Trang 1 trên 1

Cuối năm nay cháu sẽ thi công chức. Mong các anh/chị/cô/chú hữu duyên giúp cháu có khả năng đỗ không ạ?

Đã gửi: 09:42, 18/11/21
gửi bởi Hinh Vũ
Cuối năm nay, cháu tham gia 2 kì thi. 1 kì thi văn bằng 2 vào 1 trường đại học khác và 1 kì thi công chức. Mong mọi người hữu duyên giúp cháu liệu cháu có thể đỗ 1 trong 2 không ạ? ^:)^

lasotuvi/2021/FNX7NXMI.jpg