Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 ( 2/3 đ )
Ngày Tân Mão tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu Sao +Vĩ trực -Bế
Sao tốt: Thiên Y, Yếu An, Quan Nhật,
Sao xấu: Hòa Đao, Kim Thần Thất Sát, Thiên Lại, Nguyệt Hỏa, Câu Trận Hắc Đạo, Huyết Chi, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Bàng Chính Phát, Ly Sào, Thiên Địa Chuyển Sát,
-------------------------
Hòa Đao: Tốt mọi việc
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Thiên Y: Tốt cho chữa bệnh
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Nguyệt Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Huyết Chi: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc, châm cứu
Nguyệt Kiến Chuyển Sát: Kiêng động thổ
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Thiên Địa Chuyển Sát: Kiêng động thổ