Trang 1 trên 1

Cách an sao Tam thai và Bát tọa có nhiều sách viết khác nhau

Đã gửi: 23:02, 18/08/20
gửi bởi Nmtuan93
Kính chào các bạn đam mê tử vi, trong quá trình tìm hiểu mình phát hiện thấy 3 luồng kiến thức khác hoàn toàn nhau về cách an sao của bộ thai tọa này.

Cách 1 - An theo tả hữu ( Tả phù đếm số ngày sinh chiều thuận - An tam thai), ( Hữu bật chạy nghịch ngày sinh rồi an bát tọa).

Cách 2 - An theo tả hữu ( Tả phù đếm tháng sinh chiều thuận - An tam thai), ( Hữu bật chạy nghịch ngày sinh rồi an bát tọa).

Cách 3 - An thai tọa lại theo giờ sinh cùng tả hữu.

Trong lý số là an theo cách đầu tiên, mình đang thắc mắc là cách an thế nào mới là chuẩn xác nhất.

Re: Cách an sao Tam thai và Bát tọa có nhiều sách viết khác nhau

Đã gửi: 06:16, 19/08/20
gửi bởi Long Đức
Nmtuan93 đã viết: 23:02, 18/08/20 Kính chào các bạn đam mê tử vi, trong quá trình tìm hiểu mình phát hiện thấy 3 luồng kiến thức khác hoàn toàn nhau về cách an sao của bộ thai tọa này.

Cách 1 - An theo tả hữu ( Tả phù đếm số ngày sinh chiều thuận - An tam thai), ( Hữu bật chạy nghịch ngày sinh rồi an bát tọa).

Cách 2 - An theo tả hữu ( Tả phù đếm tháng sinh chiều thuận - An tam thai), ( Hữu bật chạy nghịch ngày sinh rồi an bát tọa).

Cách 3 - An thai tọa lại theo giờ sinh cùng tả hữu.

Trong lý số là an theo cách đầu tiên, mình đang thắc mắc là cách an thế nào mới là chuẩn xác nhất.
Thai Tọa là bộ sao đôi (1 cặp) mà 1 sao an theo Tháng, 1 sao lại an theo Ngày thì sao phù hợp được. Trong Tử Vi đâu có cặp nào được an như thế. Cái đấy có thể là Typo (lỗi đánh máy) mà ra (?) như gõ nhầm Ngày thành Tháng. Hoặc là do hiểu sai về cái ý của bộ Thai Tọa được an theo Tháng và Ngày sinh, có nghĩa là bộ sao đấy để an được phải dựa vào Tháng và Ngày sinh. Vì nó được an theo Tả Hữu, mà Tả Hữu thì an theo Tháng, và sau đó dùng thêm Ngày sinh nữa để an Thai Tọa. Cũng như nói Vòng Chính Tinh được an theo Năm Tháng Ngày Giờ sinh, nói cách khác là phải có đủ Năm Tháng Ngày Giờ sinh thì mới an được vòng chính tinh vì để an chính tinh thì phải biết Ngày sinh và dựa theo Cục. Để có Cục thì phải biết Năm sinh và cung Mệnh nằm tại đâu mà để an Mệnh thì phải biết Tháng và Giờ.

Còn cách 3 không rõ ràng nên không hiểu an như thế nào!

Xưa nay không thấy Thai Tọa có bất đồng nào về cách an cả.