Kinh Thi mỗi tuần.

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
Trả lời bài viết
Minh Di
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 92
Tham gia: 00:02, 21/05/12

Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi Minh Di »

Trích từ: Ngữ văn Hán Nôm, tập II Ngũ Kinh. (Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia - Viện nghiên cứu Hán Nôm. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội - 2004)
Được cảm ơn bởi: conlua_conbo, battrisau27
Đầu trang

Minh Di
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 92
Tham gia: 00:02, 21/05/12

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi Minh Di »

Phiếu Hữu Mai

1. Phiên âm:
Phiếu hữu mai
Kỳ thực thất hề
Cầu ngã thứ sĩ
Đãi kỳ cật hề

Phiếu hữu mai
Kỳ thực tam hề
Cầu ngã thứ sĩ
Đãi kỳ kim hề

Phiếu hữu mai
Khuynh khuông kỵ chi
Cầu ngã thứ sĩ
Đãi kỳ vị chi

2. Dịch nghĩa:
Mai đã rụng quả
Mười phần còn bảy
Các chàng xin ta
Chọn ngày hẹn cưới

Mai đã rụng quả
Mười phần còn ba
Các chàng quý ta
Đem lễ cưới ngay

Mai đã rụng quả
Nghiêng giỏ mà lượm
Chàng nào có lòng
Một lời là xong

3. Chú thích:
- Bài Phiếu hữu mai này. có người cho rằng chữ Phiếu là chữ Phao cổ, tức là ném. Nam nữ vui đùa ném các quả mai cho nhau. Nhưng phần lớn giải thích chữ Phiếu là rụng; bài thơ nói về một người con gái sợ lỡ thì.
- Trong thơ ca nước ta xưa, nhiều tác phẩm lấy điển từ bài Phiếu hữu mai này, như:
+ Quả mai ba bảy đang vừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. (Truyện Kiều)
+ Phiếu mai dù đợi giá cao, chớ nghe lời gió mà bào lòng xuân. (Lưu nữ tướng)
Được cảm ơn bởi: gaibacon, conlua_conbo, battrisau27
Đầu trang

Minh Di
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 92
Tham gia: 00:02, 21/05/12

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi Minh Di »

Tĩnh Nữ

1. Phiên âm:
Tĩnh nữ kỳ thù
Sĩ ngã ư thành ngu
Ái nhi bất kiến
Tao thủ tri trù

Tĩnh nữ kỳ luyến
Di ngã đồng quản
Đồng quản hữu vĩ
Duyệt dịch nữ mỹ

Tự mục quy đề
Tuân mỹ thả dị
Phi nhữ chi vi mỹ
Mỹ nhân chi di

2. Dịch nghĩa:
Cô gái hiền xinh
Hẹn ta ở góc thành
Yêu mà không gặp
Vò đầu bước quanh

Cô gái hiền xinh
Tặng ta quản đỏ (1)
Quản đỏ đỏ chói
Thấy nàng đẹp thêm

Ngoài đồng lại tặng
Mầm tranh đẹp lạ
Không phải mầm tranh đẹp
Nguời đẹp tặng mà

3. Chú thích:
(1) Quản đỏ: Dịch chữ Đồng quản. Về Đồng quản, Chu Hy chú là chưa rõ vật gì. Các nhà nghiên cứu Thi kinh ở Trung Quốc gần đây, cho rằng có thể là cái quản bút, cái ống tiêu đỏ.
Đầu trang

Minh Di
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 92
Tham gia: 00:02, 21/05/12

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi Minh Di »

Thạc nhân

1. Phiên âm:
Thạc nhân kỳ kỳ
Ý cẩm cảnh y
Tề hầu chi tử
Vệ hầu chi thê
Đông cung chi muội
Hình hầu chi di
Đàm công duy ti (tư)

Thủ như nhu đề
Phu như ngưng chi
Lĩnh như tù tề
Xỉ như hồ tê
Tần thủ nga mai
Xảo tiếu thiến kề
Mỹ mục phán hề

Thạc nhân ngao ngao
Thuế vu nông giao
Tứ mẫu hữu kiêu
Chu phần biều biều
Địch phất dĩ triều
Đại phu túc thoái
Vô sử quân liêu (lao)

Hà thủy dương dương
Bắc lưu hoạt hoạt
Thi cô hoát hoát
Chiên vĩ bát bát
Hà thản yết yết
Thư khương nghiệt nghiệt
Thứ sĩ hữu khiết

2. Dịch nghĩa:
Cao lớn đẹp tươi
Gấm trong lượt ngoài
Con gái Tề hầu
Vợ của Vệ hầu
Em gái Thái tử
Chị vợ Hình hầu
Dì dượng Đàm công

Tay như nõn đề
Da như mỡ đông
Cổ như ấu mọt
Răng như hạt bầu
Trán rộng mày ngài
Cười lúm đồng tiền
Mắt đẹp trắng đen

Cao lớn lộng lẫy
Dừng xe bên rẫy
Bốn ngựa lực lưỡng
Hàm nhiễu đỏ rực
Xe đẹp vào triều
Các quan lui sớm
Không để vua mệt nhiều

Hoàng Hà mênh mông
Bắc lưu cuồn cuộn
Lưới quăng rào rào
Chiên, vĩ được nhiều
Lau lách mọc cao
Phù dâu sang đẹp
Quan hầu mẫn tiệp

3. Chú thích:
Thi tự cho thơ Thạc nhân cũng như thơ Lục y (Bội phong) đều là thơ nói về nàng Trang Khương, con gái vua nước Tề, xinih đẹp, lấy Vệ Trang Công, sau bị bọn tì thiếp dèm pha, đến nỗi Trang Khương không có con.
Lỗ thi lại cho bài thơ này nói về Trang Khương đẹp, nhưng tính xa hoa, sau được bà Phó mẫu khuyên mà thành người có đức tốt.
Được cảm ơn bởi: battrisau27
Đầu trang

Minh Di
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 92
Tham gia: 00:02, 21/05/12

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi Minh Di »

Viên hữu đào

1. Phiên âm:
Viên hữu đào
Kỳ thực chi hào
Tâm chi ưu hĩ
Ngã ca thả dao
Bất tri ngã giả
Vĩ ngã sĩ dã kiêu
Bỉ nhân thị tai
Tử viết hà kỳ
Tâm chi ưu hĩ
Kỳ trùy tri chi
Kỳ trùy tri chi
Cái diệc vật ti (tư)

Viên hữu cức
Kỳ thực chi thực
Tâm chi ưu hĩ
Liêu dĩ hành quốc
Bất tri ngã giả
Vị ngã sĩ dã võng cực
Bỉ nhân thị tai
Tử viết hà kỳ
Tâm chi ưu hĩ
Kỳ thùy tri chi
Kỳ thùy tri chi
Cái diệc vật ti (tư)

2. Dịch nghĩa:
Vườn có đào
Quả nó ăn ngon
Trong lòng âu sầu
Ta ca và dao (1)
Người chẳng hiểu ta
Bảo ta quan kiêu ngạo
Lẽ nào họ đúng
Anh bảo thế nào
Trong lòng âu sầu
Ai hiểu cho ta
Ai hiểu cho ta
Chớ nghĩ nữa mà

Vườn có táo
Quả nó ăn ngon
Trong lòng âu sầu
Ngao du cả nước
Người chẳng hiểu ta
Bảo ta quan không mực thước
Lẽ nào họ đúng
Anh bảo thế nào
Trong lòng âu sầu
Ai hiểu cho ta
Ai hiểu cho ta
Chớ nghĩ nữa mà

3. Chú thích:
(1) Ca dao: Hát có nhạc đệm là ca; hát không có nhạc đệm là dao.
Đầu trang

Minh Di
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 92
Tham gia: 00:02, 21/05/12

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi Minh Di »

5. PHÙ DU

1. Phiên âm:
Phù du chi vũ
Y thường sở sở
Tâm chi ưu hĩ
Ô ngã quy xứ

Phù du chi dực
Thái thái y phục
Tâm chi ưu hĩ
Ô ngã quy tức

Phù du quật duyệt
Ma y như tuyết
Tâm chi ưu hĩ
Ô ngã quy thuế

2. Dịch nghĩa:
Cánh của con vờ (1)
Ấy quần áo đẹp
Trong lòng lo âu
Ta biết về đâu

Cánh của con vờ
Quần áo đẹp đẽ
Trong lòng lo âu
Ta biết nghỉ đâu

Bay đẹp con vờ
Áo đay như tuyết
Trong lòng lo âu
Ta về yên đâu

3. Chú thích:
(1) Con vờ: Tức con thiêu thân, sáng sinh tối chết.
Đầu trang

phuongmtt47
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 346
Tham gia: 12:41, 05/05/11

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi phuongmtt47 »

Góp bài cho vui !
Giảng ngày 14 tháng 6, năm 1958
Cực Lạc Thế Giới

Ở Ngay Trước Mắt

Chỉ cần nổ lực tinh tấn,

thì mình có thể "Trở Về."Quy khứ lai hề.

Ðiền viên tương vu hồ bất quy.

Ký tự dĩ tâm vi hình dịch.

Hề trù trướng nhi độc bi.

Ngộ dĩ vãng chi bất gián.

Tri lai giả chi khả truy.

Thật mê đồ kỳ vị viễn.

Giác kim thị nhi tạc phi.

Nghĩa là:

Về đi chứ!

Ruộng vườn hoang phế, sao chẳng về!

Tâm bị hình đọa, tỏ đã lâu.

Sao còn sầu muộn, than với lòng?

Lỗi xưa chưa sửa, nay đã thấu.

Mới biết tương lai còn đuổi kịp.

Ấy thật đường mê, chửa dấn sâu.

Rõ rằng: Nay đúng, xưa sai xấu.
Bài thơ trên do ông Ngũ Liễu (Ðào Uyên Minh) sáng tác. Nhưng chẳng biết nhà thơ có thật sự liễu ngộ được ý nghĩa thâm sâu của lời thơ chăng? Bởi lẽ nếu lấy Phật-pháp mà soi xét thì bài thơ trên vô cùng khế lý.

Sao gọi là "Quy khứ lai hề?" Chúng ta đã biết tự-tánh Pháp-thân là chốn thường tịch quang của mười phương chư Phật. Kinh viết: "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh." Bổn tánh của ta và của Phật vốn không có gì khác biệt. Nếu không như vậy, sao nói là "đều có Phật tánh." Nay chúng ta không ngộ được Phật tánh bởi do trần lao ngũ dục của thế giới Ta-ba nầy làm ta ô nhiễm. Bởi bội giác hợp trần, nên ta chẳng hiểu ngộ tự tâm, chẳng thấy suốt được bổn tánh.
Được cảm ơn bởi: battrisau27
Đầu trang

battrisau27
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 3
Tham gia: 13:09, 20/10/12

TL: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi battrisau27 »

Đào yêu

Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.

Đào chi yêu yêu,
Hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia thất

Đào chi yêu yêu,
Kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia nhân

Thích bài này nên post lên cho vui !
Đầu trang

NinhDauKimQuyThanh
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 6
Tham gia: 22:31, 28/08/17

Re: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi NinhDauKimQuyThanh »

Há có đạo , lý để truy cầu
Há có đúng , sai để phân biệt
Há có may , rủi để mừng tủi
Há có quả, vị để bồ đề.

KÍ TÊN
FB_IMG_1503936841563.jpg
FB_IMG_1503936841563.jpg (25.33 KiB) Đã xem 2943 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
truy mệnh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2133
Tham gia: 11:30, 28/08/12
Đến từ: đời cơ bản là buồn

Re: Kinh Thi mỗi tuần.

Gửi bài gửi bởi truy mệnh »

Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh
Người về chiếc bóng năm canh
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Văn hóa - Cổ học”