Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021 ( 15/6 t )
Ngày Quý Dậu tháng Ất Mùi năm Tân Sửu
Sao -Liễu trực -Mãn

Tiểu Thử: 04:00 07/07 - Đại Thử: 21:24 22/07
Sao tốt: Thiên Phú, Lộc Khố, Tục Thế, Dân Nhật Thời Đức,
Sao xấu: Hòa Đao, Thiên Cẩu, Tiểu Hồng Sa, Câu Trận Hắc Đạo, Phi Ma Sát, Huyết Kị, Thổ Ôn, Quả Tú, Bàng Chính Phát, Hỏa tai,
-------------------------
Hòa Đao: Tốt mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp