Trang 1 trên 1

2022. Đủ không, kiếp, đà, hao. Nhờ mọi người luận giúp

Đã gửi: 15:39, 13/06/22
gửi bởi daoloi1234
Em có 1 người bạn. Năm 2022 đủ mọi sao xấu. Không. Kiếp. Đà. Hao. Hỏa. Nhờ mọi người luận giúp liệu sẽ gặp hạn gì ?

Hình ảnh