Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 ( 10/9 t )
Ngày Nhâm Dần tháng Bính Tuất năm Canh Tý Sao -Tâm trực +Định
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Quan, Nguyệt Không, Tam Hợp, Tư Mệnh Hoàng Đạo,
Sao xấu: Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Thụ Tử, Tử Khí, Đại Hao, Lôi Công, Lâm Nhật, Khô Tiêu, Cửu Không, Không Phòng,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Tử Khí: Xấu mọi việc
Đại Hao: Kiêng các việc lớn
Lôi Công: Kiêng làm nhà
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Khô Tiêu: Kiêng gieo trồng
Cửu Không: Kiêng xuất hành, cầu tài lộc
Không Phòng: Kiêng hôn nhân, động phòng