Trang 1 trên 1

Kính nhờ bác CHUONGZKHUE xem giúp mệnh của cháu với ạ

Đã gửi: 01:15, 25/01/23
gửi bởi Nữ nhi
Con chào bác. Chúc bác năm mới sức khoẻ. Con úp lá số lên đây kính nhờ bác xem giúp mệnh con như thế nào và năm 2023 có suông sẻ với con không ạ?

Re: Kính nhờ bác CHUONGZKHUE xem giúp mệnh của cháu với ạ

Đã gửi: 01:38, 25/01/23
gửi bởi CHUONGZKHUE
Số nầy tốt hoàn toàn suốt đời . Về già thảnh thơi vui thú. 8/10.
Hôn nhân : đừng làm quá cao sang thi được chồng tôt, sống đời về già .

Re: Kính nhờ bác CHUONGZKHUE xem giúp mệnh của cháu với ạ

Đã gửi: 01:39, 25/01/23
gửi bởi Nữ nhi
CHUONGZKHUE đã viết: 01:38, 25/01/23 Số nầy tốt hoàn toàn suốt đời . Về già thảnh thơi vui thú. 8/10.
Hôn nhân : đừng làm quá cao sang thi được chồng tôt, sống đời về già .
Dạ con cảm ơn bác. Con thức khuya chờ bác luận đấy ạ. Năm 2023 có tốt không bác ơi?

Re: Kính nhờ bác CHUONGZKHUE xem giúp mệnh của cháu với ạ

Đã gửi: 04:00, 25/01/23
gửi bởi CHUONGZKHUE
Tôi đã nói vậy, chờ đi lên không có đi xuống. Tính từng năm mệt lắm.

Re: Kính nhờ bác CHUONGZKHUE xem giúp mệnh của cháu với ạ

Đã gửi: 13:00, 25/01/23
gửi bởi Nữ nhi
Vâng con cảm ơn bác ạ.