Trang 1 trên 6

Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 23:07, 05/01/21
gửi bởi Anhdaden
Hình ảnh

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 05:51, 06/01/21
gửi bởi KMD
Cháu có biết làm thế nào để đạt được "Công Danh" không?

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 07:09, 06/01/21
gửi bởi Anhdaden
KMD đã viết: 05:51, 06/01/21 Cháu có biết làm thế nào để đạt được "Công Danh" không?
😅😅mơ hồ lắm ạ

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 05:00, 10/01/21
gửi bởi KMD
Anhdaden đã viết: 07:09, 06/01/21
KMD đã viết: 05:51, 06/01/21 Cháu có biết làm thế nào để đạt được "Công Danh" không?
😅😅mơ hồ lắm ạ
4 ngày qua mau, cháu có tìm hiểu thêm về "Công Danh" không?

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 19:21, 10/01/21
gửi bởi Anhdaden
KMD đã viết: 05:00, 10/01/21
Anhdaden đã viết: 07:09, 06/01/21
KMD đã viết: 05:51, 06/01/21 Cháu có biết làm thế nào để đạt được "Công Danh" không?
😅😅mơ hồ lắm ạ
4 ngày qua mau, cháu có tìm hiểu thêm về "Công Danh" không?
Thật sự là cháu không ạ. Vì cháu cũng hiểu nôm na

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 05:23, 12/01/21
gửi bởi KMD
Anhdaden đã viết: 19:21, 10/01/21
KMD đã viết: 05:00, 10/01/21
Anhdaden đã viết: 07:09, 06/01/21

😅😅mơ hồ lắm ạ
4 ngày qua mau, cháu có tìm hiểu thêm về "Công Danh" không?
Thật sự là cháu không ạ. Vì cháu cũng hiểu nôm na
Cháu hiểu như thế nào?

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 06:11, 12/01/21
gửi bởi Anhdaden
KMD đã viết: 05:23, 12/01/21
Anhdaden đã viết: 19:21, 10/01/21
KMD đã viết: 05:00, 10/01/21

4 ngày qua mau, cháu có tìm hiểu thêm về "Công Danh" không?
Thật sự là cháu không ạ. Vì cháu cũng hiểu nôm na
Cháu hiểu như thế nào?
Công thì là thành công, thành tựu còn Danh thì là danh tiếng, địa vị nên CD thì theo cháu là thành công lớn trong lĩnh vực nào đó làm mọi người biết đến tên tuổi của người đó.

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 07:41, 12/01/21
gửi bởi Tiểu Y Tiên
Lá số này cách cục Phủ Tướng triều viên Mệnh Thân vô chính diệu hội Không Kiếp xung chiếu có Tử Tham Lộc Tồn.
Nói tóm lại là bạn mắc nợ đời, lâu lâu nóng lên nhìn còn dễ ghét :D

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 10:56, 12/01/21
gửi bởi Anhdaden
Tiểu Y Tiên đã viết: 07:41, 12/01/21 Lá số này cách cục Phủ Tướng triều viên Mệnh Thân vô chính diệu hội Không Kiếp xung chiếu có Tử Tham Lộc Tồn.
Nói tóm lại là bạn mắc nợ đời, lâu lâu nóng lên nhìn còn dễ ghét :D
V bthường thì dễ thích ạ :v ,Em trốn nợ đc k ạ :v chứ lms trả h

Re: Xin các cao nhân cho cháu xin một số lời bình ạ

Đã gửi: 12:14, 12/01/21
gửi bởi phucphucphucphuc
Bạn học về kinh doanh, ngân hàng, tài chính, marketing?
Trên bạn có chị gái?