Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019 ( 22/10 t )
Ngày Kỷ Mùi tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi Sao -Trương trực +Thành
Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Thiên Hỉ, Nguyệt Tài, Phúc Sinh, Tam Hợp, Vượng Nhật, Minh Đường Hoàng Đạo,
Sao xấu: Hoặc tinh, Kim Thần Thất Sát, Lâm Nhật, Vãng Vong, Thổ Kị, Cô Thần, Tam Nương, Thần Hào,
-------------------------
Hoặc tinh: Tốt mọi việc
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Nguyệt Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Minh Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Vãng Vong: Kiêng xuất hành, giá thú, cầu tài lộc
Thổ Kị: Kiêng động thổ
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Tam Nương: Xấu nói chung
Thần Hào: Kiêng tế tự