Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 ( 10/3 đ )
Ngày Ất Hợi tháng Canh Thìn năm Canh Tý Sao +Tỉnh trực +Thành
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Thành, Cát Khánh, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Tuế Hợp, Thiên Quý, Mẫu Thương,
Sao xấu: Địa Tặc, Thụ Tử, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Cát Khánh: Tốt mọi việc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng