Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020 ( 25/1 t )
Ngày Tân Mão tháng Mậu Dần năm Canh Tý Sao +Vĩ trực +Trừ
Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Quan Nhật,
Sao xấu: Yêu Tinh, Chu Tước Hắc Đạo, Ương Bại, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Bàng Chính Phát, Ly Sào, Thiên Địa Chuyển Sát,
-------------------------
Yêu Tinh: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ương Bại: Xấu mọi việc
Nguyệt Kiến Chuyển Sát: Kiêng động thổ
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Thiên Địa Chuyển Sát: Kiêng động thổ