Trang 1 trên 1

chọn ngày Kiền , khôn, cấn, tốn

Đã gửi: 16:24, 08/04/21
gửi bởi viettriudm
xin hỏi trong cuốn La kinh thấu giải có ghi: khi sao Thái Dương đáo sơn .................các tháng 2,5,8,11 thì chọn giờ Kiền, Khôn , Cấn, Tốn .
xin hỏi giờ Kiền, Khôn , Cấn, Tốn được tính thế nào ?

Re: chọn ngày Kiền , khôn, cấn, tốn

Đã gửi: 18:18, 10/04/21
gửi bởi NguyenDuongBaoMinh
Up hộ anh, chúc anh may mắn ạ!