Trang 1 trên 46

NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 09:51, 02/05/10
gửi bởi duykt08
Chào anh chị em, bà con... bất kỳ ai có SÁT HOẶC PHÁ HOẶC THAM, dù Miếu vượng hay lạc Hảm thì hãy vào đây tìm cho mình lời giải về cách cuộc của mình. Nếu ai có luận giải gì thì cứ post lên, hoặc nếu ai có sưu tầm được gì cũng post lên và cung nghiên cứu học hỏi nha.
Xin được đưa lên một vài quy tắc:
- Nơi đây chỉ để nghiên cứu, học hỏi chứ không phải nơi để cải lộn chê bai.
- Nơi đây xin chỉ dùng để chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm có được trong quá trình nghiên cứu.
- Và Cuối cùng, những cách cuộc khác không thuộc SÁT PHÁ THAM thì đừng post bài hoặc lá số lên.

Phân định Sát Phá Tham cách(NHỮNG ĐỆ NHẤT CÁCH CUẢ SÁT PHÁ THAM)
1- Cách Sát Phá Tham thường ứng hợp về võ nghiệp hơn các cách khác, nhưng cũng phải xét ngũ hành bản mạng hợp với sao nào, khi cư cung Mạng, và vị trí miếu, hãm địa để định mức xấu tốt tới độ nào.
HÀNH KIM THUỘC SÁT PHÁ THAM
THÂN TÝ THÌN HỘI CÁCH SÁT PHÁ THAM

2- Người mạng Kim, Thất-sát thuộc kim cư Thân cung là miếu nhất, là đệ nhất cách của Sát Phá Tham.
Tuy cùng là Thất-sát triều đẩu ở hai cung Dần Thân, nhưng người có cách Thất-sát mạng Kim ở Dần kém người mạng kim ở Thân cung.
Người mạng Thủy, Phá-quân thuộc thủy cư Tý cung là đệ nhất cách, tốt hơn người Phá-quân cư Ngọ, nên Phá-quân cư Ngọ cần phải hội thêm sao Văn –khúc nữa, mới được hoàn toàn như người cư Tý.
[-O< BA CUNG HỢI MÃO MÙI
[-O< HỘI CÁCH SÁT PHÁ THAM.
Người mạng Mộc hợp sao Tham-lang tại Mùi cung, bộ Tham Vũ đồng hành ở Mùi Sửu này, được đắc cách đệ nhất Sát Phá Tham, vì cư tại Mùi được tam hợp cục Hợi Mão Mùi thuộc mộc.
8-> 1) Nên cách Tham-Vũ này, thì Tham-lang là sao hóa khí thuộc thủy, nếu có Hình, Kỵ, Đà hợp nữa là toàn 1 bộ đã được hóa thành khiên và đao kiếm thần, hợp được Hỏa hay Linh là thượng cách vì Hỏa Linh hợp Tham-lang (mộc) thành một khối lửa, được tướng tướng chi danh hay là phú-ông cách. :-O
8-> 2) Cách Tham-Vũ đồng cung nếu hội ở Thân-viên thời xấu, phải có Mạng hảo nữa thì còn được phong túc, nếu Mạng xấu mà Thân lại Tham Vũ Sửu Mùi vô cát tinh thì sẽ cực nhọc lênh đênh cả đời, và là chứng triệu về già hung hãn nữa. :-O
8-> 3) Khi là Tham Vũ đồng hành cả ở 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi, rất cần gặp Hình Kỵ Đà để hóa khí thời mới thật là tốt được
8-> 4- Cách Sát Phá Tham thường là những anh hùng lập nghiệp tuy gian nan tân khổ, nhưng thành công lẫy lừng, tính tình quả cảm, thường thiên về võ nghiệp, và sự phát đạt tột đỉnh, cho người Kim và Mộc Mạng, mà người Thổ Mạng đối với cách Sát Phá Tham thời lại không thể nào vinh hiển được cũng như người Mạng Thổ thời bộ Tử Phủ Vũ Tướng là cách ruột, để Đế quyền của Tử-vi và Thiên-phủ, tha hồ tác phúc tác oai muôn dân củng phục là chính lỹ của đẩu sổ.
Sát Phá Tham gặp năm Quý năm Mậu, mưu sự tất thành
Cách Sát Phá Tham gặp đựoc Hòa-Khoa thời phù trì tăng thêm nhiều sự mỹ mãn
Cũng như người Mạnh vô chính diệu, lưu hạn ngộ Sát Phá Tham hãm địa gia ác sát, chắc chắn sẽ họa vô đơn chí
Nếu mạnh cung bị Sát Phá Tham hãm địa, lưu hạn đáo cung vô chánh diệu, hội hung sát tinh, phải tổi quan phòng tai vạ, mạng phá gia vong.
Cách Sát Phá Tham khi cư nơi hãm địa rất cần gặp Triệt xung phá để giải hung nguy


TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 09:57, 02/05/10
gửi bởi duykt08
SÁT PHÁ THAM CÁCH
1- Cách Sát Phá Tham cũng cần có Tả Hữu, nhưng không cần thiết như bộ Tử-Phủ nên với cách Sát Phá Tham thời giáp Tả giáp Hữ tốt hơn là cư cung và củng chiếu. :D
2- Bộ sao Tam-thai Bát-tọa hợp với Thai-phong, Bình Hình Tướng Ấn, là các sao phù trì cho cách Sát Phá rất đắc lực ;) .
3- Tử Phá ( Tử-vi Phá-quân) tại Sửu Mùi đồng cung với Mộ trung Thai Tọa, lại có giáp Tả giáp Hữu, hay Tả Hữu đồng cung tại Sửu Mùi xung chiếu cho nhau, là được nhiều chất thổ khắc chế hết nước của Phá-quân, nên trở lại là những anh hùng, binh quyền vạn lý, cơ mưu khôn lường, vì Thai Tọa là văn mô vũ lược kiêm ưu, gia hợp Thái Phong Binh Hinh Tướng Ấn là toàn vi hảo cách.
- Cũng 1 cách Phá-quân của bộ Sát Phá Tham, nếu ở 2 cung Thìn Tuất, hợp được Kình-dương, người Kim hay Thủy - mạnh, thời không thể bảo là trai bất nhân Phá-quân, Thìn Tuất được, vì Kình-dương hay Phá-quân chư tinh hợp với hành của bản mạng, nên thường là những người tay trắng làm nên sự nghiệp và rất cơ mưu tài trí.
THẤT SÁT VỚI TRIỆT TUẦN
- Thất-sát của bộ Sát Phá cư Dần Thân, nếu ngộ Triệt ở Thân Dậu, Tuần tại Dần Mão tối kỵ, ví như cây kiếm thần đã bị triệt trảm ra từng mảnh, hay bị hỏa thiêu hư đi khí ngộ Tuần.
Thất – Sát này chẳng những không còn uy lực mà trái lại là người chung thân bất vi nữa, vì Triệt đáo kim cung, Tuần làm mộc địa miếu vượng áp chế rồi.
Cũng như sao Tham-lang tối kỵ Triệt mà không sợ Tuần lắm.
Vi hành mộc kỵ Triệt Ngộ Triệt vi như bị chặt nát ra từng khúc.
PHÁ QUÂN VỚI TRIỆT TUẦN
Sao Phá – quân không sợ Triệt Tuần, ví như một hồ nước lớn, có ngăn chặn ra thành 2 hay 4 hồ nhỏ, cũng chỉ hao đi chút ít, hoan giả vẫn là những hồ nước nhỏ.
Sao Tuần nếu xung chiếu với Phá-quân, ví như nước gặp được hỏa, bốc lên thành hơi nóng, đôi khi có sự đắc dụng riêng của nó nữa.
Bộ Sát Phá Tham không sợ hung sát tinh lắm, vì bản chất nó đã là hung tinh, nên đôi khi gặp hung ngược lại còn phù trì đắc lực là khác.
Cách Sát Phá Tham khi cư nơi hãm địa rất cần gặp Triệt xung phá để giải hung nguy.
Khi ngộ hãm địa, ảnh hưởng của Sát Phá Tham rất hung họa, nên thường gọi là trúc la tam hạn.
Nếu mạnh cung bị Sát Phá Tham hãm địa, lưu hạn đáo ucng vô chánh diệu, hội hung sát tinh, phải tổi quan phòng tai vạ, mạnh phá gia vong.
Cũng như người Mạnh vô chính diệu, lưu hạn ngộ Sát Phá Tham hãm địa gia ác sát, chắc chắn sẽ họa vô đơn chí.
Nếu sphát triển hãm địa rất cần gặp Hóa-Khoa để giải cứu, nên được tôn là đệ nhất thần cho cách này.
(SƯU TẦM)

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 10:22, 02/05/10
gửi bởi duykt08
Mọi người cùng Luận Sát Phá Tham lạc hảm của người này xem sao???
Hình ảnh

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 12:22, 04/05/10
gửi bởi fablepc
Em xin bổ xung thêm một cách nữa dùng cho tất cả các sao luôn không cứ gì là sát phá tham. :D
Chính tinh hãm đáo quyền lộc.
Có nghĩa là cứ bất kì chính tinh hãm nào có quyền (lộc) đồng cung thì sức của nó còn vượt trên cả chính tính miếu vượng. :D

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 22:12, 04/05/10
gửi bởi duykt08
Bây giờ mình mới biết đó, cám ơn bạn đã tham gia nha.
Bạn có những bài viết giì liên quan đén Sat Pha Tham thì bổ sung cho minh với
Lan sau minh se post them vai thong tin lien quan nua

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 23:41, 04/05/10
gửi bởi pandar bear
@fablepc: Cái đó là lý luận theo kiểu Vật Cùng Tắc Biến, bộ Hoá ở đây chính là xúc tác để biến hãm thành miếu. Nhưng không thấy ai nói về Miếu mà gặp hóa thì thành hãm nhỉ :))

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 00:29, 05/05/10
gửi bởi Tinh Tam
Em xin bổ xung thêm một cách nữa dùng cho tất cả các sao luôn không cứ gì là sát phá tham. :D
Chính tinh hãm đáo quyền lộc.
Có nghĩa là cứ bất kì chính tinh hãm nào có quyền (lộc) đồng cung thì sức của nó còn vượt trên cả chính tính miếu vượng. :D


Bạn ơi, có fai cung tài bạch của mình giống trường hợp bạn nói k?
Hình ảnh
Hình ảnh
SỨc của nó vượt trên cả miếu vượng là theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi, áp dụng thực tế vào lá số của mình đi

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 08:28, 05/05/10
gửi bởi duykt08
Tinh Tam đã viết:Em xin bổ xung thêm một cách nữa dùng cho tất cả các sao luôn không cứ gì là sát phá tham. :D
Chính tinh hãm đáo quyền lộc.
Có nghĩa là cứ bất kì chính tinh hãm nào có quyền (lộc) đồng cung thì sức của nó còn vượt trên cả chính tính miếu vượng. :D


Bạn ơi, có fai cung tài bạch của mình giống trường hợp bạn nói k?
Hình ảnh
SỨc của nó vượt trên cả miếu vượng là theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi, áp dụng thực tế vào lá số của mình đi
Tất nhiên sức của nó phải vượt trên miếu vượng rồi, và mọi đặc tính của cung này đều dựa vào hai sao này để luận đoán hết. Bạn là người thuộc cách cục đó.

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 08:55, 05/05/10
gửi bởi duykt08
Hôm nay mình xin nói về cách cục của những người Cung Mạng có Tham Lang tại Thìn và Tuất.
Tại 4 cung Mộ(Thìn, Tuất, Sữu, Mùi), Có thể xem Tham lang được Miếu địa ở đây. Thay vi nhiều sách nói Tham Lang Miếu Tại Sữu Mùi, và Vượng tại Thìn Tuất.
Trước hết hãy xem Tham Lang tại Sữu Mùi: Khi Tham lang thủ mệnh tại Sữu Mùi sẽ gặp Vũ Khúc, với cách cục này nếu tại trong hai cung hày hoặc thuộc tam hợp chiếu hội Hỏa linh tại tứ mộ cung là đắc cách nhất, Chủ bạo phát.... Lúc này lại thuộc cách cục Tham Vũ Đồng hành, là một trong những đệ nhất cách của SÁT PHÁ THAM. Nhưng khi đó Phá Quân sẽ hảm địa Mão Hoặc Dậu tại cung Tài BẠch, một số người Thân cư Tài Bạch thì lại càng giở. Suy cho cùng đó cũng không phải là một tối vi cát cach. Do đó đây không hẵn là cách hay nhất.
Quay về Tham Lang Cư mạng tại Thìn Tuất. Sỡ dĩ so sánh Miếu, vượng tại Sữu Mùi và Thìn Tuất là vì tôi muốn nhấn mạnh cách cục Sát PHá Tham, khi có Tham lang tại Vượng địa cư mệnh(mà ơ đây theo tôi là Miếu địa).
Khi Tham lang cư mạng tại thìn hay tuất, thì Thất sát sẽ Miếu địa tại cung quan lộc ở Triều đẩu(Thân, Dần đắc cách cho người mạng kim), và Phá Quân sẽ Miếu địa tại Tài Bạch ở Tý, Ngọ. Đây chính là lợi thế khi so sánh Tham lang tại Thìn Tuất, với Tham Lang tại Sữu Mùi. Hơn nữa khi tham lang tại thìn tuất cũng là một cách của Tham Vũ đồng hành. Những ở đây, Vũ khúc tại Cung DI xung chiếu, nên đương số chịu tác động của Vũ khúc ích hơn. Ngoài ra tại 4 vị trí mộ địa Thìn Tuất Sữu Mùi
người có Tham Lang thủ mệnh không sơ Hỏa Linh Kình Đà thủ mạng, vì các sát tinh này đều đắc địa ở đây, lúc đó nó sẽ làm bầy tôi trung thành cho Tham lang, và là trợ thủ trong thế Tam hợp chiếu cho Thất sát, Phá Quân sai bảo.
Tôi kết lại một câu, Nếu tại 4 vị trí này không bị không kiếp tọa thủ thì đều là cách hay nhất của cách SAT PHA THAM, có điều tại THìn TUẤt vẫn hay hơn.

TL: NƠI ĐÂY CHỈ ĐỂ SÁT PHÁ THAM TUNG HOÀNH

Đã gửi: 10:52, 05/05/10
gửi bởi duykt08
Cũng như nhiều người, tôi cũng có thắc mắc về nguồn gốc của tử vi, tại sao người ta lại biết được đặc tính của các sao Chính tỉnh cũng như phụ tinh và bàng tinh. Khi lang thang trên mạng tôi bắt gặp bài viết này. Nên mạo phép đưa vào đây mọi người cùng tham khảo xem sao. Tôi có sưu Tầm được một vài viết vẫn chưa đủ bài.Đây là cách nhìn khác về luận đoán tử vi. Mọi người cùng đọc xem sao.
Nguồn : tuvilyso.net, Tác giả THIÊN KỲ QUÝ
Người VN thường tin vào khoa Tử Vi hơn các khoa toán số khác, vì cho rằng khoa Tử Vi đã dựa trên một nền căn bản khoa học hơn. Cha mẹ mỗi khi sinh con, thường vội đi nhờ chấm số Tử Vi ngay. Có người thường thủ sẵn lá số Tử Vi của mình hay của người thân trong túi và khi có cơ hội để tìm hiểu môn này một cách thấu đáo và chính xác. Có người chỉ đọc một số tạp thư bày bán trên thị trường, học thuộc lòng một số câu phú, ngũ hành, và âm dương nói trong đó, đã vội coi mình như là kẻ đã nắm được chân lý và là "sư phụ" về khoa Tử Vi. Sự thật, lá số Tử Vi có biểu tượng toàn thế cuộc đời của con người trên đó không?

Lúc đi cải tạo về, tôi (tác giả) bị quản chế đến hai năm, không thế làm gì cả, cứ mò tới các nơi có sách toán số để xem chơi. Nhờ một cơ may, được tiếp xúc với một Chưởng Môn của phái Nam Tông về khoa Tử Vi, được cho xem sách, nghe giảng về cấu trúc của lá số Tử Vi, một khoa đã được khởi công nghiên cứu từ thời Đông Tấn (thế kỷ thứ 3) và phải sau 10 thế kỷ mới được san định lại, tôi (tác giả) thấy rằng những cái mình học trong các sách bán trên thị trường chẳng có nghĩ lý gì, vì đó chỉ là tạp thư. Cách trình bày trong những sách đó hoàn toàn có tính cách phiến diện. Dùng những loại sách đó thì chỉ có thể đoán vài chuyện lăng nhăng chơi mà thôi.

Lúc đầu, khoa này được dùng để chọn người ra làm quan, nên là một thứ mật thư của triều đình. Sau những sự thăng trầm của các triều đại, di sản của khoa Tử Vi bị di chuyển ra khỏi triều đình và trở thành di sản của các tông phái. Mỗi tông phái đều giữ những kinh nghiệm của tông phái mình như một thứ gia bảo, không cho người ngoài sao chép lại. Những loại sách trên thị trường như Tử Vi Đại Toàn hay Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư chỉ là những thứ do các môn sinh ghi chép lại khi nghe giảng dạy nên thường không đầu không đuôi, đoạn được đoán mất, về sau cứ chuyền tay và sao đi chép lại mãi thanh ra tam sao thất bổn.

Hai bộ sách mà tôi (tác giả) có dịp biết được là bộ "Tập Nguyên Yếu Chỉ" của Cao Xữ Dị gồm 218 tập và bộ Huyền Môn Khai Niệm của Thiệu Khang Tiết gồm 46 tập. Bộ Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư chỉ dày bằng một tập trong 218 tập của Cao Xữ Dị mà thôi. Cao Xữ Dị và Thiệu Khang Tiết là hai nhà triết học và huyền học trứ danh của Trung Hoa, thuộc phái Nam Tông. Phái Bắc Tông thiên về thực hành hơn. Trần Đoàn thuộc phái Bắc Tông. Ông có san định lại Khoa Tử Vi cho phái Bắc Tông, nhưng không để lại bộ sách nào cả. Bộ Tử Vi Đẩu Số toàn thư không phải do Trần Đoàn biên soạn mà do các môn sinh của Trần Đoàn nhớ và chép lại nên rất lủng củng và thiếu sót. Cứ theo như các chính thư cho biết thì khoa Tử Vi được xây dựng trên thuyết Tam Tài của Trung Hoa, gồm Thiên Địa Nhân. Lá số Tử Vi chỉ mới biểu hiện cho phần Thiên định mà thôi. Phải đối chiếu với phần Địa định (môi trường) và phần Nhân định (nhân tướng và tâm tướng) nữa mới đoán được.

Chính vì không nắm vững căn bản của khoa Tử Vi nên nhiều người đã thắc mắc rằng nếu số Tử Vi mà đúng thì những người sinh cùng năm tháng với Sihanouk phải làm vua như Sihanouk. Tại sao chỉ một mình Sihanouk làm vua mà những người khác không làm vua? Biết được căn bản khoa Tử Vi như đã nói trên thì có thể trả lời một cách dễ dàng: Có lá số như Sihanouk về phần Thiên định, tức về lá số mà thôi, còn phần Địa định (hoàn cảnh gia đình và xã hội) và Nhân định (nhân tướng và tâm tướng) khác với Sihanouk, làm sao làm vua được?

Các nhà đoán số Tử Vi thường hay đọc phú Tử Vi lên rồi đoán. Khi thấy một bà tới xem số, bấm lá số thấy có sao Hồng Loan ở cung Mệnh liền lẩm nhẩm trong miệng câu phú "Hồng Loan cư Mệnh chủ nhị phu", rồi phán: bà này có hai chồng! Bà ta mừng rỡ trở về, nhưng đợi mãi chẳng thấy thằng chồng "mắc dịch" gặp tai bay vạ gió nào cả, suốt ngày cứ phây phây. Chử xiên chửi xỏ hoài mà hoài mà nó vẫn cứ cười khì khì, làm sao mà đi kiếm thằng khác ngon hơn như ông thầy đã nói đây? Dứt gánh ra đi thì thị tụi nhỏ trong nhà nó la rầy. Thế thì phú Tử Vi nói sai chăng?

Thật sự thì trong chính thư, dưới mỗi câu phú đều có phần ghi chú đầy đủ. Người có sao Hồng Loan cư Mệnh phải có mặt như thế nào, mông đít ra sao và hoàn cảnh như thế nào mới nhị phu, chớ không phải ai có sao Hồng Loan thủ Mệnh đều là nhị phu cả. Vì các tạp thư không có phần ghi chú về Địa định và Nhân định nên thầy đoán trật dìa. Vã lại, trong các tạp thư bán trên thị trường, số phú đoán chỉ có trên dưới 300 câu. Trong khi chỉ ba vòng Tràng Sinh, Lộc Tồn và Thái Tuế cũng đã tạo ra 960 chính cách. Tính cả biệt cách và phá cách cũng phải trên 4.000 câu. Không nắm vững toàn bộ làm sao đoán đúng được?

I. Cấu Trúc Lá Số

Các nhà huyền học uyên bác Trung Hoa đã dựa vào Dịch Lý, Phật Học, Thiên Văn, Nhân Tướng và thực nghiệm để dựng nên cấu trúc của lá số Tử Vi. Nhìn lên lá số chúng ta thấy có 12 ô vuông. Trên mỗi ô vuông và ở giữa lá số có ghi loạn xà ngầu bằng những danh từ bí hiểm.

Những ô vuông này có ý nghĩa gì?

Các nhà huyền học và thuật số đã xây dựng khoa Tử Vi Đẩu Số bằng một cơ cấu mà qua đó, dựa vào vũ trụ quan và nhân sinh quan của Đông Phương, có thể nhìn thấy được cuộc đời của từng con người qua một tiến trình được Mệnh danh là "tiến trình Hoàn, Giải, Đoạn nghiệp" (trả nghiệp củ, giải nghiệp rồi đoạn nghiệp), vì thế trên lá số bao gồm cả tiền kiếp, hiện kiếp lẫn hậu kiếp. Các nhà huyền học đã hình dung tiến trình đó qua các sao và các cung sau đây:

- Sao Tuyệt: đặc trưng cho nghiệp luận hữu. Nhìn cung có sao Tuyệt có thể luận công tội của một người trong tiền kiếp.

- Cung Phúc Đức: đặc trưng cho nghiệp thụ hữu. Nhìn cung Phúc Đức có thể luận ra những gì mà một người phải lãnh nhận do hậu quả của những hành động trong tiền kiếp để lại.

- Cung Mệnh: đặc trưng cho nghiệp thể hữu. Nhìn cung Mệnh có thể luận ra những gì mà một người phải lãnh nhận do hẩu quả của những hành động trong tiền kiếp để lại.

- Sao Đẩu Quân: đặc trưng cho nghiệp cá hữu. Nhìn cung có sao Đẩu Quân có thể luận ra phần nghiệp thuộc cá nhân một người.

- Sao Thái Tuế: đặc trưng cho nghiệp cộng hữu. Nhìn cung có sao Thái Tuế có thể luận ra các nghiệp dòng họ, gia đình và xã hội tạo nên. Cái nghiệp mất nước năm 1975 là một cái nghiệp cộng hữu. Đó là vận nước đến lúc mạt. Nghiệp cộng hữu rất khó đoán, vì phối hợp với các khoa mới đoán được. Bình thường, chúng ta chỉ có thể luận về tính nặng nhẹ của cộng nghiệp mà thôi.

- Cung Điền Trạch: đặc trưng cho nghiệp tồn hữu. Nhìn vào cung Điền có thể thấy ở đó bảng kết toán cuộc đời. Cung Điền tốt báo hiệu một hậu vận tốt.

II. Ý Nghĩa 12 Cung Trên Lá Số

Trên lá số Tử Vi chúng ta thấy có 12 cung, có tên như sau: Phúc Đức, Phụ Mẫu, Mệnh, Huynh Đệ, Phu Thê, Tử Tức, Tài Bạch, Tật Ách, Thiên Di, Nô Bộc, Quan Lộc, và Điền Trạch.

Trước hết, về các sắp xếp các cung trên lá số Tử Vi, chúng ta thấy các cung này được sắp xếp theo chiều ngược kim đồng hồ chớ không phải theo chiều xuôi như đa số đã thường bấm. Tại sao vậy? Các nhà huyền học quan niệm nghiệp hữu bao gồm nghiệp chướng, phát xuất từ tiền kiếp, nên phải đi ngược trở lại vòng thời gian mới có thể khám phá ra nghiệp thế hữu trong cuộc sống hiện hình của con người. Do đó, trên lá số, tiến trình của một cuộc đời đã được sắp xếp theo cách vận hành ngược chiều kim đồng hồ. Như đã nói ở trên, lá số Tử Vi bao gồm cả tiền kiếp, hiện kiếp lẫn hậu kiếp nên cung khởi đầu trên lá số là cung Phúc Đức chứ không phải cung Mệnh như nhiều người thường tính. Cung Phúc Đức biểu tượng cho tiền kiếp và dòng họ. Từ dòng họ phát sinh ra Phụ Mẫu, Phụ Mẫu sinh ra đương số là Mệnh. Sau Mệnh là Huynh Đệ (anh em) rồi mới đến Phu Thê (vợ chồng). Có Phu Thê rồi mới có Tử Tức (con cái). Đó là phần nôi vi chủng thể. Kế đến là phần ngoại vi tiếp thể, bào gôm Tài Bạch (của cải), Tật Ách (họa, phúc, an nguy), Thiên Di (giao dịch với bên ngoài), Nô Bộc (tương quan với bên ngoài), Quan Lộc (công danh sự nghiệp), và Điền Trạch (bất động sản). Điền Trạch cũng là bản kết toán của cả cuộc đời (quy hương tổng luận). Trên đây là khái niệm tổng quát về cách vận của cuộc đời được trình bày trên lá số Tử Vi.

Mười hai cung trên lá số được gọi là Thập Nhị Nhân Duyên, tức 12 cung nguyên độc lực cấu thành số Mệnh của con người. Có người còn coi Thân là tác nhân thứ 13, nhưng huyền học coi Thân chỉ là mặt động, phần dụng của Mệnh mà thôi, nên sẽ được xét cùng một lúc với Mệnh.

1. Phúc Đức: Huyền học quan niệm Phúc Đức là "Bản lai diện mục nhân thần", có nghĩa là hình trạng nguyên có trước của mỗi người, bao gồm cả di sản vật chất lẫn tinh thần. Nói theo Phật học, Phúc Đức biểu hiện cái tiền kiếp của đương số. Hiện kiếp tốt xấu phần lớn do tiền kiếp. Dù theo quan niệm nào thì Phúc Đức cũng đóng vai trò quan trọng, vì được coi là cái gốc của Mệnh. Huyền học coi Mệnh tốt không bằng Phúc tốt. Phát nhờ Phúc bền hơn phát nhờ Mệnh. Trong nhân gian, quan niệm về Phúc rất phổ biến:

"Người trồng cây hạnh mà chơi,
Ta trồng cây Đức cho đời về sau".

Hoặc:

"Làm Phúc một đời, ăn 10 đời chẳng hết".

Trên lá số Tử Vi, cung Phúc Đức còn biểu hiệu cho tất cả những gì liên quan đến dòng họ như thọ yểu, thịnh suy, ly hợp, v.v... Phúc cũng liên quan đến âm phần mà đương số chịu ảnh hưởng.

(Còn tiếp...)