Quỷ Cốc toán mệnh

Các bài viết học thuật về dịch lý, thái ất, kỳ môn...
Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 9: Dành cho người tuổi Giáp sinh giờ Nhâm
Tập tin đính kèm
9 Giap Nham.zip
(9.8 KiB) Đã tải về 387 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 10: Dành cho người tuổi Giáp sinh giờ Quý
Tập tin đính kèm
10 Giap Quy.zip
(8.91 KiB) Đã tải về 404 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 11: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Giáp
Tập tin đính kèm
11 At - Giap.zip
(10.3 KiB) Đã tải về 369 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 12: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Ất
Tập tin đính kèm
12 At - At.zip
(9.93 KiB) Đã tải về 377 lần.
Được cảm ơn bởi: Hiền Lương, lockelaton, Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 13: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Bính
Tập tin đính kèm
13 At - Binh.zip
(13.48 KiB) Đã tải về 363 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 14: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Đinh
Tập tin đính kèm
14 At - Dinh.zip
(12.5 KiB) Đã tải về 444 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 15: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Mậu
Tập tin đính kèm
15 At - Mau.zip
(13.15 KiB) Đã tải về 364 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 16: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Kỷ
Tập tin đính kèm
16 At - Ky.zip
(14.67 KiB) Đã tải về 399 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 17: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Canh
Tập tin đính kèm
17 At - Canh.zip
(12.75 KiB) Đã tải về 425 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7271
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Quỷ Cốc toán mệnh

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Quẻ thứ 18: Dành cho người tuổi Ất sinh giờ Tân
Tập tin đính kèm
18 At - Tan.zip
(12.18 KiB) Đã tải về 377 lần.
Được cảm ơn bởi: Cự Môn, phuonglinh61, mac19, dung1989, phieudieu
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức Dịch lý”