Chữ nhân

Trao đổi về phong tục, tín ngưỡng
KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện" (人之初,性本善)
Trích từ Tam Tự Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=NM6ikf- ... nnel=MyGod
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

天⾧地久。天地所以能⾧且久者,以其不⾃⽣,故能⾧⽣。

是以聖⼈後其⾝⽽⾝先,外其⾝⽽⾝存。⾮以其無私耶?故能成其私。

Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh.

Thị dĩ thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Phi dĩ kỳ vô tư dả? Cố năng thành kỳ tư.

Trích từ Đạo Đức Kinh.

https://www.youtube.com/watch?v=i0MuWtH ... nknowledge
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

"南國山河
南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛

Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư."
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

Phần cuối bài diễn văn nhậm chức của cố Tổng Thống Kennedy.

" ... And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country.

My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God’s work must truly be our own."
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

NAM QUỐC DÂN TU TRI
PHAN-BỘI-CHÂU Tiên sinh

CHƯƠNG THỨ I
N. 1.- Người với vạn vật

Lồng lộng trời cao, thênh thênh bể rộng. Ở trong cao rộng, muôn giống nghìn hình. Có giống thai sinh, có loài trứng nở. Giống hay biến hoá, giống hay nổi chìm. Hai cánh loài chim, bốn chân loài thú. Giống rùa có vỏ, giống cá có vây. Giống cỏ giống cây, đuôi trên đầu dưới. Giống rắn quá tội, không chân không tay. Giống trùn thảm thay, không tai không mắt. Xét trong vạn vật, quý nhất là người. Khác hết mọi loài, mới là người đó. Ơn giời phúc tổ, ta được làm người. Ta đã làm người, nghĩ sao cho đáng.
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

"The best way to predict your future is to create it."
- Abraham Lincoln
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

"That's one small step for [a] man; one giant leap for mankind."
- Neil Armstrong

https://www.youtube.com/watch?v=xSdHina ... =NASAVideo
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

"You must be the change you wish to see in the world."
- Mahatma Gandhi

The Back Story

Among the hundreds of people were waiting to visit with Mahatma Gandhi were a mother and her young son. When it was their turn, the woman asked Gandhi to speak with her son about eating sugar.

Gandhi asked her to come back in two weeks and said he would talk to the boy then. She wondered why he didn’t just speak to her son when he was already there, but she complied with his request.

In two weeks they returned, and after waiting for a couple of hours, she was able to approach Gandhi once again.

Hearing her repeated request, Gandhi immediately spoke with the boy, who agreed to begin working to eliminate sweets. After thanking Gandhi for his wise and compassionate words, the mother asked him why he wanted them to return instead of offering his advice the first time.

Gandhi replied, “Upon your visit two weeks ago I too was eating sugar.” He explained that he could not speak of or teach her son to not eat sugar if he himself had not taken that journey.
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1655
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Chữ nhân

Gửi bài gửi bởi KMD »

"A man is but the product of his thoughts, what he thinks he becomes."
- Mahatma Gandhi

Mẩu chuyện dưới đây được trích từ 1 tờ báo.

"Mẩu chuyện số 3"

Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng.
Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh;
Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng;
Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!

Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

Bài học rút ra: Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Phong tục - Tín ngưỡng”