Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 ( 4/3 t )
Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn
Sao -Ngưu trực -Mãn

Thanh Minh: 13:55 04/04 - Cốc Vũ: 20:57 19/04
Sao tốt: Thiên Phú, Nguyệt Không, Lộc Khố, Dân Nhật Thời Đức, Tương Nhật,
Sao xấu: Lập Tảo, Kim Thần Thất Sát, Thiên Ngục, Thiên Cẩu, Thiên Hỏa, Phi Ma Sát, Phi Liêm, Thổ Ôn, Quả Tú, Long Hổ, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Lập Tảo: Xấu mọi việc
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Long Hổ: Kiêng hôn nhân, nhập trạch
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc