Trang 1 trên 1

Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 07:51, 15/06/18
gửi bởi Phuclam2013
Tập tin quá lớn: Screenshot_2018-06-15-07-28-32.png

Re: Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 08:05, 15/06/18
gửi bởi Phuclam2013
Tập tin quá lớn: Screenshot_2018-06-15-07-28-32.png
[/quote]

Re: Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 08:21, 15/06/18
gửi bởi Phuclam2013
Phuclam2013 đã viết:
07:51, 15/06/18
Tập tin quá lớn: Screenshot_2018-06-15-07-28-32.png

Re: Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 08:25, 15/06/18
gửi bởi tmThuy
Bạn dùng dịch vụ lấy lá số của diễn đàn, xong copy cả cái code [img] vào đây chứ đừng upload ảnh.

Re: Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 08:32, 15/06/18
gửi bởi Phuclam2013
Mình cảm ơn bạn nhé! Để mình thử

Re: Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 21:34, 15/06/18
gửi bởi Phuclam2013

Re: Xin các bác ý kiến về lá số này giúp e ạ.

Đã gửi: 21:40, 15/06/18
gửi bởi hagiakinh1981
Hình ảnh