Trang 1 trên 1

Ngày hoàng đạo

Đã gửi: 21:02, 20/10/10
gửi bởi phonglan
BẢNG KÊ NGÀY HOÀNG ĐẠO, HẮC ĐẠO THEO LỊCH CAN CHI TỪNG THÁNG
THÁNG ÂM LỊCH NGÀY HOÀNG ĐẠO NGÀY HẮC ĐẠO

Giêng, Bẩy

Tý - Sửu - Thìn - Tỵ - Mùi - Tuất

Dần - Mão - Ngọ - Thân - Dậu - Hợi

Hai, Tám

Tý - Dần - Mão - Ngọ - Mùi - Dậu

Sửu - Thìn - Tỵ - Thân - Tuất - Hợi

Ba, Chín

Dần - Thìn - Tỵ - Thân - Dậu - Hợi

Tý - Sửu - Mão - Ngọ - Mùi - Tuất

Tư, Mười

Sửu - Thìn - Ngọ - Mùi - Tuất - Hợi

Tý - Dần - Mão - Tỵ - Thân - Dậu

Năm, Mười một

Tý - Sửu - Mão - Ngọ - Thân - Dậu

Dần - Thìn - Tỵ - Mùi - Tuất - Hợi

Sáu, Chạp

Dần - Mão - Tỵ - Thân - Tuất - Hợi

Tý - Sửu - Thìn - Ngọ - Mùi - Dậu