Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019 ( 19/1 t )
Ngày Tân Mão tháng Bính Dần năm Kỷ Hợi Sao -Nữ trực +Trừ
Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Quan Nhật,
Sao xấu: Chu Tước Hắc Đạo, Ương Bại, Ly Sào,
-------------------------
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ương Bại: Xấu mọi việc
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới