Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020 ( 17/6 t )
Ngày Tân Tị tháng Quý Mùi năm Canh Tý Sao +Cơ trực +Khai
Sao tốt: Thiên Thành, Nguyệt Ân, Phúc Sinh, Sinh Khí, Dịch Mã, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Phúc Hậu, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Hoặc tinh, Kim Thần Thất Sát, Thiên Tặc, Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Ly Sào,
-------------------------
Hoặc tinh: Tốt mọi việc
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Sinh Khí: Tốt mọi việc, nhất là động thổ, sửa nhà, trồng cây, hôn nhân.
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Phúc Hậu: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Thiên Tặc: Kiêng khởi tạo, động thổ, lên nhà mới, khai trương
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới