Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021 ( 12/12 đ )
Ngày Nhâm Thân tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý Sao -Hư trực +Nguy
Sao tốt: Thiên Quan, Ngũ Phú, Phúc Sinh, Hoạt Diệu, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quý, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Hoặc tinh, Lôi Công, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm,
-------------------------
Hoặc tinh: Tốt mọi việc
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Ngũ Phú: Tốt mọi việc
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Lôi Công: Kiêng làm nhà
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng