Trang 1 trên 5

Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 10:04, 07/11/19
gửi bởi thanhlong09
Hình ảnh
Mệnh thân hội đủ khoa quyền tứ linh, tứ vinh.. cung an thân giáp âm dương tả hữu

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 11:22, 07/11/19
gửi bởi thanhlong09
ngồi hóng quá .......................

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 15:17, 07/11/19
gửi bởi thuanduongbattu
Triệt đáo cung kim
Tuần lâm hoả địa

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 20:58, 07/11/19
gửi bởi Hongminhvtvp
thanhlong09 đã viết:
11:22, 07/11/19
ngồi hóng quá .......................
Bác đi chấm rồi à?

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 09:37, 08/11/19
gửi bởi thanhlong09
Hongminhvtvp đã viết:
20:58, 07/11/19
thanhlong09 đã viết:
11:22, 07/11/19
ngồi hóng quá .......................
Bác đi chấm rồi à?
uh mình đi chấm rồi! mà lá này là đẻ thường không phải mổ

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 12:29, 08/11/19
gửi bởi Hongminhvtvp
thanhlong09 đã viết:
09:37, 08/11/19
Hongminhvtvp đã viết:
20:58, 07/11/19
thanhlong09 đã viết:
11:22, 07/11/19
ngồi hóng quá .......................
Bác đi chấm rồi à?
uh mình đi chấm rồi! mà lá này là đẻ thường không phải mổ
người ta chấm rồi thì thôi chứ bác

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 13:00, 08/11/19
gửi bởi tmyn091
thanhlong09 đã viết:
10:04, 07/11/19
Hình ảnh
Mệnh thân hội đủ khoa quyền tứ linh, tứ vinh.. cung an thân giáp âm dương tả hữu
mong được xem bài luận để học hỏi với ạ

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 13:30, 08/11/19
gửi bởi Thanh_Long233
Thầy lăng xem chán quá, để thầy ThanhLong xem cho

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 14:50, 08/11/19
gửi bởi thanhlong09
Thanh_Long233 đã viết:
13:30, 08/11/19
Thầy lăng xem chán quá, để thầy ThanhLong xem cho
Thầy thanh long phán cho em tý?

Re: Lá số được thầy Lê Quang Lang chấm giàu có nổi tiếng

Đã gửi: 20:26, 08/11/19
gửi bởi thanhlong09
tmyn091 đã viết:
13:00, 08/11/19
thanhlong09 đã viết:
10:04, 07/11/19
Hình ảnh
Mệnh thân hội đủ khoa quyền tứ linh, tứ vinh.. cung an thân giáp âm dương tả hữu
mong được xem bài luận để học hỏi với ạ
Mệnh VCD có kình dương đắc địa tọa thủ. Mệnh hội tứ linh xương khúc, quyền lộc. Thân hội tứ vinh (quang quý, phong cáo) quyền lộc mã . Đại vận tử tức hội đủ thanh long khôi việt đào hồng sẽ phát rất mạnh và nổi tiếng.