Trang 1 trên 1

Tham Lang có Thê Tử Phủ tại Dần, ăn Triệt Mã, Khốc Hư là dễ lấy 2 đời vợ, hoặc lấy ng đã lỡ dở 1 lần đúng k các bác?

Đã gửi: 13:04, 24/04/20
gửi bởi ner0tran
Chào các bác,
Mình đang mong mỏi được nghiệm lý các tiền bối
Tham Lang có Thê Tử Phủ tại Dần, ăn Triệt Mã, Mã lại được Khoa Quyền dưỡng, Khốc Hư là dễ lấy 2 đời vợ, hoặc lấy ng đã lỡ dở 1 lần đúng k các bác?
Mà mình thấy tình duyên của mình rất lận đận, dính cả Ân Quang.
Có phải lá số mình bị duyên nợ tiền kiếp k các bác? 😞😞

Re: Tham Lang có Thê Tử Phủ tại Dần, ăn Triệt Mã, Khốc Hư là dễ lấy 2 đời vợ, hoặc lấy ng đã lỡ dở 1 lần đúng k các bác?

Đã gửi: 09:57, 22/07/20
gửi bởi NguyenDuongBaoMinh
Em không thấy lá số đâu ạ.

Re: Tham Lang có Thê Tử Phủ tại Dần, ăn Triệt Mã, Khốc Hư là dễ lấy 2 đời vợ, hoặc lấy ng đã lỡ dở 1 lần đúng k các bác?

Đã gửi: 11:28, 22/07/20
gửi bởi luanhuynh0610
Sao giống ls t vậy.
Tham tại Thìn, đối cung là Vũ Kị
Tử Vi hóa Quyền chắc có thể là can Nhâm =))
Tử Phủ Mã triệt thì Vũ Kị Tuần 🤣🤣🤣.
Có khi t và ông giống nhau ls đấy
Ừ, Vợ t lỡ dỡ 1 lần rồi.
Nhưng đẹp, giỏi, người phóng khoáng, giao tiếp tốt, dù lỡ dỡ 1 lần nhưng khi ở cạnh mình ai cũng ganh tỵ 😂😂😂