Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 ( 15/8 đ )
Ngày Đinh Sửu tháng Ất Dậu năm Canh Tý Sao +Đẩu trực +Định
Sao tốt: Tam Hợp, Mãn Đức Tinh, Mẫu Thương,
Sao xấu: Bốc Mộc, Tử Khí, Tiểu Hồng Sa, Đại Hao, Câu Trận Hắc Đạo, Mộc Mã Sát,
-------------------------
Bốc Mộc: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Tử Khí: Xấu mọi việc
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Đại Hao: Kiêng các việc lớn
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Mộc Mã Sát: Kiêng xây dựng