Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019 ( 19/4 t )
Ngày Canh Thân tháng Kỷ Tị năm Kỷ Hợi Sao -Khuê trực -Bình
Sao tốt: Nguyệt Đức, Ngũ Phú, Tục Thế, Lục Hợp,
Sao xấu: Hòa Đao, Tiểu Hao, Mộc Mã Sát, Câu Giảo, Lôi Công, Hà Khôi, Huyết Kị, Hoang Vu, Ngũ Hư, Hỏa tai,
-------------------------
Hòa Đao: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Ngũ Phú: Tốt mọi việc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Lục Hợp: Tốt mọi việc
Tiểu Hao: Kiêng kinh doanh, khai trương, cầu tài
Mộc Mã Sát: Kiêng xây dựng
Câu Giảo: Xấu mọi việc
Lôi Công: Kiêng làm nhà
Hà Khôi: Kiêng xây nhà, khởi công
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp