Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019 ( 23/7 t )
Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Thân năm Kỷ Hợi Sao -Quỷ trực +Thành
Sao tốt: Nguyệt Đức, Thiên Hỉ, Thiên Tài, Nguyệt Ân, Tục Thế, Tam Hợp, Vượng Nhật, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Mẫu Thương,
Sao xấu: Hoặc tinh, Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Phi Liêm, Huyết Kị, Cô Thần, Nguyệt Kị, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát, Hỏa tai,
-------------------------
Hoặc tinh: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Thiên Tài: Tốt cho khai trương, cầu tài lộc
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Kim Quỹ Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp