Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 ( 20/10 đ )
Ngày Giáp Ngọ tháng Quý Hợi năm Quý Mão
Sao +Vị trực +Nguy

Đại Tuyết: 16:27 07/12 - Đông Chí: 10:27 22/12
Sao tốt: Sát Cống, Nguyệt Đức, Hoạt Diệu, Tinh Phù, Thủ Nhật, Thanh Long Hoàng Đạo, Phổ Hộ, Nguyệt Giải,
Sao xấu: Thiên Lại, Hoàng Sa, Ương Bại, Hoang Vu, Ngũ Hư,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Thủ Nhật: Tốt mọi việc
Thanh Long Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Hoàng Sa: Xấu mọi việc
Ương Bại: Xấu mọi việc
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng