Trang 1 trên 1

Mong mọi người hữu duyên. Chuyện công việc, tình cảm về số 0

Đã gửi: 13:52, 17/04/19
gửi bởi luongkhua
Hình ảnh

Vũ phá tỵ hợi cách

Đã gửi: 16:04, 17/04/19
gửi bởi luongkhua
luongkhua đã viết:
13:52, 17/04/19
Hình ảnh

Re: Mong mọi người hữu duyên. Chuyện công việc, tình cảm về số 0

Đã gửi: 16:11, 17/04/19
gửi bởi Kiên Kiddy
khủng quá, ông anh có thể up cả dung nhan nên được ko ạ?

Re: Mong mọi người hữu duyên. Chuyện công việc, tình cảm về số 0

Đã gửi: 20:34, 17/04/19
gửi bởi luongkhua
Kiên Kiddy đã viết:
16:11, 17/04/19
khủng quá, ông anh có thể up cả dung nhan nên được ko ạ?
Dung nhan để làm gì bạn

Re: Mong mọi người hữu duyên. Chuyện công việc, tình cảm về số 0

Đã gửi: 21:27, 17/04/19
gửi bởi Kiên Kiddy
luongkhua đã viết:
20:34, 17/04/19
Kiên Kiddy đã viết:
16:11, 17/04/19
khủng quá, ông anh có thể up cả dung nhan nên được ko ạ?
Dung nhan để làm gì bạn
xem có đúng lá số ông anh ko, chứ mệnh không kiếp mấy ai tìm đến tử vi này

Re: Mong mọi người hữu duyên. Chuyện công việc, tình cảm về số 0

Đã gửi: 11:48, 18/04/19
gửi bởi luongkhua
Kiên Kiddy đã viết:
21:27, 17/04/19
luongkhua đã viết:
20:34, 17/04/19
Kiên Kiddy đã viết:
16:11, 17/04/19
khủng quá, ông anh có thể up cả dung nhan nên được ko ạ?
Dung nhan để làm gì bạn
xem có đúng lá số ông anh ko, chứ mệnh không kiếp mấy ai tìm đến tử vi này
Cảm ơn b nhé