Chọn tuổi qua Bát sát

Các bài học thuật về môn tướng pháp, danh tính, chữ viết
songngoc
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 75
Tham gia: 14:11, 29/03/10

Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi songngoc » 10:39, 06/04/10

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa váo bát sát này sẽ dễ hiểu hơn.Tuy ngũ hành tương sinh với nhau rất tốt nhưng còn phải hội đủ điều kiện này,đó là cung phi.Tóm lại lấy vợ xem cung sanh - hợp tác làm ăn thì xem cung phi. Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau :1. CÀN :
Càn + Càn - Phục Vị (tốt vừa)
Càn + Cấn - Phước Đức (thật tốt)
Càn + Khôn - Sanh Khí (thật tốt)
Càn + Đoài - Diên Niên (thật tốt)
Càn + Chấn - Lục Sát (thật xấu)
Càn + Tốn - Họa Hại (thật xấu)
Càn + Khảm - Tuyệt Mạng (thật xấu)
Càn + Ly - Tuyệt Mạng (thật xấu)

2. CẤN :
Cấn + Cấn - Phục Vị (tốt vừa)
Cấn + Càn - Thiên Y (thật tốt)
Cấn + Khôn - Sinh Khí (thật tốt)
Cấn + Đoài - Diên Niên (thật tốt)
Cấn + Chấn - Lục Sát (thật xấu)
Cấn + Khảm - Ngũ Quỷ (thật xấu)
Cấn + Tốn - Tuyệt Mạng (tốt vừa)
Cấn + Ly - Họa Hại (thật xấu)

3. ĐOÀI :
Đoài + Đoài - Phục Vị (tốt vừa)
Đoài + Càn - Phước Đức (thật tốt)
Đoài + Cấn - Diên Niên (thật tốt)
Đoài + Khôn - Sinh Khí (thật tốt)
Đoài + Khảm - Họa Hại (thật xấu)
Đoài + Chấn - Tuyệt Mạng (xấu vừa)
Đoài + Tốn - Lục Sát (thật xấu)
Đoài + Ly - Ngũ Quỷ (thật xấu)

4. KHÔN :
Khôn + Khôn - Phục Vị (tốt vừa)
Khôn + Càn - Thiên Y (thất tốt)
Khôn + Cấn - Sinh Khí (thật tốt)
Khôn + Đoài - Phước Đức (thật tốt)
Khôn + Khảm - Tuyệt Mạng (xấu vừa)
Khôn + Chấn - Họa Hại (thật xấu)
Khôn + Tốn - Ngũ Quỷ (thật xấu)
Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu)

5. KHẢM :
Khảm + Khảm - Phục Vị (tốt vừa)
Khảm + Chấn - Thiên Y (thật tốt)
Khảm + Tốn - Sinh Khí (thật tốt)
Khảm + Ly - Phước Đức (thật tốt)
Khảm + Càn - Lục Sát (thật xấu)
Khảm + Cấn - Ngũ Quỷ (thật xấu)
Khảm + Khôn - Tuyệt Mạng (xấu vừa)
Khảm + Đoài - Họa Hại (thật xấu)

6. CHẤN :
Chấn + Chấn - Phục Vị (tốt vừa)
Chấn + Khảm - Thiên Y (thật tốt)
Chấn + Tốn - Diên Niên (thật tốt)
Chấn + Ly - Sinh Khí (thật tốt)
Chấn + Càn - Lục Sát (thật xấu)
Chấn + Cấn - Ngũ Quỷ (thật xấu)
Chấn + Khôn - Họa Hại (thật xấu)
Chấn + Đoài - Tuyệt Mạng (xấu vừa)

7. TỐN :
Tốn + Tốn - Phục Vị (tốt vừa)
Tốn + Khảm - Sinh Khí (thật tốt)
Tốn + Chấn - Phước Đức (thật tốt)
Tốn + Ly - Thiên Y (thật tốt)
Tốn + Càn - Họa Hại (thật xấu)
Tốn + Cấn - Tuyệt Mạng (xấu vừa)
Tốn + Khôn - Ngũ Quỷ (thật xấu)
Tốn + Đoài - Lục Sát (thật xấu)

8. LY :
Ly + Ly - Phục Vị (tốt vừa)
Ly + Khảm - Phước Đức (thật tốt)
Ly + Chấn - Sinh Khí (thật tốt)
Ly + Tốn - Thiên Y (thật tốt)
Ly + Càn - Tuyệt Mạng (xấu vừa)
Ly + Cấn - Họa Hại (thật xấu)
Ly + Khôn - Lục Sát (thật xấu)
Ly + Đoài - Ngũ Quỷ (thật xấu)

Ton That Kim
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 1
Tham gia: 12:13, 31/03/10

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi Ton That Kim » 17:48, 06/04/10

Tôi là thành viên mới, xin cám ơn bài viết "Chọn tuổi qua bát sát" cua tác giả Songngoc xin bạn giải thích thêm:
1/ Cung Sanh và Cung Phi gôm những cung nào.
2/Trong bát quái mà bạn viết ở mệnh Càn : Càn+Khảm và càn+ly đều là tuyệt mệnh có gì nhâm lẫn không?
Còn Càn+ cấn : phúc đức và +đoài: diên niên có phải phúc đức và diên niên là một, nên mệnh này thiếu mất
cung Ngũ quỷ và cung Thiên Y
3/ khi so sánh Càn+khảm và Khảm+càn thì nó cho 2 cung khác nhau vậy có đúng không?
Với tinh thần học hỏi, cầu thị nên mạo muội có chút thắc mắc trên rất mong bạn cảm thông giải thích thêm qua
diễn đàn này xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Người hói : Tôn thất Kim.

songngoc
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 75
Tham gia: 14:11, 29/03/10

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi songngoc » 10:38, 09/04/10

Cảm ơn bạn Tôn thất Kim; bạn có lời bình và thắc mắc rất tuyệt với. Tôi xin giải thích thêm:Cung là từ tám quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn ... mà ra. Mỗi người đều có 3 cung: Cung Sanh, Cung Phi Bát Trạch và Cung Phi Bát Tự, thêm cung Tử nữa (khi chết mới tính) là bốn cung cả thảy.
CUNG SANH (CUNG KÝ)
Cung Sanh chỉ dùng để coi về số mạng mà thôi, không dùng về việc cưới gả, tạo tác vân vân ... nếu dùng trong việc cưới gả, tạo tác là sai, gây hại cho người.
CÁCH TÌM CUNG SANH: Muốn tìm Cung Sanh phải thuộc mấy câu sau đây:
Nhứt Khảm, Nhì Khôn,Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung, Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn, Cữu Ly
Giáp Tý tầm Lợi (Chấn), Giáp Tuất Càn
Giáp Thân Khôn thượng, Giáp Dần Gian (Cấn)
Giáp Ngọ Ly cung hoàn Mã thượng
Giáp Thìn Tốn thượng định kỳ chân.
Thí dụ: Tìm Cung Sanh cho 3 tuổi sau đây coi cung gì? (Năm nay là năm 1987): 60 tuổi, Mậu Thìn (sanh năm 1928); tuổi Nhâm Ngọ, 46 tuổi (sanh năm 1942), và tuổi Giáp Ngọ, 34 tuổi (sanh năm 1954).
Muốn tính Cung Sanh cho tuổi nào, ta phải tìm vòng con giáp của tuổi đó. Muốn tìm vòng con giáp, ta bấm tay lên cung của tuổi đó, theo chiều nghịch, hô mỗi cung mỗi chữ: Giáp, Ất, Bính ... cho đến chữ Thiên can của tuổi ấy, hễ nó nằm ở cung nào là vòng con giáp ở cung đó.
Như tuổi Mậu Thìn, năm nay (1987), 60 tuổi ở trên, ta bấm tay vào cung Thìn, theo chiều nghịch, hô: Giáp tại Thìn, Ất tại Mẹo, Bính tại Dần, Đinh tại Sửu, rồi Mậu tại Tý, ta thấy tuổi Mậu Thìn thuộc con nhà Giáp Tý. Vậy, “Giáp Tý tầm lợi”, theo chiều thuận, ta hô: Tam Chấn tại Tý, Tứ Tốn tại Sửu, Ngũ Trung tại Dần, Lục Càn tại Mẹo, Thất Đoài tại Thìn.
Vậy Cung Sanh của tuổi Mậu Thìn là cung Đoài.
Tìm Cung Sanh của tuổi Nhâm Ngọ 46 tuổi (sanh năm 1942). Ta cũng y như trước mà tìm vòng con giáp: tuổi Nhâm Ngọ thuộc vòng Giáp Tuất. Như ta đã biết: “Giáp Tuất Càn”. Giờ ta bấm tay lên cung Tuất, hô: Lục Càn tại Tuất, Thất Đoài tại Hợi, Bát Cấn tại Tý, Cữu Ly tại Sửu, Nhất Khảm tại Dần, Nhì Khôn tại Mẹo, Tam Chấn tại Thìn, Tứ Tốn tại Tỵ, Ngũ Trung tại Ngọ. Vậy: tuổi Nhâm Ngọ này thuộc cung Ngũ Trung, ta coi trở lại bài “Ký Ngũ Trung” thấy có câu “Nhược ư Nhâm Ngọ thị Ly bài”, nghĩa là : Nếu tuổi Nhâm Ngọ mà tính nhằm Ngũ Trung ấy là cung Ly. Vậy, tuổi Nhâm Ngọ 46 tuổi này Cung Sanh là Cung Ly.
Còn tuổi Giáp Ngọ, 34 tuổi (sanh năm 1954) thì khỏi tính vì ta biết ngay tuổi đó là cung Ly rồi. Bởi trong bài “Tầm Cung Sanh” có câu “Giáp Ngọ Ly Cung hoàn mả thượng”, nghĩa là: tuổi Giáp Ngọ thuộc Cung Ly nó ở ngay trên cung Ngọ.
CUNG PHI
Cung Phi Bát Trạch (gọi tắt là Cung phi) là cung Chánh dùng để coi về việc tạo tác và hôn nhơn vân vân ... nếu không biết về Cung Phi Bát Trạch này thì không coi về phương hướng nhà cửa, mồ mả hay coi về hôn nhơn cưới gã gì được, nên nó rất quan trọng. Người không biết, dùng lầm Cung Sanh ở trước thì hỏng bét cả.
Cung Phi khác với Cung Sanh, Cung Sanh nó không chạy, hễ cùng một tuổi với nhau thì đàn ông cung gì là đàn bà cung đó, nghĩa là dầu đàn ông hay đàn bà, hễ là cùng một tuổi thì đồng một cung như nhau.
Cung Phi trái lại, cùng là một tuổi mà đàn ông cung khác đàn bà cung khác, nên gọi nó là Phi. Phi là chạy, chạy khác đi không giống nhau.
Muốn bấm Phi cung theo xưa, ta phải ngược giòng nước Tàu vài ba trăm năm về trước, tính từ năm Giáp Tý thuộc đời vua nào, đến năm Quý Hợi là 60 năm, 60 năm đầu này người ta gọi là Thượng ngươn (nguyên). Rồi tới năm Giáp Tý kế đó thuộc đời vua nào ... đến năm Quý Hợi là 60 năm, 60 năm kế này gọi là Trung ngươn. Tiếp theo năm Giáp Tý thứ ba thuộc đời vua nào ... đến năm Quý Hợi cũng 60 năm, 60 năm thứ ba này người ta gọi nó là Hạ ngươn
Biết được như vậy rồi, người ta mới tính coi người đó sanh vào Ngươn nào mà khởi điểm, để chuyển qua Lục Giáp đến con Giáp và tuổi của người đó và tùy theo người đó nam hay nữ mới biết được cung gì. Lại còn phải thuộc 60 Hoa giáp nữa mới tính được.
Thật khó lòng tìm hiểu và cũng không có ai chỉ cho ai, dần dần hầu như “thất truyền”! Kẻ sưu tập này sợ lâu ngày không còn ai biết đến nữa, nên viết vào đây để người sau làm tài liệu khảo cứu cho dể.
Ta nên biết thêm: Một ngươn 60 năm gọi là Ngươn nhỏ, hiệp ba Ngươn nhỏ là 180 năm thì Phi Cung giáp trở lại. Còn hiệp 7 Ngươn nhỏ làm thành một ngươn lớn gồm có 420 năm, người ta gọi nó là “Thất Ngươn Cầm”. Ngươn lớn này người ta cũng chia ra: Ngươn đầu gọi là Thượng, Ngươn kế là Trung, Ngươn sau là Hạ. Cộng ba Ngươn lớn lại là được 1260 năm, bấy giờ lịch sách, tất cả cầm tinh, Phi Cung, năm, tháng, ngày, giờ đều giáp trở lại.
CÁCH TÌM CUNG PHI BÁT TRẠCH THEO XƯA
Muốn tìm Phi Cung Bát Trạch, ta tính ba ngươn nhỏ theo Tây lịch cho nó dễ:
Thượng Ngươn Giáp Tý từ năm 1864 đến năm 1923 dương lịch (DL).
Trung Ngươn Giáp Tý từ năm 1924 đến năm 1983 dương lịch (DL).
Hạ Ngươn Giáp Tý từ năm 1984 đến năm 2043 dương lịch (DL).
Ta phải thuộc thêm những bài sau đây:
1) Nhứt Khảm, Nhì Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung, Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn, Cửu Ly.
2) Nhứt, Tứ, Thất Cung: Nam khởi bố,
Ngũ, Nhì, Bát cung: Nữ Tam Ngươn.
Nam NGHỊCH NỮ THUẬN tầm bổn mạng,
Nữ bát, Nam nhì ký Ngũ trung

khachinh
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 187
Tham gia: 18:16, 27/05/09

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi khachinh » 22:21, 11/04/10

Tôi thấy như sau :
Càn + Khảm phạm Lục Sát (xấu)

Càn + Ly phạm Tuyệt Mạnh (xấu)

Càn + Cấn Được Phục Vị (tốt)

Càn + Khôn được Duyên Niên hay gọi là Phúc Đức

Khi phối Càn với Khảm hoặc Khảm với Càn thì đều cho kết quả chung là phạm Lục Sát

Cảm ơn các bạn chiếu cố quan tâm xem xét !

CAD
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 190
Tham gia: 15:26, 31/08/09

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi CAD » 21:53, 12/04/10

Theo như ý kiến một số người thì người ta dùng Bát sát để luận giải Phong thủy. Còn xem tuổi vợ chồng, làm ăn người ta dùng hành bản mệnh kết hợp với Thiên Can-Địa chi của tuổi. Như vậy có đúng k? Ai có thể giải thích giùm tôi./@

CAD
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 190
Tham gia: 15:26, 31/08/09

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi CAD » 20:27, 15/04/10

Ton That Kim đã viết:Tôi là thành viên mới, xin cám ơn bài viết "Chọn tuổi qua bát sát" cua tác giả Songngoc xin bạn giải thích thêm:
1/ Cung Sanh và Cung Phi gôm những cung nào.
2/Trong bát quái mà bạn viết ở mệnh Càn : Càn+Khảm và càn+ly đều là tuyệt mệnh có gì nhâm lẫn không?
Còn Càn+ cấn : phúc đức và +đoài: diên niên có phải phúc đức và diên niên là một, nên mệnh này thiếu mất
cung Ngũ quỷ và cung Thiên Y
3/ khi so sánh Càn+khảm và Khảm+càn thì nó cho 2 cung khác nhau vậy có đúng không?
Với tinh thần học hỏi, cầu thị nên mạo muội có chút thắc mắc trên rất mong bạn cảm thông giải thích thêm qua
diễn đàn này xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Người hói : Tôn thất Kim.
Không phải là trả lời thay Songngoc, với sự hiểu của mình tôi xin mạn đàm như sau:
1. Mỗi người sinh vào năm nào đó sẽ có hai hướng trong vũ trụ là: Hướng Phục vị và hướng Sinh.
+ Hướng Phục vị còn gọi là Cung Phi-Tức là cung chuyển động: Là cơ sở để lập hướng nhà, hướng bàn làm việc, hướng bếp.
Ví dụ: Nam sinh năm 1968 (Mậu Thân=Cung phi là Khôn)
+ Hướng Sinh còn gọi là Cung Sinh-Tức là cung tĩnh (vị trí bản mệnh): Là cơ sở để xem xét sự hợp hay không hợp giữa người với người trong sự phát triển.
Ví dụ: Nam sinh 1968 (Mậu Thân=Cung sinh là Cấn)
2. Diên Niên=Phúc Đức=Sao Vũ Khúc=Kim
3. Bạn dùng phép biến cung (Bát biến du niên) thì sẽ tìm ra các cung phối hợp với cung chính biến sẽ cho: Sinh khí, Ngũ quỷ, Diên Niên (Phúc Đức), Lục Sát, Họa Hại, Thiên Y, Tuyệt Mạng và Phục vị.
Thân!

CAD
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 190
Tham gia: 15:26, 31/08/09

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi CAD » 16:07, 18/04/10

Khi sinh ra trong vũ trụ, mỗi người có hai dữ kiện cơ bản của cuộc đời:

- Dữ kiện tĩnh hay vị trí bản mệnh (Nam, Nữ sinh cùng năm giống nhau) đó là Hướng Sinh- Cung Sinh (Càn, Khảm,..., Đoài) là dữ kiện để xem xét sự kết hợp giữa người với người hợp hay không hợp trong sự phát triển, kết quả biến cung là: Sinh khí, Phúc đức, Thiên y, Phục vị, Họa hại, Lục sát, Ngũ quỷ và Tuyệt mệnh;

- Dữ kiện động: Hướng Phục vị-Cung Phi (Càn, Khảm,..., Đoài) là cơ sở để lập hướng nhà, bàn làm việc và hướng bếp, kết quả biến cung là: Sinh khí, Phúc đức, Thiên y, Phục vị, Họa hại, Lục sát, Ngũ quỷ và Tuyệt mệnh.

Chính vì sự giống nhau khi biến cung nên có một số tài liệu và một số người là lấy Cung Phi để áp vào việc xem Nhân Duyên (Người-Người) mà có biết đâu là bất cập.

Ví du: Nam sinh năm 1968 (Mậu Thấn): Cung Sinh là Cấn, Cung Phi là Khôn. Khi xem Hôn nhân thì phải dùng Cung Sinh=Cấn; khi xem hướng nhà thì dùng Cung Phi=Khôn mới phù hợp. Hoặc là: Sinh năm 2011 (Tân Mão) theo Cung Phi: Nam=Đoài, Nữ=Cấn nhưng Cung Sinh lại là Ly.

minhtoan2011
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 1
Tham gia: 14:01, 29/12/10

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi minhtoan2011 » 15:01, 29/12/10

Xin chào các cao nhân, tôi là thành viên mới xin được nói leo 1 chút. Theo tôi được biết thì xem tuổi kết hôn người ta dựa trên 3 yếu tố sau: TUỔI (Thiên can + Địa chi), Ngũ hành và Cung.Trong Cung thì theo tôi được biết người ta dùng cung phi (bát trach và bát tự) để luận tuổi kết hôn. còn cung sinh chỉ để xem thổ trạch,.... vậy xin có vài ý mong mọi người cùng kiểm tra và giải thích giúp. Ngoài ra tôi xin được hỏi thêm điều này: Có người cho rằng xem tuổi kết hôn thì cần lưu ý đến hàng Can, không cần xem hàng Chi. Hàng Chi chỉ để xem làm ăn, buôn bán..... vậy theo quan điểm các cao nhân thì thế nào ạ? Tôi lấy ví dụ Giáp phá Mậu nhưng Thân Tý Thìn là tam hợp. Nếu Giáp Tý kết hợp với Mậu Thìn thì hỏng hàng Can rồi, chỉ còn lại tuổi, trương hợp này tính sao ạ?

mysterious
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1577
Tham gia: 10:51, 10/05/10

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi mysterious » 01:53, 30/12/10

@minhtoan : trường hợp này thì cũng có thể hiểu là được một nữa vậy . ví dụ : khi làm ăn chuyện gì thì vợ chồng không nên làm chung thì Thiên thời ko được , còn về Chi thì thuộc Địa lợi , nên hiểu là có thể chọn được địa điểm tốt , miếng đất tốt , v.v..
Nếu Giáp tý (chồng) phá Mậu thìn (vợ ) , thì có thể đẻ con Kỷ Thân để giảm lực khắc của Cha đồng thời bổ trợ thêm cho mẹ . Như thế là hài hòa trong gia đình .
Nếu ngũ hành bổn mạng tốt , cung biến tốt , thì nếu có can chi xấu vẫn ở được thì 2 tốt 1 xấu ko sao cả .
Vì không có cái gì là hoàn hảo cả , chỉ có thể tính toán tương đối là được. Nhiều khi hợp cả 3 nhưng tính cách không hợp thì cũng chịu thôi . Cha Mẹ sinh con Trời sinh Tánh mà .

nquytran
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 20
Tham gia: 10:41, 19/03/10

TL: Chọn tuổi qua Bát sát

Gửi bài gửi bởi nquytran » 13:49, 23/01/11

@Mýterious: theo tôi thấy là nhiều người coi Thiên Can và Địa Chi là quan trọng nhất để so tuổi hôn nhân, rồi mới tới ngũ hành bản mệnh, nếu được tương sinh thì tốt cho cả 2 vợ chồng về sức khoẻ và con cái sinh ra sẽ được thông minh hơn. Còn bảng Cung Phi Và Cung Sinh có vẻ hơi chung chung quá nên độ chính xác không cao lắm, nó còn phải tuỳ theo Can Chi Mệnh có hợp nhau nhiều hay ít thì Bát Sát mới gia giảm tốt hơn hoặc xấu hơn.

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức tướng pháp”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 190 khách.