Trang 1 trên 1

Xin xem giúp tên này

Đã gửi: 22:26, 14/09/09
gửi bởi h489esb
Xin cao nhân coi giùm tên của con em.
Nam: Huỳnh Công Hiếu, sinh ngày 25/9/2005, lúc 20g55.

Cám ơn nhiều

Re: Xin xem giúp tên này

Đã gửi: 11:48, 17/05/20
gửi bởi NguyenDuongBaoMinh
h489esb đã viết:
22:26, 14/09/09
Xin cao nhân coi giùm tên của con em.
Nam: Huỳnh Công Hiếu, sinh ngày 25/9/2005, lúc 20g55.

Cám ơn nhiều
anh lập luôn lá số đăng bên coi tử vi xem sao, chứ cái tên ko phải tất cả đâu thưa anh.