Trang 1 trên 1

Đặt tên cho bé 2018

Đã gửi: 22:08, 05/07/18
gửi bởi selena_nguyen
Nhờ các thầy xem giúp m mấy cái tên hợp tuổi cho bé.
Con trai- dự sinh 14/7/2018 (âm lịch 2/6/2018)
Bố: 1983
Mẹ: 1986
Mẹ cháu xin cảm ơn ah

Re: Đặt tên cho bé 2018

Đã gửi: 11:03, 06/07/18
gửi bởi nilegem
đặt tên lót là Hữu nếu muốn bé học giỏi và ngoan, theo ngành sư phạm
vd Vũ hữu bình

Đặt tên lót là Đình nếu muốn sau này nó có chức quyền làm lớn
vd Đặng Đình hưng

Đặt tên lót là Quốc nếu muốn sau này nó nhiều tình cảm thương yêu
Vd Quốc Thái

Đặt tên lót là Huy nếu muốn bé đẹp trai đường hoàng nhiều người mê
Vd Huy Thành

Đặt tên lót là Tấn nếu muốn bé có thế có lực, vui tươi mà thần mạnh
VD Tấn lực

Re: Đặt tên cho bé 2018

Đã gửi: 14:23, 09/07/18
gửi bởi hippie1611
nilegem đã viết:
11:03, 06/07/18
đặt tên lót là Hữu nếu muốn bé học giỏi và ngoan, theo ngành sư phạm
vd Vũ hữu bình

Đặt tên lót là Đình nếu muốn sau này nó có chức quyền làm lớn
vd Đặng Đình hưng

Đặt tên lót là Quốc nếu muốn sau này nó nhiều tình cảm thương yêu
Vd Quốc Thái

Đặt tên lót là Huy nếu muốn bé đẹp trai đường hoàng nhiều người mê
Vd Huy Thành

Đặt tên lót là Tấn nếu muốn bé có thế có lực, vui tươi mà thần mạnh
VD Tấn lực
Cho em hỏi bé trai dự sinh 26/08/2018 (âm lịch 16/07/2018)
Họ bố là Nguyễn Đình
Bố sinh ngày 18/09/1990
Mẹ sinh ngày 16/11/1993
Nhà cháu định đặt là Nguyễn Đình Phong có được không ạ? Em cảm ơn ạ

Re: Đặt tên cho bé 2018

Đã gửi: 14:53, 10/07/18
gửi bởi nilegem
hippie1611 đã viết:
14:23, 09/07/18
nilegem đã viết:
11:03, 06/07/18
đặt tên lót là Hữu nếu muốn bé học giỏi và ngoan, theo ngành sư phạm
vd Vũ hữu bình

Đặt tên lót là Đình nếu muốn sau này nó có chức quyền làm lớn
vd Đặng Đình hưng

Đặt tên lót là Quốc nếu muốn sau này nó nhiều tình cảm thương yêu
Vd Quốc Thái

Đặt tên lót là Huy nếu muốn bé đẹp trai đường hoàng nhiều người mê
Vd Huy Thành

Đặt tên lót là Tấn nếu muốn bé có thế có lực, vui tươi mà thần mạnh
VD Tấn lực
Cho em hỏi bé trai dự sinh 26/08/2018 (âm lịch 16/07/2018)
Họ bố là Nguyễn Đình
Bố sinh ngày 18/09/1990
Mẹ sinh ngày 16/11/1993
Nhà cháu định đặt là Nguyễn Đình Phong có được không ạ? Em cảm ơn ạ
uhm đặt vậy cũng tốt

mình thấy tên lót khá là quan trong, còn tên gọi thì sao cũng được mà

Re: Đặt tên cho bé 2018

Đã gửi: 10:41, 24/07/18
gửi bởi hippie1611
nilegem đã viết:
14:53, 10/07/18
hippie1611 đã viết:
14:23, 09/07/18
nilegem đã viết:
11:03, 06/07/18
đặt tên lót là Hữu nếu muốn bé học giỏi và ngoan, theo ngành sư phạm
vd Vũ hữu bình

Đặt tên lót là Đình nếu muốn sau này nó có chức quyền làm lớn
vd Đặng Đình hưng

Đặt tên lót là Quốc nếu muốn sau này nó nhiều tình cảm thương yêu
Vd Quốc Thái

Đặt tên lót là Huy nếu muốn bé đẹp trai đường hoàng nhiều người mê
Vd Huy Thành

Đặt tên lót là Tấn nếu muốn bé có thế có lực, vui tươi mà thần mạnh
VD Tấn lực
Cho em hỏi bé trai dự sinh 26/08/2018 (âm lịch 16/07/2018)
Họ bố là Nguyễn Đình
Bố sinh ngày 18/09/1990
Mẹ sinh ngày 16/11/1993
Nhà cháu định đặt là Nguyễn Đình Phong có được không ạ? Em cảm ơn ạ
uhm đặt vậy cũng tốt

mình thấy tên lót khá là quan trong, còn tên gọi thì sao cũng được mà
Dạ em cảm ơn ạ