Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Các lĩnh vực khác có liên quan đến lý số.
Nội qui chuyên mục
Không vi phạm bản quyền
s2dungnguyen
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 532
Tham gia: 20:22, 30/05/13
Liên hệ:

Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi s2dungnguyen »

Với mình thì thứ quan trọng nhất phải là sự thật , Con người có thể lừa dối lẫn nhau, người xấu cũng có thể mượn những lý lẽ tốt đẹp,nhân nghĩa giả tạo để bao biện cho hành động xấu xa của mình, hoặc như lời hứa, lời nguyện của con người quá dễ dàng để thay đổi, phản bội. NHƯNG đối với một vị PHẬT thì lời nguyện, lời hứa của họ khi giác ngộ là sự chân thật tuyệt đối và mãi mãi không bao giờ mất đi.
Hình ảnh
Trong Phật Giáo Đại Thừa có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm với những hạnh nguyện to lớn,kinh sách cũng đã nói về Bồ Tát Quan Thế Âm trong vô lượng kiếp đã thành phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh nên đã hiện thân Bồ Tát cùng 12 hạnh nguyện chính để cứu giúp muôn loài hữu tình.

Nguyện Thứ Nhất:
Khi thành Bồ Tát Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm Mười hai lời nguyện cao thâm “Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.
2. Nam-mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy) Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải)để cứu độ chúng sanh.
Nguyện Thứ Hai:
Không nài gian khổ Quyết một lòng cứu độ chúng sanh Luôn luôn thị hiện biển đông Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.
3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện. (Lạy) Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài
Nguyện Thứ Ba:
Ta Bà ứng hiện Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau Oan oan tương báo hại nhau Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy) Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.
Nguyện Thứ Tư:
Hay trừ yêu quái Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê Độ cho chúng hết u mê Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (Lạy) Ngài nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.
Nguyện Thứ Năm:
Tay cầm Dương Liễu Nước cam lồ rưới mát nhân thiên Chúng sanh điên đảo, đảo điên An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy) Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.
Nguyện Thứ Sáu:
Thường hành bình đẳng Lòng từ bi thương xót chúng sanh Hỷ xả tất cả lỗi lầm Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.
7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.(Lạy) Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.
Nguyện Thứ Bảy:
Dứt ba đường dữ Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.
8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy) Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi
Nguyện Thứ Tám:
Giải thoát còng la Nếu tội nhân sắp bị khảo tra Thành tâm lễ bái thiết tha Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.
9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy) Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.
Nguyện Thứ Chín:
Cứu vớt hàm linh Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh Bốn bề biển khổ chông chênh Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.
10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy) Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương
Nguyện Thứ Mười:
Tây Phương tiếp dẫn Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn Tràng phan, bảo cái trang hoàng Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.
11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy) Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.
Nguyện Thứ Mười Một:
Di Đà thọ ký Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường Chúng sanh muốn sống miên trường Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.
12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy) Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ.
Nguyện Thứ Mười Hai:
Tu hành tin tấn Dù thân nầy tan nát cũng đành Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.
Những ai trì chú và niệm danh hiệu đến ngài thì ít nhiều đều đã có cảm ứng và linh nghiệm . Cụ thể là mình muốn nhắc đến CHÚ ĐẠI BI , Một trong những câu chú nổi tiếng của Quan Thế Âm Bồ Tát được trích trong kinh Đại Bi Tâm Đà LA NI mà khi ngài thuyết ra chú này thì đã có được hình dáng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm - Ngàn Mắt Ngàn Tay.
Hình ảnh
Bạn có thể xem kinh tại đây :https://thuvienhoasen.org/images/file/j ... en-tam.pdf

Đối với bản thân mình thì đã từng nhiều lần linh ứng Chú Đại Bi, Nó không phải linh ứng như kiểu bạn sẽ trúng lá số vài tỉ để đổi đời. Cũng không phải là luôn luôn sẽ linh ứng khi bạn trì. Nhưng rõ ràng khi bạn gặp nạn , hoặc gặp khó khăn nguy hiểm bạn mới thấy được sự linh ứng của câu chú này là lớn đến mức nào. Chú Đại Bi Thuộc về Mật Tông nên bạn cứ trì nhiều ắt sẽ linh ứng bởi nó mang giá trí của sự thật của chân ngôn của những giá trị vĩnh cửu và hạnh nguyện từ bi của Ngài Quan Thế Âm là không hề gian rối.

Đời người là nhiều gian nan, sẽ không biết khi nào bạn gặp tan nạn, bị bệnh bất ngờ hay gặp biến cố khó qua khỏi. Một người bạn Tên V của admin từng nhiều năm liền không có con và khi trì chú đại bi thì đã ứng nghiệm ( Mình xin dấu tên người này)

Để cho thấy oai lực của Chú Đại Bi thì mình vẫn nhắc tới câu truyện của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh làm cái căn bản cho mình. Ông là người nổi tiếng trì Chú Đại Bi đến mức có được thần thông và khả năng sai khiến một vị Trấn Thiên Vương làm theo lệnh mình. Ông Được liệt vào hàng thánh và được xem như Tứ Bất Tử của Việt Nam, ông cũng được xem như là hóa thân của Vua Lý Thần Tông trong lịch sử , hiện tại thì ông được thờ tại các ngôi chùa ở Hà Nội.

Chi tiết về Thiền Sư theo trang Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia:https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A ... E1%BA%A1nh


Còn vô số câu truyện lớn nhỏ về sự linh ứng của Chú Đại Bi, điều đó cho thấy sự cứu giúp của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là hoàn toàn có thật. Đối với bản thân mình hồi trước mình trì Chú Đại Bi thì nhiều hơn 5 biến 1/ ngày. Nhưng hiện tại do bận công việc nên chỉ còn trì 1 biến/1 ngày . Nhưng dù bận đến đâu mình cũng cố gắng để trì đều đặn và không thiếu ngày nào cả. Chú có rất nhiều lợi ích và công đức.


Trong kinh có nói về việc nếu tịnh tấn trì chú thì sẽ không bị 15 cái chết xấu :

1. Không bị chết do đói khát khốn khổ.

2. Không bị chết do gông tù đánh đập.

3. Không bị chết vì oan gia thù địch.

4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.

5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.

6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn.

7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.

8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.

9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.

10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.

11. Không bị chết do té cây, té xuống núi.

12. Không bị chết bởi người ác trù ếm.

13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.

14. Không bị chết vì bịnh ác lâm thân.

15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.

Có nhiều vị hòa thượng đã nói về chú này ví dụ như hòa thượng Tuyên Hóa.... Các ngôi chùa hiện nay trong các bài kinh Nhật Tụng đầu tiên cũng thường Trì Chú Đại Bi để cho thấy tầm quan trọng của câu Chú Đại Bi

Bản Chú Đại Bi Tiếng Việt
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12.Nam mô na ra cẩn trì

13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14.Tát bà a tha đậu du bằng

15.A thệ dựng

16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17.Na ma bà dà

18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19.Án. A bà lô hê

20.Lô ca đế

21.Ca ra đế

22.Di hê rị

23.Ma ha bồ đề tát đỏa

24.Tát bà tát bà

25.Ma ra ma ra

26.Ma hê ma hê rị đà dựng

27.Cu lô cu lô yết mông

28.Độ lô độ lô phạt xà da đế

29.Ma ha phạt xà da đế

30.Đà ra đà ra

31.Địa rị ni

32.Thất Phật ra da

33.Giá ra giá ra

34.Mạ mạ phạt ma ra

35.Mục đế lệ

36.Y hê di hê

37.Thất na thất na

38 A Ra sâm Phật ra xá lợi

39.Phạt sa phạt sâm

40.Phật ra xá da

41.Hô lô hô lô ma ra

42.Hô lô hô lô hê rị

43.Ta ra ta ra

44.Tất rị tất rị

45.Tô rô tô rô

46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

48.Di đế rị dạ

49.Na ra cẩn trì

50.Địa rị sắc ni na

51.Ba dạ ma na

52.Ta bà ha

53.Tất đà dạ

54.Ta bà ha

55.Ma ha tất đà dạ

56.Ta bà ha

57.Tất đà du nghệ

58.Thất bàn ra dạ

59.Ta bà ha

60.Na ra cẩn trì

61.Ta bà ha

62.Ma ra na ra

63.Ta bà ha

64.Tất ra tăng a mục khê da

65.Ta bà ha

66.Ta bà ma ha a tất đà dạ

67.Ta bà ha

68.Giả kiết ra a tất đà dạ

69.Ta bà ha

70.Ba đà ma kiết tất đà dạ

71.Ta bà ha

72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73.Ta bà ha

74.Ma bà rị thắng yết ra dạ

75.Ta bà ha

76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77.Nam mô a rị da

78.Bà lô kiết đế

79.Thước bàn ra dạ

80.Ta bà ha

81.Án. Tất điện đô

82.Mạn đà ra

83.Bạt đà gia

84.Ta bà ha.

***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát***84 câu chính là 84 Hóa Thân của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Hình Tướng cốt lõi của Chú Đại Bi chính là 10 loại tâm :Tâm Đại Từ Bi
Tâm Bình Đẳng
Tâm Vô Vi
Tâm Chẳng Nhiễm Trước
Tâm Không Quán
Tâm Cung Kính
Tâm Khiêm Nhường
Tâm không Tạp Loạn
Tâm Không Chấp Giữ
Tâm Vô Thượng Bồ Đề
Nếu bạn có được các loại tâm như trên khi hành trì Chú Đại Bi thì sẽ rất tốt. Nhưng đối với mình thì mình không để ý tới nó lắm. Bởi vì mình quan tâm tới sự chân thật của Chú Đại Bi - và lời nguyện vô cùng lớn gắn liền với câu chú này , cũng như sự cứu giúp của Ngài Quan Âm luôn thường trực hiện hữu , là có thật , không quản bất kì ai , chẳng vì kể xấu thì trì ko linh hay ko được cứu giúp,chẳng nề hà kẻ khờ ,người khôn, người giàu kẻ nghèo hay tầng lớp xã hội nào. Bạn dễ dàng nhận thấy thiên thủ là ngàn cánh tay, trong ngàn cánh tay lại có thiên nhãn là ngàn con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ý chỉ đi kèm với khả năng thần thông để độ hóa chúng sanh luôn là con mắt trí tuệ để nhìn thấu thế giới gian, hiểu rõ mọi bản chất của vấn đề thì mới có thể cứu khổ, cứu nạn được chúng sinh hữu tình.


. Sự từ bi trải rộng khắp muôn nơi và đi cùng với nó là cái trí tuệ của một vị phật và cái giá trị đích thực của câu chú . Ngay đến việc Thiền Sư Từ Đạo Hạnh mặc dù sau này ngài đã đắc đạo nhưng trước khi ngài đắc đạo với câu chú này thì nhờ năng lực của chú đại bi ngài có thể đánh chết Pháp Sư Đại Điên ( Bỏ qua vấn đề tốt xấu của sự việc trên ) , mình chỉ xin nhấn mạnh là chú này Có một sức mạnh và năng lực thật nếu như bạn có thời gian chuyên tâm tu trì.


Bất kể bạn là kẻ xấu, người tốt, bất kể bạn vì mục đích gì hay là kẻ ngoại đạo, hễ ai cứ trì chú siêng năng tịnh tấn hoặc trí thành cầu nguyện, và trì đến một con số nhất định của Chú Đại Bi thì đều có cảm ứng và linh ứng

Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cũng có nhắc tới 42 thủ nhãn đi kèm với CHÚ ĐẠI BI. để tùy những sở cầu của người cầu mong mà toại ý như :

42 thủ nhãn của Chú Đại Bi

Hình ảnh
Hình ảnh
Bạn có thể xem đầy đủ 42 thủ nhãn tại link sau đây :
https://www.dungplus.com/2018/03/chu-da ... -ung.html
Tuy vậy thì 42 thủ nhãn này không được chính thức thuyết ra từ ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy nếu được thì bạn trì Chú Đại Bi cũng rất là tốt rồi đấy nhé.
Được cảm ơn bởi: Ne0, Long Trì
Đầu trang

Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 155
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi Labannt »

Bản thân mình cũng đã trải qua và tin vào việc trì Chú Đại Bi. Hiện mình vẫn đang tinh tấn trì Chú 18 biến/ngày. Những bạn nào có duyên biết đến Chú Đại Bi hãy cố gắng tu tập mỗi ngày nhé.
Được cảm ơn bởi: Ne0
Đầu trang

s2dungnguyen
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 532
Tham gia: 20:22, 30/05/13
Liên hệ:

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi s2dungnguyen »

Labannt đã viết:
21:11, 02/04/19
Bản thân mình cũng đã trải qua và tin vào việc trì Chú Đại Bi. Hiện mình vẫn đang tinh tấn trì Chú 18 biến/ngày. Những bạn nào có duyên biết đến Chú Đại Bi hãy cố gắng tu tập mỗi ngày nhé.
bạn hãy tịnh tấn nhé, quan trọng là theo được nó lâu dài, càng trì nhiều sẽ càng thấy rõ sự linh ứng của chú
Được cảm ơn bởi: Ne0
Đầu trang

Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 155
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi Labannt »

s2dungnguyen đã viết:
11:17, 06/04/19
Labannt đã viết:
21:11, 02/04/19
Bản thân mình cũng đã trải qua và tin vào việc trì Chú Đại Bi. Hiện mình vẫn đang tinh tấn trì Chú 18 biến/ngày. Những bạn nào có duyên biết đến Chú Đại Bi hãy cố gắng tu tập mỗi ngày nhé.
bạn hãy tịnh tấn nhé, quan trọng là theo được nó lâu dài, càng trì nhiều sẽ càng thấy rõ sự linh ứng của chú
:) >:D<
Đầu trang

vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1158
Tham gia: 18:43, 05/08/16

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi vn007 »

chú đại bi thì tuyệt diệu rồi. s2dungnguyen dạo này có gì mới ko lâu ko gặp
Đầu trang

tutru
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 135
Tham gia: 17:34, 19/12/08

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi tutru »

Thần chú thật tuyệt. Phương pháp cải mệnh nhiệm mầu chân thật.
Được cảm ơn bởi: s2dungnguyen, Ne0
Đầu trang

s2dungnguyen
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 532
Tham gia: 20:22, 30/05/13
Liên hệ:

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi s2dungnguyen »

vn007 đã viết:
19:30, 08/05/19
chú đại bi thì tuyệt diệu rồi. s2dungnguyen dạo này có gì mới ko lâu ko gặp
Hihi đợt này bận rộn quá bác à,nay mới lên lại diễn đàn tử vi nè bác, :) . Chú Đại Bi thì thật sự vi diệu nên muốn chia sẻ tới mọi người cùng trải nghiệm nè bác
Được cảm ơn bởi: vn007, Ne0
Đầu trang

vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1158
Tham gia: 18:43, 05/08/16

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi vn007 »

hồng trần đầy thử thách, cám dỗ con không sợ. con chỉ sợ đường về không được diện kiến người
Được cảm ơn bởi: Ne0
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Ne0
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 23:14, 19/05/19

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi Ne0 »

vn007 đã viết:
18:47, 27/05/19
hồng trần đầy thử thách, cám dỗ con không sợ. con chỉ sợ đường về không được diện kiến người
Có 3 cách, nếu chuyên cần, sẽ thành tựu tâm bất thối.

Cách 1: giữ gìn đức hạnh, lìa bỏ các ác pháp, tăng trưởng các thiện pháp. Đến một lúc sẽ thành tựu tâm bất thối.

Cách 2: tu tập 1 trong 4 pháp thuộc Tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). Đến tận cùng sẽ chứng đạo; không cần qua Giới _ Định _ Tuệ. Nói gì đến tâm bất thối;

Cách 3: hiểu như thật về sự Vô thường;
Được cảm ơn bởi: Long Trì
Đầu trang

Thanhhangn
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 43
Tham gia: 15:38, 20/05/19

Re: Chú Đại Bi + 42 Thủ Nhãn Quan Âm Linh Ứng Vi Diệu

Gửi bài gửi bởi Thanhhangn »

s2dungnguyen đã viết:
11:17, 06/04/19
Labannt đã viết:
21:11, 02/04/19
Bản thân mình cũng đã trải qua và tin vào việc trì Chú Đại Bi. Hiện mình vẫn đang tinh tấn trì Chú 18 biến/ngày. Những bạn nào có duyên biết đến Chú Đại Bi hãy cố gắng tu tập mỗi ngày nhé.
bạn hãy tịnh tấn nhé, quan trọng là theo được nó lâu dài, càng trì nhiều sẽ càng thấy rõ sự linh ứng của chú
em học thuộc chú đại bi bản tiếng phạn rồi. hàng ngày cứ nghe và hát theo ( vì nhạc hay thôi chứ em không hiểu câu nghĩa gì) thì có gọi là trì chú không ạ?
Được cảm ơn bởi: Ne0
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Các lĩnh vực ngoài lý số”