Đã tìm thấy 76 kết quả

gửi bởi dichnhan07
14:43, 07/01/13
Chuyên mục: Xem quẻ Dịch
Chủ đề: Học Kinh Dịch nên bắt dầu từ đâu?
Trả lời: 12
Xem: 8272

TL: Học Kinh Dịch nên bắt dầu từ đâu?

Ví như nói về quẻ Hỏa Thủy Vị Tế, Thái Huyền Kinh dùng Thủ Tương, chữ Tương ở đây gồm đủ cả nghĩa của Vị và Tế, tức là ‘tương thân”, “tương trợ”. Lại đến như hào 1 của quẻ này “ Nhu kỳ vĩ. Lận. “ Dịch Kinh Đại Toàn : “ Cái đuôi đã ướt mất rồi, Sự tình như thế, vậy thời hổ thay. Tượng rằng: Đuôi đã ...
gửi bởi dichnhan07
21:21, 06/01/13
Chuyên mục: Xem quẻ Dịch
Chủ đề: Học Kinh Dịch nên bắt dầu từ đâu?
Trả lời: 12
Xem: 8272

TL: Học Kinh Dịch nên bắt dầu từ đâu?

"Sau 27 năm cần cù, Dương-Hùng đã viết ra sách “Do Hiên Sứ-giả Tuyệt-đại-ngữ thích Biệt-quốc Phương-ngôn gọi tắt là “Phương-ngôn”, gồm 13 quyển, một tư-liệu trọng-yếu để nghiên-cứu ngôn-ngữ cổ-đại. Sách phỏng theo “Nhĩ Nhã” sưu-tập các từ-ngữ cổ kim đồng-nghĩa. Quả là một Từ-vựng quan-trọng đời Hán...
gửi bởi dichnhan07
17:16, 04/01/13
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: SỰ KIỆN 2012
Trả lời: 220
Xem: 32942

TL: SỰ KIỆN 2012

TAM TÀI THIÊN - ĐỊA - NHÂN (2012 - Nhâm Thìn ) - Mùa Xuân: - Tài địa: Vô vọng - Tài nhân: Càn - Tài thiên: Tùy - Mùa Hạ : - Tài địa: Lý - Tài nhân: Tiểu súc - Tài thiên: Vô vọng - Mùa Thu : - Tài địa: Tụng - Tài nhân: Vô vọng - Tài thiên: Phệ hạp - Mùa Đông : - Tài địa: Bĩ - Tài nhân: Trung phu - T...
gửi bởi dichnhan07
13:13, 03/02/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

Theo như tôi hiểu thì Mệnh là phần ẩn còn Thân là phần hiện và 2 phần này không liên quan gì tới nhau cả. Ví như Mệnh là giáo viên nhưng Thân lại làm kinh doanh, mọi hoạt động đều xoay quanh Thân vì Thân đang động còn Mệnh thì tĩnh. Có thể là tôi không hiểu mối quan hệ giữa Mệnh và Thân lắm vì tôi k...
gửi bởi dichnhan07
11:41, 02/02/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

Họa Phúc cùng 1 cửa, tư tưởng này tương đồng với tư tưởng của tôi khi nghĩ ra phương pháp của mình. Là Họa hay Phúc thì tùy thuộc vào Thời.
gửi bởi dichnhan07
11:07, 02/02/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

Quan điểm nghiên cứu của tôi là : Tất cả chỉ là tương đối và mọi chuyện đều có thể xảy ra.
gửi bởi dichnhan07
10:41, 02/02/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

Cảm ơn Bác. Tôi biết Bác có tư tưởng vượt khỏi thế tục tầm thường mong cầu trí thức ở cấp độ cao hơn. Chúng ta ở những môi trường (vị trí) khác nhau nên sự phát triển cũng khác nhau để cho Phù Hợp với hoàn cảnh riêng. Ai ở vị trí hoàn cảnh của Bác chắc là cũng sẽ có tư tưởng như của Bác và tôi cũng ...
gửi bởi dichnhan07
09:30, 01/02/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

theo như bước đầu tôi nghiên cứu và thử nghiệm thì là có tình trạng Đảo Ngược nhưng vấn đề Thái Quá hay Bất Cập thì tôi chưa rõ lắm, tất cả phán đoán đều dựa vào Uy Quyền của các Thần. Vua bao(che) Quan, Quan bao(che) Dân, Dân bao(che) Vật. Ở đây, tôi nghiên cứu về Cát Hung chứ không bàn về chi tiết...
gửi bởi dichnhan07
12:36, 31/01/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

Trong chủ đề này có phần bàn về Uy Quyền của Tứ Thần (Niên-Nguyệt-Nhật-Thời), tôi sánh với Vua-Quan-Dân-Vật để dẫn ý và có liên quan chút ít tới chính trị nên không tiện nói ra hết nhưng phần lớn thì đều Hợp với ý của bác Hà Uyên. ^^
gửi bởi dichnhan07
10:21, 31/01/12
Chuyên mục: Cuộc sống muôn màu
Chủ đề: Cứu Hào?
Trả lời: 12
Xem: 2743

TL: Cứu Hào?

Cảm ơn Bác đã quan tâm chủ đề này. Chủ đề này cũng liên quan tới vấn đề tầm quan trọng của Ngũ Hành mà lần trước Bác có nhắc tới. Tôi không nghiên cứu sâu lắm về lịch sử của Dịch Học nhưng hiện tại thì có 2 trường phái lớn là giải Dịch theo Nghĩa Lý (Quái Danh) và theo Lục Hào (Lục Thân, Lục Thần). ...

Quay về tìm kiếm nâng cao