Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
boluclag
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1620
Tham gia: 12:05, 13/05/11

Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi boluclag » 21:27, 28/05/12

I. Tử Vi Phá Quân:
- "Tử Vi Phá Quân" ở 2 cung sửu mùi thì đối cung là Thiên Tướng độc tọa, tam hợp là "Liêm Trinh Tham Lang" ở Tị Hợi và "Vũ Khúc Thất Sát" tại Mão Dậu, tổ hợp tinh hệ này do bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm bị xen lẫn vào bộ Sát Phá Tham nên về cơ bản nó mang tính bất ổn, đặc biệt tổ hợp tinh hệ này còn dính đến 3 sao "Sát Phá Tham" là những sao có tính chất mạnh mẽ nên rất mẫn cảm với tứ hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ.

- Hai sao Tử Vi Phá Quân đồng cung, bản thân đã có tính chất đối nghịch rất mạnh, Tử vi cũng tuy cũng có tính khai sáng nhưng nó còn có lực khống chế và điều giải vì đây là đế tinh, và cũng vì thế mà tử vi ưa tĩnh không ưa biến động. Còn phá quân cũng có tính khai sáng nhưng sự khai sáng của nó mang tính chất tạo ra cục diện mới, có tính chất phá cũ lập mới và vì tính chất khai sáng trong loạn lạc nên phá quân ưa động không ưa tĩnh.

- Nhưng hơn hết lực khống chế và điều giải của Tử vi có thể điều khiển được tính phá hoại của Phá Quân nên vì thế mà tổ hợp tinh hệ này có 1 trong 2 tính chất hoặc ổn định hoặc không ổn định còn tùy thuộc vào Tử vi có năng lực để khống chế Phá Quân hay không.

- "Tử Phá" gặp các sao sát (Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp), hình (Kình Hình Bạch Hổ Quan Phù), kỵ (Đà La Hóa Kỵ) là có tính chất không ổn định; Nếu hội quá nhiều các sao sát hình kỵ thì cần phải Tử Vi Hóa Khoa hội các sao phụ tá cát Tả Hữu (ưa nhất là Tả Hữu hội chiếu, kế đến là Tả Hữu giáp cung), Xương Khúc, Khôi Việt cùng các tạp diệu đôi chủ sự cao quý để làm tăng địa vị của Tử Vi như Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa thì mới có thể ổn định, nhưng sự ổn định này có tính chất tạm thời.

- Trường hợp Tử Vi hóa quyền hoặc Phá Hóa Lộc hay Phá Hóa Quyền thì vẫn thuộc tính không ổn định.

- Khi Tử Vi Hóa Quyền tức Vũ khúc hóa kỵ tam hợp chiếu về, nhưng lại được xa lánh 2 sát tinh Kình Đà, tuy nhiên bản chất tử vi vốn là đế tinh đã có tính chất độc đoán, yêu ghét đều có tính kích động khi hóa thành quyền thì tính kích động càng tăng do đó làm ảnh hưởng đến tính ổn định của "Tử Phá", tổ hợp này cho dù có thêm Tả Hữu mà không có Khôi Việt (Can nhâm Khôi tại Mão Việt tại Tỵ nên chỉ có thể gặp 1 trong 2) Xương Khúc thì chỉ tổ làm cho Tử vi thêm kích động mà thôi, cần các sao khoa văn đủ bộ để điều hòa mà lại không gặp nhiều sát tinh thì có thể điều chế được.

- Khi Phá Hóa Lộc thì Tham Lang hóa kỵ, Phá hóa lộc tuy làm cho Phá Quân có tính chất khá ổn định, nhưng tam hợp chiếu về có Tham Lang hóa kỵ, lại có Kình dương đồng cung (với Tử Phá sửu) hoặc hội Kình Đà (với Tử Phá mùi), mà bản chất của Sát Phá Tham vốn dĩ đã không ổn định mà nay Tham Lang hóa kỵ thì sự bất ổn này còn ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa, ngoài ra còn có kình làm lực kích phát khiến cho tổ hợp này không thể nào yên ổn được, trừ khi Tử Vi được bách quan triều củng (chắn chắn không thể đủ bộ Khôi Việt nên chỉ xét Tả Hữu và Xương Khúc) mà còn không gặp không kiếp linh hỏa bạch hổ quan phù thì có thể điều chế được nhưng cơ bản vẫn là ổn định tạm thời, phụ thuộc nhiều vào vận.

- Khi Phá Hóa Quyền thì tham khảo: http://lyso.vn/diendan/viewtopic.php?f=34&t=31172" target="_blank" target="_blank

- Thiên Tướng đối cung thuộc cách "hình kỵ giáp ấn" làm tăng tính không ổn định. Thiên tướng đối cung thuộc cách "tài ấm giáp ấn" thì có thể khắc chế được tính phản kháng của Phá Quân làm tăng tính ổn định.

- Thiên tướng thuộc cách "Hình kỵ giáp ấn" Tức Cự Môn hóa kỵ can Đinh thì Thái Âm hóa Lộc Thiên Đồng Hóa Quyền Thiên Cơ Hóa Khoa, từ đó ta thấy trong tam hợp và xung chiếu của Tử Phá không hề thấy sao hóa nào, mà đối với Tử Vi Sửu thì hội đủ Kình Đà, Tử vi mùi thì đồng cung với Kình, Thiên Khôi Thiên Việt chỉ có thể thấy 1 trong 2, ngoài ra Thiên Tướng đối cung còn có khả năng khắc chế tính phá hoại của Phá Quân, nhưng khi Thiên Tướng hình kỵ giáp ấn thì trở nên nhu nhược mất khả năng kiểm soát mà lại hội kình đà (Tử Phá mùi) hoặc đồng cung với Kình (Tử Phá sửu) khiến cho tinh hệ trở nên bất ổn, lúc này, nếu tử vi được bách quan triều củng mà không gặp không kiếp linh hỏa bạch hổ quan phù thì có thể bình ổn nhưng chỉ mang tính chất tạm thời.

- Thiên Tướng thuộc cách "tài ấm giáp ấn" Tức Cự Môn hóa lộc can Tân, thì văn khúc hóa khoa, Thái Dương hóa Quyền, Văn Xương Hóa Kỵ, lúc này Xương Khúc chỉ ảnh hưởng đến Tử Phá khi Xương Khúc tại Mão Hợi (hoặc Hợi Mão) đối với Tử Phá tại Mùi, Xương Khúc tại Tỵ Dậu (hoặc Dậu Tỵ) đối với Tử Phá tại Sửu, hoặc đồng cung tại Sửu Mùi. Lúc này thiên tướng thuộc cách "tài ấm giáp ấn" đã dư sức mạnh để kiềm chế tính phá hoại của Phá Quân,

- Nếu Xương Khúc không ảnh hưởng đến Tử Phá, tức là Khoa Kỵ không chạm tới, thì lúc này còn phải xem Tử Vi có được Tả Hữu và các tạp diệu đôi cao quý hay không (vì can Tân Khôi Việt tại Ngọ Dần tức Tử Phá không thấy mà Xương Khúc thì lạc mất nên chỉ xét đến Tả Hữu), nếu như không có sao nào triều củng mà không gặp Không Kiếp Linh Hỏa (Kình ở Tuất Đà ở Thân nên không xét) thì là ổn định vì Thiên Tướng dư sức khắc chế Phá Quân, nhưng nếu gặp đủ tả hữu và các sao tạp diệu quý mà có cả không kiếp linh hỏa thì sẽ khiến tính ổn định có tính tạm thời.

- Trường hợp bộ sao Vũ Sát và Liêm Tham trong tam hợp mà can Kỷ Vũ Khúc Hóa Lộc ắt Tham Lang hóa Quyền, Thiên Lương hóa khoa và Văn Khúc Hóa Kỵ. Tử Phá sẽ đồng cung với Kình khi ở Mùi và gặp cả Kình Đà khi ở Sửu. Tổ hợp tinh hệ này khi không gặp xương khúc tức không có hóa kỵ nó vốn đã là một tổ hợp cực kỳ mạnh mẽ vì Tham Lang hóa quyền và Vũ khúc hóa lộc, Vũ Sát vốn dĩ đã có tính chất quyền lực nên lúc hóa lộc hội với Tham Lang hóa quyền làm cho bản chất quyền lực của Tham Lang càng tăng lên mà bản chất của Tham Lang vốn dĩ đã có tính biết động vì thế mà càng làm cho tổ hợp này có tính biến động cực kỳ lớn, do đó ảnh hưởng đến Tử Phá khiến cho Tử Phá thiên về động hơn tĩnh. Khi đó cho dù Tử Vi có bách quan triều củng thì cũng khó mà chế hóa được Phá Quân, vì thế dù có hay không Xương Khúc lâm vào thì tính chất nó vẫn là bất ổn, khi có xương khúc lâm vào thì càng tệ vì văn khúc hóa kỵ sẽ làm ảnh hưởng đến Vũ khúc hóa lộc.

Phù mệt quá, có chút xíu viết gần 3 tiếng mới xong ... Đây là phân tích của mình về tinh hệ sửu mùi dựa trên kiến thức đã được đọc từ quyền sách Trung Châu Tử Vi Tam Hợp Phái do ông Nguyễn Anh Vũ dịch từ các sách của ông Vương Đình Chi, đảm bảo những điều ở trên là sát với những điều sách ghi, nhưng sách chỉ ghi sơ qua khi sao nào hóa sẽ làm cho tinh hệ có tính chất ổn định, bất ổn nhưng không giải thích vì sao, nên phần giải thích là phân tích của riêng mình, không hề có sự "sáng tác" của mình. Và vì có sự phân tích của mình nên nếu bạn nào cảm thấy không hợp lý thì xin góp ý để mình xem kỹ lại rồi nghiên cứu thêm.

Những yếu tố thuộc về chủ quan của riêng mình nếu mình hiểu mình sẽ trả lời, còn những yếu tố khách quan thuộc về ý kiến của ông Vương Đình Chi thì mình xin phép không trả lời.

Còn các tổ hợp khác trong tinh hệ này nữa như:

- Vũ Sát Mão Dậu.
- Liêm Tham Tỵ Hợi.
- Thiên Phủ mão dậu.
- Thiên Tướng Sửu Mùi.
- Thái Dương Thìn Tuất.
- Thái Âm Thìn Tuất.
- Thiên Cơ Tý Ngọ.
- Đồng Lương Dần Thân


Khi nào có thời gian mình sẽ post lên tiếp, còn tùy thuộc vào các bạn thấy thích hay không và quan trọng là mình có lười hay không ^^, mong các bạn vào ủng hộ.

- P/S: Các bạn nào muốn post lá số để nghiệm chứng thì xin post link đừng post cả ảnh làm loãng topic, xin cảm ơn các bạn.

tueminh9889
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1231
Tham gia: 19:16, 06/12/11

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi tueminh9889 » 22:03, 28/05/12

bạn boluclag ơi, làm quả Âm dương phản bối thìn tuất nhé :D
tiếp theo ý, theo dõi top :D

Ace
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2068
Tham gia: 11:03, 03/01/11
Đến từ: vô thường

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi Ace » 22:04, 28/05/12

Ủng hộ series của chủ top :D Vua trị vì trong khi quân thì đi khai hoang, mệnh lệnh chéo queo nhau là điều dễ hiểu.
Đóng góp 1 lá số Tử Phá tại Điền, trong trường hợp này là đất đai tài sản biến động mạnh đúng ko bác :D
http://dichvu.lyso.vn/lasotuvi/11SHDPOG.jpg" target="_blank" target="_blank

hungmanhksxd
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3976
Tham gia: 18:05, 15/05/11
Đến từ: Xách xô vác xi

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi hungmanhksxd » 22:17, 28/05/12

Mọi người nên post vào mục trao đổi chứ vào đây trôi nhanh lắm

Hình đại diện của thành viên
anhtiendo
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1465
Tham gia: 17:30, 03/03/12
Đến từ: Lại Thượng

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi anhtiendo » 22:58, 28/05/12

>:D< Cứ tiếp tục phát huy nhé :-bd. Phải thế này thì diễn đàn mới xôm tụ. Cám ơn đệ.

Hình đại diện của thành viên
Viendanho
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3332
Tham gia: 12:44, 15/05/12
Đến từ: †(¯`'•Sữa chua•'´¯)†

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi Viendanho » 23:22, 28/05/12

Hay quá ,y chang lá số cuả mình :x

Mình can Tân ,mệnh Vũ-Sát tại dậu, Tử-Phá tại sửu, Thiên tướng tại mùi, Liêm-Tham tại tị, cự môn-hoá lộc tại ngọ, văn khúc-hoá khoa tại mão, văn xương-hoá kỵ tại hợi, thái dương-hoá quyền tại tuất

Mới đọc bài luận cuả chủ top lúc đầu thì thấy là ổn định, đọc 1 hùi hơi rối >.< rút cuộc ko biết Tử-Phá cuả mình là ổn định hay ko nưã ??
Ổn định thì sao ? Mà ko ổn định thì sao ?? Nó có ảnh hưởng gì đến đương số??

Bản tính cuả mình tự thấy mình rất dễ bị stress căng thẳng đầu óc, thần kinh yếu.. T_T

http://lyso.vn/dichvu/lasotuvi/OLSKPKPM.jpg" target="_blank

Hình đại diện của thành viên
tuangianglion
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2694
Tham gia: 00:39, 07/03/12
Liên hệ:

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi tuangianglion » 23:32, 28/05/12

bài viết hay...vote một phiếu

boluclag
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1620
Tham gia: 12:05, 13/05/11

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi boluclag » 07:47, 29/05/12

LÁ số của bạn Ace, Tử Phá có tính chất bất ổn, nhưng tính chất bất ổn thuộc về khai sáng, có thể tạo dựng nhà đất, nhưng bởi vì nó bất ổn nên tạo dựng được khó giữ được, do đó muốn khắc phục thì sau khi mua nhà đất hoặc để cha mẹ đứng tên hoặc để vợ đứng tên (nếu tin được), tam hợp chiếu về có Vũ sát hoá lộc gặp song hao và tham lang hoá quyền gặp thiên mã thì thích hợp với việc đầu tư bất động sản, có địa không tam hợp chiếu về thì dễ thành mua cho người khác. Cung tài có Cự Môn hội lộc tồn xung chiếu cho thấy công việc của bạn có tính chất dùng lưỡi kiếm tiền vì thế nếu bạn đi theo tư vấn bất động sẽ có ăn.

Cung điền ngoài ra còn có tính chất là cơ quan công ty, nếu bạn không làm các công việc thuộc về BĐS thì công ty chủ quản của bạn thường xuyên có sự thay đổi, có thể thuộc nhiều mặt như thay đổi cơ cấu, thay đổi vị trí v.v...
Sửa lần cuối bởi boluclag vào lúc 08:16, 29/05/12 với 1 lần sửa.

Hình đại diện của thành viên
deptrainhagiau
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 560
Tham gia: 17:32, 28/01/12

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi deptrainhagiau » 07:55, 29/05/12

Đây là lá số trường hợp tử phá sửu mùi, nhưng là cung thân, k phải mệnh
Hình ảnh

boluclag
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1620
Tham gia: 12:05, 13/05/11

TL: Tinh hệ Tử Phá Sửu Mùi

Gửi bài gửi bởi boluclag » 08:15, 29/05/12

Thiên Tướng của bạn viendannho là "tài ấm giáp ấn" nhưng bị phá cách rồi, vì hoá lộc ở kế bên đồng cung với đại hao có hàm trì trực chiếu, bên kia Thiên Lương là ấm tinh bị đà la với hoả tinh làm ảnh hưởng, vì thế khả năng kiềm chế của Thiên Tướng yếu đi, lúc này xem bản cung Tử Phá, không thấy bất kỳ một phụ tá cát nào, mà cũng không có bất kỳ sao tạp diệu quý nào nên Tử Vi là vô phương cứu chữa tức là nó thuộc về bất ổn rồi, chỉ còn xem Phá Quân có phá hoại hay không, nhưng may mắn cho bạn là Tứ Sát Kình Đà Linh Hoả chỉ gặp Linh thì lực phá hoại không lớn nhưng Linh tinh đi với Vũ Khúc thì hơi độc (Trung Châu an linh tinh và hoả tinh cùng đi thuận, tuổi mùi hoả tinh xuất phát từ dậu, linh tinh xuất phát từ tuất, đếm đến giờ sinh an sao vào, Vũ Linh gọi là "nhân tài trì đao", vì tiền mà dụng đao, có thể đi cướp tiền hoặc bị cướp tiền), khiến cho Tử Phá vì tài lộc mà bất ổn. Mệnh của bạn có Vũ Sát Linh gặp lộc tồn có thiên hình hội chiếu, thiên mã tam hợp chầu về đi theo kinh tế tài chính hoặc kinh doanh cũng được mà đi theo kỹ thuật cũng được, nhưng dù đi theo cái nào thì khó tránh khỏi sự nghiệp của bạn có biến động, và sự biến động này không thuộc về khai sáng, nó thuộc về lên xuống thất thường, đi theo kỹ thuật sẽ khắc phục được khuyết điểm của Vũ Linh.

@deptrainhagiau: bạn để link đi bạn đừng để hình, cám ơn bạn nhiều.

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 1440 khách.