Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Hỏi đáp, luận giải, trao đổi về tử bình (tứ trụ, bát tự)
Duccon_cdl13
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2713
Tham gia: 03:38, 06/06/18

Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi Duccon_cdl13 » 20:52, 11/10/18

Dưới đây là một cao thủ trong tứ trụ để lại những lời văn lời thơ tâm huyết nhất trên con đường tim hiểu tứ trụ ...mọi người hãy đọc qua những câu văn câu thơ này để suy ngẫm :) ...đây là nói về nam mệnh ca !

Phàm xem nam mệnh, trước tiên xem Nhật chủ thịnh suy, sau xem Tài Quan cường nhược.
Nhật chủ vượng, Tài Quan đắc địa, cả đời phúc lộc đầy đủ; Nhật can suy, Tài Quan bại tuyệt, cả đời bần cùng đến già.
Nhật chủ vượng mà Tài Quan suy, gặp Tài Quan phát phúc. Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Tài vượng Quan suy, không thể lấy Quan suy mà nói không quý.
Quan vượng Tài tuyệt, bỏ quý mà cũng không thể hiển vinh.
Tài tinh nhập khố gặp xung phá, phú có ngàn kho.
Quan tinh chính khí gặp xung hình, quý mà không dài lâu.
Quan nhược có xung còn có hợp, có tài hơn người; khố gặp xung phá đứng đầu gặp xung, của cải gia đình dần dần sa sút.
Tứ trụ thuần Tài, thân lại vượng, không quý tức là nắm đại phú.
Tài Quan nhập mộ, không tổn hại Tử tức, cũng thương thê.
Tài quan đều đến đất bại tuyệt, cô độc, bần hàn không dứt.
Tài Quan đều gặp ở Không vong, trên đường con mất vợ tổn thương, con đường quan lộ chạy theo khó thành.
Thương Quan gặp lộc, Tài tinh nắm lệnh, sớm kết duyên với con gái hiền lành, thùy mị con nhà giàu có, quyền quý.
Quan tinh đắc lộc ở ngày giờ, định là người tài năng.
Nguyệt lệnh có Tài ở tuyệt địa, vợ không có tài năng giúp đỡ.
Thời thượng Quan tinh không có khí, có con mà không thể thành tài.
Thương Quan, Dương Nhận ở ngày giờ, như Trang Tử gỏ bồn mà than thở.
Bính Tân độn nhập vào giờ Dậu, ngày khác vì sao mà loại bỏ? Tài tinh mang hợp nhật can suy, bên ngoài thì vui vẽ mà bên trong chứa đầy gian trá, dương mộc kim nhiều không có hỏa chế, tính cương bạo mà là phường hung ác, Ấn vượng Tài khinh thân lại nhược, là người tâm đẹp mà lời nói cũng hài lòng; Tài nhiều Ấn khinh thân lại nhược, có học nhưng là người keo kiệt.
Thân nhược Tài nhiều, nghe lệch theo lời nói. Quan ít thân nhược, chỉ truyền lại một con. Biển học cấp tốc, không phải là người phù tá giỏi cho quan, chỉ là hàn nho.
Tài nhiều Sát trọng, gia đình giàu có nhưng thiếu vinh hiển.
Ấn phá Tài thương, ít toại nguyện con đường thanh vân.
Ấn vượng một thấy Tài hương, tự nhiên gia đình giàu có mà nhà cửa nhiều, Ấn khinh nhưng hành Tài vận, bỗng nhiên vào đất không thành.
Ấn trọng nặng mà Tài bị Kiếp, gặp cảnh khốn cùng.
Ấn thụ nhược hành vận thân vượng, cuối cùng tầm thường.

Dương cương âm nhu, huynh mạnh đệ yếu.
Âm thịnh dương suy, đệ tất mạnh hơn huynh.
Dương Nhận, Kiếp Tài, Tài trùng điệp, việc kết hôn chói sáng.
Trong học thuật là Sát Ấn tương sinh, thân vượng thì công danh hiển đạt.
Ấn vượng Sát khinh, thân cầm xác định hưởng khoa danh.
Sát vượng Ấn khinh, xuất ra làm quan ở võ tướng.
Mang Sát, Khôi cương gặp xung chiến, tính tình cao cường mà sinh Sát nắm quyền. Dương Nhận, Thất Sát giao gia, nhận lấy biên cương mà quân dân chịu ơn huệ. Thất Sát có chế hóa thành quyền, định là phát sinh người là Kỳ Lân ( tài năng).
Thực nhiều Sát ít lại thân suy, con ít mà tính tình không hơn người.
Thương quan nhập mộ, cần phân ra âm dương: Dương Thương quan nhập mộ, đất cụ già bỏ hoang; âm Thương Quan nhập mộ có bệnh sợ gì trở ngại. Thương quan nhược thấy tứ trụ, có con khó kế tục thư hương.
Đại vận được nhập Tài hương, là của quý báu. Kim thủy Thương quan đắc lệnh, đứng đầu văn chương Ngũ kinh (kinh điển Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu).
Hỏa thổ thủy mộc Thương quan, là bản thân hay xúc phạm hay coi thường người. Hỏa minh mộc tú, nhật chủ cường định lấy Trạng nguyên lang.
Thương quan thân vượng nếu gặp Tài, thân đến đài quan Phượng Hoàng; Thương quan, thân nhược thấy Thương quan, đang bằng phẳng bỗng gặp phong ba.
Thương quan vận nếu thấy xung hình, nằm mộng nhập cõi u minh. Dương Nhận Sát địch Sát, bảng hoàng kim ở trên định thanh danh.
Thương quan có tình đến hợp Sát, kim bảng tiêu danh định là chân.
Tuổi đàn ông luận vợ tai nạn ở xứ nào, xem Tài tinh chịu khắc nông sâu.
Mệnh có suy từ mẹ bệnh gốc sâu, xem Ấn tinh chịu thương khinh trọng.
Quý dụng Canh kim là Ấn tinh, Ất Canh ám hợp, định là mẹ có tâm tà.
Canh dụng Ất mộc lấy Tài tinh, trọng thấy Canh Tân, tất chủ là người thất nhân mà bên trong hỗn loạn.
Mậu dụng Quý là vợ tọa ở Hợi Dậu, vợ chủ háo sắc mà háo tửu, Kỷ dụng Giáp là Quan tử ở giờ Ngọ, ngay cả con bị tổn hại mà nguy vong.
Đảo xung cách Tỉnh Lan Xoa, có Tài vị ở thai các.
Giáp xu Càn, Nhâm xu Cấn, thân vượng là tướng triều đình.
Củng lộc Quý Giáp gặp đất khâu hương, không có điền thực, là người ở lang miếu ( hoàng cung).
Kim mộc giao xoa thân lại nhược, là do tài nghệ mà gây ra thị phi.
Thủy hỏa chuyển giao mang Khôi Cương, phạm hình danh mà gặp ngục thất.
Dương Nhận, Thương quan gặp xung chiến, tính hung ác mà cùng người ít hợp.

Thủy nhiều mộc ít lại thân suy, tính phiêu bồng nơi ngũ hồ, tứ hải.
Quần dương đố hợp một âm, như tượng Sở Hán tranh hùng.
Quần âm tranh hợp một dương, bất quá như con ếch kêu, con ve sầu.
Gặp xung thì hung, có hợp lại là cát. Có hợp thì cát, đố hợp lại là hung.
Giáp Ất sinh gặp Dần Mão Thìn, là Nhân Thọ, thấy Khảm địa nhiều là đăng vinh. Bính Đinh cục đủ Dần Ngọ Tuất, nói là nặng quyền cao gặp thủy hương Khảm Ly giao cấu. Mậu Kỷ cục đủ Thìn Tuất, hỏa vận mới hứa bay cao.
Ngày Nhâm gặp đủ Thân Tý Thìn là Tòng Nhuận Hạ, thấy Tài địa thì đăng vinh trên đường quan lộ; ngày Tân giờ Tý sợ cung Ly, hỉ thấy Tây phương, nếu mà có cứu. Nhâm Quý sinh Thân Hợi Tý, trí thức nhiều tài năng. Vận hành hỏa thổ hương, danh tiếng vang lừng thời đại. Ngày Giáp tháng Hợi, thấy Ly thì thọ ngắn.
Ngày Ất tháng Mão, Quan hương thì phát lộc. Đề cương có chữ Mão, đến Càn cung quy về nương nhờ hai đường.
Bính Tý tháng Dần, gặp Khôn Đoài, hỏa không hành phương Tây.
Ngày Đinh tháng Dậu, đến Cấn phương, ánh sáng không bất diệt.
Nhâm thủy tháng Hợi đến Chấn phương, tử ở Tốn phương, là Tử vượng Mẫu suy; âm thủy vận đến Khôn Thân sinh, thổ trọng thì lộ ra hạt châu khô ráo, âm mộc vận đến Tốn phương, mộc bị Tốn gió thổi gãy, đến Ly vị thì khói tắt bụi bay. Dương thổ dương kim dương hỏa, gặp Khảm địa chung quy là nhập cõi u minh. Âm mộc âm kim âm thủy, đến Ly Tốn, nơi yên ổn không lo buồn suy nghĩ.
Nhâm Quý hao tổn ở Bắc phương, không có thổ chế định là tổn hại đều ở nơi sông ngòi, khe suối, ngày Mậu tháng Dần thấy Dậu Thân, thì thập tử nhất sinh, ngày Kỷ tháng Dậu đến Dần cung, ít đủ nhàn hạ.
Tân gặp Tốn địa, ít vui mà buồn nhiều.

hagiakinh1981
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 405
Tham gia: 16:50, 28/02/18

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi hagiakinh1981 » 22:13, 11/10/18

Duccon_cdl13 đã viết:
20:52, 11/10/18
Chào Đức!
Đọc mà hoa cả mắt.
Bạn xem giúp mình LS thuộc câu Phú nào vậy? Vài lời về tự trụ này.
Hình ảnh

cự nhật không kiếp
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2067
Tham gia: 17:28, 11/12/16
Đến từ: Super Junior

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi cự nhật không kiếp » 22:24, 11/10/18

Duccon_cdl13 đã viết:
20:52, 11/10/18
Dưới đây là một cao thủ trong tứ trụ để lại những lời văn lời thơ tâm huyết nhất trên con đường tim hiểu tứ trụ ...mọi người hãy đọc qua những câu văn câu thơ này để suy ngẫm :) ...đây là nói về nam mệnh ca !

Phàm xem nam mệnh, trước tiên xem Nhật chủ thịnh suy, sau xem Tài Quan cường nhược.
Nhật chủ vượng, Tài Quan đắc địa, cả đời phúc lộc đầy đủ; Nhật can suy, Tài Quan bại tuyệt, cả đời bần cùng đến già.
Nhật chủ vượng mà Tài Quan suy, gặp Tài Quan phát phúc. Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Tài vượng Quan suy, không thể lấy Quan suy mà nói không quý.
Quan vượng Tài tuyệt, bỏ quý mà cũng không thể hiển vinh.
Tài tinh nhập khố gặp xung phá, phú có ngàn kho.
Quan tinh chính khí gặp xung hình, quý mà không dài lâu.
Quan nhược có xung còn có hợp, có tài hơn người; khố gặp xung phá đứng đầu gặp xung, của cải gia đình dần dần sa sút.
Tứ trụ thuần Tài, thân lại vượng, không quý tức là nắm đại phú.
Tài Quan nhập mộ, không tổn hại Tử tức, cũng thương thê.
Tài quan đều đến đất bại tuyệt, cô độc, bần hàn không dứt.
Tài Quan đều gặp ở Không vong, trên đường con mất vợ tổn thương, con đường quan lộ chạy theo khó thành.
Thương Quan gặp lộc, Tài tinh nắm lệnh, sớm kết duyên với con gái hiền lành, thùy mị con nhà giàu có, quyền quý.
Quan tinh đắc lộc ở ngày giờ, định là người tài năng.
Nguyệt lệnh có Tài ở tuyệt địa, vợ không có tài năng giúp đỡ.
Thời thượng Quan tinh không có khí, có con mà không thể thành tài.
Thương Quan, Dương Nhận ở ngày giờ, như Trang Tử gỏ bồn mà than thở.
Bính Tân độn nhập vào giờ Dậu, ngày khác vì sao mà loại bỏ? Tài tinh mang hợp nhật can suy, bên ngoài thì vui vẽ mà bên trong chứa đầy gian trá, dương mộc kim nhiều không có hỏa chế, tính cương bạo mà là phường hung ác, Ấn vượng Tài khinh thân lại nhược, là người tâm đẹp mà lời nói cũng hài lòng; Tài nhiều Ấn khinh thân lại nhược, có học nhưng là người keo kiệt.
Thân nhược Tài nhiều, nghe lệch theo lời nói. Quan ít thân nhược, chỉ truyền lại một con. Biển học cấp tốc, không phải là người phù tá giỏi cho quan, chỉ là hàn nho.
Tài nhiều Sát trọng, gia đình giàu có nhưng thiếu vinh hiển.
Ấn phá Tài thương, ít toại nguyện con đường thanh vân.
Ấn vượng một thấy Tài hương, tự nhiên gia đình giàu có mà nhà cửa nhiều, Ấn khinh nhưng hành Tài vận, bỗng nhiên vào đất không thành.
Ấn trọng nặng mà Tài bị Kiếp, gặp cảnh khốn cùng.
Ấn thụ nhược hành vận thân vượng, cuối cùng tầm thường.

Dương cương âm nhu, huynh mạnh đệ yếu.
Âm thịnh dương suy, đệ tất mạnh hơn huynh.
Dương Nhận, Kiếp Tài, Tài trùng điệp, việc kết hôn chói sáng.
Trong học thuật là Sát Ấn tương sinh, thân vượng thì công danh hiển đạt.
Ấn vượng Sát khinh, thân cầm xác định hưởng khoa danh.
Sát vượng Ấn khinh, xuất ra làm quan ở võ tướng.
Mang Sát, Khôi cương gặp xung chiến, tính tình cao cường mà sinh Sát nắm quyền. Dương Nhận, Thất Sát giao gia, nhận lấy biên cương mà quân dân chịu ơn huệ. Thất Sát có chế hóa thành quyền, định là phát sinh người là Kỳ Lân ( tài năng).
Thực nhiều Sát ít lại thân suy, con ít mà tính tình không hơn người.
Thương quan nhập mộ, cần phân ra âm dương: Dương Thương quan nhập mộ, đất cụ già bỏ hoang; âm Thương Quan nhập mộ có bệnh sợ gì trở ngại. Thương quan nhược thấy tứ trụ, có con khó kế tục thư hương.
Đại vận được nhập Tài hương, là của quý báu. Kim thủy Thương quan đắc lệnh, đứng đầu văn chương Ngũ kinh (kinh điển Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu).
Hỏa thổ thủy mộc Thương quan, là bản thân hay xúc phạm hay coi thường người. Hỏa minh mộc tú, nhật chủ cường định lấy Trạng nguyên lang.
Thương quan thân vượng nếu gặp Tài, thân đến đài quan Phượng Hoàng; Thương quan, thân nhược thấy Thương quan, đang bằng phẳng bỗng gặp phong ba.
Thương quan vận nếu thấy xung hình, nằm mộng nhập cõi u minh. Dương Nhận Sát địch Sát, bảng hoàng kim ở trên định thanh danh.
Thương quan có tình đến hợp Sát, kim bảng tiêu danh định là chân.
Tuổi đàn ông luận vợ tai nạn ở xứ nào, xem Tài tinh chịu khắc nông sâu.
Mệnh có suy từ mẹ bệnh gốc sâu, xem Ấn tinh chịu thương khinh trọng.
Quý dụng Canh kim là Ấn tinh, Ất Canh ám hợp, định là mẹ có tâm tà.
Canh dụng Ất mộc lấy Tài tinh, trọng thấy Canh Tân, tất chủ là người thất nhân mà bên trong hỗn loạn.
Mậu dụng Quý là vợ tọa ở Hợi Dậu, vợ chủ háo sắc mà háo tửu, Kỷ dụng Giáp là Quan tử ở giờ Ngọ, ngay cả con bị tổn hại mà nguy vong.
Đảo xung cách Tỉnh Lan Xoa, có Tài vị ở thai các.
Giáp xu Càn, Nhâm xu Cấn, thân vượng là tướng triều đình.
Củng lộc Quý Giáp gặp đất khâu hương, không có điền thực, là người ở lang miếu ( hoàng cung).
Kim mộc giao xoa thân lại nhược, là do tài nghệ mà gây ra thị phi.
Thủy hỏa chuyển giao mang Khôi Cương, phạm hình danh mà gặp ngục thất.
Dương Nhận, Thương quan gặp xung chiến, tính hung ác mà cùng người ít hợp.

Thủy nhiều mộc ít lại thân suy, tính phiêu bồng nơi ngũ hồ, tứ hải.
Quần dương đố hợp một âm, như tượng Sở Hán tranh hùng.
Quần âm tranh hợp một dương, bất quá như con ếch kêu, con ve sầu.
Gặp xung thì hung, có hợp lại là cát. Có hợp thì cát, đố hợp lại là hung.
Giáp Ất sinh gặp Dần Mão Thìn, là Nhân Thọ, thấy Khảm địa nhiều là đăng vinh. Bính Đinh cục đủ Dần Ngọ Tuất, nói là nặng quyền cao gặp thủy hương Khảm Ly giao cấu. Mậu Kỷ cục đủ Thìn Tuất, hỏa vận mới hứa bay cao.
Ngày Nhâm gặp đủ Thân Tý Thìn là Tòng Nhuận Hạ, thấy Tài địa thì đăng vinh trên đường quan lộ; ngày Tân giờ Tý sợ cung Ly, hỉ thấy Tây phương, nếu mà có cứu. Nhâm Quý sinh Thân Hợi Tý, trí thức nhiều tài năng. Vận hành hỏa thổ hương, danh tiếng vang lừng thời đại. Ngày Giáp tháng Hợi, thấy Ly thì thọ ngắn.
Ngày Ất tháng Mão, Quan hương thì phát lộc. Đề cương có chữ Mão, đến Càn cung quy về nương nhờ hai đường.
Bính Tý tháng Dần, gặp Khôn Đoài, hỏa không hành phương Tây.
Ngày Đinh tháng Dậu, đến Cấn phương, ánh sáng không bất diệt.
Nhâm thủy tháng Hợi đến Chấn phương, tử ở Tốn phương, là Tử vượng Mẫu suy; âm thủy vận đến Khôn Thân sinh, thổ trọng thì lộ ra hạt châu khô ráo, âm mộc vận đến Tốn phương, mộc bị Tốn gió thổi gãy, đến Ly vị thì khói tắt bụi bay. Dương thổ dương kim dương hỏa, gặp Khảm địa chung quy là nhập cõi u minh. Âm mộc âm kim âm thủy, đến Ly Tốn, nơi yên ổn không lo buồn suy nghĩ.
Nhâm Quý hao tổn ở Bắc phương, không có thổ chế định là tổn hại đều ở nơi sông ngòi, khe suối, ngày Mậu tháng Dần thấy Dậu Thân, thì thập tử nhất sinh, ngày Kỷ tháng Dậu đến Dần cung, ít đủ nhàn hạ.
Tân gặp Tốn địa, ít vui mà buồn nhiều.
Sao toàn chữ vậy, ông đã hiểu được bao nhiêu % rồi, của cao thủ nào vậy :D

Duccon_cdl13
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2713
Tham gia: 03:38, 06/06/18

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi Duccon_cdl13 » 23:19, 11/10/18

cự nhật không kiếp đã viết:
22:24, 11/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
20:52, 11/10/18
Dưới đây là một cao thủ trong tứ trụ để lại những lời văn lời thơ tâm huyết nhất trên con đường tim hiểu tứ trụ ...mọi người hãy đọc qua những câu văn câu thơ này để suy ngẫm :) ...đây là nói về nam mệnh ca !

Phàm xem nam mệnh, trước tiên xem Nhật chủ thịnh suy, sau xem Tài Quan cường nhược.
Nhật chủ vượng, Tài Quan đắc địa, cả đời phúc lộc đầy đủ; Nhật can suy, Tài Quan bại tuyệt, cả đời bần cùng đến già.
Nhật chủ vượng mà Tài Quan suy, gặp Tài Quan phát phúc. Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Tài vượng Quan suy, không thể lấy Quan suy mà nói không quý.
Quan vượng Tài tuyệt, bỏ quý mà cũng không thể hiển vinh.
Tài tinh nhập khố gặp xung phá, phú có ngàn kho.
Quan tinh chính khí gặp xung hình, quý mà không dài lâu.
Quan nhược có xung còn có hợp, có tài hơn người; khố gặp xung phá đứng đầu gặp xung, của cải gia đình dần dần sa sút.
Tứ trụ thuần Tài, thân lại vượng, không quý tức là nắm đại phú.
Tài Quan nhập mộ, không tổn hại Tử tức, cũng thương thê.
Tài quan đều đến đất bại tuyệt, cô độc, bần hàn không dứt.
Tài Quan đều gặp ở Không vong, trên đường con mất vợ tổn thương, con đường quan lộ chạy theo khó thành.
Thương Quan gặp lộc, Tài tinh nắm lệnh, sớm kết duyên với con gái hiền lành, thùy mị con nhà giàu có, quyền quý.
Quan tinh đắc lộc ở ngày giờ, định là người tài năng.
Nguyệt lệnh có Tài ở tuyệt địa, vợ không có tài năng giúp đỡ.
Thời thượng Quan tinh không có khí, có con mà không thể thành tài.
Thương Quan, Dương Nhận ở ngày giờ, như Trang Tử gỏ bồn mà than thở.
Bính Tân độn nhập vào giờ Dậu, ngày khác vì sao mà loại bỏ? Tài tinh mang hợp nhật can suy, bên ngoài thì vui vẽ mà bên trong chứa đầy gian trá, dương mộc kim nhiều không có hỏa chế, tính cương bạo mà là phường hung ác, Ấn vượng Tài khinh thân lại nhược, là người tâm đẹp mà lời nói cũng hài lòng; Tài nhiều Ấn khinh thân lại nhược, có học nhưng là người keo kiệt.
Thân nhược Tài nhiều, nghe lệch theo lời nói. Quan ít thân nhược, chỉ truyền lại một con. Biển học cấp tốc, không phải là người phù tá giỏi cho quan, chỉ là hàn nho.
Tài nhiều Sát trọng, gia đình giàu có nhưng thiếu vinh hiển.
Ấn phá Tài thương, ít toại nguyện con đường thanh vân.
Ấn vượng một thấy Tài hương, tự nhiên gia đình giàu có mà nhà cửa nhiều, Ấn khinh nhưng hành Tài vận, bỗng nhiên vào đất không thành.
Ấn trọng nặng mà Tài bị Kiếp, gặp cảnh khốn cùng.
Ấn thụ nhược hành vận thân vượng, cuối cùng tầm thường.

Dương cương âm nhu, huynh mạnh đệ yếu.
Âm thịnh dương suy, đệ tất mạnh hơn huynh.
Dương Nhận, Kiếp Tài, Tài trùng điệp, việc kết hôn chói sáng.
Trong học thuật là Sát Ấn tương sinh, thân vượng thì công danh hiển đạt.
Ấn vượng Sát khinh, thân cầm xác định hưởng khoa danh.
Sát vượng Ấn khinh, xuất ra làm quan ở võ tướng.
Mang Sát, Khôi cương gặp xung chiến, tính tình cao cường mà sinh Sát nắm quyền. Dương Nhận, Thất Sát giao gia, nhận lấy biên cương mà quân dân chịu ơn huệ. Thất Sát có chế hóa thành quyền, định là phát sinh người là Kỳ Lân ( tài năng).
Thực nhiều Sát ít lại thân suy, con ít mà tính tình không hơn người.
Thương quan nhập mộ, cần phân ra âm dương: Dương Thương quan nhập mộ, đất cụ già bỏ hoang; âm Thương Quan nhập mộ có bệnh sợ gì trở ngại. Thương quan nhược thấy tứ trụ, có con khó kế tục thư hương.
Đại vận được nhập Tài hương, là của quý báu. Kim thủy Thương quan đắc lệnh, đứng đầu văn chương Ngũ kinh (kinh điển Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu).
Hỏa thổ thủy mộc Thương quan, là bản thân hay xúc phạm hay coi thường người. Hỏa minh mộc tú, nhật chủ cường định lấy Trạng nguyên lang.
Thương quan thân vượng nếu gặp Tài, thân đến đài quan Phượng Hoàng; Thương quan, thân nhược thấy Thương quan, đang bằng phẳng bỗng gặp phong ba.
Thương quan vận nếu thấy xung hình, nằm mộng nhập cõi u minh. Dương Nhận Sát địch Sát, bảng hoàng kim ở trên định thanh danh.
Thương quan có tình đến hợp Sát, kim bảng tiêu danh định là chân.
Tuổi đàn ông luận vợ tai nạn ở xứ nào, xem Tài tinh chịu khắc nông sâu.
Mệnh có suy từ mẹ bệnh gốc sâu, xem Ấn tinh chịu thương khinh trọng.
Quý dụng Canh kim là Ấn tinh, Ất Canh ám hợp, định là mẹ có tâm tà.
Canh dụng Ất mộc lấy Tài tinh, trọng thấy Canh Tân, tất chủ là người thất nhân mà bên trong hỗn loạn.
Mậu dụng Quý là vợ tọa ở Hợi Dậu, vợ chủ háo sắc mà háo tửu, Kỷ dụng Giáp là Quan tử ở giờ Ngọ, ngay cả con bị tổn hại mà nguy vong.
Đảo xung cách Tỉnh Lan Xoa, có Tài vị ở thai các.
Giáp xu Càn, Nhâm xu Cấn, thân vượng là tướng triều đình.
Củng lộc Quý Giáp gặp đất khâu hương, không có điền thực, là người ở lang miếu ( hoàng cung).
Kim mộc giao xoa thân lại nhược, là do tài nghệ mà gây ra thị phi.
Thủy hỏa chuyển giao mang Khôi Cương, phạm hình danh mà gặp ngục thất.
Dương Nhận, Thương quan gặp xung chiến, tính hung ác mà cùng người ít hợp.

Thủy nhiều mộc ít lại thân suy, tính phiêu bồng nơi ngũ hồ, tứ hải.
Quần dương đố hợp một âm, như tượng Sở Hán tranh hùng.
Quần âm tranh hợp một dương, bất quá như con ếch kêu, con ve sầu.
Gặp xung thì hung, có hợp lại là cát. Có hợp thì cát, đố hợp lại là hung.
Giáp Ất sinh gặp Dần Mão Thìn, là Nhân Thọ, thấy Khảm địa nhiều là đăng vinh. Bính Đinh cục đủ Dần Ngọ Tuất, nói là nặng quyền cao gặp thủy hương Khảm Ly giao cấu. Mậu Kỷ cục đủ Thìn Tuất, hỏa vận mới hứa bay cao.
Ngày Nhâm gặp đủ Thân Tý Thìn là Tòng Nhuận Hạ, thấy Tài địa thì đăng vinh trên đường quan lộ; ngày Tân giờ Tý sợ cung Ly, hỉ thấy Tây phương, nếu mà có cứu. Nhâm Quý sinh Thân Hợi Tý, trí thức nhiều tài năng. Vận hành hỏa thổ hương, danh tiếng vang lừng thời đại. Ngày Giáp tháng Hợi, thấy Ly thì thọ ngắn.
Ngày Ất tháng Mão, Quan hương thì phát lộc. Đề cương có chữ Mão, đến Càn cung quy về nương nhờ hai đường.
Bính Tý tháng Dần, gặp Khôn Đoài, hỏa không hành phương Tây.
Ngày Đinh tháng Dậu, đến Cấn phương, ánh sáng không bất diệt.
Nhâm thủy tháng Hợi đến Chấn phương, tử ở Tốn phương, là Tử vượng Mẫu suy; âm thủy vận đến Khôn Thân sinh, thổ trọng thì lộ ra hạt châu khô ráo, âm mộc vận đến Tốn phương, mộc bị Tốn gió thổi gãy, đến Ly vị thì khói tắt bụi bay. Dương thổ dương kim dương hỏa, gặp Khảm địa chung quy là nhập cõi u minh. Âm mộc âm kim âm thủy, đến Ly Tốn, nơi yên ổn không lo buồn suy nghĩ.
Nhâm Quý hao tổn ở Bắc phương, không có thổ chế định là tổn hại đều ở nơi sông ngòi, khe suối, ngày Mậu tháng Dần thấy Dậu Thân, thì thập tử nhất sinh, ngày Kỷ tháng Dậu đến Dần cung, ít đủ nhàn hạ.
Tân gặp Tốn địa, ít vui mà buồn nhiều.
Sao toàn chữ vậy, ông đã hiểu được bao nhiêu % rồi, của cao thủ nào vậy :D
đây là coppy để cho mọi người đọc , với lại tôi xem lá tứ trụ tôi ở câu phú nào :)) ...đọc đến mấy năm nữa là hiểu thôi :D

cự nhật không kiếp
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2067
Tham gia: 17:28, 11/12/16
Đến từ: Super Junior

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi cự nhật không kiếp » 10:43, 12/10/18

Duccon_cdl13 đã viết:
23:19, 11/10/18
cự nhật không kiếp đã viết:
22:24, 11/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
20:52, 11/10/18
Dưới đây là một cao thủ trong tứ trụ để lại những lời văn lời thơ tâm huyết nhất trên con đường tim hiểu tứ trụ ...mọi người hãy đọc qua những câu văn câu thơ này để suy ngẫm :) ...đây là nói về nam mệnh ca !

Phàm xem nam mệnh, trước tiên xem Nhật chủ thịnh suy, sau xem Tài Quan cường nhược.
Nhật chủ vượng, Tài Quan đắc địa, cả đời phúc lộc đầy đủ; Nhật can suy, Tài Quan bại tuyệt, cả đời bần cùng đến già.
Nhật chủ vượng mà Tài Quan suy, gặp Tài Quan phát phúc. Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Tài vượng Quan suy, không thể lấy Quan suy mà nói không quý.
Quan vượng Tài tuyệt, bỏ quý mà cũng không thể hiển vinh.
Tài tinh nhập khố gặp xung phá, phú có ngàn kho.
Quan tinh chính khí gặp xung hình, quý mà không dài lâu.
Quan nhược có xung còn có hợp, có tài hơn người; khố gặp xung phá đứng đầu gặp xung, của cải gia đình dần dần sa sút.
Tứ trụ thuần Tài, thân lại vượng, không quý tức là nắm đại phú.
Tài Quan nhập mộ, không tổn hại Tử tức, cũng thương thê.
Tài quan đều đến đất bại tuyệt, cô độc, bần hàn không dứt.
Tài Quan đều gặp ở Không vong, trên đường con mất vợ tổn thương, con đường quan lộ chạy theo khó thành.
Thương Quan gặp lộc, Tài tinh nắm lệnh, sớm kết duyên với con gái hiền lành, thùy mị con nhà giàu có, quyền quý.
Quan tinh đắc lộc ở ngày giờ, định là người tài năng.
Nguyệt lệnh có Tài ở tuyệt địa, vợ không có tài năng giúp đỡ.
Thời thượng Quan tinh không có khí, có con mà không thể thành tài.
Thương Quan, Dương Nhận ở ngày giờ, như Trang Tử gỏ bồn mà than thở.
Bính Tân độn nhập vào giờ Dậu, ngày khác vì sao mà loại bỏ? Tài tinh mang hợp nhật can suy, bên ngoài thì vui vẽ mà bên trong chứa đầy gian trá, dương mộc kim nhiều không có hỏa chế, tính cương bạo mà là phường hung ác, Ấn vượng Tài khinh thân lại nhược, là người tâm đẹp mà lời nói cũng hài lòng; Tài nhiều Ấn khinh thân lại nhược, có học nhưng là người keo kiệt.
Thân nhược Tài nhiều, nghe lệch theo lời nói. Quan ít thân nhược, chỉ truyền lại một con. Biển học cấp tốc, không phải là người phù tá giỏi cho quan, chỉ là hàn nho.
Tài nhiều Sát trọng, gia đình giàu có nhưng thiếu vinh hiển.
Ấn phá Tài thương, ít toại nguyện con đường thanh vân.
Ấn vượng một thấy Tài hương, tự nhiên gia đình giàu có mà nhà cửa nhiều, Ấn khinh nhưng hành Tài vận, bỗng nhiên vào đất không thành.
Ấn trọng nặng mà Tài bị Kiếp, gặp cảnh khốn cùng.
Ấn thụ nhược hành vận thân vượng, cuối cùng tầm thường.

Dương cương âm nhu, huynh mạnh đệ yếu.
Âm thịnh dương suy, đệ tất mạnh hơn huynh.
Dương Nhận, Kiếp Tài, Tài trùng điệp, việc kết hôn chói sáng.
Trong học thuật là Sát Ấn tương sinh, thân vượng thì công danh hiển đạt.
Ấn vượng Sát khinh, thân cầm xác định hưởng khoa danh.
Sát vượng Ấn khinh, xuất ra làm quan ở võ tướng.
Mang Sát, Khôi cương gặp xung chiến, tính tình cao cường mà sinh Sát nắm quyền. Dương Nhận, Thất Sát giao gia, nhận lấy biên cương mà quân dân chịu ơn huệ. Thất Sát có chế hóa thành quyền, định là phát sinh người là Kỳ Lân ( tài năng).
Thực nhiều Sát ít lại thân suy, con ít mà tính tình không hơn người.
Thương quan nhập mộ, cần phân ra âm dương: Dương Thương quan nhập mộ, đất cụ già bỏ hoang; âm Thương Quan nhập mộ có bệnh sợ gì trở ngại. Thương quan nhược thấy tứ trụ, có con khó kế tục thư hương.
Đại vận được nhập Tài hương, là của quý báu. Kim thủy Thương quan đắc lệnh, đứng đầu văn chương Ngũ kinh (kinh điển Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu).
Hỏa thổ thủy mộc Thương quan, là bản thân hay xúc phạm hay coi thường người. Hỏa minh mộc tú, nhật chủ cường định lấy Trạng nguyên lang.
Thương quan thân vượng nếu gặp Tài, thân đến đài quan Phượng Hoàng; Thương quan, thân nhược thấy Thương quan, đang bằng phẳng bỗng gặp phong ba.
Thương quan vận nếu thấy xung hình, nằm mộng nhập cõi u minh. Dương Nhận Sát địch Sát, bảng hoàng kim ở trên định thanh danh.
Thương quan có tình đến hợp Sát, kim bảng tiêu danh định là chân.
Tuổi đàn ông luận vợ tai nạn ở xứ nào, xem Tài tinh chịu khắc nông sâu.
Mệnh có suy từ mẹ bệnh gốc sâu, xem Ấn tinh chịu thương khinh trọng.
Quý dụng Canh kim là Ấn tinh, Ất Canh ám hợp, định là mẹ có tâm tà.
Canh dụng Ất mộc lấy Tài tinh, trọng thấy Canh Tân, tất chủ là người thất nhân mà bên trong hỗn loạn.
Mậu dụng Quý là vợ tọa ở Hợi Dậu, vợ chủ háo sắc mà háo tửu, Kỷ dụng Giáp là Quan tử ở giờ Ngọ, ngay cả con bị tổn hại mà nguy vong.
Đảo xung cách Tỉnh Lan Xoa, có Tài vị ở thai các.
Giáp xu Càn, Nhâm xu Cấn, thân vượng là tướng triều đình.
Củng lộc Quý Giáp gặp đất khâu hương, không có điền thực, là người ở lang miếu ( hoàng cung).
Kim mộc giao xoa thân lại nhược, là do tài nghệ mà gây ra thị phi.
Thủy hỏa chuyển giao mang Khôi Cương, phạm hình danh mà gặp ngục thất.
Dương Nhận, Thương quan gặp xung chiến, tính hung ác mà cùng người ít hợp.

Thủy nhiều mộc ít lại thân suy, tính phiêu bồng nơi ngũ hồ, tứ hải.
Quần dương đố hợp một âm, như tượng Sở Hán tranh hùng.
Quần âm tranh hợp một dương, bất quá như con ếch kêu, con ve sầu.
Gặp xung thì hung, có hợp lại là cát. Có hợp thì cát, đố hợp lại là hung.
Giáp Ất sinh gặp Dần Mão Thìn, là Nhân Thọ, thấy Khảm địa nhiều là đăng vinh. Bính Đinh cục đủ Dần Ngọ Tuất, nói là nặng quyền cao gặp thủy hương Khảm Ly giao cấu. Mậu Kỷ cục đủ Thìn Tuất, hỏa vận mới hứa bay cao.
Ngày Nhâm gặp đủ Thân Tý Thìn là Tòng Nhuận Hạ, thấy Tài địa thì đăng vinh trên đường quan lộ; ngày Tân giờ Tý sợ cung Ly, hỉ thấy Tây phương, nếu mà có cứu. Nhâm Quý sinh Thân Hợi Tý, trí thức nhiều tài năng. Vận hành hỏa thổ hương, danh tiếng vang lừng thời đại. Ngày Giáp tháng Hợi, thấy Ly thì thọ ngắn.
Ngày Ất tháng Mão, Quan hương thì phát lộc. Đề cương có chữ Mão, đến Càn cung quy về nương nhờ hai đường.
Bính Tý tháng Dần, gặp Khôn Đoài, hỏa không hành phương Tây.
Ngày Đinh tháng Dậu, đến Cấn phương, ánh sáng không bất diệt.
Nhâm thủy tháng Hợi đến Chấn phương, tử ở Tốn phương, là Tử vượng Mẫu suy; âm thủy vận đến Khôn Thân sinh, thổ trọng thì lộ ra hạt châu khô ráo, âm mộc vận đến Tốn phương, mộc bị Tốn gió thổi gãy, đến Ly vị thì khói tắt bụi bay. Dương thổ dương kim dương hỏa, gặp Khảm địa chung quy là nhập cõi u minh. Âm mộc âm kim âm thủy, đến Ly Tốn, nơi yên ổn không lo buồn suy nghĩ.
Nhâm Quý hao tổn ở Bắc phương, không có thổ chế định là tổn hại đều ở nơi sông ngòi, khe suối, ngày Mậu tháng Dần thấy Dậu Thân, thì thập tử nhất sinh, ngày Kỷ tháng Dậu đến Dần cung, ít đủ nhàn hạ.
Tân gặp Tốn địa, ít vui mà buồn nhiều.
Sao toàn chữ vậy, ông đã hiểu được bao nhiêu % rồi, của cao thủ nào vậy :D
đây là coppy để cho mọi người đọc , với lại tôi xem lá tứ trụ tôi ở câu phú nào :)) ...đọc đến mấy năm nữa là hiểu thôi :D
Ông đã tìm xem ứng vs câu nào chưa , đợi mấy năm nữa thì ông kiên trì thật đó nha :D

Duccon_cdl13
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2713
Tham gia: 03:38, 06/06/18

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi Duccon_cdl13 » 12:30, 12/10/18

cự nhật không kiếp đã viết:
10:43, 12/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
23:19, 11/10/18
cự nhật không kiếp đã viết:
22:24, 11/10/18


Sao toàn chữ vậy, ông đã hiểu được bao nhiêu % rồi, của cao thủ nào vậy :D
đây là coppy để cho mọi người đọc , với lại tôi xem lá tứ trụ tôi ở câu phú nào :)) ...đọc đến mấy năm nữa là hiểu thôi :D
Ông đã tìm xem ứng vs câu nào chưa , đợi mấy năm nữa thì ông kiên trì thật đó nha :D
tôi mới tìm ra được cái này :)) Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.

cự nhật không kiếp
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2067
Tham gia: 17:28, 11/12/16
Đến từ: Super Junior

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi cự nhật không kiếp » 21:40, 12/10/18

Duccon_cdl13 đã viết:
12:30, 12/10/18
cự nhật không kiếp đã viết:
10:43, 12/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
23:19, 11/10/18


đây là coppy để cho mọi người đọc , với lại tôi xem lá tứ trụ tôi ở câu phú nào :)) ...đọc đến mấy năm nữa là hiểu thôi :D
Ông đã tìm xem ứng vs câu nào chưa , đợi mấy năm nữa thì ông kiên trì thật đó nha :D
tôi mới tìm ra được cái này :)) Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Vãi :)), đấy t bảo mà, phải đọc thêm nữa, mà vẫn là danh à :D. Tứ trụ ông hành vận chỉ giúp tốt hơn thôi, nghĩa là vất vả hơn và có tiền hơn trước, như giờ thì k có tiền nhưng nhàn :D

Duccon_cdl13
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2713
Tham gia: 03:38, 06/06/18

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi Duccon_cdl13 » 12:13, 13/10/18

cự nhật không kiếp đã viết:
21:40, 12/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
12:30, 12/10/18
cự nhật không kiếp đã viết:
10:43, 12/10/18


Ông đã tìm xem ứng vs câu nào chưa , đợi mấy năm nữa thì ông kiên trì thật đó nha :D
tôi mới tìm ra được cái này :)) Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Vãi :)), đấy t bảo mà, phải đọc thêm nữa, mà vẫn là danh à :D. Tứ trụ ông hành vận chỉ giúp tốt hơn thôi, nghĩa là vất vả hơn và có tiền hơn trước, như giờ thì k có tiền nhưng nhàn :D
Giờ cũng vất vả lắm mà tiền kiếm chẳng được bao nhiêu :)) ...đợi vận tốt mới múa máy tay chân thôi !

cự nhật không kiếp
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2067
Tham gia: 17:28, 11/12/16
Đến từ: Super Junior

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi cự nhật không kiếp » 19:13, 13/10/18

Duccon_cdl13 đã viết:
12:13, 13/10/18
cự nhật không kiếp đã viết:
21:40, 12/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
12:30, 12/10/18


tôi mới tìm ra được cái này :)) Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành thân vượng nắm lấy danh.
Vãi :)), đấy t bảo mà, phải đọc thêm nữa, mà vẫn là danh à :D. Tứ trụ ông hành vận chỉ giúp tốt hơn thôi, nghĩa là vất vả hơn và có tiền hơn trước, như giờ thì k có tiền nhưng nhàn :D
Giờ cũng vất vả lắm mà tiền kiếm chẳng được bao nhiêu :)) ...đợi vận tốt mới múa máy tay chân thôi !
:D . Lá số ông thuộc mẫu dễ luận nhất trái đất đấy :)) , ông mà không múa mạnh từ giờ là răng lung lay đấy, ngồi đó mà đợi vận :D

Duccon_cdl13
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2713
Tham gia: 03:38, 06/06/18

Re: Nam Mệnh Phú Trong Tứ Trụ !

Gửi bài gửi bởi Duccon_cdl13 » 19:28, 13/10/18

cự nhật không kiếp đã viết:
19:13, 13/10/18
Duccon_cdl13 đã viết:
12:13, 13/10/18
cự nhật không kiếp đã viết:
21:40, 12/10/18

Vãi :)), đấy t bảo mà, phải đọc thêm nữa, mà vẫn là danh à :D. Tứ trụ ông hành vận chỉ giúp tốt hơn thôi, nghĩa là vất vả hơn và có tiền hơn trước, như giờ thì k có tiền nhưng nhàn :D
Giờ cũng vất vả lắm mà tiền kiếm chẳng được bao nhiêu :)) ...đợi vận tốt mới múa máy tay chân thôi !
:D . Lá số ông thuộc mẫu dễ luận nhất trái đất đấy :)) , ông mà không múa mạnh từ giờ là răng lung lay đấy, ngồi đó mà đợi vận :D
ông luận lại hộ cái số tôi bao giờ lên múa máy ...ông cứ bỏ hết công sức bao ngày tháng thu thập được rồi luận cho tôi đi :)) ...xem lúc nào mới được thành danh :))
Hình ảnh

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tứ trụ”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 360 khách.