Trang 1 trên 1

Mong được hữu duyên về công việc và tình duyên...chứ lớn tuổi quá rồi...

Đã gửi: 19:14, 04/08/22
gửi bởi dinhhungvlcrk27
Mong được mọi người hữu duyên về công việc và tình duyên năm nay ạ.
Em thấy số em công việc mãi vẫn chưa ổn định, cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia...
Còn tình duyên thì khá lận đận, quen ai là có người chen ngang...