Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 ( 24/12 đ )
Ngày Canh Thân tháng Đinh Sửu năm Kỷ Hợi Sao -Đê trực +Nguy
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Quan, Ngũ Phú, Phúc Sinh, Hoạt Diệu, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Lôi Công, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Đức: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Ngũ Phú: Tốt mọi việc
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Lôi Công: Kiêng làm nhà
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng