Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 ( 24/9 t )
Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi Sao -Dực trực -Phá
Sao tốt: Sát Cống, Nguyệt Không, Giải Thần, Ích Hậu, Thanh Long Hoàng Đạo, Mẫu Thương,
Sao xấu: Nguyệt Phá, Lục Bất Thành, Vãng Vong, Thổ Kị,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Giải Thần: Tốt mọi việc tế tự, giải oan, giải trừ được các sao xấu
Ích Hậu: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Thanh Long Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Vãng Vong: Kiêng xuất hành, giá thú, cầu tài lộc
Thổ Kị: Kiêng động thổ