Trang 1 trên 1

Nhờ mọi người xem giúp em lá số tử vi này ạ. Em xin cảm ơn

Đã gửi: 18:19, 11/01/22
gửi bởi khuenguyen98
Nhờ mọi người luận giúp em trong năm nay về con đường công danh, tình duyên ạ. Em xin cảm ơn

Re: Nhờ mọi người xem giúp em lá số tử vi này ạ. Em xin cảm ơn

Đã gửi: 14:04, 12/01/22
gửi bởi khuenguyen98
Up up. Nhờ mọi người ạ

Re: Nhờ mọi người xem giúp em lá số tử vi này ạ. Em xin cảm ơn

Đã gửi: 19:57, 12/01/22
gửi bởi Vista8000
khuenguyen98 đã viết: 18:19, 11/01/22 Nhờ mọi người luận giúp em trong năm nay về con đường công danh, tình duyên ạ. Em xin cảm ơn
Đời e khổ rồi, nên rời bỏ quê hương để thay đổi sự nghiệp thì tình duyên mới sớm rộ được.

Re: Nhờ mọi người xem giúp em lá số tử vi này ạ. Em xin cảm ơn

Đã gửi: 14:07, 14/01/22
gửi bởi khuenguyen98
Vista8000 đã viết: 19:57, 12/01/22
khuenguyen98 đã viết: 18:19, 11/01/22 Nhờ mọi người luận giúp em trong năm nay về con đường công danh, tình duyên ạ. Em xin cảm ơn
Đời e khổ rồi, nên rời bỏ quê hương để thay đổi sự nghiệp thì tình duyên mới sớm rộ được.
Sao vậy anh? Em không hiểu lắm

Re: Nhờ mọi người xem giúp em lá số tử vi này ạ. Em xin cảm ơn

Đã gửi: 00:47, 19/06/22
gửi bởi hysshu
khuenguyen98 đã viết: 14:04, 12/01/22 Up up. Nhờ mọi người ạ
em đang làm nghề gì? Trình độ? Hồi phổ thông đường học hành thi cử có tốt không?