Trích vài quẻ trong sách "Tăng san bốc dịch"

Các bài viết học thuật về dịch lý, thái ất, kỳ môn...
Trả lời bài viết
Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

Trích vài quẻ trong sách "Tăng san bốc dịch"

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Hiện trên thị trường có bán cuốn sách "Tăng san bốc dịch" của Dã Hạc Lão Nhân, đã được dịch ra tiếng Việt gồm 550 trang rất hay. Dưới đây tôi xin trích vài quẻ để quý vị tham khảo.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Trích vài quẻ trong sách "Tăng san bốc dịch"

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Trang 343, sách Tăng san bốc dịch

Ngày Ất tị tháng thân, xem về tuế khảo (việc thi cử hàng năm) được quẻ Đại quá biến quẻ Đỉnh

Thê tài mùi thổ..X............................Tị hỏa tử tôn.............Huyền vũ
Quan quỷ dậu kim...O........................Mùi thổ thê tài...........Bạch hổ
Phụ mẫu hợi thủy...thế......................Dậu kim quan quỷ......Đằng xà
Quan quỷ dậu kim.............................Dậu kim quan quỷ......Câu trần
Phụ mẫu hợi thủy..............................Hợi thủy phụ mẫu.......Chu tước
Thê tài sửu thổ.....ứng......................Sửu thổ thê tài..........Thanh long

Có người cho rằng Tài động sẽ khắc Phụ, lý luận như vậy là không biết biến thông. Quẻ này Phụ hợi thủy trì thế, được nguyệt kiến Thân tương sinh, nên Phụ vượng mà Thế cũng vượng. Thế được nhật thần Tỵ xung nên ám động. Hào tài Mùi thổ tuy động mà sinh trợ Dậu kim Quan tinh, Quan lại sinh Thế, như vậy là hiện tượng liên tục tương sinh, chủ về văn chương kiệt xuất, lời châu hàng gấm. Hào tài sinh Quan vượng, chủ về đỗ hạng ưu, được lương bổng. Sau quả nhiên đỗ đầu được ăn lộc.
Dã Hạc bàn rằng: Nói chung gặp quẻ lục xung biến xung, hoặc có nhiều hào động, hoặc Phụ, Thế cùng vượng thì đỗ hạng trung bình. Nếu hào Phụ suy, bị khắc, và hào Thế cũng hưu tù, bị khắc, hoặc biến hung, chắc chắn là thi hỏng.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Trích vài quẻ trong sách "Tăng san bốc dịch"

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Trang 283

Ngày Giáp dần tháng Thìn, xem về tài phúc trọn đời
Được quẻ Trung phù biến quẻ Tiết

Quan quỷ mão mộc...O.........................Tý thủy thê tài.............Huyền vũ
Phụ mẫu tị hỏa.....................................Tuất thổ huynh đệ.......Bạch hổ
Huynh đệ mùi thổ...thế.........................Thân kim tử tôn...........Đằng xà
Huynh đệ sửu thổ.................................Sửu thổ huynh đệ.......Câu trần
Quan quỷ mão mộc...............................Mão mộc quan quỷ.....Chu tước
Phụ mẫu tị hỏa...ứng............................Tị hỏa phụ mẫu...........Thanh long

Đoán rằng: Hào Thế tại Mùi thổ, được nhật thần Thìn thổ trợ giúp, nên cũng là hữu khí. Nhưng hiềm vì nhật thần Dần mộc thương khắc hào Thế, hào thượng quỷ Mão mộc động biến thành hào Tài tý thủy, đúng là tượng giúp quỷ hại thân, không nên đoán về tài phúc, mà đoán về tai họa.
Người xem hỏi: "Có thể tránh được không?" Ta đáp: "Tháng chín tháng mười năm nay đừng ra khỏi nhà, có thể tránh được"
Đến tháng chín, người này bị quan sai đi làm việc, phải nhờ người đi thay, giữa đường người đó gặp nạn mà chết. Nên phương pháp này thực sự có thể tránh được nhiều tai họa.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Trích vài quẻ trong sách "Tăng san bốc dịch"

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Trang 320

Ngày Quý mão, tháng Tuất, xem quan hệ vợ chồng ra sao, có hình khắc không. Được quẻ Lữ biến quẻ Kiển:

Huynh đệ tị hỏa...O......................Tý thủy quan quỷ........Bạch hổ
Tử tôn mùi thổ...X........................Tuất thổ tử tôn..............Đằng xà
Thê tài dậu kim..O....Ứng...............Thân kim thê tài..........Câu trần
Thê tài thân kim...........................Thân kim thê tài............Chu tước
Huynh đệ ngọ hỏa.........................Ngọ hỏa huynh đệ.......Thanh long
Tử tôn thìn thổ....Thế...................Thìn thổ tử tôn...............Huyền vũ

Đoán rằng: Hào Thê tài không chỉ được Thế, Ứng tương sinh, lại còn được hào Thế hợp Tài, đúng là tượng bách niên giai lão. Hiềm nỗi hào Thế lâm không, gặp phá nên không hợp được. Lại thêm hào Tài hóa thoái thần, muốn hợp mà chẳng được là tượng phân ly. Sau quả nhiên vừa cưới vợ về, vợ chồng bất hòa nên sau bỏ vợ.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức Dịch lý”