Trang 1 trên 1

Nhiều cách cục hay sao đời vẫn khổ, phải chăng chưa đến thời đến vận

Đã gửi: 23:48, 29/07/22
gửi bởi heinrich
Cung Mệnh Âm Dương sửu mùi đắc Hoá Lộc Tứ Linh Tả Hữu Thai Toạ, cung Quan có Không Kiếp nhập miếu có Tả Hữu Khôi Việt Quyền Lộc chiếu về, cung Tài hư không chi địa có Tuần Trung Không Vong gặp Nhật Nguyệt chiếu về cộng thêm Cự Cơ mão dậu gặp được Song Hao, cung Di có Kình Dương nhập miếu độc thủ. Đại vận hiện tại có Mã ngộ Hỷ Thần Tràng Sinh phù mệnh Thuỷ trong thế Mã Khốc Khách. Trong những cách trên cái nào đúng cách cái nào bị phá cách ạ. Xin mọi người bình luận thêm ạ.