Trang 1 trên 1

Minh Châu xuất hải cách mà sao khó khăn quá

Đã gửi: 23:29, 03/04/20
gửi bởi Canhhoaxuan
Hình ảnh

Em đọc trong sách ghi đây là Minh Châu xuất hải cách sẽ áp chế được Cự Môn tại Thiên di.
Mà sao đời em vẫn khó khăn như vậy ạ?