Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021 ( 18/8 t )
Ngày Ất Hợi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu
Sao -Cang trực -Mãn

Bạch Lộ: 16:50 07/09 - Thu Phân: 02:17 23/09
Sao tốt: Sát Cống, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Phú, Lộc Khố, Yếu An, Dịch Mã, Nguyệt Giải, Tương Nhật,
Sao xấu: Thiên Cẩu, Huyền Vũ Hắc Đạo, Phi Liêm, Trùng Phục, Thổ Ôn, Sát Chủ, Quả Tú, Hoang Vu, Bàng Chính Phát, Ngũ Hư, Ly Sàng, Tam Nương, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Huyền Vũ Hắc Đạo: Kiêng an táng
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Trùng Phục: Kiêng hôn nhân, an táng
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Hoang Vu: Xấu nói chung
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Ly Sàng: Kiêng hôn nhân
Tam Nương: Xấu nói chung
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc