Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 ( 15/3 đ )
Ngày Bính Tuất tháng Mậu Thìn năm Kỷ Hợi Sao -Ngưu trực -Phá
Sao tốt: Thiên Mã, Nguyệt Không, Phúc Sinh, Giải Thần,
Sao xấu: Giác Tị, Thiên Bổng, Nguyệt Phá, Lục Bất Thành, Bạch Hổ Hắc Đạo, Khô Tiêu, Cửu Không,
-------------------------
Giác Tị: Tốt mọi việc
Thiên Mã: Tốt cho xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Giải Thần: Tốt mọi việc tế tự, giải oan, giải trừ được các sao xấu
Thiên Bổng: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Bạch Hổ Hắc Đạo: Kiêng mai táng
Khô Tiêu: Kiêng gieo trồng
Cửu Không: Kiêng xuất hành, cầu tài lộc