Trang 1 trên 1

DỊCH THỬ BÀI HÁT I CRY

Đã gửi: 21:47, 13/11/10
gửi bởi jangdonggun
TÔI THẤY BÀI HÁT NÀY ĐẦY CẢM XÚC VÀ TÂM TRẠNG DỊCH THỬ KO BÍT ỔN HOK, BÀ CON XEM THỬ:
Every night I find it so hard to sleep
Cause I keep thinking of you
And these feelings from deep
Oh baby I try to hide all these feelings for you
I keep them all out of sight
I don't know what else to do

So I cry
But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

Sometimes I wonder in the blink of a night
Would you be waiting to love me
Would you give it a try
I don't know how it's to show you
That I'm not good be real
I'll be eternally faithful
Forever I feel

So I cry
But nobody hears me I cry
http://www.YeuCaHat.comIt's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

No one can tell me that I may be wrong
Cause I know in my heart
This feeling still running strong

Can't get you out of my head
Can't get you out of my heart
Can't get you out of my life
No matter it fell apart

So I cry
But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

for the man i love
but I have never met

DỊCH TẠM MỘT ĐOẠN BÀKON XEM NHÁ:

anh thao thức mổi đêm
vì chỉ nghỉ đến em
giấc ngủ khó êm đềm
tình cảm thật khó quên
này hởi người yêu ơi
anh đã cố quên em
đã gắng quên tất cả
nhưng thật khó em ơi

bởi vậy anh đã khóc
mà ai đâu hay biết
nhưng là cách duy nhất
để doa dịu nổi đau
trong sâu thẳm tim này

đôi lần anh tự hỏi
trong tia sáng của đêm
em có đợi yêu anh
có cho anh một lần
để bày tỏ tình yêu
mà anh rất vụng về
để nói lên điều đó
nên chỉ đành cam chịu
nổi đau của riêng mình
......

Re: DỊCH THỬ BÀI HÁT I CRY

Đã gửi: 10:28, 28/09/20
gửi bởi thamlangff
jangdonggun đã viết: 21:47, 13/11/10 TÔI THẤY BÀI HÁT NÀY ĐẦY CẢM XÚC VÀ TÂM TRẠNG DỊCH THỬ KO BÍT ỔN HOK, BÀ CON XEM THỬ:
Every night I find it so hard to sleep
Cause I keep thinking of you
And these feelings from deep
Oh baby I try to hide all these feelings for you
I keep them all out of sight
I don't know what else to do

So I cry
But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

Sometimes I wonder in the blink of a night
Would you be waiting to love me
Would you give it a try
I don't know how it's to show you
That I'm not good be real
I'll be eternally faithful
Forever I feel

So I cry
But nobody hears me I cry
[url=http://www.YeuCaHat.com]http://www.YeuCaHat.com[/url]It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

No one can tell me that I may be wrong
Cause I know in my heart
This feeling still running strong

Can't get you out of my head
Can't get you out of my heart
Can't get you out of my life
No matter it fell apart

So I cry
But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

for the man i love
but I have never met

DỊCH TẠM MỘT ĐOẠN BÀKON XEM NHÁ:

anh thao thức mổi đêm
vì chỉ nghỉ đến em
giấc ngủ khó êm đềm
tình cảm thật khó quên
này hởi người yêu ơi
anh đã cố quên em
đã gắng quên tất cả
nhưng thật khó em ơi

bởi vậy anh đã khóc
mà ai đâu hay biết
nhưng là cách duy nhất
để doa dịu nổi đau
trong sâu thẳm tim này

đôi lần anh tự hỏi
trong tia sáng của đêm
em có đợi yêu anh
có cho anh một lần
để bày tỏ tình yêu
mà anh rất vụng về
để nói lên điều đó
nên chỉ đành cam chịu
nổi đau của riêng mình
......