Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 ( 19/10 t )
Ngày Canh Thìn tháng Đinh Hợi năm Canh Tý Sao -Khuê trực +Chấp
Sao tốt: Nhân Chuyên, Tuế Đức, Thiên Đức Hợp, Thiên Quan, Nguyệt Không, Giải Thần, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Tuế Hợp,
Sao xấu: Kim Thần Thất Sát, Địa Tặc, Tội Chí,
-------------------------
Nhân Chuyên: Tốt mọi việc
Tuế Đức: Tốt nói chung
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Giải Thần: Tốt mọi việc tế tự, giải oan, giải trừ được các sao xấu
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo