Bốc dịch huyền ký

Luận giải, tư vấn trao đổi về dịch lý, độn toán, thái ất
Trả lời bài viết
tranthanhlam
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1137
Tham gia: 17:17, 05/05/16

Bốc dịch huyền ký

Gửi bài gửi bởi tranthanhlam » 20:54, 03/10/18

Sách của người ta..
Tôi chỉ copy..đừng ai hỏi gì tôi nhé!!.. tôi không biết trả lời đâu.. :D
----------------------------------------------
hổ hưng mà gặp cát thần, không hại kỳ vi cát ;long động mà phùng hung diệu, khó nén kỳ vi hung ;huyền vũ chủ đạo tặc việc, diệc tất quan tai ;chu tước bản khẩu thiệt chi thần, nhiên phải huynh đệ ;bệnh tật đại nghi thiên hỉ. Nếu thế gặp hung sát tất sinh ác ;xuất hành sợ nhất hướng vong, như hoạch cát thần chung thu lợi ;là cố cát hung thần sát chi đa đoan, thế nào sinh khắc chế hóa một trong để ý
này lễ chuyên giảng sáu thú, vừa xưng lục thần.
sáu thú là của rồng xanh, chu tước, câu trần, đằng xà, bạch hổ, huyền vũ, kia là của bầu trời sáu chòm sao, chúc nhị thập bát tú. Rồng xanh tại phương đông chúc mộc yếu, chu tước tại phía nam chúc hỏa, bạch hổ tại phương tây chúc kim, huyền vũ tại phương bắc chúc thủy, câu trần, đằng xà chúc thổ. Nhị thập bát tú là của (lạc đồ) lý luận trụ cột, bằng bắc cực tinh định vị, dùng sao Bắc đẩu chỉ hòa nhị thập bát tú vị trí, bằng định một năm tứ quý , xuân hạ thu đông. Cho nên đang giả bộ quẻ thì, sáu thú là căn cứ ngày Thiên can (bất luận địa chi )trang khởi, kỳ khẩu quyết là :“giáp ất khởi rồng xanh, bính đinh khởi chu tước, mậu ngày khởi khởi câu trần, dĩ ngày khởi đằng xà, canh tân khởi bạch hổ, nhâm quý khởi huyền vũ. ”
như từ giáp ngày hoặc ất ngày khởi quẻ, sơ hào là rồng xanh, hai hào là chu tước, ba hào là câu trần, bốn hào là đằng xà, năm hào là bạch hổ, thượng hào là huyền vũ. Cái khác theo thứ tự loại suy.

Sáu thú các có điều chủ, rồng xanh chủ vui mừng việc, câu trần chủ ruộng đất chi tranh, đằng xà chủ sợ bóng sợ gió quái dị việc, bạch hổ chủ hung tang, huyền vũ chủ trộm cướp mập mờ việc. Tại (kỳ môn độn giáp) chờ đoán trước trung, kia là của một đoán trước trọng yếu lý luận, nhưng ở sáu hào đoán trước thì, nó chích là của một phụ trợ thủ đoạn, chủ yếu hoàn là của bằng dụng thần sinh khắc chế hóa tới đoạn. Như :rồng xanh là vui sướng chi thần, nếu gặp kị thần, gì hỉ chi hữu?Chu tước hữu khẩu thiệt chi tranh, nếu không gặp huynh đệ, vì sao lại có khẩu thiệt?Nếu như chiêm đạo tặc, huyền vũ gặp quan quỷ liền có thể định là đạo tặc ;chiêm bệnh tật có quỷ khắc thế vừa gặp bạch hổ, bệnh này liền hung. Cố hữu ca vân :“dịch quẻ âm dương tại biến báo, ngũ hành sinh khắc hay vô cùng, người đương thời phải biện âm dương để ý, thần sát hưu tương định cát hung. ”
ô hô!Bặc dịch người biết tiền liền dịch
----
Mỗi ngày sẽ đăng 1 trang nhá!!!

tranthanhlam
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1137
Tham gia: 17:17, 05/05/16

Re: Bốc dịch huyền ký

Gửi bài gửi bởi tranthanhlam » 10:50, 04/10/18

Chiêm Quan:
-------------------
Cổ bằng phụ mẫu vi văn chương, quan quỷ vi chức quan, chiêm công danh, hai thứ mà thiếu một thứ cũng không được. Nay có thể tương cha mẹ coi là bài vở và bài tập, thành tích, bằng cấp, chức danh chờ, quan quỷ là của cha mẹ nguyên thần, hai người thiếu một thứ cũng không được, cũng nghi vượng không nên suy.

Tài nếu giao trọng, hưu vọng thanh tiền chi trúng tuyển ;phúc như phát động, khó khăn kì bảng chi đề danh

Thê tài hòa tử tôn vốn là cát thần, duy chiêm công danh, chúng nó cũng là ác sát, tài có thể khắc phụ, tử có thể khắc quỷ. Nếu tài hào vượng động tất khắc cha mẹ, liền bài vở và bài tập không tốt, cuộc thi không trúng ;nếu tử vượng động liền khắc quan quỷ, bị thương phụ chi nguyên thần, cha mẹ liền không có rễ, nhưng không thể kim bảng đề danh.

Huynh đệ cùng kinh, nãi giật giải chi ác khách ;ngày thần phụ đức, thật khuyên nhậm chức chi lương bằng

“so với hòa giả(người) huynh đệ ”,huynh đệ là cùng thế hệ người, là cùng học, đồng sự, đồng chí, quẻ trung hữu huynh đệ, ngày thần, tháng thành lập câu mang huynh đệ, hoặc vừa hóa ra huynh đệ, hoặc thế gặp huynh đệ, liền tranh đoạt người tất nhiều, như nhận lời mời chỉ tiêu liền vừa một, mà nhiều người nhận lời mời, cánh tranh vừa định rất kịch liệt, lúc này liền yếu xem ai vượng ai suy rồi.

Ngày thần là sáu hào chi chúa tể, nó có thể được việc, diệc có thể chuyện xấu. Nếu cha mẹ, quan quỷ suy yếu vô khí, được ngày thần sinh phù, mà khắc chế ác sát, nhưng hữu thành công của hy vọng, cố viết “phụ đức ”.

Lưỡng dụng cùng xung(trùng), đề mục mới lạ mà không quen ;sáu hào cánh tỏa lộ, công danh hoảng hốt bằng khó thành ;tháng khắc công văn, thể thức bối mà không trúng ;thế thương quan quỷ, con đường làm quan trất mà không thông

“lưỡng dụng ”chỉ là cha mẹ hòa quan quỷ hai người dụng thần, “cùng trùng ”làm gặp xung giải, không phải là của phụ hòa quan, phụ hòa phụ, quan hòa quan cùng xung , chúng nó trong lúc đó cũng không có khả năng phát sinh xung quan hệ. Phụ, quan nếu đã bị ngày thần hoặc quẻ trung động hào tới xung, liền thức 巻rất khó, khảo đề mới lạ.

Phàm chiêm công danh, dụng thần nghi vượng không nên suy, nghi tĩnh không nên động, động tất có biến. “sáu hào cánh tỏa lộ ”,chính là quẻ trung chi hào lộn xộn (không nhất định là toàn bộ động ),động tất sinh ra hình xúc phạm hại, tử mộ tuyệt khoảng không chi giống, nhân tình hay thay đổi, mọi chuyện khó thành.

Tháng thành lập vừa xưng “nguyệt tướng ”,chiêm công danh hắn là giám khảo. Tháng thành lập nếu khắc cha mẹ, là của sở đáp bài thi không trúng giám khảo ý. “thể thức ” là của lập chuẩn tắc, giống như hôm nay nói tiêu chuẩn đáp án ;“bối ” là của làm trái với.

Chiêm công danh, tối kỵ tử tôn trì thế. Thế vi chiêm người chính mình, gặp tử tôn tất phát sinh một loại quan hệ phức tạp :con khắc quan, quan sinh phụ, phụ khắc thế. Tử tôn trì thế, liền là một thanh cao người, không nặng danh lợi, vô làm quan vô duyên.

Thê tài trợ quỷ phụ hào khoảng không, có thể đồ may mắn ;phúc đức biến viên chức vị hợp, diệc thiêm khoa danh

Phụ vượng, liền thành tích cuộc thi tất hảo, chích ít có thể cập cách ;nếu tái được sinh phù, thành tích tất tốt. Nếu phụ thất bại vong, liền thành tích bất hảo, chưa thi đậu của hy vọng ;nhưng nếu quan vượng, hoặc tài động kiếp sau quan, liền phụ chi nguyên thần tức giận, có lẽ hoàn có thể may mắn thành công.

Thế trì quan quỷ, còn lại là quan gặp (này không thể làm bệnh giải ),công danh có hi vọng ;quan quỷ sinh thế hợp thế cũng thế. Nếu quẻ trung hữu phụ vô quan, mà tử tôn hào hóa xuất quan tới, bản là tử khắc quan, nhưng nếu quan hợp thế hào, diệc là của quan tới tìm ta, nếu phụ hào tức giận, cũng có thi đậu hy vọng, chích là của thành tích sẽ không quá tốt, nếu bàn về chức quan, liền chức vị cũng sẽ không cao.

Xuất hiện vô tình, khó khăn toại mây xanh chi chí ;phục giấu hữu dụng, chung từ bạch ốc người ;tháng thành lập khắc thân làm bị bị trách, tài như sinh thế sẽ giúp lương

“xuất hiện vô tình ”là thuyết dụng thần đồi bại, có chừng như sau tình huống :1、quan, phụ hưu tù mà gặp hình xúc phạm hại ;2、quan, phụ gặp khoảng không vong mộ tuyệt ;3、quan, phụ không trì thế thân, gặp ứng với hào, hoặc động mà sinh hợp nó(tha) hào, đây là vô tình vu ta, mà hữu tình cho hắn, tại cương vị cạnh tranh thì tất nhiên thất bại.

“phục giấu ”là chỉ quan quỷ không thấy lúc đó, phục vu nó hào dưới, lúc này yếu xem nó có hay không “hữu dụng ”. Nếu quan quỷ hưu tù, phục mà bị khắc hại, hoặc hữu nhật nguyệt tới khắc, còn lại là “vô dụng ”;nếu quan quỷ vượng tướng, phục mà được sinh hợp, còn lại là “hữu dụng ”,chung sẽ có ngày nổi danh.

Tháng thành lập là giám khảo, nếu khắc thế hào, hoặc quẻ trung chi hào lâm nguyệt kiến động tới khắc thế, còn lại là cuộc thi lám bừa mà đã bị trách phạt.

Nếu quan quỷ trì thế mà tài hào động (kiếp sau:tới) sanh hợp, liền số làm quan, hơn nữa sẽ có người giúp đỡ tiền tài.

Phụ quan ba hợp gặp lại, ngay cả khoa cập đệ ;long hổ hai hào câu động, nhất cử thành danh

Ba hợp thành quan cục, hoặc ba hợp thành phụ cục, liền cát ;nếu quan, phụ, thế cùng tồn tại cục trung, hoặc hợp cục sinh hợp thế hào, liền canh cát. Hai hợp cũng thế. Thời cổ là hương phủ, biết từng bậc từng bậc địa khảo, cố thuyết “ngay cả khoa cập đệ ”,tức ngay cả khảo ngay cả trung. Nay nhiều cuộc thi trục cấp chọn lựa, hoặc tham gia hơn khoa cuộc thi, có thể phương này.

Rồng xanh là quan văn, bạch hổ là võ tướng, nếu gặp thế hào, hoặc gặp nó hào động kiếp sau(tới) sanh hợp thế hào, còn lại(tắc) là nhất cử thành danh.
.................
Phàm trắc vận làm quan, bằng tử tôn vi sát tinh. Tử không nên phát động, động liền tất khắc quan, không những mưu không được chức quan, mà còn khủng đã bị trách cứ. Nếu tử tôn hào động hóa xuất quan quỷ sinh thế (thế tất là phụ hào ),quan quỷ bị thương, sinh cũng không nghi, chung không thể phát tích, vẫn là “thanh y ”tức bình dân dân chúng cũng.

Thái tuế là thiên tử, quẻ trung quan quỷ gặp chi động mà sinh hợp thế hào, hữu thấy mặt vua chi giống(tượng), tức đã bị lãnh đạo tiếp kiến ;nếu quan sinh vượng tức giận(khí, khất), tất danh liệt tiền mâu.

Bệnh trở thí kì, vô cớ khoảng không gặp hậu thế vị ;hỉ thiêm tràng ốc hữu tình, long phù hợp thân hào

Nếu ngày thần, động hào tới khắc thế hào, mà thế khoảng không, vị chi tránh né hung ;nếu vô hình khắc mà thế khoảng không, tắc là vô cớ(cố) từ khoảng không, gặp tình huống như vậy, thí tiền chiêm, tắc là bởi vì các loại nguyên nhân cho nên đi không được, hoặc nhân thủ tục không hoàn toàn, hoặc ....vừa chuẩn khảo chứng, hoặc thân thể không khỏe ; liền là cường khứ, cũng là dữ nhiều lành ít, nhẹ thì bệnh, nặng thì tử. Thí hậu chiêm, chuyện tất không được.

Đại tượng cát, thế, phụ, quan giai tức giận(khí, khất), vừa được Thanh long trì thế, hoặc Thanh long gặp hào sinh hợp thế hào, liền chủ không những thành danh, mà còn tương hữu việc vui lâm môn, nhân rồng xanh chủ chủ vui mừng chuyện. Nếu là khoảng không động, tắc là khoảng không hỉ.

Tài phục phùng khoảng không, đi lương tất phạp(thiếu,không đủ) ;thân hưng biến thành quỷ, tới thử phương thành

Quẻ trung vô tài, mà nằm ở khoảng không hào dưới, thí tiền chiêm, liền chủ vô lộ phí khứ dự thi ;sau chiêm, mặc dù khảo trung mà chưa học phí. Nếu được ngày thần, động hào sinh hợp, tất là có người giúp đỡ, người phương nào giúp đỡ, bằng lục thân định chi.

Tượng không cát, quẻ gặp không được hiện ra, mà thế hào động hóa xuất quan quỷ, nếu phụ hào tức giận(khí , khất) vô thương, năm sau tái khảo có hi vọng ;nếu phụ hào đồi bại, tái khảo cũng không nghi, lũ khảo không trúng.

Quẻ giá trị sáu xung , lần đi nan đề nhạn gò đất ;hào đạt lục hợp, giá hồi tất chiêm ngao đầu

Phàm chiêm, sáu xung liền tán, lục hợp liền tụ, trắc công danh diệc như thế. Quẻ phùng sáu trùng, liền công không được , danh không thay đổi, khó có thể nhạn gò đất đề danh. Nếu phùng lục hợp, tất nhiên dịch được. Nhưng kia chích là của từ tượng thượng thuyết, cụ thể hoàn phải xem dụng thần vượng cùng hưu tù, sinh khắc chế hóa tới định.

Phụ vượng quan suy, đáng tiếc lưu quỹ chi không đệ(thứ) ;phụ suy quan vượng, kham ta trương du (vũ )chi đăng khoa

Phàm chiêm công danh, hoan hỷ nhất phụ hòa quan hai cái dụng thần giai tại sáu hào trong, vui hơn phụ vượng quan vượng. Phụ vượng liền văn vượng, quan hưng liền danh vượng. Phụ vượng liền văn chương bông tú, thành tích cuộc thi tất tốt ;nếu quan quỷ không hơn quẻ, hoặc thất bại vong, hoặc bị hình thương khắc hại, liền cũng không có thể toại nguyện, như đường lưu quỹ văn chương mặc dù tốt, nhưng nhân đắc tội hoạn quan mà không có thể trung đệ(thứ ).

Phụ suy, liền kỳ văn chương bình thường, nếu quan vượng, nâng dậy suy yếu chi phụ, có lẽ thành danh, như hán trương vũ tức khảo lên tử(con) bác sĩ.

Ứng hợp ngày sinh, tất tư ngạc tiến ;động thương ngày khắc, hoàn thủ( giữ) gà song

Phụ, quan nếu như hóa tuyệt, danh tất không được ;nhưng nếu tháng thành lập, ngày thần, động hào sinh phù quan quỷ, liền tuyệt xử phùng sanh, hoặc cho phép thành, còn nghĩ có người đề cử hoặc tống lễ vật. Nếu nhật nguyệt, động hào diệc tao thương tổn, không thể sinh phù quan hào, việc này diệc khó thành.

Thế động hóa khoảng không dùng vượng, liền báo biến trở thành điệp mộng ;thân quan hóa quỷ tháng phù, tức bằng trình liên bộ thiềm cung ( cung trăng)

Chiêm công danh, không những khán phụ, quan, mà còn muốn xem thế. Thế là chiêm người chính mình, nghi vượng không nên suy, nếu động mà hóa nhập tử mộ khoảng không tuyệt, cho dù quan, phụ vượng, cũng sợ là thành danh hậu không thể hưởng phúc, hoặc bệnh tức tử, chỉ là làm một hồi thành danh mộng mà thôi. Du hồn chết vào ngoại địa, về(quy) hồn chết vào trong nhà, nếu mộ tuyệt chi hào là thái tuế, tức du năm(tuế) mà chết.

Thế hào gặp quan quỷ, tất thành công vọng. Nếu quan vừa hóa xuất quan, được nhật nguyệt, động hào sinh phù, liền là ngay cả thăng chi giống(cùng). Nhưng muốn xem là hóa tiến hay là hóa thối, hóa tiến liền một bước lên trời, hóa thối liền trước nên hậu phá hư.

Canh tường bản chủ chi hào thần, phương nói về một thân chi vận mệnh. Mặc dù phú sổ nói, lời tổng luận nghèo thông chi được mất ;tái tương bát quái, trọng thôi trí dùng chi cát hung

Chiêm công danh tốt nhất là từ(tự) chiêm, bằng thế hào vi mình, lục thân chi quan hệ vừa xem hiểu ngay. Nếu đại chiêm con điệt(cháu con), liền bằng tử tôn vi dụng thần, tử tôn hào nghi vượng không nên suy, nhiên vượng vừa khắc quan, đối cầu danh bất lợi, đoạn khởi lai(tới) tương đối khó(khốn) khăn.

Chiêm công danh của yếu điểm là, phải là quan hòa phụ tức giận(khí khất), vượng cùng hữu sinh phù tốt nhất. Phụ cùng quan trong lúc đó, quan hơn trọng yếu. Phụ vượng liền văn chương hảo, quan vượng liền danh khí hảo, nếu chích là của phụ vượng mà quan suy, tuy nói văn chương bông tú, cũng không nhất định kiến dùng ;nếu phụ suy tức giận, mà quan vượng liền còn có thành công chi có thể, nhân quan là của phụ nguyên thần, được nguyên thần sinh phù, phụ có thể do suy biến vượng.


................................
Quan quỷ động, liền chủ quan chức nếu biến thiên. Nếu động hóa ra tử tôn, liền quẻ biến quay đầu lại khắc, vô quan người không thể được, hữu quan người tương bị người khác thay thế được.

Chiêm quan không thể vô tài, tài là của quan nguyên thần, nhưng tài nghi tĩnh không nên động. Tài động tuy nói sinh quan, nhưng khắc phụ, nếu phụ hào suy yếu mà tài hào gặp bạch hổ động khắc, tắc là vô tử hoặc tử không an bình trữ chi giống(tượng).

Nếu quan hào vô khí mà được tài động sinh phù, liền nhất định phải dùng tiền mua quan.

Ngày thần xúc phạm, tất nhiên phỉ báng nhiều chiêu ;quỷ sát thương thân, nhân kiến tai ương chi không khỏi

Ngày thần hình xúc phạm thế hào, chư chiêm bất lợi. Nếu chiêm làm quan, thế hào bị ngày thần xúc phạm tất có tố giác tố giác hoặc phỉ báng việc phát sinh, nếu hỏi chuyện gì, bằng lục thân định chi. Nếu ngày thần mang(Đới) huynh đệ, tất là bởi vì tài dựng lên(mà khởi), hữu tham ô hối lộ chi ngại ;nếu gặp thê tài, nhân tiền tài phân phối không vận dẫn khởi(phân phối không xứng khiến cho ;nếu mang(Đới) tử tôn, tắc là uống rượu hỏng việc ;nếu mang(Đới) cha mẹ, tắc là chính vụ bận rộn, có chút được cái này mất cái khác ;mang(Đới) quan quỷ, còn lại là nhân công sự cùng đồng sự không hợp, nặng thì hữu hình phạt tai ương hòa tánh mạng chi nguy. Nếu thế đến nguyệt kiến , liền hữu thượng cấp bảo vệ, không thể làm hại.

Chiêm vận làm quan, quan quỷ là của dụng thần, kia là của chỉ quan quỷ gặp thế, hoặc sinh hợp thế hào mà nói. Nếu quan quỷ hình xúc phạm thế hào, liền vi hung sát, tất có hình phạt, quan tụng, bệnh tật chờ tai họa bằng phát sinh.

Huynh đệ hóa quỷ vô tình, đồng liêu không hiệp ;thái tuế gia hình không thuận, biếm trích khó thoát

Huynh đệ là cùng thế hệ người, ở đơn vị còn lại là đồng liêu. Nếu huynh động tới khắc thế hào, hoặc huynh động hóa xuất quan quỷ, liền chủ cùng đồng sự bất hòa, xảy ra tranh chấp. Nếu thế động khắc huynh hào, liền là ta lấn hắn cũng.

Thái tuế, tháng kiến khắc thế, tương sẽ phải chịu thượng cấp của xử phạt, thậm chí xuống chức xoá tên ;nếu gặp quan quỷ hoặc mang(Đới) bạch hổ chu tước hung sát khắc thế, liền hữu lao ngục tai ương.

Quẻ tĩnh thế khoảng không, về(thối) hưu chi triệu(hiện ra);thân khoảng không sát động, tránh né họa chi chinh

Quẻ tĩnh sáu hào bất động mà thế phùng khoảng không, vị quan người(giả) không thể được, dĩ quan người(giả) nếu thái tuế, nhật nguyệt không hình thương, còn lại là về hưu chi tượng. Nếu phùng ngày xung , về hưu liền tốc ;nếu phùng ngày hợp, thối mà không được, tất có người giữ lại.

Quẻ trung nếu hào động, liền tất sinh ra khắc chế hóa quan hệ. Nếu thái tuế, nhật nguyệt gặp quỷ tới hình xúc phạm thế hào, liền tương hữu hung chuyện phát sinh, thế khoảng không tuy nói là tránh né hung, nhưng ra khoảng không phạ bị kỳ hại, cấp phải tránh né chi, hoặc xin nghỉ hưu sớm, hoặc hoán một công tác cương vị.

Bên cạnh(thân biên) phục quỷ nếu không có khoảng không, trên đầu ô sa chung không thoát ;tài khoảng không quỷ động, thanh danh chấn mà túi khiếp hư không

Quẻ trung vô quỷ, cầu quan khó được. Quỷ nếu phục thế hào chị hạ, tắc là quỷ (phụ: phụ giúp) thân, vô luận dĩ quan hay là vị quan, cùng không thể bằng cát đoán. Vị quan người(giả) đương có bệnh tật, quan tụng 緾thân ;dĩ quan người(giả), tuy nói không đến mức bãi quan, cũng tương sẽ phải chịu trừng phạt.

Chiêm quan, chủ yếu là của khán thế, quan hòa tài, ba người(giả) này quan hệ rất vi diệu. Thế là của chiêm người chính mình, không vượng không được, nếu được quan hào động sinh hợp, hoặc thái tuế, nhật nguyệt sinh hợp, mà vô xúc phạm người(giả), tất là của một thanh đang liêm khiết quan tốt ;nếu tài tĩnh thả vượng, tất là của ký hữu hảo danh tiếng, vừa thu vào nhiều. Nếu tài hào khoảng không vong tử tuyệt , còn lại là nổi danh mà vô tài.

Tài bản là của quan dụng thần, nhiên mà ở chiêm quan thì, nó chỉ có thể là của tiền tài, nghi tĩnh không nên động. Nếu tài động sinh quan, tức là lấy tiền mưu kiền, dĩ quan người(giả) là tái bằng tiền mưu cầu địa vị cao ;nếu tài động sinh thế, hoặc tài động sinh quan, quan động sinh thế, liền là có tham ô bị lộ chi ngại. Nếu gặp xúc phạm, tất có người tố giác tố giác.

thắng2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1568
Tham gia: 15:55, 04/04/16

Re: Bốc dịch huyền ký

Gửi bài gửi bởi thắng2016 » 21:38, 05/10/18

Quả thật thanhlam càng ngày càng giỏi.

tranthanhlam
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1137
Tham gia: 17:17, 05/05/16

Re: Bốc dịch huyền ký

Gửi bài gửi bởi tranthanhlam » 20:12, 06/10/18

thắng2016 đã viết:
21:38, 05/10/18
Quả thật thanhlam càng ngày càng giỏi.
Em ăn cớp của người ta đó bác!!! :D :D :D
chứ đó hông phải của em!!! B-)

tranthanhlam
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1137
Tham gia: 17:17, 05/05/16

Re: Bốc dịch huyền ký

Gửi bài gửi bởi tranthanhlam » 18:39, 08/11/18

----Chiêm Hôn--
Chiêm hôn quẻ nghi an tĩnh, tĩnh liền gia đình hài hòa, nếu quẻ hào lộn xộn, liền tất sản sinh sôi khắc quan hệ, trong nhà mâu thuẫn trọng trọng. Tài động khắc phụ, liền cùng cha mẹ chồng bất hòa ;quỷ động khắc huynh, liền huynh đệ, Trục lý bất hòa ;phụ động khắc tử, liền cùng tử tôn, thê điệt bất hòa ;huynh động khắc tài,tắc thê tịnh kiến lập thiếp bất hòa , như động hào mang nguyệt kiến, ngày thần xúc phạm hình hại, không duy bất hòa, thậm chí hội vung tay, giảo được gà chó không yên.
Lục hợp tắc dịch hơn nữa cát, sáu xung liền khó khăn mà vừa hung
Phàm chiêm, lục hợp chủ cát, sáu xung chủ hung, kia là của từ tượng thượng thuyết. Lục hợp quẻ, ba âm ba dương, âm dương nửa này nửa nọ, tự nam nữ hai hai cùng hợp, bất loạn cương thường, chủ hôn nhân dễ thành, hôn hậu mỹ mãn. Sáu xung quẻ không âm nhiều thì cũng dương nhiều, hoặc thuần âm thuần dương, âm dương mất cân đối, hai nữ đồng cư, hai nam cũng chỗ, cầu hôn tắc việc nhiều tự ( nhiều đầu mối), có hôn tắc các có điều ái, cùng bất lợi hôn. tượng như thế, cụ thể hay là ứng với bằng quẻ hào định chi. Vô luận là tự kiểm tra hay là đại trắc, nam chiêm nữ cùng bằng thê tài vi dụng thần, nữ trắc nam cùng bằng quan quỷ vi dụng thần.
Lục hợp hóa sáu xung, liền trước thành rồi sau đó tán ;sáu xung biến lục hợp, tắc trước tán rồi sau đó thành.
Quẻ phùng sáu xung , thế ứng với giai dương cùng xung, lập gia đình bất thành, có chồng còn lại là sinh ly chi tượng, cố hữu hối hôn. Song, sáu xung biến lục hợp, lại có phục hôn hiện ra. Chiêm phục hôn, nam chiêm cũng bằng tài hào vi dụng thần, tài hào dậu kim xung trung phùng hợp, thay đổi thân tài hợp thế, thế hào vừa được mão mộc động sinh, này hôn nhất định có thể khôi phục, quả vu năm thứ hai (dần năm )ba tháng phục hôn. nguyên đoạn thuyết :“mão Mộc Hoá ra thần thổ, là bốc thì( thời) sở hiện chi cơ quan cũng. Dần năm người( giả), ứng với hào ám động hợp xung chi tuổi cũng. ”
Âm mà dương, dương mà âm, thiên lợi khiên ti cử chỉ ;thế hợp ứng với, ứng với hợp thế, sẽ thành chủng ngọc chi duyên
Nam chiêm bản ứng thế hào vi dương, tài hào vi âm, nữ chiêm bản ứng thế hào vi âm, quan hào vi dương, nếu quả chánh(chính)hảo tương phả( khác biệt), liền hôn không thuận,nếu là vào chuế(ở rể)tức đảo sáp môn hoàn cát.
Thế vi kỷ gia(nhà mình), ứng vi bỉ gia, nếu thế ứng cùng sinh tương hợp, hai nhà tất nhiên đồng ý, hôn nhân dễ thành ;nếu cùng xung tương khắc, tất có một nhà không đồng ý,nếu tri(hiểu biết)thị thùy gia,tới xung khắc thân(giả) là cũng.
(nếu muốn biết là nhà ai, tới xungkhắc người(giả) là nhà đó).
Muốn tìm canh thiếp ,không nên ứng động, ứng khoảng không.
Tập tục xưa nam nữ phải hoán đổi thiếp canh, bình luận bát tự hợp hôn, nay nhiều là nam đến gia đình nhà gái, thương nghị đính hôn kết hôn công việc. Nam chiêm, ứng với hào là nhà gái nhà, ứng không nên động, động phạ có biến ;vừa không nên khoảng không, khoảng không liền gia đình nhà gái có nhiều lảng tránh ;nếu ứng xung khắc thế hào, gia đình nhà gái tất là không đồng ý. Ứng với hào an tĩnh sinh hợp thế hào, tất là gia đình nhà gái đồng ý.
Nam chiêm hôn bằng thế vi nhà mình , ứng với vi gia đình nhà gái. Quan quỷ dậu kim trì thế, gặp ngày vượng tướng. Ứng tài tuất thổ tuy nói hữu nhật nguyệt hưu tù, nhưng động mà hóa về đầu sinh , lại động tới sanh thế, thế dương ứng với âm, thế ứng tương sinh, này hôn tất thành. Không nên ứng hào trị tuần khoảng không, nhưng không động đậy vi khoảng không(nhưng động bất chi khoảng không), minh nhật( sáng ngày:mặt trời)ra khoảng không,đi cầu hôn tất nhiên sẽ đáp ứng, quả vu thứ nhật duẫn hôn( đến ngày đó), vợ chồng đầu bạc gần nhau, nữ nhân thành hàng. Điều này cho thấy, đối “khoảng không ”muốn làm cụ thể phân tích, vượng không là khoảng không, không động là khoảng không, hữu sinh hợp không vi khoảng không, ra khoảng không hữu dụng, không thể cho rằng “chân không ”luận .
Nếu bàn về sính nghi, an( yên ổn) có thể thế xà thế đệ ;ứng sinh thế, mến phục thành thân ;thế khắc ứng, dùng sức mạnh cướp thú( dùng sức mạnh cướp vợ) ;như ngày hợp mà thế ứng so với( thử) hợp, dựa vào người khác mà thành (làm nên)
Thế gặp huynh đệ, tắc là khắc thê chi tượng, nam chiêm tắc hôn sự khó thành. Nếu bàn về sính lễ, nam chiêm thế phùng huynh đệ cũng( bao gồm) đằng xà, liền chủ nhà trai kinh tế khó khăn, hoặc là bủn xỉn, lễ tất không nhiều lắm ;nếu ứng hào gặp chi, còn lại là đồ cưới không nhiều lắm.
Thế sinh ứng với, là nhà trai tương trung tử kỳ nữ ;ứng với sinh thế, là gia đình nhà gái nhìn trúng kỳ nam ;nếu thế ứng cùng hợp, tắc là nam nữ song phương nhà tâm đầu ý hợp. Nếu thế khắc ứng với, tức là của nhà trai cường(mạnh) kén lập gia đình, nay lừa bán con gái để(đích)đang làm hữu này tượng .
Nếu thế ứng so với(thử) hợp (tức địa chi thuộc tính giống nhau),liền hai nhà cũng đồng ý, nhưng ai cũng không muốn đầu tiên nói ra, nếu ngày thần hoặc gian hào động hợp ứng hoặc hợp thế, liền là có bà mối từ đó giới thiệu, nhiếp hợp.
Nếu phụ động mà tử tôn mộ tuyệt, vi tự cầu hôn ;tài quan động hợp, trước tư rồi sau đó công ;thế ứng hóa khoảng không, mới thành mà chung(kết thúc)hối( ăn năn, hối hận)
Phàm có người trưởng thành muốn lấy vợ chiêm, gặp phụ hào trì thế, hoặc phụ hào vượng động, hoặc tử tôn hào mộ tuyệt, tất là vô con chi tượng. Nếu gặp này tượng mà chiêm hôn, tắc là bởi vì vô con tưởng tái giá một nhà. Nay thực hành một phu một phụ chế, như gặp này giống mà thế động xung khắc tài hào, liền là bởi vì vô con mà yếu ly hôn tái giá.
Chưa lập gia đình người chiêm hôn, nếu nam chiêm tài động hợp thế, thế động hợp tài, nữ chiêm quan động hợp thế, thế động hợp quan, tắc là đã đồng cư. Nếu tài hoặc quan động khứ hợp hắn(tha) hào, tắc là hữu tình cùng(với) hắn(tha).
Thế sinh ứng là nhà của ta nguyện ý, ứng với sinh thế là bỉ gia đồng ý. Thế phùng khoảng không tắc nhà của ta không đồng ý, nếu hóa khoảng không tắc là tiên( trước) đồng ý rồi sau đó lại đổi ý ;ứng gặp tình huống như vậy cũng thế.
Lục hợp mà động tượng hình thương, tất nhiều phá trở ;thế xung mà ngày thần trợ giúp, làm hữu nói khoác(xúy hư)
Quẻ phùng lục hợp, thế ứng với tương hợp, chiêm hôn bản dịch thành, song, nếu có động hào xung khắc thế hào hoặc ứng hào, tất là có người từ đó phá hư, trở ngại, chuyện khó thành.
Thế ứng cùng xung khắc , chuyện bản không dịch thành, nếu ngày thần, động hào sinh hợp thế ứng, tức là có người theo giữa điều đình, nói vun vào, chuyện phản có thể thành. Cho tới là người phương nào từ đó phá hư hoặc điều đình, bằng lục thân định chi, như cha mẹ tắc là trưởng bối, huynh đệ tắc là cùng thế hệ.
Quỷ khắc thế hào, quả tín lục song nan(khó khăn) giá(lấy chồng) ;dùng hợp thân(giả) vị, mới biết ỷ tịch chi dịch hôn ;tài quỷ như vô hình hại, vợ chồng định chủ hài hòa ;công văn nếu động đương quyền, con nối dòng tất nhiên tiêu điều
Vô luận nam chiêm mà còn là nữ chiêm, quỷ khắc thế hào, không những hôn nhân không được, mà còn ứng phòng họa tai. Nam chiêm tài hào hợp thế, nữ chiêm quan hào hợp thế, chẳng những hôn dễ thành, hôn hậu tất mỹ mãn. Song, tài, quan không nên bị thương tổn, nếu gặp hình khắc, hoặc hợp trung gặp xung, tức chủ bất thành , thành hậu vợ chồng cũng sẽ không hài hòa.
Phụ hào vượng động tất khắc tử tôn, là vô con chi tượng. Nếu tử tôn hưu tù mộ tuyệt, tử hóa quỷ, quỷ hóa tử, phụ hóa tử, tử hóa phụ, đều là không con(tuyệt tự) hiện ra ;nếu là có con cũng tương chết non. Tử tôn hào vượng cùng tất có con, nếu phục giấu tức giận(khí, khất), phùng sinh vượng chi năm tắc có con. Nếu tử hào vượng mà động, kỳ con tất nhiều.
.....................................

Trả lời bài viết

Quay về “Xem quẻ Dịch”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 180 khách.