Tử Phủ Vũ Tướng Cách

Các bài viết trao đổi học thuật về môn tử vi
Nội qui chuyên mục
Các bài viết trong chuyên mục này mang tính nghiên cứu và nghiệm lý. Không được đăng lá số để nhờ xem ở đây.
Trả lời bài viết
duabang
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 429
Tham gia: 21:13, 23/07/18

Tử Phủ Vũ Tướng Cách

Gửi bài gửi bởi duabang »

Trong bài 1 : Nói về cách phối trí của 14 Sao chính (Chính Diệu), ta thấy cách xếp đặt của 14 Sao chính đối xứng nhau qua Trục Tỵ Hợi ( thí dụ Tử Vi Thiên Phủ gọi tắt là Tử Phủ đồng cung tại Dần thì cũng đồng cung tại Thân ; Tử Tướng tại Thìn Tuất. ..). Với cách phối trí đó người xưa thường chia ra 4 Bộ Sao thông dụng : Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Đó là cách tổng quát vì các sao của những Bộ nói trên thường còn đồng cung với nhau, nên còn tạo ra nhiều cách phụ ; như sao Tử Vi của Bộ Tử Phủ Vũ Tướng đồng cung với các sao của bộ Sát Phá Tham nên còn có cách Tử Sát ở Tỵ Hợi, Tử Tham ở Mão Dậu, Tử Phá ở Sửu Mùi hay Vũ Sát ở Mão Dậu, Vũ Tham ở Sửu Mùi, Vũ Phá ở Mão Dậu vv..

Bài này nói về bộ Tử Phủ Vũ Tướng, đó là bộ từ xưa đến nay, từ người mới bước chân vào tìm hiểu cũng như những người có nghiên cứu đều cho là cách ngon lành nhất. Dĩ nhiên chỉ trình bày 1 cách đơn thuần về bản chất và cuộc đời của một người ( thí dụ như Tử Vi thủ Mệnh), một cách khái quát vì đi vào chi tiết còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.

I Tử Vi thủ Mệnh

1) Tử Vi độc thủ tại Tý Ngọ


Tử Vi cư Ngọ tốt hơn cư Tý vì cung Ngọ thuộc thế hỏa( thiên thời ), hành hỏa ( địa lợi ), cung Dương mà Tử Vi lại thuộc dương thổ, trong khi đó cung Tý thuộc thế thủy, hành thủy ( mà thổ khắc thủy), hơn nữa Tử Vi cư Ngọ được Âm Dương tịnh minh ( Thái Dương tại Mão : Nhật xuất Phù Tang ; Thái Âm cư Hợi : Nguyệt lãng Thiên Môn ), trong khi đó Tử Vi cư Tý thì Nhật Nguyệt lạc hãm.Tử Vi cư ngọ vô Hình Kỵ đóng tại Mệnh Thân ( sinh giờ Tí, Ngọ), nếu hợp Mệnh ( Thổ, Kim, Hỏa) với hình tướng Tam Đình Cân xứng, Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hãm ; Chỉ tay không bị đứt quãng ( vì giờ Tý có Thiên Hình tại giải ách : dễ bị rắc rối pháp lý hay thương tích) là mẫu người thông minh trung hậu, nghiêm cẩn uy nghi, chính nhân quân tử, hào hiệp, ưa cứu khổn phò nguy ; nếu thêm tuổi Giáp, Đinh , Kỷ có Lộc Tồn và Tam Hóa Khoa Quyền Lộc, tuổi ( Dần Ngọ Tuất) lợi ở Thiên Thời, cục Hỏa ăn vòng Tràng Sinh. Nếu sinh giờ Dần Thân thì THÂN cư Cung Quan Lộc có Liêm Phủ ; sinh giờ Thìn Tuất thì THÂN cư cung Tài Bạch có Vũ Tướng, vắng bóng Hung Sát Tinh thì Cuộc Đời Qúy Hiển, chung thân hưởng phú qúy, trong môi sinh dễ Công Hầu Khanh Tướng. Nếu sinh giờ Tỵ Hợi thì THÂN cư Thê có bộ Sát Phá Tham thì được người Vợ năng động, giỏi tài quán xuyến hộ trợ ở vai trò Nội Tướng.Mệnh Thân đóng tại Tý Ngọ có Tử Vi độc thủ đó là cách TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM THAM với hình tướng tốt, biểu hiện một Chính Nhân Quân Tử, nếu có Trung Tinh đắc cách ( Khoa, Quyền, Lộc, Khôi Việt, Long Phượng, Thai Toạ, Ân Qúy?) vắng bóng Hung Sát tinh : cuộc đời gặp nhiều may mắn bất ngờ, trong môi sinh là bậc Trưởng Thượng, ung dung khoan thai, biết tiến thóai, cương nhu đúng lúc ; có thể làm bất cứ nghề nào cũng được và trong bất cứ Lãnh Vực nào cũng là người Lãnh Đạo được trọng vọng nể vì.Tử Vi cư Ngọ, Tý ( nhất là Ngọ) còn được gọi là cách Ngưỡng Diện Triều Đẩu, nếu Mệnh Thân đóng tại Ngọ ( hay Tý)- bao giờ cung Quan Lộc cũng có Liêm Phủ, cung Tài Bạch có Vũ Tướng cộng thêm yếu tố Thiên Thời ( vòng Thái Tuế), địa lợi ( phù hành bản Mệnh), nhân hoà ( trung tinh đắc cách xa lánh Hung Sát tinh+ Tuần Triệt) +hình tướng uy nghi : mẫu người Lãnh Đạo với khả năng Luật, Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng là môi trường dễ phát triển thành công vì Quan Lộc được Liêm Phủ hỗ trợ. Ở Số là người không Qúy cũng Đại Phú ( vì 3 Tài Tinh : Vũ, Phủ, Lộc Tồn đóng tại Mệnh Thân ) nên Phú đã có câu :

Tử Vi cư Ngọ vô Hình, Kỵ

Giáp, Đinh, Kỷ vị chí công khanh.
Nếu gặp sát tinh ( Kình Đà Linh Hỏa, Hình, Kỵ, Tuần Triệt, Thiên Không nghiãlà mất vòng Thái Tuế, Lộc Tồn )+ hình tướng thấp bé, ngũ quan khuyết hãm lại trở nên tầm thường ; cuộc đời gian truân, lận đận. Tuy vậy những người Tử Vi thủ Mệnh dù ở mội trường nào vẫn có vẻ ngoài bề thế như Cọp lìa rừng, dù nằm trong Sở Thú vẫn còn danh Chúa Sơn Lâm.


2) Tử Phủ
Đóng tại Dần Thân Tử Vi luôn luôn đi cặp với Thiên Phủ ( 2 sao này đều thuộc hành thổ lợi cho các mạng Thổ, Kim, Hỏa) gọi là cách Tử Phủ, cách này còn được gọi là Tử Phủ Vũ Tướng thêm Liêm Sát ở Quan Di chiếu về.Thiên Phủ bao giờ cũng nhị hợp với Thái Dương (kho tàng có tốt khi được soi sáng) Vũ Khúc nhị hợp với Thái Âm. Nên Tử Phủ đóng tại Dần được lợi thế Nhật Nguyệt tịnh minh hơn Tử Phủ tại Dần.

Nếu Mệnh Thân tại Dần ( hay Thân ) Quan Lộc bao giờ cũng có Liêm Tướng ( 2 sao chủ về Quan Lộc : Lộc cư lộc vị), Tài Bạch có Vũ Khúc ( Tài tinh đắc cách tại Thìn Tuất : Tài cư tài vị ) thêm Phúc Đức được cách Vũ Tham đắc địa. Sinh giờ Tý, Ngọ, Dần Thân hay Thìn Tuất luôn luôn được 6 sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm Sát nằm trên Tam Giác Mệnh Thân

Mệnh có Tử Phủ tại Dần, nếu hợp mạng ( Thổ, Kim Hỏa) tuổi Dương Nam Giáp ( Dần Ngọ Tuất), thêm Hỏa Cục được hưởng đủ 3 vòng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh cũng như Tử Phủ tại Thân với Dương Nam Canh ( Thân Tý Thìn), Cục Thổ hay Thủy. Nếu được Hình Tướng Tam đình cân xứng, Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hãm+ Chỉ tay không gãy khúc đứt quãng là mẫu người thông minh trung hậu,khoan thai độ lượng, hành động trượng phu, nghiã hiệp. Gia thêm Cát Tinh vắng bóng Hung Sát tinh là số Đại Quý hiển. Người tuổi Giáp Canh thường đại Phú vì Lộc Tồn tọa thủ hay chiếu Mệnh.Như đã nói ở trên Mẫu người Tử Phủ cung Quan Lộc có Liêm Tướng ( nhiều may mắn trong Công Danh ; vận hạn đẹp dễ dàng công hầu khanh tướng, dễ dàng trở thành Lãnh tụ tài ba, tiếng tăm lừng lẫy) ; cung Tài Bạch có Vũ Khúc đắc cách ( tiền tài dễ kiếm + Mũi nở : đại phú) - đó là cách đẹp nhất của Tử Phủ Vũ Tướng - như Tử Vi cư ngọ nên cổ nhân đã đặt thành Phú :- Tử Phủ Phụ Bật phú quý nhân.

- Tử Phủ đồng cung vô sát, Giáp Canh Nhâm phú qúy song toàn.

- Tử Phủ triều viên phùng hoạt lộc vị chí Tam Công.

- Tử Phủ Nhật Nguyệt miếu vượng gia cách, hóa lộc vị công danh.Cách Tử Phủ - dù âm nam( mất vị trí âm dương và thiên thời ) bề ngoài trông nhu thuận hơn tuổi Dương, nhưng độ số cũng giảm 1/3 so với tuổi Dương. Dù gia sát tinh, Tuần Triệt - đi buôn vẫn giầu có, trong môi sinh vẫn là bậc trưởng thượng dễ dàng thành công. Làm nghề gì cũng đứng đầu vì Quan Lộc có Liêm Tướng ; làm giàu cũng dễ dàng vì cung Tài có Vũ Khúc đắc địa.

Đối với Nữ Nhân : tuy Thiên Phủ là hình tượng đẹp của nữ nhân ( tính nghiêm trang, cẩn trọng, nhân hậu, qúy phái, vẫn có vẻ đẹp tươi như hoa mới nở, thu hút người khác phái với tính cách nể vì, không quyến rũ theo cách Đào Hoa. Nhưng đóng cùng Tử Vi - ảnh hưởng Tử Vi lấn lướt Thiên Phủ. Tử Phủ ở Nữ Nhân thường mang nhiều nam tính, hành động trượng phu (vẻ mặt ít nhu thuận như cách Thiên Phủ độc thủ hay Liêm Phủ, Vũ Phủ). Cung Phu có Phá Quân ( hao tán Phu Thê, khác nhau về bản chất ), thêm cung Tử Tức có Thái Dương ( nếu tuổi Giáp kèm thêm Hoá Kị) : được thành công trong Công Danh (mặt xã hội) nhưng mặt gia đạo dễ có vấn đề : âu cũng là luật bù trừ.
Đầu trang

Superlang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 243
Tham gia: 08:38, 30/09/20

Re: Tử Phủ Vũ Tướng Cách

Gửi bài gửi bởi Superlang »

Tử Phủ Vũ Tướng là:
- Tử Phủ dần Thân
- Vũ Tướng Dần Thân
Ở vị trí này là thể hiện cách cục tốt, của những người lãnh đạo, làm ăn lớn.
Cơ nguyệt đồng lương là:
- cơ âm dần thân
- đồng lương dần thân
Là “tác lại nhân” là người lo việc thư tín đi lại trong phủ quan, hợp với các ngành thư ký, quản lý, sắp xếp công việc.
Ý là thế, người ta đã nói tử phủ, vũ tướng rồi lại cứ tách ra Tử vi là gì, thiên phủ là gì…
Các cách cục trên chỉ đúng với cung an Thân, kiến công lập nghiệp, địa vị. Ở mệnh không đúng.
Được cảm ơn bởi: cv111, begauhn
Đầu trang

cv111
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1467
Tham gia: 11:57, 18/02/14

Re: Tử Phủ Vũ Tướng Cách

Gửi bài gửi bởi cv111 »

Superlang đã viết: 12:12, 18/05/23 Tử Phủ Vũ Tướng là:
- Tử Phủ dần Thân
- Vũ Tướng Dần Thân
Ở vị trí này là thể hiện cách cục tốt, của những người lãnh đạo, làm ăn lớn.
Cơ nguyệt đồng lương là:
- cơ âm dần thân
- đồng lương dần thân
Là “tác lại nhân” là người lo việc thư tín đi lại trong phủ quan, hợp với các ngành thư ký, quản lý, sắp xếp công việc.
Ý là thế, người ta đã nói tử phủ, vũ tướng rồi lại cứ tách ra Tử vi là gì, thiên phủ là gì…
Các cách cục trên chỉ đúng với cung an Thân, kiến công lập nghiệp, địa vị. Ở mệnh không đúng.
Hehe, hem phản đối điều chi, chỉ là dòng cuối.
Mình dựa theo tâm lý học nói nhé, chứ dựa trên sở đoản huyền học thì ko tôn trọng bạn lắm.

Khổng Tử nói : tam thập nhi lập. Tức là tuổi 30 trở đi là tuổi lập thân, ứng vs cung thân. Ngày xưa, trước 30 là tuổi dùi mài kinh sử, rèn luyện, để quá 30 tham gia khoa thi, tham gia vào các vị trí kinh thương... chả hạn thế (mình loại trừ thành phần bên dưới xh, nó lại là 1 câu chuyện khác).
Theo lý đó mà nói, vì sao trước 3x là dưỡng mệnh, sau 3x là lập thân.

Người ta nói : Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.
Phần 1, 3 là nói về mệnh, phần 2 , 4 là nói về thân.

Xưa mình cũng nghĩ, nếu chia cắt dưới 30 và trên 30 thì khá là kì, nếu trên 30 rồi thì mệnh để làm gì? Trong khi các lý thuyết đều rất coi trọng mệnh, là căn bản trong mọi suy xét. Nhẽ người ta không hiểu điều cơ bản này hay sao?
Sau nhiều chuyện trải qua, mình có lý giải thế này : Mệnh, vốn là tư tưởng (1), có tư tưởng, mưu kế trong lĩnh vực mình làm ms xây dựng hành động, đối nhân xử thế theo cái tư tưởng đó đc (2), bởi vì hành động nên phản hồi để chỉnh sửa suy nghĩ (3), và nếu hình thành nên bản chất cho mình (mệnh) thì kéo theo số phận (thân) mình thay đổi theo đó.

Cuối cùng mệnh tốt hơn hay thân tốt hơn? Mệnh tốt thì có căn bản, như ng cầm cục tiền và lý thuyết đi kinh doanh, nếu thân ko tốt thì dễ thất bại nhiều lần, cơ mà ngã rồi thì phải có kinh nghiệm để tốt hơn, ng thân tốt, nghĩa là có thực tiễn (để làm việc) cơ mà nếu ko có nền tảng kia, 1 là đi làm thuê, 2 là thời gian rất dài ms so bì vs thiên hạ đc. Mệnh và thân đều cần thời thế. Rõ ràng, yếu tố nền tảng (mệnh) vẫn tốt hơn, bởi vì họ đc phép sai.
Còn mệnh thân đều tốt thì tuyệt vời quá.

Kết luận : cái bộ gì ấy nên ở mệnh là đúng rồi :>
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
begauhn
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3609
Tham gia: 19:03, 29/12/12
Đến từ: Zalo O867856261

Re: Tử Phủ Vũ Tướng Cách

Gửi bài gửi bởi begauhn »

Superlang đã viết: 12:12, 18/05/23 Tử Phủ Vũ Tướng là:
- Tử Phủ dần Thân
- Vũ Tướng Dần Thân
Ở vị trí này là thể hiện cách cục tốt, của những người lãnh đạo, làm ăn lớn.
Cơ nguyệt đồng lương là:
- cơ âm dần thân
- đồng lương dần thân
Là “tác lại nhân” là người lo việc thư tín đi lại trong phủ quan, hợp với các ngành thư ký, quản lý, sắp xếp công việc.
Ý là thế, người ta đã nói tử phủ, vũ tướng rồi lại cứ tách ra Tử vi là gì, thiên phủ là gì…
Các cách cục trên chỉ đúng với cung an Thân, kiến công lập nghiệp, địa vị. Ở mệnh không đúng.
Qua trải nghiệm thực tế , Điều bạn nói rất chính xác .
Bản thân mình dù sách có ghi 1+1=2 . Mình cũng phải trải nghiệm hoặc xác minh thực tế mới tin .
Người viết lại văn mẫu , ko tránh khỏi thiếu sót .
Tử vi nc ta ngàn năm bắc thuộc cũng thế , đều phải tự trải nghiệm r đưa ra kết luận , cái gì đúng thì ko bao h sai , cái j đã sai thì ko bao h đúng .
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Nghiên cứu tử vi”