Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021 ( 16/5 đ )
Ngày Giáp Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu
Sao -Quỷ trực +Khai

Mang Chủng: 17:47 05/06 - Hạ Chí: 10:30 21/06
Sao tốt: Minh Tinh, Sinh Khí, Yếu An, Tương Nhật, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Bốc Mộc, Phá Bại, Hoang Vu, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả, Bát Phong,
-------------------------
Bốc Mộc: Tốt mọi việc
Minh Tinh: Tốt mọi việc
Sinh Khí: Tốt mọi việc, nhất là động thổ, sửa nhà, trồng cây, hôn nhân.
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Phá Bại: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Tứ Thời Cô Quả: Kiêng hôn nhân
Bát Phong: Kiêng ra khơi đánh cá