Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021 ( 14/8 t )
Ngày Tân Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu
Sao -Trương trực +Khai

Bạch Lộ: 16:50 07/09 - Thu Phân: 02:17 23/09
Sao tốt: Địa Tài, Âm Đức, Sinh Khí, Kim Đường Hoàng Đạo, Thiên Quý, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Lập Tảo, Thụ Tử, Nhân Cách, Trùng Tang, Hoang Vu, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả, Nguyệt Kị, Bát Phong,
-------------------------
Lập Tảo: Tốt mọi việc
Địa Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Âm Đức: Tốt mọi việc
Sinh Khí: Tốt mọi việc, nhất là động thổ, sửa nhà, trồng cây, hôn nhân.
Kim Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Nhân Cách: Kiêng giá thú, khởi tạo, giao dịch
Trùng Tang: Kiêng xây dựng, hôn nhân, an táng
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Tứ Thời Cô Quả: Kiêng hôn nhân
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc
Bát Phong: Kiêng ra khơi đánh cá