CHỈ MỘT NÉT TƯỚNG ĐỦ LÀM NGHIÊNG CUỘC ĐỜI

Các bài học thuật về môn tướng pháp, danh tính, chữ viết
Phuocduyen
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 493
Tham gia: 23:18, 10/02/09

CHỈ MỘT NÉT TƯỚNG ĐỦ LÀM NGHIÊNG CUỘC ĐỜI

Gửi bài gửi bởi Phuocduyen » 10:53, 29/01/13

Những biến cố xảy ra như tiên đoán. Đẩu Việt Tiêu tạo phản.

Một thời gian sau, quả nhiên Đẩu Việt Tiêu được vua Sở phong làm Tể tướng cầm đầu cả ba quân …

Đẩu Khắc Hoàng bèn vào triều dâng sớ xin từ chức. Vua Sở là Sở Thành Vương hết sức ngạc nhiên, hỏi Khắc Hoàng tại sao lại từ chức.

Khắc Hoàng không dám đem các lời cha ra tấu bậy, mà chỉ nói rằng mình sức yếu, muốn xa “đô thị” một thời gian để sống theo “cổ nhân”. Nhưng vua Sở không chấp thuận, Khắc Hoàng xin mấy lần không được, đành thôi.

Một bữa, vua Sở đem quân đi đánh quân đất Lục Hồn. Vua trao toàn quyền trị nước cho Đẩu Việt Tiêu trong thời gian đi chinh phạt. Đẩu Việt Tiêu xưng vương. Cuộc “đảo chánh” của Đẩu Việt Tiêu làm trấn động nước Sở. Ai ai cũng khiếp sợ uy dũng của vua mới.

Phuocduyen
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 493
Tham gia: 23:18, 10/02/09

CHỈ MỘT NÉT TƯỚNG ĐỦ LÀM NGHIÊNG CUỘC ĐỜI

Gửi bài gửi bởi Phuocduyen » 10:57, 29/01/13

Khắc Hoàng tự cứu.

Nhưng rồi Sở Thành Vương đem quân trở về. Trước hết Sở Thành Vương đưa “Thư thuyết” Đẩu Việt Tiêu trở lại thần phục nhà vua và nếu được vậy, Đẩu Việt Tiêu sẽ được tha hết mọi tội. Nhưng Việt Tiêu xé thư, chém sứ thần của nhà vua và nhắn tin bảo rằng “ Ta đã chán cái chức Tể Tướng rồi, đừng dụ ta nữa !.Ta phải làm vua”

Vua Sở bèn đem quân tấn công, nhưng bị thua, phải rút lui mấy dặm để cầm cự. Mấy tháng sau, một viên bộ tướng là Dương Do Cơ hiến một mẹo nhỏ, vua Sở thi hành mẹo và Đẩu Việt Tiêu bị thách, đã ra thi tài bắn giỏi. Nhưng Dương Do Cơ là tay thần tiễn, chỉ một phát tên đã kết thúc được cuộc đời của Đẩu Việt Tiêu.

Sở Thành Vương đem quân về triều, hạ lệnh bắt hết ba họ của Đẩu Việt Tiêu ra chợ chém. Khi đó Đẩu Khắc Hoàng đã tâu lại với vua :

– Xin bệ hạ xét lại, vào lúc Đẩu Việt Tiêu được làm tể tướng, hạ thần đã xin bệ hạ cho từ chức, như vậy rõ là hạ thần không dính líu chi đến người chú đó. Sở dĩ hạ thần phải xin từ chức; là vì cha hạ thần đã dặn dò trước khi chết phải đem cả gia đình đi lánh nạn, sợ rằng người chú có tướng tạo phản sẽ gây họa cho cả họ. Nhưng bệ hạ đã không cho hạ thần từ chức. Hạ thần cảm ơn đức của bệ hạ nên phải ở lại đây, để rồi phải nhận chịu cái tội cho người chú …

Sở Thành Vương nhớ lại chuyện cũ, bè hạ lệnh tha chết cho riêng gia đình của Đẩu Khắc Hoàng, chỉ ngành họ của Đẩu Việt Tiêu là bị giết. Sở Vương còn phán với các quan: “Đẩu Văn thật là người phi thường sớm biết một nét tướng có thể gây tai họa”.

Phuocduyen
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 493
Tham gia: 23:18, 10/02/09

CHỈ MỘT NÉT TƯỚNG ĐỦ LÀM NGHIÊNG CUỘC ĐỜI

Gửi bài gửi bởi Phuocduyen » 11:05, 29/01/13

Lời bàn :

Chúng tôi ghi lại câu chuyện trên, trích trong Đông Châu Liệt Quốc; cốt để ghi về cách sử dụng tướng pháp của người xưa, thật là đích đáng. Nhân câu chuyện, quý bạn cũng thấy rằng một nét tướng có thể vô cùng tai hại cho nhũng người cao sang nhất, và biết một nét tướng có thể cứu mạng cho cả một giòng họ. Do chỗ đó, người xưa không chuộng biết trước những cái vớ vẩn về tương lai, mà cần biết đích xác một điều mà Đẩu Văn đã dặn lại cho con trước khi chết.

Xem ra tướng pháp thật lạ lùng. Như Đẩu Việt Tiêu, công danh làm đến Tể Tướng là tột bậc rồi, thế mà lại mang một nét tướng phản bội và cũng là nét tướng diệt tộc. Người nhận ra nét tướng ấy mới thật là giỏi. Tuy nhiên, có thể là Đẩu Văn hằng ngày tiếp xúc với đứa em, thấy nó có những mưu tính bất lương, lại hằng ngày quan sát nó, nên mới nhận ra nét tướng đi của nó, mà thấy tính chất phản bội và diệt tộc ấy. Thấy một nét tướng và rồi dám quyết chắc về hậu quả, đến nỗi dặn con đem cả gia đình đi lánh nạn, Đẩu Văn quả là thần tướng, thế gian hiếm có người như vậy.

Nhưng người cha của Đẩu Văn mới thật là người phi thường về tướng pháp. Không biết ông cụ dựa vào đâu mà ngay khi Đẩu Việt Tiêu oe oe tiếng khóc chào đời, ông ta đã biết chắc rằng Tiêu sẽ phản bội và đem họa cho cả gia tộc ? Xem tướng mà đến như vậy mới thật là khiếp. Đáng sợ ở cái chỗ ông cụ đó thật “tợn”, dám quyết đoán “thằng đó sẽ phản bội và sẽ diệt tộc”, mà đoán ngay cho đứa con của mình, để rồi quyết thi hành ngay kế hoạch thủ tiêu đứa con.

Ngày nay, người ta đi coi tướng, thường là để biết cái tương lai bay hay về sau, để mua chút hy vọng, chứ ít ai thích một lời đoán thẳng, và cũng không ai dám dựa vào lời đoán thẳng để hành động thích ứng./.
(Theo Tướng Pháp bí truyền của Cụ Đông Nam Á)

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức tướng pháp”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 130 khách.