Trang 1 trên 1

Tân Hoàng Minh muốn bóp nghẹt nền hinh tế vĩ mô Việt nam.

Đã gửi: 18:45, 12/01/22
gửi bởi langthang051
Qua các vụ đấu giá đất của THM ta thấy THM bao giờ cũng đưa ra giá ngút trời sau đó bỏ cọc và chấp nhận mất cọc để các dự án của Việt nam lấy đó làm tham chiếu. Đương nhiên THM mất cọc vẫn lời to ở các dự án khác.

THM dùng chiêu lấy mỡ nó rán nó. Mỡ ở đây là tiền ở các nhà băng Việt.

Ngăn cản các công ti nước ngoài làm ăn ở Việt nam bằng cách đưa giá đất BĐS lên quá cao để các công ty này phải bỏ đi nơi khác vì giá đất Việt nam quá cao so với đất công nghiệp của các nước trên thế giới.

THM tạo tâm lý cho dân Việt chuyển hết tiền vào BĐS không còn tiền để sản xuất.

Lũng đoạn hệ thống chính trị ở các tỉnh thành từ Trung Ương đến địa phương.

...

THM đã trực tiếp hoặc gián phá hoại kinh vế vĩ mô Việt nam, lũng đoạn chính trị tại các địa phương và có thể là Trung Ương thiết nghĩ phải nghiêm trị.