Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019 ( 14/6 t )
Ngày Giáp Dần tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi Sao +Thất trực +Nguy
Sao tốt: Nhân Chuyên, Tuế Đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Tài, Ngũ Phú, Hoạt Diệu, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Mẫu Thương,
Sao xấu: Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm, Nguyệt Kị, Tội Chí,
-------------------------
Nhân Chuyên: Tốt mọi việc
Tuế Đức: Tốt nói chung
Thiên Đức: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Thiên Tài: Tốt cho khai trương, cầu tài lộc
Ngũ Phú: Tốt mọi việc
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Kim Quỹ Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo