KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Hỏi đáp, luận giải, trao đổi về tử bình (tứ trụ, bát tự)
hysshu
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 8340
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi hysshu »

LâmGiang đã viết: 21:17, 23/07/22
hysshu đã viết: 18:05, 23/07/22
Huyenhoclyso756 đã viết: 23:25, 11/12/17

Hình thái tứ trụ muốn giàu có hình như hầu hết là thân phải vượng thì mới được nhỉ a Tên ??
Bát tự này thân cường, ko có Tài, Tài ( Hỏa) có xuất hiện nhưng Hỏa mùa đông lực ko mạnh, thế mà vẫn tỉ phú nổi tiếng ở châu Á.
Của hhs

Tân dậu - kỷ hợi - nhâm thìn - tân hợi

Mệnh này giàu nhờ của tiền nhân là chính. Sinh ra nhà đã giàu. Tài của mệnh này vừa là lộc, vừa là quan sát nên giàu có cũng k lạ. Đẳng cấp mệnh từ lúc sinh ra đã khác ng thường rồi.

Nếu có 1 điểm tài tinh, thì còn giàu có cấp độ cao nữa xD.
tỉ phú facebook giờ sinh thì chưa rõ nhưng ngày sinh chuẩn 100%. Tam trụ: năm Giáp Tý; tháng Kỷ Tỵ; ngày Mậu Thân; giờ...Giờ sinh thì ko chắc chắn nhưng mệnh tỉ kiếp cường vượng, thân vượng, tài nhược. Thủy Mộc chắc chắn là dụng Thần . Ông này trụ ngày âm dương lệch Mậu Thân.

LS tứ trụ (giờ nào thì đại vận cũng giống nhau dù ko rõ giờ sinh)
lasotutru/1/BV4O3MTB.jpg
Đầu trang

LâmGiang
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 525
Tham gia: 19:50, 13/07/21

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi LâmGiang »

hysshu đã viết: 21:22, 23/07/22
LâmGiang đã viết: 21:17, 23/07/22
hysshu đã viết: 18:05, 23/07/22

Bát tự này thân cường, ko có Tài, Tài ( Hỏa) có xuất hiện nhưng Hỏa mùa đông lực ko mạnh, thế mà vẫn tỉ phú nổi tiếng ở châu Á.
Của hhs

Tân dậu - kỷ hợi - nhâm thìn - tân hợi

Mệnh này giàu nhờ của tiền nhân là chính. Sinh ra nhà đã giàu. Tài của mệnh này vừa là lộc, vừa là quan sát nên giàu có cũng k lạ. Đẳng cấp mệnh từ lúc sinh ra đã khác ng thường rồi.

Nếu có 1 điểm tài tinh, thì còn giàu có cấp độ cao nữa xD.
tỉ phú facebook giờ sinh thì chưa rõ nhưng ngày sinh chuẩn 100%. Tam trụ: năm Giáp Tý; tháng Kỷ Tỵ; ngày Mậu Thân; giờ...Giờ sinh thì ko chắc chắn nhưng mệnh tỉ kiếp cường vượng, thân vượng, tài nhược.

LS tứ trụ (giờ nào thì đại vận cũng giống nhau dù ko rõ giờ sinh)
lasotutru/1/BV4O3MTB.jpg
Nếu nhà mark giàu thì đẩy thành giờ đinh tỵ. Để giờ thìn k ổn lắm. Có 1 điểm là tính cách khá điếm, giờ dần cũng khá phù hợp.
Đầu trang

hysshu
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 8340
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi hysshu »

LâmGiang đã viết: 21:29, 23/07/22
hysshu đã viết: 21:22, 23/07/22
LâmGiang đã viết: 21:17, 23/07/22

Của hhs

Tân dậu - kỷ hợi - nhâm thìn - tân hợi

Mệnh này giàu nhờ của tiền nhân là chính. Sinh ra nhà đã giàu. Tài của mệnh này vừa là lộc, vừa là quan sát nên giàu có cũng k lạ. Đẳng cấp mệnh từ lúc sinh ra đã khác ng thường rồi.

Nếu có 1 điểm tài tinh, thì còn giàu có cấp độ cao nữa xD.
tỉ phú facebook giờ sinh thì chưa rõ nhưng ngày sinh chuẩn 100%. Tam trụ: năm Giáp Tý; tháng Kỷ Tỵ; ngày Mậu Thân; giờ...Giờ sinh thì ko chắc chắn nhưng mệnh tỉ kiếp cường vượng, thân vượng, tài nhược.

LS tứ trụ (giờ nào thì đại vận cũng giống nhau dù ko rõ giờ sinh)
lasotutru/1/BV4O3MTB.jpg
Nếu nhà mark giàu thì đẩy thành giờ đinh tỵ. Để giờ thìn k ổn lắm. Có 1 điểm là tính cách khá điếm, giờ dần cũng khá phù hợp.
Bạn thử bình luận về dụng thần ( hỉ thần) lá số này xem sao. Chắc chắn Thủy Mộc là dụng Thần, hỉ thần, có thể Hỏa có lợi cho Mệnh; Kim là dụng thần hay ko cũng chưa khẳng định được.
Đầu trang

LâmGiang
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 525
Tham gia: 19:50, 13/07/21

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi LâmGiang »

hysshu đã viết: 21:32, 23/07/22
LâmGiang đã viết: 21:29, 23/07/22
hysshu đã viết: 21:22, 23/07/22

tỉ phú facebook giờ sinh thì chưa rõ nhưng ngày sinh chuẩn 100%. Tam trụ: năm Giáp Tý; tháng Kỷ Tỵ; ngày Mậu Thân; giờ...Giờ sinh thì ko chắc chắn nhưng mệnh tỉ kiếp cường vượng, thân vượng, tài nhược.

LS tứ trụ (giờ nào thì đại vận cũng giống nhau dù ko rõ giờ sinh)
lasotutru/1/BV4O3MTB.jpg
Nếu nhà mark giàu thì đẩy thành giờ đinh tỵ. Để giờ thìn k ổn lắm. Có 1 điểm là tính cách khá điếm, giờ dần cũng khá phù hợp.
Bạn thử bình luận về dụng thần ( hỉ thần) lá số này xem sao. Chắc chắn Thủy Mộc là dụng Thần, hỉ thần, có thể Hỏa có lợi cho Mệnh; Kim là dụng thần hay ko cũng chưa khẳng định được.
Xét giờ thìn. Mệnh vất vả và không giàu lớn được, vẫn là số giàu, như cỡ to vật vã như vậy thì đảng thế rõ ràng, các chữ phải chế tận, sạch sẽ. 3 giờ mà tôi đoán, 1 là tỵ, 2 là dần 3 là dậu hoặc thân.

Bát tự k phải 3 cái vượng suy như tvh đã nói. Tvh luận mệnh, vừa dùng mai hoa, vừa dùng phong thủy vừa dùng vượng suy bát tự. 3 thứ áp vào mới ra việc thì học 1/3 thì sao đoán mệnh đc xD.
Đầu trang

hysshu
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 8340
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi hysshu »

LâmGiang đã viết: 21:44, 23/07/22
hysshu đã viết: 21:32, 23/07/22
LâmGiang đã viết: 21:29, 23/07/22

Nếu nhà mark giàu thì đẩy thành giờ đinh tỵ. Để giờ thìn k ổn lắm. Có 1 điểm là tính cách khá điếm, giờ dần cũng khá phù hợp.
Bạn thử bình luận về dụng thần ( hỉ thần) lá số này xem sao. Chắc chắn Thủy Mộc là dụng Thần, hỉ thần, có thể Hỏa có lợi cho Mệnh; Kim là dụng thần hay ko cũng chưa khẳng định được.
Xét giờ thìn. Mệnh vất vả và không giàu lớn được, vẫn là số giàu, như cỡ to vật vã như vậy thì đảng thế rõ ràng, các chữ phải chế tận, sạch sẽ. 3 giờ mà tôi đoán, 1 là tỵ, 2 là dần 3 là dậu hoặc thân.

Bát tự k phải 3 cái vượng suy như tvh đã nói. Tvh luận mệnh, vừa dùng mai hoa, vừa dùng phong thủy vừa dùng vượng suy bát tự. 3 thứ áp vào mới ra việc thì học 1/3 thì sao đoán mệnh đc xD.
Ông này được vận. 2 vận tài bạch Nhâm Thân, Quý Dậu, sắp sửa vận Sát cũng tốt, lại còn Ất Hợi; Bính Tý...Thủy . Từ nay đến lúc già đều gặp thời, dụng thần hỉ thần có lợi.
Đầu trang

LâmGiang
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 525
Tham gia: 19:50, 13/07/21

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi LâmGiang »

hysshu đã viết: 21:48, 23/07/22
LâmGiang đã viết: 21:44, 23/07/22
hysshu đã viết: 21:32, 23/07/22

Bạn thử bình luận về dụng thần ( hỉ thần) lá số này xem sao. Chắc chắn Thủy Mộc là dụng Thần, hỉ thần, có thể Hỏa có lợi cho Mệnh; Kim là dụng thần hay ko cũng chưa khẳng định được.
Xét giờ thìn. Mệnh vất vả và không giàu lớn được, vẫn là số giàu, như cỡ to vật vã như vậy thì đảng thế rõ ràng, các chữ phải chế tận, sạch sẽ. 3 giờ mà tôi đoán, 1 là tỵ, 2 là dần 3 là dậu hoặc thân.

Bát tự k phải 3 cái vượng suy như tvh đã nói. Tvh luận mệnh, vừa dùng mai hoa, vừa dùng phong thủy vừa dùng vượng suy bát tự. 3 thứ áp vào mới ra việc thì học 1/3 thì sao đoán mệnh đc xD.
Ông này được vận. 2 vận tài bạch Nhâm Thân, Quý Dậu, sắp sửa vận Sát cũng tốt, lại còn Ất Hợi; Bính Tý...Thủy . Từ nay đến lúc già đều gặp thời, dụng thần hỉ thần có lợi.
Đối với các mệnh chưa biết giờ rõ ràng thì chắc k nên mò làm gì bác ạ.

Có 1 mệnh của LGT tiên sinh:

Càn: mậu thìn, kỷ mùi, canh ngọ, đinh hợi

Bài này bác dinhman bên hkls giải thích rất hay. Bác có thể tham khảo.

Btw, tôi k dùng vượng suy để đoán mệnh, cái tôi dùng là manh phái, nên cách nói có thể khác các cụ trong diễn đàn dùng nên chắc k cần luận làm gì, ta cứ nhìn kết quả là đc.
Được cảm ơn bởi: hysshu
Đầu trang

hysshu
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 8340
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi hysshu »

LâmGiang đã viết: 21:55, 23/07/22
hysshu đã viết: 21:48, 23/07/22
LâmGiang đã viết: 21:44, 23/07/22

Xét giờ thìn. Mệnh vất vả và không giàu lớn được, vẫn là số giàu, như cỡ to vật vã như vậy thì đảng thế rõ ràng, các chữ phải chế tận, sạch sẽ. 3 giờ mà tôi đoán, 1 là tỵ, 2 là dần 3 là dậu hoặc thân.

Bát tự k phải 3 cái vượng suy như tvh đã nói. Tvh luận mệnh, vừa dùng mai hoa, vừa dùng phong thủy vừa dùng vượng suy bát tự. 3 thứ áp vào mới ra việc thì học 1/3 thì sao đoán mệnh đc xD.
Ông này được vận. 2 vận tài bạch Nhâm Thân, Quý Dậu, sắp sửa vận Sát cũng tốt, lại còn Ất Hợi; Bính Tý...Thủy . Từ nay đến lúc già đều gặp thời, dụng thần hỉ thần có lợi.
Đối với các mệnh chưa biết giờ rõ ràng thì chắc k nên mò làm gì bác ạ.

Có 1 mệnh của LGT tiên sinh:

Càn: mậu thìn, kỷ mùi, canh ngọ, đinh hợi

Bài này bác dinhman bên hkls giải thích rất hay. Bác có thể tham khảo.

Btw, tôi k dùng vượng suy để đoán mệnh, cái tôi dùng là manh phái, nên cách nói có thể khác các cụ trong diễn đàn dùng nên chắc k cần luận làm gì, ta cứ nhìn kết quả là đc.
Bát tự Lý GT nếu đúng ngày giờ: thân cường; kiêu ấn vượng. Mộc , Thủy là dụng thần, Mộc lại nhập mộ ( tháng Kỷ Mùi). Kiêu ấn vượng thì ham đọc sách đúng rồi, ông này đọc sách rất nhiều. Vận đi cũng ngon.
Đầu trang

Lsnevergiveup
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 50
Tham gia: 23:20, 24/01/23

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi Lsnevergiveup »

Bát tự ca sỹ Lý Hải cũng tài nhược hành vận 50 năm tài mà phát tài. Nên vận nó cũng quan trọng, thay đổi cục diện của đời người. Chưa kể cái tên Hải là biển, là thủy, thủy sinh mộc. Thật là khéo đặt tên
Tập tin đính kèm
Lý hải.jpg
Lý hải.jpg (237.23 KiB) Đã xem 272 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
EinEMC2
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 461
Tham gia: 20:15, 23/08/22

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi EinEMC2 »

Tân tủng váng cả đầu !!!!
Đầu trang

Lsnevergiveup
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 50
Tham gia: 23:20, 24/01/23

Re: KHÔNG CÓ SAO TÀI SẼ KHÔNG GIÀU?

Gửi bài gửi bởi Lsnevergiveup »

Đàm Vĩnh Hưng cũng thân vượng tài nhược, đại vận toàn tài nên giàu có ?
Tập tin đính kèm
Đàm vĩnh hưng.jpg
Đàm vĩnh hưng.jpg (239.17 KiB) Đã xem 226 lần
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tứ trụ”