Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022 ( 24/12 t )
Ngày Kỷ Mão tháng Tân Sửu năm Tân Sửu
Sao +Thất trực -Mãn

Tiểu Hàn: 16:08 05/01 - Đại Hàn: 09:31 20/01
Sao tốt: Thiên Phú, Địa Tài, Lộc Khố, Dân Nhật Thời Đức, Kim Đường Hoàng Đạo, Tương Nhật,
Sao xấu: Lập Tảo, Kim Thần Thất Sát, Thiên Ôn, Thiên Cẩu, Phi Ma Sát, Trùng Tang, Trùng Phục, Thổ Ôn, Quả Tú, Quỷ Khốc,
-------------------------
Lập Tảo: Tốt mọi việc
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Địa Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Kim Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Ôn: Kiêng xây dựng
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Trùng Tang: Kiêng xây dựng, hôn nhân, an táng
Trùng Phục: Kiêng hôn nhân, an táng
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Quỷ Khốc: Kiêng tế tự