Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022 ( 19/7 t )
Ngày Tân Sửu tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần
Sao -Chủy trực +Chấp

Lập Thu: 19:37 07/08 - Xử Thử: 10:18 23/08
Sao tốt: Minh Đường Hoàng Đạo, Thiên Quý, Mẫu Thương,
Sao xấu: Hoặc tinh, Thụ Tử, Ngũ Quỷ, Sát Chủ, Tứ Thời Đại Mộ, Ly Sào,
-------------------------
Hoặc tinh: Xấu mọi việc
Minh Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Tứ Thời Đại Mộ: Kiêng an táng
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới