Trang 1 trên 1

Mở lại lớp tử vi nâng cao online trên diễn đàn.

Đã gửi: 11:15, 19/05/20
gửi bởi nncuong
Gửi các bạn yêu thích bộ môn tử vi

Trước đây, do bận công việc khác nên tôi không tổ chức thường xuyên các lớp học trên diễn đàn. Hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng của diễn đàn nên tôi quyết định mở lại lớp học tử vi online.
Điều kiện tham gia:
1. Đã qua các lớp học cơ bản tại Lý số Hội quán, hoặc đã qua lớp tử vi cơ bản ở nơi khác nhưng chấp thuận tôn chỉ của Lý số.
2. Có tinh thần xây dựng diễn đàn và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.

Thân