Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021 ( 10/5 đ )
Ngày Mậu Tuất tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu
Sao +Vị trực +Định

Mang Chủng: 17:47 05/06 - Hạ Chí: 10:30 21/06
Sao tốt: Nguyệt Ân, Tinh Phù, Tam Hợp, Phổ Hộ, Nguyệt Giải, Tương Nhật,
Sao xấu: Lập Tảo, Tử Khí, Đại Hao, Mộc Mã Sát, Lâm Nhật, Ly Sào,
-------------------------
Lập Tảo: Tốt mọi việc
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Tử Khí: Xấu mọi việc
Đại Hao: Kiêng các việc lớn
Mộc Mã Sát: Kiêng xây dựng
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới