Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023 ( 2/2 t n )
Ngày Canh Thìn tháng Ất Mão năm Quý Mão
Sao -Khuê trực +Trừ

Kinh Trập: 03:29 06/03 - Xuân Phân: 04:17 21/03
Sao tốt: Nguyệt Không, U Vi Tinh,
Sao xấu: Lập Tảo, Nguyệt Hỏa, Thụ Tử, Bàng Chính Phát, Phủ Đầu Sát, Tam Tang,
-------------------------
Lập Tảo: Xấu mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
U Vi Tinh: Tốt mọi việc
Nguyệt Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Phủ Đầu Sát: Kiêng khởi tạo
Tam Tang: Kiêng khởi tạo, hôn nhân, an táng