Trang 1 trên 1

người này qua hạn 49 được không? cùng hòa nhịp.

Đã gửi: 09:28, 08/06/19
gửi bởi Hungternopil
hôm qua mình có nhận được một lá số và câu hỏi là, đương số lá này sống được bao lâu?
các bác đoán qua xem nhé. có ông bạn xem trước bảo hạn nặng năm 49. :-?
Hình ảnh