Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021 ( 23/8 t )
Ngày Canh Thìn tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu
Sao +Vĩ trực +Nguy

Bạch Lộ: 16:50 07/09 - Thu Phân: 02:17 23/09
Sao tốt: Nguyệt Đức, Hoạt Diệu, Lục Hợp, Kính Tâm, Thiên Quý, Mẫu Thương,
Sao xấu: Lập Tảo, Nguyệt Sát Nguyệt Hư, Nguyệt Kị,
-------------------------
Lập Tảo: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Lục Hợp: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Nguyệt Sát Nguyệt Hư: Kiêng giá thú, khai trương
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc