Trang 1 trên 1

Đại vận Can trọng hay Chi trọng ?

Đã gửi: 16:54, 19/06/18
gửi bởi VULONG
Ta xét bài luận ví dụ 376 của Nhâm Thiết Tiều trong cuốn Trích Thiên Tủy:

"376 - Ất Hợi - Tân Tị - Đinh Tị - Canh Tuất

Canh Thìn/ Ất Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi

Tạo của Đới thượng thư. Nhật nguyên Đinh Tị, sinh ở đầu mùa hạ, hai trụ tháng giờ thấu ra Canh Tân, địa chi lại phùng sinh trợ, Tị Hợi phùng xung, khử hỏa tồn kim, là phu kiện phạ thê. Hỉ kỳ vận đến đất đông phương mộc, trợ Ấn phù thân, là trạng nguyên thiên hạ, quan trường không có phong ba; vừa giao Tý vận, 2 Tị dễ bị chế, hết lộc".


Với ví dụ này thì người bình đã thật sự trung thành với lý thuyết của minh đưa ra qua câu :

"Hỉ kỳ vận đến đất đông phương mộc, trợ Ấn phù thân, là trạng nguyên thiên hạ".

Rõ ràng 3 vận đầu là Canh Thìn, Kỷ Mão và Mậu Dần có các chi Dần, Mão Thìn thuộc phương Đông mà đẹp nên người bình đã khẳng định Tứ Trụ này có Thân nhược (vì Mộc là Kiêu Ấn của Tứ Trụ này). Chính vì vậy ông ta đã luận theo hướng Thân phải nhược qua các câu :

"...hai trụ tháng giờ thấu ra Canh Tân, địa chi lại phùng sinh trợ, Tị Hợi phùng xung, khử hỏa tồn kim,...".

Vậy thì mọi người thử luận xem Tứ Trụ này có phải Thân là nhược hay không ?

Hình ảnh

Chỉ cần 1 bài phản biện này là quá đủ để chứng minh Đại Vận phải lấy Can làm trọng.

Nếu ai có đủ trình độ để phản biện bài luận này của tôi thì xin mời (trừ đấu Mõm).