Tượng Phật A di đà, Phật Thích Ca, Quan âm, Hộ pháp đẹp

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trả lời bài viết
tuvantaichinhvn
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 25
Tham gia: 10:02, 17/03/15
Liên hệ:

Tượng Phật A di đà, Phật Thích Ca, Quan âm, Hộ pháp đẹp

Gửi bài gửi bởi tuvantaichinhvn »

Hình ảnh
Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật gỗ Hương, cao 1 mét
Hình ảnh
Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật gỗ Hương, cao 1 mét

Tượng Đức Phật nhập niết bàn gỗ Hương, dài 40cm - Buddha entering nirvàna
Hình ảnh
Phác dáng Bộ Tây Phương Tam Thánh cao 1.9m, gỗ Hương nguyên khối
Hình ảnh
Tạc Diện Tôn tượng Phật A di đà
Hình ảnh
Đang hoàn thiện Tôn tượng Phật A di đà - Bộ Tây Phương tam thánh cao 1.9m, gỗ Hương nguyên khối
Hình ảnh
Đang hoàn thiện Tôn tượng Quán thế âm Bồ tát - Bộ Tây Phương tam thánh cao 1.9m, gỗ Hương nguyên khối
Hình ảnh
Tạc Diện Tôn tượng Tiêu diện Đại sĩ
Hình ảnh
Tôn tượng Quán thế âm Bồ tát, gỗ trắc nguyên khối cao 67cm
Hình ảnh
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Bồ tát gỗ Hương, cao 1.89m
Hình ảnh
Tôn tượng Chuẩn đề Bồ tát gỗ Hương, cao 1.6m
Hình ảnh
Tôn Tượng Di lặc Bồ tát và Lục tặc, Lục căn, gỗ Hương cao 40cm
Hình ảnh
Đang hoàn thiện Tôn tượng Tổ Bồ đề Đạt ma cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối
Hình ảnh
Tôn tượng Phật Thích ca và 2 đệ tử cao 6m
Hình ảnh
Tượng Thạch cao 4m chờ tháo đầu để chỉnh lại Diện
Hình ảnh
Tượng Đồng 4m chờ tháo đầu để chỉnh lại Diện
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”