"Trích Thiên Tủy - Phần II : Lục Thân Luận"

Các bài viết học thuật về môn tứ trụ (tử bình, bát tự)
VULONG
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 710
Tham gia: 22:55, 23/12/09

TL: "Trích Thiên Tủy - Phần II : Lục Thân Luận"

Gửi bài gửi bởi VULONG » 11:25, 01/05/15

.
Xin đính chính "Phần II - Lục Thân Luận" chỉ có 29 chương như sau:

Mục lục

Phần II: Lục Thân LuậnChương 1: Phu Thê………………….....122
Chương 2:Tử Nữ……………………......125
Chương 3: Phụ Mẫu…………………....129
Chương 4: Huynh Đệ……………….....131
Chương 5: Hà Tri Chương…………...134
Chương 6: Nữ Mệnh………………......150
Chương 7: Tiểu Nhi………………….....164
Chương 8: Tài Đức………………….....168
Chương 9: Phấn Úc………………….....170
Chương 10: Ân Oán…………………....172
Chương 11: Nhàn Thần……………....175
Chương 12: Tòng Tượng……………..179
Chương 13: Hóa Tượng……………....184
Chương 14: Giả Tòng……………….....187
Chương 15: Giả Hóa…………………....190
Chương 16: Thuận Cục………………..193
Chương 17: Phản Cục………………....197
Chương 18: Chiến Cục………………...205
Chương 19: Hợp Cục…………………...208
Chương 20: Quân Tượng……………..211
Chương 21: Thần Tượng……………..213
Chương 22: Mẫu Tượng……………...215
Chương 23: Tử Tượng………………...216
Chương 24: Tính Tình………………....217

Chương 25: Tật Bệnh…………………..234
Chương 26: Xuất Thân………………..247
Chương 27: Địa Vị……………………....234
Chương 28: Tuế Vận....................261
Chương 29: Trinh Nguyên…………….265


(Số trang ở đây lấy theo "Times New Roman - 14" của cả cuốn "Trích Thiên Tủy".)

(Hết)

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức tứ trụ”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 50 khách.