Trang 1 trên 1

Từ 01/01/2022, hãy tham gia nhóm tư vấn để được lấy lá số nhiều hơn

Đã gửi: 10:22, 12/11/21
gửi bởi nncuong
Gửi các thành viên.

Hơn 12 năm qua, diễn đàn đã cung cấp trình an sao miễn phí cho hàng nghìn người. Hiện tại có 2 triệu lá số đã được lưu, có rất nhiều thành viên lưu trữ hàng nghìn lá số, mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt view. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục miễn phí tới cộng đồng yêu mến lý số. Tuy nhiên, có một số thành viên không hề đóng góp gì cho cộng đồng, lấy lá số xong xóa dòng địa chỉ và điện thoại của Lý số Hội quán để in và xem thu phí. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định:
1. Nâng cấp trình an sao: gộp lá số tử vi và tứ trụ thêm các tính năng tìm kiếm, đối chiếu, bình luận trực tiếp từ lá số....
2. Mỗi thành viên được miễn phí 10 lá số bao gồm tử vi + tứ trụ.
3. Nếu bạn muốn quản lý nhiều lá số hơn, vui lòng đăng ký tham gia nhóm tư vấn (miễn phí cho cộng đồng) hoặc trả phí duy trì theo năm. Dự kiến 200.000 đ cho 1 gói 100 lá số trong 1 năm.
4. Thời gian áp dụng từ 01/01/2022.

Trân trọng