa sát thích hợp mà trợ thân, tòng sát chính là dựa vào quyền thế, lưu sát thích hợp mà làm quan. Khí có âm có dương, dương chứa dương sanh vô cùng, âm chứa âm hóa tuyệt diệu; Thế thì trong thanh có trọc trong trọc có thanh, quan trọng chỗ mấu chốt, thanh trong trọc, gốc của bần tiện. Nghịch rồi đến thuận không thể sung túc, thuận rồi đến nghịch tránh được nghèo túng. Chỗ này là mấu chốt vi diệu của thuận nghịch, học giả cần suy nghĩ sâu xa. Lời xưa “Thừa thì giảm bớt, thiếu thì tăng thêm”, tuy là chánh lý, nhưng không thấy được thâm sâu mấu chốt, chỉ là giải thích qua loa. Trong trụ, không giới hạn tài, quan, sát, ấn, thực thương các loại, nếu thừa quyền đắc thế trong trụ, lại khử đi cường bạo. Gọi là hai người đồng tâm hoặc nhật chủ gặp thời nắm lệnh, tứ trụ toàn là trợ hợp. Gọi là quyền tại vượng thần. Chỉ có thể thuận theo khí thế mà dẫn thông, cho nên khí lưu hành gặp phú hĩ, nếu miễn cưỡng khắc chế, chọc giận cường thần, chắc chắn gặp phải điều dữ. Cần nghiên cứu kỹ càng.
204- Canh thìn canh thìn canh thân canh thìn
Tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất
Thiên can toàn canh, lại tọa lộc vượng, ấn tinh đương lệnh, cực kỳ cương hĩ, gọi là quyền tại canh kim. Xuất thân binh nghiệp, nhâm ngọ quý mùi vận, can thủy chi hỏa, khó thể khắc kim, cho nên vô hại. Đến vận giáp thân, phương tây kim địa cho đến vận ất dậu hợp hóa toàn kim, làm đến quan tổng binh. Bính vận phạm vượng thần, chết trong quân.
205- Quý dậu giáp tý canh thìn giáp thân
Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ
Nhật nguyên canh thìn, chi phùng lộc vượng, thủy vốn đương quyền, lại hội thủy cục, thiên can giáp mộc vô căn, gọi là kim thủy hai khí đồng tâm, phải thuận theo thế kim thủy. Cho nên quý hợi nhâm vận, được cha mẹ nuôi dưỡng sung túc. Tuất vận chế thủy, vẫn còn mừng thân dậu tuất hội kim cục, tuy gặp hình tang mà không có họa lớn. Tân vận nhập học, dậu vận đi thi, canh vận đăng khoa, thân vận đại phát tiền của. Giao kỷ mùi, vận chuyển nam phương, hình thê khắc tử, gia nghiệp dần tiêu tan. Mậu ngọ xung thủy tính, gia nghiệp phá tán mất mạng.
206- Nhâm tý tân hợi ất hợi bính tý
Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị
Nhâm thủy thừa quyền toạ hợi tý, gọi là nước Côn Lôn, bính hỏa khắc tuyệt, di nghiệp rất sung túc. Vận ất mão giáp dần, thuận theo dòng nước, nạp thủy khí, nhập học thi hương, tiền của cũng tăng thêm, gia đạo mỗi ngày hưng thịnh. Giao bính vận, thủy hỏa giao chiến, hình thê khắc tử, phá tán dị thường. Thìn vận chứa thủy không hung họa. Đinh tị vận liên tục bị hỏa hoạn, gia phá mạng vong.
Chương 29 - Hàn Thử
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Hàn noãn tức lạnh rét ấm áp, cơ lý sanh thành vạn vật vậy, không thể cố chấp tây bắc kim thủy làm quy tắc, đông nam mộc hỏa làm quy tắc. Nghiên cứu chỗ cơ mật này, nguyên do biến hóa mà bay lên, nhất định cũng do biến hóa mà hạ xuống, thu vào hợp lại nhất định nhờ biến hóa mà phát triển; sanh dương, nhất định có âm, dương chủ sanh vật, không có âm thì không thành hình, có sanh cũng hư; âm chủ thành vật, không có dương thì không sanh, chất không sanh, làm sao mà thành? Chỉ có âm dương trung hòa biến hóa, mới có thể phát dục vạn vật, nếu có một dương mà không có âm thì không thành, có một âm mà không có dương thì không sanh. Chẳng những âm dương phối hợp, mà hàn noãn cũng chỉ có vậy. Nhất định tứ trụ, tương sanh mà thành, há có thể nhất định tháng tý khởi dương sanh, tháng ngọ khởi âm sanh sao? Nguyên văn “không khả quá vậy”, vừa phải mà quá hĩ. Hàn tuy quá mức, cần noãn hữu khí, noãn tuy quá mức, cần hàn hữu căn, nhất định có thể sanh thành vạn vật. Nếu hàn quá mức, mà noãn vô khí thì phản lại lấy hàn làm dụng thích hợp. Gọi là âm cực tất sanh dương, dương cực tất sanh âm, chỗ này là cơ lý của thiên địa tự nhiên vậy.
207- Giáp thân bính tý canh thìn mậu dần
Ðinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ
Trụ này kim hàn thủy lạnh, mộc tàn héo thổ lạnh, nếu không có giờ dần, nhất định năm tháng mộc hỏa vô căn, không thể tác dụng hĩ, gọi là hàn tuy thái quá, cần phải noãn hữu khí vậy. Luận do dẫn thông hợp thủy cục, năm đắc dần mộc, địa khí thượng thăng, mộc hỏa tuyệt xứ phùng sanh, một dương giải hàn rét. Tuy nhiên bính hoả trên cao không động cũng không phát, tuyệt diệu tại dần ở xa gặp xung, gọi là động, động tất sanh hỏa hĩ. Phàm tứ trụ bị sát bên xung thì khắc, ở xa xung là động. Mừng vận trình đông nam, xuất thân khoa giáp, làm quan hoàng triều, gọi là “đắc khí chi hàn, ngộ noãn mà phát”.
208- Kỷ dậu bính tý canh thìn giáp thân
Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ
Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng, cho nên sơ vận ất hợi, phương bắc chủ thủy địa, tin mừng vô ưu. Vận giáp tuất tàng đinh hỏa, là nơi hỏa khố của bính hỏa, hình tang hao phá. Vận quý dậu tài nghiệp ngày càng tăng; Nhâm vận khắc khử đi bính hỏa, đến thân vận cơm áo đầy đủ. Vận tân mùi, vận chuyển phương nam, bính hỏa đắc địa bén rễ, hao phá dị thường; Vận canh ngọ phùng năm dần, hợp hỏa cục, mộc hỏa cùng đến, không lộc.
209- Đinh sửu bính ngọ bính ngọ nhâm thìn
Ất tị/ giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý
Trụ này hỏa cháy rực, lại phùng dương nhận, noãn thái quá (nóng quá mức) hĩ. Một chút nhâm thủy, vốn không đủ sức chế hỏa mãnh liệt, mừng nhâm thủy tọa thìn, thông căn thủy khố. Lại đáng mừng hơn nữa, chi năm sửu thổ, sửu thuộc phương bắc thấp thổ, có thể hối hỏa sanh kim mà chứa thủy, gọi là tuy noãn thái quá mà hàn hữu căn vậy. Xuất thân khoa giáp, làm quan đến chức tướng soái, hiềm vận trình không suông sẻ, nhiều phong ba vậy.
210 - Quý mùi đinh tị bính ngọ quý tị
Bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi
Trụ này chi toàn thuộc nam phương, lại sanh giờ tị, noãn thái quá (quá nóng) hĩ. Thiên can lưỡng quý, địa chi toàn vô căn khí, gọi là noãn thái quá, hàn vô căn, phản lại không lấy hàn làm dụng thần. Cho nên sơ vận bính thìn, hưởng phúc ấm cha mẹ. Vận ất mão, giáp dần, tiết thủy sanh hỏa, gia nghiệp ngày càng tăng. Vận quý sửu, hàn khí thông căn, cha mẹ cùng mất, chí lớn sụp đỗ. Vận nhâm tý, gặp biến cố chia ly, gia phá mạng vong.
Chương 30 - Táo Thấp
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Táo thấp, gọi là thủy hỏa phối hợp vậy, cho nên chủ có chủ khí, ngũ hành bên trong không quá táo; cục có cục khí, ngũ hành bên ngoài nhất định thông suốt. Thấp là âm khí, phùng táo mà thành. Táo là dương khí, ngộ thấp mà sanh.
Giả như mộc sanh hạ lệnh, tinh hoa phát tiết, ngoại có thừa mà nội hư thoát, cần dựa vào nhâm quý sanh mộc, sửu thìn thấp thổ bồi mộc, tất hỏa không cháy mãnh liệt, mộc không khô, thổ không táo, thủy không khô cạn, mà có nghĩa sanh thành hĩ; nếu gặp mùi tuất táo thổ, phản lại trợ hỏa mà không hối hỏa, dù cho có thủy, cũng không thể làm dụng vậy.
Kim luyện trăm lần, không thay đổi sắc, cho nên kim sanh đông lệnh, mặc dù tiết khí hưu tù, có thể lấy bính đinh làm dụng. Nếu thấysửu thìn thấp thổ, phản lại trợ thủy mà không chế thủy, dù cho có hỏa, cũng không thể làm dụng vậy.
Chỗ này chính là cơ lý vi diệu sinh thành vậy.
211 - Bính thìn tân sửu canh thìn bính tý
Nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi
Trụ này theo tục luận, tưởng rằng kim hàn mừng gặp hỏa, can thấu hai bính, độc sát lưu thanh, thêm trung vận mộc hỏa, danh lợi song toàn. Chẳng biết địa chi thấp thổ trùng điệp, can năm bính hỏa, hợp tân hóa thủy, can giờ bính hỏa vô căn, chỉ có khí hàn thấp, không có ý sanh phát, dụng thủy phù hợp, không thể dụng hỏa hĩ. Cho nên sơ vận nhâm dần, quý mão, chế thổ vệ thủy, cơm áo đầy đủ. Vận bính ngọ, đinh mùi, hai mươi năm, thê tử đều tổn thương, gia nghiệp phá tán. Xuất giá đi tu.
212 - Đinh mùi nhâm tý canh tuất bính tuất
Tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân/ đinh mùi/ bính ngọ
Trụ này nếu như lấy thủy thế mà luận, trụ này sanh trọng đông thủy vượng, mừng địa chi táo thổ trùng điệp, đủ sức khử đi hàn khí. Chỉ do tương khắc, khiến cho tý không thể trợ nhâm. Đinh nhâm hợp lại, khiến cho nhâm không thể khắc bính. Trung vận thổ kim, ra làm việc trong công bộ, do vận chưa thích hợp nên tình cảnh trái với lương tâm. Vận đinh mùi, nam phương hỏa vượng, tự ra làm quan, cho đến vận bính ngọ, hai mươi năm, may mắn đại thành, làm quan đến chức châu mục.
213- Quý mùi đinh tị giáp ngọ canh ngọ
Bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi
Nhật nguyên giáp ngọ, chi toàn tị ngọ mùi, táo quá mức hĩ. Thiên can kim thủy vô căn, phản lại kích hỏa cháy mãnh liệt, chỉ có thể thuận theo hỏa khí vậy. Sơ vận mộc hỏa, thuận theo khí, tiền tài tăng không ngừng. Đến quý sửu vận, hình tang đau buồn, hao phá quá nhiều. Vận nhâm tý xung kích quá nặng, phạm tội giết người, hồi lộc, gia phá mạng vong.
214- Quý sửu đinh tị giáp thìn canh ngọ
Bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi
Trụ này cùng trụ trước thay đổi thìn sửu hai chữ, sửu thuộc phương bắc, thấp thổ, hối hỏa chứa thủy, quý thủy thông căn; thìn cũng thuộc thấp thổ, lại là nơi mộc dư khí, nhật nguyên vốn có căn gốc. Canh kim tuy không thể sanh thủy trợ dụng thần, mà quý thủy tọa sửu dư khí, có thể lấy quý làm dụng thần. Sơ vận mộc vượng, trợ thân bảo vệ dụng thần, yên bình cát lợi. Đến vận quý sửu, phương bắc thủy địa, cho đến vận nhâm tý, tân hợi ba mươi năm, kinh doanh đắc ý, sự nghiệp toại nguyện.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:51, 28/01/14

Chương 31 - Ẩn Hiện
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Cát thần thái lộ, khởi bệnh tranh đoạt, thiên can khí chuyên, dễ bị kiếp đoạt vậy, như tài không có quan bảo vệ, tài đắc mà lấy làm dụng. Nếu thiên can giáp ất là tài, tuế vận ngộ canh tân, tất khởi bệnh tranh đoạt, cần phải thiên can trước hết phải có bính đinh quan tinh hồi khắc, thì vô hại. Nếu như không có bính đinh quan tinh, hoặc đắc nhâm quý thực thương hợp hóa cũng tốt đẹp, cho nên cát thần nên thâm tàng trong địa chi thì tốt đẹp. Hung thần ẩn sâu, thành nuôi hổ gây họa.
Địa chi khí tạp, cho nên khó chế hóa vậy. Như giặc trong nhà khó đề phòng, để lâu thành họa. Nếu như dần tàng bính hỏa là kiếp thần, tuế vận phùng thân, xung canh trong thân kim, tuy có thể khắc mộc, chung quy không thể khử đi bính hỏa, tuế vận ngộ hợi tý, nhưng vẫn sanh hợp dần mộc, phản lại là mầm móng sanh hỏa. Cho nên hung thần công khai thấu lộ ở thiên can, dễ dàng chế hóa. Cho nên phúc thần ẩn sâu (thâm tàng), chung thân phúc lành; hung thần ẩn sâu, cuối cùng hại họa.
Tóm lại, cát thần hiển lộ, thông căn đương lệnh, lộ cũng vô hại. Hung thần ẩn sâu, thất thời hưu tù, thâm tàng cũng không sao. Quỷ cốc tử viết: “âm dương chi đạo, cùng nhật nguyệt hợp kỳ minh, cùng thiên địa hợp kỳ đức, cùng tứ thời hợp kỳ tự”, tam mệnh chi lý, cội nguồn ở chỗ này, nếu không thận trọng biện minh, thì làm sao có thể lĩnh hội được?
215- Kỷ mão tân mùi bính tý tân mão
Canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu
Bính hỏa sanh vào tháng mùi, hỏa khí đang thịnh, nhật chủ tọa quan tinh, bị mùi thổ thương khắc quá mức, buộc lòng phải lấy tân kim làm dụng thần. Hiềm rằng, mùi là táo thổ, không thể sanh kim, lại tàng kiếp nhận; can năm kỷ thổ, vốn có thể sanh kim, lại tọa ấn địa, gọi là “Cát thần hiển lộ, hung thần ẩn tàng” vậy. Sơ vận kỷ tị, mậu thìn thổ vượng địa, tài mừng hội tụ. Giao vận đinh mão, thổ kim đều thụ thương, liên tục ba lần bị hỏa hoạn, lại thương tổn bảy người. Bính dần vận, thê tử đều bị khắc, xuất ngoại không biết kết cục ra sao.
216- Nhâm ngọ ất tị đinh sửu bính ngọ
Bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi
Đinh hỏa sanh vào mạnh hạ, trong trụ kiếp vượng phùng kiêu, thiên can nhâm thủy vô căn, biết không thể làm dụng thần. Mừng nhất sửu tàng tân kim tài tinh, ẩn sâu kim khố, sửu là thấp thổ, có thể tiết hỏa khí, chẳng những không có bệnh tranh đoạt, phản lại có công sanh trợ. Nguyên nhân sơ vận bính ngọ, đinh mùi, cho nên xuất thân hàn vi, thi hương không liên tục; mừng trung vận ba mươi năm gặp phương tây thổ kim chi địa, hóa kiếp sanh tài, phát tài hơn mười vạn. Gọi là “Cát thần ẩn sâu, chung thân phúc lành” vậy.
Chương 32 - Chúng Quả
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Luận về nhiều ít, là ý nói đến cường nhược vậy, cần phải phân biệt nguồn gốc nhật chủ tứ trụ mà luận vậy. Giả như lấy nhật chủ mà phân nhiều ít; nếu như nhật chủ thuộc hỏa, sanh vào tháng dần, mão, tị, ngọ, quan tinh thuộc thủy, tứ trụ không có tài, phản lại có thổ chi thực thương, cho dù có tài, tài khí vô căn, không thể sanh quan, chỗ này là nhật chủ kết đảng nhiều mà cường vượng, địch lại quan tinh ít mà yếu thế, thuận thế buộc phải khử đi tận gốc quan tinh, tuế vận nên phù cường ức nhược mà cát lợi. Nếu như lấy tứ trụ mà phân nhiều ít, tất cần phải phân tứ trụ cường nhược, tuy nhiên lại cần phải cùng nhật chủ phù hợp, không phản bội thì tuyệt diệu. Nếu thủy là quan tinh, hưu tù vô khí; thổ là thương quan, đương lệnh đắc thời, thuận thế buộc khử đi quan tinh, tuế vận cũng nên chế quan thì đẹp; nhật chủ thuộc hỏa, cũng cần phải thông căn đắc khí, tất có thể sanh thổ; hoặc có mộc mà khắc thổ, tất nhật chủ tự có thể hóa mộc, chuyển chuyển tương sanh, gọi là nhật chủ phù hợp vậy. Quan tinh thuộc thủy, tuy không đắc lệnh, lại có tài sanh trợ, hoặc tài tinh đương lệnh, hoặc thành tài cục, chỗ này quan tinh tuy ít, đắc tài tinh phù tất cường, tuế vận nên phù ít mà ức nhiều mới cát lợi. Tuy đưa ra luận về tài quan, còn lại cũng luận giống vậy.
217- Mậu thìn ất sửu mậu tuất tân dậu
Bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi
Trụ này thổ trùng điệp, ất mộc vô căn, thương quan lại vượng, đủ sức địch quan tinh thế ít. Cho nên sơ vận bính dần, đinh mão, quan tinh đắc địa, hình tang hao phá quá nhiều. Vận mậu thìn gặp đắc ý, ra làm quan, đến vận kỷ tị hai mươi năm, thổ sanh kim vượng, phò tá hoàng triều. Đến ngọ vận phá kim, không lộc.
218- Mậu ngọ nhâm tuất đinh mão quý mão
Quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị
Trụ này thương quan đương lệnh, ấn tinh cũng thấy, quan sát tuy thấu nhưng vô căn, thuận thế buộc khử đi quan. Sơ vận phương bắc, quan tinh đắc thế, mọi chuyện không thành. Vận bính dần, đinh mão, sanh trợ hỏa thổ, kinh doanh phát tài cự vạn. Vận mậu thìn, kỷ tị, khử tuyệt quan sát, một con đăng khoa bảng, cuộc đời đẹp như tranh. Trụ này tạo thành tuất ngọ trợ hỏa, ngày giờ phùng ấn, nhật chủ cực vượng, suy ra không tác dụng ấn, cũng không thể luận khử quan lưu sát vậy.
219- Quý sửu nhâm tuất bính ngọ canh dần
Tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn
Bính hỏa sanh vào tháng chín, nhật chủ vốn không đắc thời, nhưng mà nhật chủ tọa dương nhận hội hỏa cục, gọi là cường quả. Can năm quý thủy tiến khí, quý thủy thông căn dư khí tại sửu thổ, tiết khí hỏa cục, canh kim sanh trợ nhâm quý là nhiều vậy. Thuận thế trở thành nhiều. Cho nên giao vận tân dậu, canh thân, kim sanh thủy vượng, di nghiệp hưng thịnh, cuộc đời an vui. Giao vận kỷ mùi, hỏa thổ đều vượng, cha mẹ đều mất; Đến vận mậu ngọ, hai mươi năm gia nghiệp tiêu tan, vợ con đều tổn thương, đến vận bính thìn lưu lạc phương xa mà chết.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 07:53, 28/01/14

Chương 33 - Chấn Đoài
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Chấn thuộc dương, theo tiên thiên mang số 8. Đoài thuộc âm, theo tiên thiên mang số 4. Chấn là trưởng nam, chấn theo khôn mà khởi, một dương sanh tại hào sơ của khôn; Đoài là con gái út, sơn trạch thông khí, cho nên ba âm sanh tại hào thượng càn. Trưởng nam phối thiếu nữ, thiên địa sanh thành diệu dụng. Nếu trưởng nữ phối với thiếu nam, dương tuy sanh mà âm không thể thành hĩ. Cho nên đoài là chỗ làm cho vạn vật vui mừng, lời thật quá lố. Đúng là chấn đoài tuy không cùng tồn tại, cũng có nghĩa phối hợp vậy. Ta nghiên cứu tỉ mỉ, cơ lý chấn đoài có năm: công - thành - nhuận - tòng - noãn vậy. Sơ xuân mộc non nớt, kim cứng, lấy hỏa công chi; trọng xuân mộc vượng kim suy, lấy thổ thành chi; hạ lệnh mộc tiết kim táo, lấy thủy nhuận chi; thu lệnh mộc tàn héo kim sắc bén, lấy thổ tòng chi; đông lệnh mộc suy kim hàn, lấy hỏa noãn (làm ấm áp) chi. Tất không có thế cùng tồn tại, mà có nghĩa phối hợp hĩ. Nếu theo thuyết nội ngoại, không ngoài ý suy vượng tương địch vậy. Cần hóa tất hóa, cần chế tất chế, cần phải xem xét xu hướng kim mộc từ đầu đến cuối, không nên cố chấp mà phân biệt nội ngoại vậy.
220 - Bính dần canh dần giáp thân ất sửu
Tân mão/ nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân
Giáp mộc sanh vào sau lập xuân bốn ngày (mậu thổ đương lệnh), sơ xuân mộc non yếu, khí trời lạnh đông cứng, nhật chủ tọa thân kim, tháng thấu canh kim, sửu thổ kề sát sanh thân kim, mộc non yếu kim cứng, dụng hỏa công chi. Mừng đắc can năm thấu bính hỏa, tam dương (bính đứng vị trí thứ ba lại thuộc dương) mở đầu yên bình, vạn vật hồi xuân, thật kỳ diệu vậy. Sơ vận tân mão, nhâm thìn, tổn thương bính hỏa, học hành khó được. Vận quý tị, vận chuyển phương nam, bính hỏa lộc vượng, ra làm quan tiến đến Nam cung. Vận giáp ngọ, ất mùi, quan trường yên bình. Thân vận không lộc.
221 - Canh tuất kỷ mão giáp dần đinh mão
Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu
Giáp mộc sanh vào trọng xuân, tọa lộc phùng dương nhận, mộc vượng kim suy, dụng thổ thành chi, vận trình nào có thể hóa thổ sanh kim, đẻo gọt mà thành. Sơ vận, thu lợi nạp thiếp. Đến quý mùi vận ra làm quan. Vận giáp thân, ất dậu, mộc vô căn, kim đắc địa, từ phò tri huyện mà thăng châu mục.
222- Canh thìn nhâm ngọ giáp thìn đinh mão
Quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý
Giáp mộc sanh vào trọng hạ, can giờ đinh hỏa lộ ra, dụng thủy nhuận chi, tuy kim cũng sanh thủy, ngượi lại thủy cũng dưỡng kim. Tuyệt diệu chi phùng hai thìn, tiết hỏa sanh kim chứa thủy, một khí tương sanh, ngũ hành đầy đủ. Người này sớm nhập học thi hương, khoa giáp liên đăng, làm quan. Cả đời chỉ có vận bính tuất kim thủy tổn thương bất lợi, còn lại đều thuận lợi.
223- Canh tuất giáp thân giáp tuất ất sửu
Ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần
Giáp mộc sanh vào mạnh thu, tài sinh sát vượng, tuy thiên can thấu ba giáp ất, mà địa chi không nâng đỡ, mộc tàn héo kim sắc cứng, dụng thổ tòng chi. Thành cách tòng sát. Tuất vận xuất thân võ trạng nguyên. Vận đinh hợi sanh mộc khắc kim, hình tang hao phá quá nhiều. Vận mậu tý, kỷ sửu, tài sinh sáng vượng, làm quan đến chức phó tướng.
224- Tân dậu canh tý giáp tý bính dần
Kỷ hợi/ mậu tuất/ đinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ
Giáp mộc sanh vào trọng đông, mộc suy kim lạnh, dụng hỏa noãn chi, kim cũng được chế hĩ. Một dương khí giải đi giá rét. Gọi là “đắc khí chi hàn, ngộ noãn (ấm áp) mà phát”. Nguyên do hàn mộc cần được hỏa sanh. Cho nên khoa giáp liên đăng, làm quan đến chức thị lang.
Trên luận năm trường hợp lấy giáp mộc để minh chứng, ất mộc cũng luận giống vậy.
Chương 34 - Khảm Ly
Nguyên chú: ???
Nhâm thị viết: Khảm thuộc dương, theo tiên thiên mang số 7 cho nên là dương vậy; Ly thuộc âm, theo tiên thiên mang số 3 cho nên là âm vậy. Khảm là trung nam, Ly là trung nữ. Ly là nhật thể, Khảm là nguyệt thể, một ẩm ướt một ấm áp, nước lửa tương hỗ, nam nữ giao hợp, vạn vật sanh hóa. Nói đến khảm ly là nhật nguyệt, vô tiêu vô diệt, mà chủ quản thiên địa trung khí, không thể lấy một mà thành, cần phải giằng co mới tuyệt diệu. Lý giằng co gồm có năm: thăng, hàng, hòa, giải, chế vậy.
a - Thăng giả, thiên can ly (âm) bị suy, địa chi khảm (dương) vượng, tất có can mộc mới đắc khí, tất địa khí thăng lên.
b - Hàng giả, thiên can khảm (dương) suy, địa chi ly (âm) vượng, tất có can kim mới đắc khí, tất khí trợ giáng hạ.
c - Hòa giả, thiên can toàn là hỏa, địa chi toàn là thủy, phải có mộcvận để giải.
d - Giải giả, thiên can toàn thủy, địa chi toàn hỏa, phải có kim vận để giải.
e - Chế giả, thủy hỏa giao chiến tại can chi, tất cần phải tuế vận chế cường (tức tuế vận phải trợ cho bên nhược).
Chỗ này là năm giả, hiệu dụng khảm ly như vậy.
225- Bính tý kỷ hợi bính dần mậu tý
Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ ất tị
Bính hỏa sanh vào mạnh đông, lại phùng hai tý, thiên can ly suy nhược, địa chi khảm vượng, lấy mộc làm dụng thần thăng chi vậy. Đến vận nhâm dần, phương đông mộc địa, công danh tiến phát. Mão vận ra làm quan, nhất lộ vận trình đông nam, làm quan đến chức khâm sai.
226- Nhâm ngọ nhâm dần nhâm tuất canh tuất
Quý mão/ giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân
Nhâm thủy sanh vào mạnh xuân, chi toàn hỏa cục, tuy năm tháng thấu hai nhâm thủy, cũng là vô căn. Thiên can khảm suy, địa chi ly vượng, lấy kim làm dụng thần hàng chi vậy. Tiếc vận trình đông nam, bôn ba bên ngoài bốn mươi năm, mọi chuyện không thành. Đến ngoài năm mươi tuổi, giao vận mậu thân, cưới ba vợ, sanh liền ba con, đến tuất vận mới mất.
227- Bính tý bính thân bính tý bính thân
Ðinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn
Trụ này địa chi hai thân hai tý, thủy phùng sanh vượng, luận kim thủy vượng. Thiên can bốn bính, địa chi vô căn, ly suy khảm vượng, cần phải gặp mộc vận hòa chi vậy. Tiếc rằng ngũ hành không thuận, năm mươi năm tây bắc kim thủy vận, cho nên gian nan hiểm trở, hình thương khốn cùng. Ngoài năm mươi tuổi, vận nhâm dần, phương đông mộc địa, tài tiến nghiệp hưng. Đến quý mão, giáp thìn vận, phát tài mấy vạn.
228- Quý tị nhâm tuất nhâm ngọ nhâm dần
Tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn
Nhật nguyên nhâm ngọ, sanh vào tháng tuất, chi hội hỏa cục, chi năm tị hỏa. Thiên can toàn thủy, địa chi toàn hỏa, cần phải gặp kim vận để giải chi vậy. Sơ vận tân dậu, canh thân, đúng đắc thành ký tế, giải thế tài sát, cơm áo đầy đủ. Giao kỷ mùi vận, hình tang hao phá dị thường; mậu ngọ vận tài sát cũng vượng, xuất ngoại gặp cướp mất mạng.
229- Nhâm tý bính ngọ nhâm tý bính ngọ
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Trụ này thủy hỏa giao chiến tại can chi, hỏa đương lệnh, thủy hưu tù, mừng không có thổ, nhật chủ không bị khắc. Sơ vận đinh mùi, năm phùng mậu ngọ, thiên khắc địa xung, tài sát đều vượng, cha mẹ cùng mất, biến thành ăn mày. Giao thân vận gặp tế ngộ. Kỷ dậu vận, phát tài mấy vạn, cưới vợ sanh con thành gia lập thất.

(Hết)

Đây là Một trong 2 cuốn hay nhất về Tử Bình hiện nay (cuốn thứ 2 là "Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú" của Từ Nhạc Ngô).

Chúc các bạn mới nhập môn Tử Bình không phải ao ước bao năm mới được đọc như tôi.

Những điều cần biết khi đọc cuốn sách này:

Điều sai lầm lớn nhất của cuốn sách này là tác giả đã không thừa nhận các khái niệm trong Tử Bình như Hình, Hại và Tự Hình cũng như coi trạng thái của 5 Can Âm phải xác định như 5 Can Dương.

Điều sai lầm thứ 2 là mặc dù là cuốn sách hay nhất về Tử Bình nhưng khả năng xác định Thân vượng hay nhược còn thấp bởi vì tác giả chưa sử dụng đúng, chính xác tính chất khắc của Ngũ Hành, ...

Một lần nữa tôi xin cám ơn vô cùng người đã tặng tôi cuốn sách này.
.

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 05:54, 29/01/14

TÍCH THIÊN TỦY

Nguyên tác: Lưu Bá Ôn
Nhậm Thiết Tiều bình giảng


Mục Lục

Phần I: Thông Thần Luận
Chương 1: Thiên Đạo.........................2
Chương 2: Địa Đạo.............................2
Chương 3: Nhân Đạo......................... 3
Chương 4: Tri Mệnh............................4
Chương 5: Lý Khí................................8
Chương 6: Phối Hợp...........................9
Chương 7: Thiên Can........................11
Chương 8: Địa Chi.............................19
Chương 9: Can Chi Tổng Luận.............28
Chương 10: Hình Tượng...................42
Chương 11: Phương Cục..................52
Chương 12: Bát Cách........................57
Chương 13: Thể Dụng.......................61
Chương 14: Tinh Thần.......................63
Chương 15: Nguyệt Lệnh...................65
Chương 16: Sinh Thời........................66
Chương 17: Suy Vượng.....................67
Chương 18: Trung Hòa......................74
Chương 19: Nguyên Lưu...................75
Chương 20: Thông Quan...................78
Chương 21: Quan Sát........................80
Chương 22: Thương Quan................89
Chương 23: Thanh Khí......................98
Chương 24: Trọc Khí.........................100
Chương 25: Chân Thần...................101
Chương 26: Giả Thần......................103
Chương 27: Cương Nhu...................104
Chương 28: Thuận Nghịch................106
Chương 29: Hàn Thử…………..............108
Chương 30: Táo Thấp......................109
Chương 31: Ẩn Hiển........................111
Chương 32: Chúng Quả...................112
Chương 33: Chấn Đoài....................113
Chương 34: Ly Khảm.......................115

(Xin lỗi mọi người, tôi đã quên đăng phần này ở trang đầi tiên.
Xin ban Quản Trị Diễn Đàn đưa bài này nên phần đầu giúp tôi.

Xin chân thành cám ơn trước Ban Quản Trị Diễn Đàn.)

VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 709
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: Trích Thiên Tủy - 9 chương đầu được dịnh bởi vnn1269

Gửi bài gửi bởi VULONG » 04:09, 19/04/15

Xóa vì nhầm ............

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức tứ trụ”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 20 khách.