Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022 ( 20/4 t )
Ngày Quý Dậu tháng Ất Tị năm Nhâm Dần
Sao +Lâu trực +Định

Lập Hạ: 19:31 05/05 - Tiểu Mãn: 08:25 21/05
Sao tốt: Yếu An, Dân Nhật Thời Đức, Tam Hợp, Mãn Đức Tinh, Nguyệt Giải,
Sao xấu: Yêu Tinh, Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Tử Khí, Đại Hao, Chu Tước Hắc Đạo, Ngũ Quỷ, Bàng Chính Phát,
-------------------------
Yêu Tinh: Xấu mọi việc
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Tử Khí: Xấu mọi việc
Đại Hao: Kiêng các việc lớn
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung