Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 ( 25/8 đ )
Ngày Quý Hợi tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi Sao -Trương trực -Mãn
Sao tốt: Thiên Đức Hợp, Thiên Phú, Nguyệt Ân, Lộc Khố, Yếu An, Dịch Mã, Nguyệt Giải, Tương Nhật,
Sao xấu: Giác Tị, Thiên Cẩu, Huyền Vũ Hắc Đạo, Phi Liêm, Thổ Ôn, Sát Chủ, Quả Tú, Hoang Vu, Ngũ Hư, Ly Sàng, Phi Liêm Đại Sát, Tứ Ly,
-------------------------
Giác Tị: Tốt mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Huyền Vũ Hắc Đạo: Kiêng an táng
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Ly Sàng: Kiêng hôn nhân
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc
Tứ Ly: Xấu mọi việc