Xem mệnh cùng tài vận qua cung độ bốn câu thơ

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Trả lời bài viết
Lolicutepipi
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 1
Tham gia: 16:08, 06/01/21

Xem mệnh cùng tài vận qua cung độ bốn câu thơ

Gửi bài gửi bởi Lolicutepipi »

Cung bản Mệnh biểu hiện phép tính trải qua niên, nguyệt, nhật, thời , làm chủ , cụ thể phép tính phía dưới đem cho ví dụ nói rõ.
Mệnh cung biểu hiện -- đo lường tính toán người vận mệnh cả đời cùng tài vận

Năm sinh âm lịch + tháng âm lịch + ngày âm lịch + giờ âm lịch
Giờ ( chia thượng hạ hai phần )
Ký tự 三 là số 3, điểm nghĩa là giờ

năm Tý ( chuột )3 cung 8 độ
Năm Sửu ( tuổi trâu ) 1 cung 6 độ
Dần năm ( hổ )2 cung
Năm mão ( thỏ )2 cung 6 độ
Thìn năm ( rồng ) 1 cung 6 độ
Kỷ năm ( tỵ ) 1 cung 6 độ
Năm ngọ ( mã )3 cung 2 độ
Năm mùi ( dê )2 cung 4 độ
Năm thân ( khỉ ) 1 cung 2 độ
Dậu năm ( gà )2 cung 8 độ
Tuất năm ( chó )3 cung
Năm Hợi ( heo )3 cung 4 độ

Tháng giêng = 1 cung 2 độ
Tháng 2 = 1 cung 4 độ
Tháng 3 =3 cung 6 độ
Tháng 4 = 1 cung 8 độ
Tháng 5 = 1 cung
Tháng 6 =3 cung 2 độ
Tháng 7 = 1 cung 8 độ
Tháng 8 =3 cung
Tháng 9 = 3 cung 6 độ
10 nguyệt = 1 cung 6 độ
Tháng 11 = 1 cung 8 độ
Tháng 12 = 1 cung

Mùng 1 = 1 cung
Mùng hai =2 cung
Mùng ba 三 = 1 cung 6 độ
Mùng bốn =3 cung
Mùng năm =3 cung 2 độ
Mùng sáu =3 cung
Ngày bảy = 1 cung 6 độ
Sơ tám =3 cung 2 độ
Sơ cửu = 1 cung 6 độ
Mùng mười =3 cung 2 độ
Mười một = 1 cung 8 độ
Mười hai =3 cung 4 độ
Mười 三 = 1 cung 6 độ
Mười bốn =3 cung bốn độ
Mười lăm =2 cung
Mười sáu = 1 cung 6 độ
Mười bảy = 1 cung 8 độ
Mười tám =3 cung 6 độ
Mười chín = 1 cung
Hai mười =3 cung
Hai một =2 cung
Nhị nhị = 1 cung 8 độ
Hai 三 = 1 cung 6 độ
Hai bốn = 1 cung 8 độ
Hai năm =2 cung
Hai sáu =3 cung 4 độ
27 = 1 cung 4 độ
Hai tám = 1 cung 6 độ
Nhị cửu =3 cung 2 độ
Ba mươi = 1 cung 2 độ

Giờ tý chiều muộn 11 điểm đến 12 điểm =3 cung 2 độ
12 điểm đến 1 điểm = 1 cung 2 độ
Giờ sửu buổi sáng 1 điểm đến 2 điểm = 1 cung 2 độ
2 điểm đến 3 điểm = 1 cung 4 độ
Giờ dần buổi sáng 3 điểm đến 4 điểm = 1 cung 4 độ 4 điểm đến 5 điểm =2 cung
Giờ mão buổi sáng 5 điểm đến 6 điểm =2 cung
6 điểm đến 7 điểm = 1 cung 8 độ
Giờ thìn buổi sáng 7 điểm đến 8 điểm = 1 cung 8 độ 8 điểm đến 9 giờ =3 cung 2 độ
Kỷ lúc buổi sáng 9 giờ đến 10 điểm =3 cung 2 độ
10 điểm đến 11 điểm = 1 cung 8 độ
Buổi trưa giữa trưa 11 điểm đến 12 điểm = 1 cung 8 độ
12 điểm đến 1 điểm = 1 cung 6 độ
Giờ mùi 1 giờ chiều đến 2 điểm = 1 cung 6 độ, 2 điểm đến 3 điểm = 1 cung 2 độ
Giờ thân 3 giờ chiều đến 4 điểm = 1 cung 2 độ
4 điểm đến 5 điểm = 1 cung 8 độ
Giờ dậu 5h chiều đến 6 điểm = 1 cung 8 độ
6 điểm đến 7 điểm = 1 cung 6 độ
Tuất đương thời ngọ 7 điểm đến 8 điểm = 1 cung 6 độ 8 điểm đến 9 giờ = 1 cung 2 độ
Giờ hợi buổi chiều 9 giờ đến 10 điểm = 1 cung 2 độ
10 điểm đến 11 điểm =3 cung 2 độ

Cho ví dụ nói rõ: năm chuột của số mạng của người cùng tài vận:
( ví dụ; năm chuột ngày mùng 1 tháng 1 giờ tý 11 điểm đến 12 điểm sinh , năm Tý thuộc chuột là 三 cung tám độ gia tăng tháng giêng một cung hai lần gia tăng lần đầu tiên nhật sinh một cung gia tăng giờ tý sinh 11 điểm đến 12 điểm trung gian là 三 cung hai độ tổng cộng là cửu cung hai lần sau đó đối phía dưới của giải thích )

Giải:

Bốn cung

Bốn cung bốn độ: hành khất mệnh

【 thơ nói ] thân đơn ảnh chỉ đau khổ trung tìm , bôn ba sống qua ngày không được tự Sơn , trong số mệnh đã định trước tha hương đi , cùng người làm tiếp đến đầu bạc .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , cao tự mình tất khó cầu . Cũng lấy chậm cưới là tốt . Như trước kia đi cưới , khó tránh khỏi nửa đường phân tích . Tuổi tác càng cần cao thấp xứng đôi . Nhất hứng năng lực riêng phần mình mưu sinh mới có thể an bình .

【 tài vận ] so với tài có hạn , thiên tài còn nhiều. Sơ hạn bôn ba . Tầm thường theo như người , trung vận giao tiến , dần dần vị người mây xanh . Đường vô bụi rậm cức . Thường thường có thể thực hiện , nhưng cần làm việc bền bỉ , tha hương an bang nhất định trí nghiệp .

Bốn cung lục độ: cô độc mệnh

【 thơ nói ] sơ hạn giao đến vận thường thường , giữa trưa vất vả chịu gian khổ , xuân tàm chăng tơ thành kén phải bạch buộc , đến già còn phải tự mưu sinh .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân . Chung thân bất lợi . Nếu như bốn câu trước đó kết liễu chẵn . Tuy nhiên gần ở hoặc tránh xa tổng vô mỹ mãn của kết quả , đợi vân vân đi năm bốn năm , mới có thể lập gia đình luận thân , còn có xúc phạm , cẩu năng lực lưỡng cường hai cứng rắn , mỗi ngày bất hoà ầm ĩ , thứ bao nhiêu lấy lâu dài .

【 tài vận ] Chính Tài cực ít . Thiên tài khó được , như năng lực không ngại cực khổ , tiết cơm áo , có thể lược bỏ năng lực tiền để dành . Mà vượng tổ không bỏ sót nghiệp , sở tạo tự mưu , sơ vận đông tây bôn ba , đơn giản sống tạm . Qua đợi mạt hạn giao đến, nhưng có đằng trước .

Bốn cung tám độ: khinh bạc mệnh

【 thơ nói ] bôn tẩu lao lực qua sinh ư , doanh mưu làm việc khó vừa lòng , lục thân cốt nhục cũng không dựa vào, môn đình khốn khổ tổng đống doanh .

【 hôn nhân ] hôn nhân sớm đế phòng khắc . Cũng có hình tổn thương , tất nhiên chậm cưới . Nếu như phu đông thê phương tây riêng phần mình tách rời , mới có thể lâu hợp . Tốt nhất phối lưỡng cường hai cứng rắn , phu đao thê sáng tạo , miệng lưỡi không cho . Bốc lên hợp thần Ly , mới có khả năng bạch đầu giai lão , giúp chồng duyên có hạn , gia sự có thể thông chỉ cố .

【 tài vận ] Chính Tài vận vi , thiên tài cũng có . Nhưng cả đời khốn cùng , cuối cùng không thể lớn triển khai ôm ấp , thích hợp chậm đợi thời cơ , chớ ta oán năm sinh . Đợi cho bốn câu thượng nhà máy . Làm việc dần dần thuận tay . Hạnh hoa xuất tường , tổng có thể đổi đỏ nôn diễm .

Năm cung

Năm cung: phá bại mệnh

【 thơ nói ] cuộc đời phú quý không chu toàn , tổ nghiệp khó dựa vào căn cơ thiển , mệnh trong phá bại chịu vất vả , sớm tuổi cuối đời tổng vô hiểm .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , vô luân sớm cưới hôn nhân muộn . Khó được mỹ mãn của kết quả , giúp chồng lại vô duyên . Thư tất có có thể , bần thì khó có thể bình an . Cần phải bao hàm khí , nếu không gặp nhau tướng cấu , thuộc bất hoà thị phi lập gia đình của đạo , bốn mươi giao tiến , phải phòng xúc phạm .

【 tài vận ] Chính Tài quá mức bé nhỏ , thiên tài cũng ít, bôn ba lao lực . Mới có khả năng bình an quá mức . Nếu như an thuận tọa hưởng , liền sinh bệnh bệnh chịu ương . Trung hạn giao tiến , tuy nhiên kinh tế tốt hơn một chút , nhưng mà chịu khó làm việc khó tránh khỏi , mộ cảnh dần dần tốt , đại thắng thanh xuân .

Năm cung hai lần: lao lực mệnh

【 thơ nói ] mệnh này sinh thành vận không được thiển , tài đến tài đi tự an nhiên , trước kia vất vả trung niên tốt , chiều muộn tuế vận đến tâm chỉ có rộng .

【 hôn nhân ] nam mệnh thê phòng nếu như phối lớn, tất nhiên khó đến đầu bạc . Trong số mệnh có đẹp hiền vợ có thể được , tuy nhiên nếm cả khổ sở , đều năng lực cùng chịu . Nữ mệnh như năng lực theo phu xa xuất , phân sự tình có thể chi phí tổng cộng khóa , tương lai vẫn lông mi đến già , tất nhiên hồng án tướng trang .

【 tài vận ] Chính Tài bình thường , thiên tài còn có , sơ hạn ở giữa , làm việc thất bại thuận tay . Xuất ngoại mới có khả năng thuận cát , thân hạn giao tiến , tiến nhập hoàn cảnh tốt . Đông chạy phương tây thành , nam thông bắc hanh , nhưng tất cố thủ tài bạch , có thể đại đưa một phen sự nghiệp vậy .

Năm cung bốn độ: vô dựa vào mệnh

【 thơ nói ] doanh mưu làm việc bất thuận tâm , khổ cực bôn tẩu qua cuộc đời , lục thân cốt nhục đều không dựa vào, gần đất xa trời chỉ có gặp may .

【 hôn nhân ] nam mệnh luận nếu thê phòng , tốt nhất phối lớn, cố hương thông gia bất lợi , tha hương kết hôn lành nhất . Nữ mệnh giúp chồng hữu duyên , mọi thứ có thể được tài trợ , cầm giữ gia chính có dư , trong ngoài cũng năng lực kính túc , theo phu khắp nơi bôn ba , có thể miễn ngoài ý muốn của nhẹ . Tương lai tề mi giai lão , đau khổ vui vẻ cũng cùng cam .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài không nhiều , trung vận giao tiến . Làm việc rất nhiều khốn cùng , đông doanh phương tây mưu , trăm sự không làm nổi , hao tổn tài phí lúc, vô tế làm việc . Trung hạn mặc dù không rõ lắm tốt , nhưng cũng không phá ngại , mộ cảnh dần dần người mây xanh , chính có thể đại đưa một phen sự nghiệp . Nhưng mạo hiểm sự tình , tiếp xúc không thể đòi hỏi quá đáng .

Năm cung lục độ: gian nan mệnh

【 thơ nói ] bận rộn cả đời sự tình khó cầu , ngày nào mở lại kiến nhật đầu , khó được tổ nghiệp nhà có thể lập , trung niên cơm áo còn có thể tuần .

【 hôn nhân ] hôn nhân phối đại lợi , sớm cưới cũng phải phòng khắc , hai tuần ngoài ra kết liễu chẵn , tự có hiền tuệ vợ phòng đến trợ giúp . Mà nữ mệnh giúp chồng hữu duyên , tốt nhất theo phu đi ra ngoài . Không những có thể trợ giúp một tiết , kiêm năng lực dịch địa thuận lợi , tương lai hoạ mi tướng trang , nhất định trăm năm giai lão .

【 tài vận ] Chính Tài không nhiều , thiên tài còn đủ , sơ hạn ở giữa , vất vả bôn ba . Đông mưu phương tây thoát nắm , dần dần vừa lòng , ba mươi tuổi chỗ , lúc hữu danh tiếng . Thuê cũng thuộc có người , lúc này chỉ phải giữ sự trong sạch tự thủ , liền có thể đại đưa sự nghiệp . Vận tuổi già giao đến có thể đại triển kỳ tài , nhưng cần thuận lúc trào lưu , không thể bảo thủ .

Năm cung tám độ: khốn cùng mệnh

【 thơ nói ] tộc nghiệp không bỏ sót môn đình vi , cả đời áo lộc cuối cùng cũng có mệt , vất vả cuối cùng hướng không nhân hỏi , lang bạt kỳ hồ tổng vô quy .

【 hôn nhân ] hôn nhân khốn cùng . Cao thân khó cầu , hai mươi ngoài ra , tự có hiền thê có thể được , mà mà vợ đắc lực , giúp chồng duyên cũng có . Nhưng ba mươi giao tiến , như thế khó tránh khỏi hình khắc , như năng lực đi ra ngoài rời xa , hoặc đáng kiêng kị tai tinh , tốt nhất an thái tuế , lấy nghênh may mắn .

【 tài vận ] Chính Tài có hạn , thiên tài năm phần , tài đến tài đi , đến tay liền không . Sơ hạn giao tiến , không thể vừa lòng , trung vận ở giữa , dần dần đi vào mây xanh . Làm việc phải có kiên nhẫn , tiền tài cũng cần tiết kiệm , vận tuổi già thường thường , một được một mất . Lui giữ thì an , cả đời số không đình , tự độ quang minh , rộng tích công đức , phúc cùng tử tôn .

Sáu cung

Sáu cung: hòa thượng mệnh

【 thơ nói ] áo lộc tăng đạo trong môn theo như , thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn nhất thích hợp , nhân duyên tựa như hoa gian lộ , tam thứ ứng cưới hai lần Ly .

【 hôn nhân ] bàn tới hôn nhân , chung thân vô duyên , tuy nhiên chậm cưới , trong số mệnh cũng có hình khắc . Mà mà nữ nhân giúp chồng vô duyên , vợ không lập . Không vợ nếu có thể cường ngạnh phối hợp , tốt nhất lưỡng địa tướng Ly , mỗi bên hơi thở mưu sinh , mới có thể miễn đi tai tinh .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài có hạn , sơ vận giao tiến , đơn giản theo như người vì sống , làm việc làm mà vô công . Vất vả bôn ba quá mức , trung vận mộ kỳ , cũng vậy trăm sự khó thành . Già năng chủ trương rõ ràng , có chút bền lòng , đủ để tự lập cơ nghiệp .

Sáu cung hai lần: rời nhà mệnh

【 thơ nói ] rời xa nơi chôn rau cắt rốn sự tình tự mưu , tổ tông sản nghiệp bản tự nghèo, cốt nhục tình như băng than củi , xa ở tha hương mưu sự long .

【 hôn nhân ] trong số mệnh hiền thê có thể tìm , cao quý của thân khó leo , mặc dù buồn ngủ đau khổ , còn năng lực an bần làm vui , gắn bó là mưu . Nữ nhân cá trong nước khó được , mà năng lực theo phu đàn hát , cũng thuộc nữ chi nạn năng lực . Giúp chồng duyên tuy có , không rời tổ hương , không ngừng khó phát triển , hồng án tướng trang , tề mi đến già .

【 tài vận ] Chính Tài có hạn , thiên tài không đủ , sơ vận giao tiến , nguồn gốc rất ít , đường đi cũng thiếu . Trung hạn ở giữa , làm việc dần dần thuận . Đầu cơ sự tình không thể làm , để tránh thất bại , nhất thật kiên nhẫn an thủ , lấy nghe thiên mệnh , nếu như đòi hỏi quá đáng , dễ dàng tuyển ưu .

Sáu cung bốn độ: thanh quý mệnh

【 thơ nói ] bằng sinh chí khí vận bất thông , chính là nước cạn khốn giao long , một ngày kia sấm mùa xuân động , đem không khí hội nghị mây thượng cửu trùng .

【 hôn nhân ] trong số mệnh một thê một thiếp , sớm đã đã định trước , hai mươi ngoài ra , tự có cao thân có thể trèo , mà mà gặp chuyện có thể cùng bàn , tứ đức kiêm hữu . Nữ nhân nữ công cũng năng lực , giúp chồng hữu duyên , có thể giai đầu bạc . Chừng bốn mươi tuổi , còn có mỹ thiếp vào cửa , trên dưới hòa thuận , trong ngoài cũng vậy ung túc .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường . Thiên tài không đủ , sơ hạn giao tiến , không thấy thuận tay , mọi việc cẩn thận . Miễn cho tuyển ưu . Trung vận ở giữa , đông tây bôn tẩu , dần dần thuận cảnh . Khoản thu tuy nhiều , xuất sổ sách cũng lớn, tài đến tài đi , đơn giản qua tay .

Sáu cung lục độ: sắt thép mệnh

【 thơ nói ] cả đời làm việc phi tiêu công , tổ tông sản nghiệp trong mộng , phu thê sắt đá mới vừa tới già , phu xướng phụ tùy công dã tràng .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , không những cao thân khó phối , mà mà dĩnh ngược lại khó thành . Đợi vân vân đi năm 24 , mới phối thân , nam nhân thê phòng không thích hợp đại phối , miễn cho nửa đường phân đạo , tốt nhất nhỏ phối hai năm , lưỡng cường hai cứng rắn , phu mắng thê chú , thường thường bất hoà , như là mới có khả năng vĩnh cửu , như thế mà thôi, có thể hát theo đến già .

【 tài vận ] Chính Tài còn có , thiên tài cực vi , sơ hạn giao tiến , làm việc khó được vừa lòng . Đông chạy phương tây đám , đơn giản mưu đồ ăn uống . Trung vận ở giữa , dần dần có thể thị kỳ . Bất nghĩa thời điểm , chớ đòi hỏi quá đáng , buôn bán doanh mưu , có thể thu lợi .

Sáu cung tám độ: gió bạc mệnh

【 thơ nhật ] trong gió liễu dương vô định kỳ , hoặc lúc tươi tốt hoặc lúc hiếm , nếu được tay nghề làm căn bản , áo như thế ngoại tình bậc thang .

【 hôn nhân ] nam mệnh thê thuộc cần nhỏ phối tám chín xuân , tự nhiên mọi thứ đại cát . Nữ mệnh giúp chồng duyên đủ , gia sự không khỏi chính mình chịu khó làm việc , tương lai cá nước tương đắc , tất nhiên tề mi giai lão . Nam nếu phối lớn, sợ phòng . Nửa đường phân chiết . Chừng bốn mươi , còn có tai tinh , cần an thái tuế lấy nghênh cát tường .

【 tài vận ] Chính Tài có hạn , thiên tài không phân . Làm việc vô chủ , đông tây phiêu linh . Trung hạn ở giữa , tuy nhiên hồi cơ hơi tốt , nhưng mà kết quả thường thường . Bốn mươi ngoài ra , làm việc dần dần thuận cảnh , chỉ có điều tích tài có hạn , đơn giản miễn cưỡng quá mức .

Bảy cung

Bảy cung: phiêu bạt mệnh

【 thơ nói ] vận mệnh sanh ra tự chủ trương , thân bằng bên trong ít thương lượng , rơi xa quê hương xuất trạch nên sớm mà tính, về sau áo lộc tất phú khang .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , hai tuần giao tiến , tự có mỹ mãn của lương duyên có thể kết liễu . Nhưng mà kết liễu chẵn cần đợi mùa hoa , có thể miễn xúc phạm . Lấy long hổ mã là thích hợp . Nữ mệnh như năng lực theo phu đi ra ngoài phá lệ đúng phương pháp , ở nhà thì không không phải thường thường , vợ cũng còn đắc lực , hồng án tất nhiên khang trang , khoan thai giải trí nhưng đến đầu bạc .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài sáu phần , cần chịu lấy được đau khổ trung đau khổ , đem năng lực phương đứng trên kẻ khác . Nhưng sơ hạn ở giữa , làm việc khốn cùng , tuy nhiên vất vả bôn ba , đơn giản theo như người tác giá . Tạm chờ bốn mươi về sau , dần dần đi vào mây xanh .

Bảy cung hai lần: đi sau mệnh

【 thơ nói ] hãn năm vận mệnh mặc dù tốt , trung vận lại gặp thắng mấy phần , cảnh già còn tốt trung thu nguyệt , tự nhiên vinh quang lập nghiệp cửa .

【 hôn nhân ] nam mệnh hôn nhân có mỹ mãn vợ phòng có thể tìm , vô luận tảo hôn chậm cưới , đều thuộc về không quan hệ ảnh hưởng . Nữ mệnh giúp chồng duyên quá mức đủ , vợ chi lực lại nhiều , gia sự vô luận lớn nhỏ , làm đến ngay ngắn rõ ràng . Nữ nhân đức kiêm toàn , uyên minh chi nghị cũng đốc . Trung niên ở giữa , tuy có ngầm xung , cuối cùng năng lực giai lão tề mi .

【 tài vận ] Chính Tài còn vượng , thiên tài cũng có , sơ hạn giao tiến , làm việc thường thường , cần phải cẩn thận làm việc, không thể mạo hiểm tiến lên , để tránh thất bại . Trung vận ở giữa , dần dần đi vào mây xanh , đường vô bụi gai , mưu sự có thành tựu , ngũ tuần tả hữu , nhật tiến sôi nổi , có thể đưa đồng ruộng .

Bảy cung bốn độ: lập nghiệp mệnh

【 thơ nói ] sự nghiệp có chút khó dựa vào thân , doanh cũng mưu sự ổn định hồng trần , lập nghiệp tha hương người khâm phục , âm thanh danh truyền xa bốn phương văn .

【 hôn nhân ] hôn nhân có mỹ mãn của việc hôn nhân mong muốn , tạm chờ đi năm hai mươi , tự có thân tình có thể trèo . Duy nam mệnh cần nhỏ phối tuổi tác , mới có khả năng vô xung vô kỵ . Nếu như thê cung phối lớn, khó tránh khỏi nửa đường phân chiết uyên ương . Chừng bốn mươi phòng có tổn thương khắc , trong số mệnh đã định trước song thê của lo . Nữ mệnh giúp chồng hữu duyên , giữa phu thê cũng được an nhiên , cá nước tướng trang , có thể giai đầu bạc .

【 tài vận ] Chính Tài mười phần , thiên tài thường thường , sơ hạn giao tiến , không thấy vừa lòng . Cần phải tĩnh tâm đau khổ công , để tương lai phát triển . Trung vận ở giữa , dần dần được gió, làm việc suông sẻ , danh cũng có thể thông , bốn mươi ngoài ra , có thể vị mây xanh .

Bảy cung lục độ: dời khảo thi mệnh

【 thơ nói ] tách khỏi tổ trạch xuất ngoại mưu , lục thân cốt nhục mỗi bên phương tây đông , nhận làm con thừa tự ở rể nhất vừa lòng , áo lộc vinh hoa có dư phong .

【 hôn nhân ] nam mệnh thê phòng nhỏ phối đại lợi , tự có lương duyên đẹp đế , mà còn có cao thân có thể trèo , vợ tất nhiên đắc lực . Nữ mệnh giúp chồng duyên cũng khá . Nhưng chừng bốn mươi tuổi , sợ phòng có tổn thương khắc , lúc này cần phải an thái tuế , lấy nghênh may mắn , như năng lực đi ra ngoài kiêng kị , tự nhiên có thể miễn ưu sầu .

【 tài vận ] Chính Tài sáu phần , thiên tài cũng khá , sơ khởi thường thường , đi ra ngoài đại lợi . Trung vận giao tiến , dần dần đi vào giai cảnh , nhưng mà tài nguyên mặc dù vượng , không thể tích lũy , đợi vân vân chừng năm mươi , mới có thể đại đưa đồng ruộng .

Bảy cung tám độ: lột tạp mệnh

【 thơ nói ] trong số mệnh sanh ra lột tạp nhiều, sản nghiệp tổ tiên khó tuyển nhịn như thế nào , sơ hạn bôn ba nhà không đủ , giao tiến mạt vận long xương nhạc .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , nam cao thân khó cầu , tao khang chi thê , trong số mệnh nại thụ . Nữ nhân giúp chồng hữu duyên , mặc dù bần cũng an , hoạn nạn có thể tổng cộng , giữ gìn an nhiên . Nhưng trung niên ở giữa , cần phòng xung đẩu , phu đến nam dời , tất nhiên phá lệ êm xuôi .

【 tài vận ] Chính Tài cực ít , thiên tài không phân , bằng sinh vất vả , khó tích a đấu . Tốt nhất tài đến tài đi , có thể miễn điểm lo lắng , trong đó mệnh trong sinh thành , nếu như kinh tế thư thái , không được là bị bệnh , nhất định sẽ có tai hoạ .

Tám cung

Tám cung: kiên cường mệnh

【 thơ nói ] phí sức nhọc nhằn chưa công , chờ một mạch hoa nở giống nhau đỏ , xuất ngoại buôn bán gặp quý trợ giúp , cuối cùng cần vẫn tự đổi gia phong .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , cần phải lưỡng cường hai cứng rắn , mới có khả năng phối ngẫu . Phu mắng thê chú , thường xuyên bất hoà , tự nhiên không được bình an , nhưng năng lực giai đầu bạc . Nếu như nữ mệnh quá nhu mềm , khó tránh khỏi nửa đường phân chiết . Chừng bốn mươi tuổi , xúc phạm cây khuynh diệp (bạch đàn) hại , lúc này phải an thái tuế , để tránh tai tinh tới .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài có hạn , trong số mệnh tài vận tuy ít , chỉ cầu cần cù tiết kiệm , có thể lược bỏ tích tiền bạc . Tiền tài bất nghĩa , chớ đòi hỏi quá đáng , để tránh nhiều sinh thị phi . Trung vận giao tiến , làm việc hơi năng lực vừa lòng , nhưng cần phải có kiên nhẫn , mới có khả năng lập nghiệp .

Tám cung hai lần: dũng cảm mệnh

【 thơ nói ] Phù đồ đứng sừng sững xuất trùng tiêu , từng bước đi tới từng bước cao , nhưng đến nửa đường cần cố gắng , phải đăng điên đỉnh chớ từ chối làm .

【 hôn nhân ] hôn nhân nam mệnh không thể phối lớn, e rằng có hình tổn thương . Tốt nhất nhỏ phối hai tuổi , tự nhiên có thể giai đầu bạc . Nữ mệnh giúp chồng của phúc cũng có , rơi xa quê hương theo phu đi ra ngoài , tự nhiên phá lệ êm xuôi . Đợi vân vân năm giao năm mươi , chính có thể thu vào buồm hồi hương , mà mà cá nước tương đắc , đau khổ vui vẻ cùng cam , có thể tiện hoạn nạn cùng năm .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài còn đủ . Sơ hạn giao tiến , tình cảnh bất lợi , may mà làm việc dũng cảm , còn gọi là suông sẻ . Thích giao hữu , tài nguyên khó tích . Chừng bốn mươi tuổi , phúc nhập giai cảnh , làm việc suông sẻ , đều có thể trí nghiệp .

Tám cung bốn độ: hào sảng mệnh

【 thơ nói ] phê mệnh đẩy tới chí hướng cao , mạnh thường thứ hai khí phách hào , thích hay làm việc thiện người khâm phục , tiêu dao sống qua ngày vui vẻ cuồn cuộn .

【 hôn nhân ] hôn nhân có mỹ mãn mong muốn , duy đông tây phương của việc hôn nhân nhất thích hợp . Kết liễu chẵn sớm muộn , đều thuộc về không ngại , mà mà vợ đắc lực , giúp chồng duyên cũng khá . Gia sự chớ lo , như năng lực theo phu đi ra ngoài , định bốc nhà cơ thịnh vượng,may mắn , cá nước đến vui vẻ . Trung niên thời điểm , sợ phòng xúc phạm , cần kết hôn nhà , có thể miễn lo lắng .

【 tài vận ] Chính Tài còn có , thiên tài cũng khá , sơ vận ở giữa , tuy nhiên khoản thu sôi nổi , nhưng trời sanh tính hào sảng , vui với chửng tế , cho nên doanh thu , đơn giản tài đến tài đi , qua tay liền không . Bốn mươi giao tiến , làm việc thuận cảnh , chính đưa đại sự nghiệp .

Tám cung lục độ: phát tài mệnh

【 thơ nói ] sơ hạn trong số mệnh có biến hóa trung niên tựa như trải lên hao phí nếu được quý nhân đến trợ giúp cuối đời thành nghiệp hưởng vinh hoa .

【 hôn nhân ] sơ nói hôn nhân nhất định sẽ có tiết quan , nhưng vân vân hai mươi giao tiến , chính có thể thừa cơ làm mai . Duy chính đông phương của việc hôn nhân tốt nhất . Nam bắc hai phương bình bằng . Nam mệnh mỹ hoa thê có thể được , nữ nhân giúp chồng duyên cũng có , nhưng tiếp xúc không thể theo phu đi ra ngoài . Miễn sinh vấn đề họa , cá nước cùng vui , đầu bạc khả kỳ .

【 tài vận ] Chính Tài không nhiều , thiên tài còn đủ , sơ hạn ở giữa , làm việc mặc dù không được mười phần vừa lòng , may mà sinh thành linh mẫn . Làm việc có thể nhanh chân , nhưng mà chịu khó làm việc quá đáng . Trung vận tiến nhập hoàn cảnh tốt , mộ vận càng thêm lớn thắng thanh xuân .

Tám cung tám độ: đôn hậu mệnh

【 thơ nói ] sinh thành gia nghiệp nhiều điền viên , tâm bình khí hòa tốt an nhiên , vinh hoa phú quý có thể trường thủ , lúc tới vận đến đến tuổi già .

【 hôn nhân ] bản thân thích hay làm việc thiện , khiến cho danh xa gần tổng cộng khâm , đợi vân vân chừng hai mươi , nhất định sẽ có cao thân có thể trèo . Mà nữ mệnh tứ đức sẵn sàng , giúp chồng duyên cũng có . Chủ trì gia sự không lộn xộn , trên dưới cũng không rỗi rãnh nói . Nhưng bốn mươi giao tiến , trong nhà để phòng khẩu thiệt , cần kết hôn nhà , có thể tăng may mắn , thứ mấy tề mi , có thể giai lão vậy .

【 tài vận ] Chính Tài tám phần , thiên tài cũng đoán , sơ kỳ giao tiến , làm việc mặc dù không được mười phần thuận cảnh , nhưng cũng không đi nghịch cảnh , chỉ phải cẩn thận vững bước , tự nhiên có thể chớ ưu , trung vận cho đến mộ vận , một đường thuận , bằng phẳng có thể thực hiện , đến lúc đó chính có thể đại đưa sự nghiệp .

Chín cung

Cửu cung: thông minh mệnh

【 thơ nói ] ngồi lâu bụi bậm mà đối đãi thưởng thức , sách cửa sổ tịch mịch có ai biết , một khi vận đến người kính tặng , phú quý xác thực sẽ có định thời gian .

【 hôn nhân ] hôn nhân có mỹ mãn của việc hôn nhân mong muốn , nếu như đông phương của việc hôn nhân càng tốt . Nam bắc hai phương bình bằng , bắc phương của thân không thấy thuận lợi . Nữ mệnh giúp chồng mặc dù có duyên , nhưng mà âm thầm có xung . Bốn mươi ngoài ra , còn có xúc phạm , tốt nhất đi ra ngoài rời xa , có thể kiêng kị tai tinh .

【 tài vận ] Chính Tài còn có , thiên tài cũng khá . Sơ vận giao tiến , làm việc cơ cảnh , nhưng mà nhờ giúp đở không nhân , toàn do tự thân mưu doanh . Trung vận ở giữa , dần dần đi vào mây xanh , một đường thuận cảnh , lớn mật có thể thực hiện . Vận tuổi già càng tốt , đều có thể trí nghiệp .

Cửu cung hai lần: 2 lần kết hôn mệnh

【 thơ nói ] thê cung phối hợp hai không cầu , e rằng có hình khắc khó đầu bạc , lưỡng cường hai cứng rắn cùng là kèm , cuối cùng còn phải biệt ly đi .

【 hôn nhân ] nam mệnh bên trong có song thê đã định trước , hôn nhân vô luận tảo hôn chậm cưới , trung niên nhất định sẽ có thương khắc . Bốn mươi giao tiến , mới có lương duyên có thể đế , cao thân có thể trèo . Nữ mệnh còn thuộc hiền thục , giúp chồng duyên cũng có , giữ gìn gia chính có phương , nhưng chừng năm mươi , nghệ an thái tuế , lấy nghênh may mắn .

【 tài vận ] Chính Tài có hạn , thiên tài không phân . E rằng sự nghiệp do người trước để lại , thân tộc khó theo như , thuở nhỏ đến già , khó giao hảo vận . Đông tây bôn ba , lao lực quá mức , làm việc đảo ngược . Trăm không một thành . Như có thể tính nhẫn nại , có thể miễn bôn ba nổi khổ .

Cửu cung bốn độ: phát sớm mệnh

【 thơ nói ] sinh thành dư lợi liền vô nói , thử hỏi này quân mệnh như thế nào , phúc lộc tự nhiên cơm áo tốt, trước kia đại vận liền hưởng lạc .

【 hôn nhân ] hai mươi tuổi bên trong thành hôn , vẫn cần cẩn thận là hơn . Đợi vân vân hai mươi bốn tuổi lúc, tự có mỹ mãn nhân duyên có thể trèo , mà mà nhân duyên xảo đế , giúp chồng hữu duyên , công việc quản gia có trật tự , thứ mấy tề mi , có thể giai lão .

【 tài vận ] Chính Tài còn vượng , thiên tài thường thường , sơ vận giao tiến , làm việc thuận cảnh , buôn bán thông bắc đạt đến , đông làm phương tây thành , tài nguyên nhật tiến , chính có thể đại đưa sự nghiệp . Mà thôi , cho đến trung hạn ở giữa , cần phòng cảnh thái không đồng nhất , làm việc ắt phải theo quỹ mà đi , tiếp xúc không vừa ý bên ngoài đòi hỏi quá đáng , để tránh thất bại .

Cửu cung lục độ: thanh cao mệnh

【 thơ nói ] chí khí cao thượng lượng nó rộng , càng có cứng thật sự sảng khoái tính như thế , lục thân tay chân băng như than , mạt hạn gặp may bắt đầu được an .

【 hôn nhân ] nếu như sớm phối hôn nhân , tất nhiên khó được mỹ mãn , nhưng vân vân năm giao ba mươi , tự có lương duyên . Mà mà vợ đắc lực , gia sự vô luận lớn nhỏ , không cần tự mình rầu rỉ . Tương lai hồng án trang tướng , trăm năm uyên minh giai lão , nhưng mà trung hạn ở giữa , âm thầm hơi có xúc phạm , tốt nhất đi ra ngoài đi xa , có thể miễn tai tinh .

【 tài vận ] Chính Tài không nhiều , thiên tài còn có thể , sơ vận bình thường , làm việc tuy không phải nghịch cảnh , như thế mùi mười phần vừa lòng , cần vân vân trung hạn giao tiến , dần dần đi vào thuận cảnh . Buôn bán được lừa đảo đều nửa , bất nghĩa sự tình , chớ làm điều xằng bậy .

Cửu cung tám độ: an nhàn mệnh

【 thơ nói ] sơ vận hỗn tạp vụn vặt tổn thương , chân khí vinh hoa vận về già mạnh, thẳng giao trung niên mạt vận tốt , cửa lư đổi họ danh hương .

【 hôn nhân ] hôn nhân mỹ mãn , cao thân có thể trèo , nhưng mà tảo hôn bất lợi , tốt nhất hai mươi kết liễu chẵn , trong số mệnh vợ đắc lực , cầm giữ gia chính có dư , mà mà thục đức đều bị . Nữ tử tinh yếu , không có túc cây nhân , không ngừng không thể hưởng này diễm phúc . Như thế diện chừng bốn mươi tuổi , tạm thời ở riêng là thích hợp .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài còn nhiều, sơ vận giao tiến , lộc lộc bôn ba . Sống nhờ sống gởi , làm việc cần lưu ý , miễn cho đa thị phi . Trung hạn gặp may , làm việc có thành tựu , tích tài có thể thu vào , gia nghiệp có thể hứng .

Mười cung

Thập cung: diệu tổ mệnh

【 thơ nói ] này quân vận mệnh không tầm thường , xử sự làm người không tầm thường , tự sáng tạo cơ nghiệp người kính nể , vinh tông diệu tổ càng không bờ.

【 hôn nhân ] hôn nhân không thể sớm phối , tự có lộng lẫy có thể liên , thê cung Thục Tuệ kiêm toàn , giúp chồng duyên quá mức đủ . Cơ thiếp có thể được , trên dưới lớn nhỏ , ung dung hòa thuận , nhưng mạt hạn bất thuận , phòng có tổn thương khắc , tốt nhất đi ra ngoài rời xa , có thể kiêng kị khắc tinh . Trị gia mặc dù có đạo, cần phòng âm thầm thị phi .

【 tài vận ] Chính Tài thịnh vượng , thiên tài cũng nhiều, sơ hạn thường thường , cần cù có thể thủ . Trung hạn ở giữa , chính có thể đại chấn cạnh cửa , lúc này tìm danh tìm lợi nhuận , có thể nhâm quân tiến lên , vô ngăn trở không ngại , khắp nơi thành công . Nhưng tiền tài bất nghĩa , chớ đòi hỏi quá đáng .

Thập cung hai lần: thọ khảo thi mệnh

【 thơ nói ] áo lộc được mùa thọ nguyên đủ , tổ cơ sản nghiệp tự cao lập , cuộc đời hưởng thụ tiêu xa phúc , già đến hậu phúc càng an nhàn .

【 hôn nhân ] hôn nhân mỹ mãn mong muốn , vô luận tảo hôn chậm kết liễu , đều không ảnh hưởng , mà mà giúp chồng duyên quá mức đủ , vợ đắc lực , gia chính có thể chớ ngoái đầu nhìn . So với mà phu thê mặc dù đốc , diễm phúc tuy có , nhưng tại trung hạn kỳ hạn , cũng thuộc khó tránh khỏi mồm mép , như năng lực đi ra ngoài , hoặc an thái tuế , tự nhiên có thể kiêng kị .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài còn đủ , sơ hạn không thấy thuận cảnh , làm việc khốn cùng không yên . Trung vận ở giữa , tiến nhập hoàn cảnh tốt , đông tây bôn tẩu , dần dần vừa lòng , đi ra ngoài buôn bán , có thể được người lợi nhuận . Đông nam sắc nhất , tây bắc không thích hợp , mạt vận càng tốt , đại thắng tiền cảnh .

Thập cung bốn độ: cát tường mệnh

【 thơ nói ] thanh niên vui vẻ tâm thần dật , trời sanh tính người hào sảng không được lấn , bên ngoài cầu tài tất có lợi nhuận , chiều muộn tuổi phúc lộc càng có thừa hơn .

【 hôn nhân ] nam mệnh nếu như hôn nhân phối lớn, nửa đường phòng chỗ xung yếu khắc , tốt nhất nhỏ phối tốt , có thể trong không không bị thương . Nữ mệnh sau khi cưới vợ đắc lực , giữ gìn có phương , giúp chồng hữu duyên , đồng mưu gia nghiệp . Ngũ tuần tả hữu , âm thầm còn có hình tổn thương , ngươi lúc cần kết hôn nhà , để cầu thanh bình , giá mấy tề mi , có thể giai lão .

【 tài vận ] Chính Tài trên là , thiên tài khó cầu , sinh thành phúc trạch , không cần đau khổ mưu . Buôn bán đi ra ngoài , cần đi tây bắc hai phương êm xuôi , như đi đông nam , e rằng có tai họa tới người . Hảo vận giao tiến , làm việc vừa lòng , đông mưu phương tây liền , khắp nơi thành công .

Thập cung lục độ: thịnh vượng,may mắn mệnh

【 thơ nói ] cầu tài tìm lợi nhuận vận mệnh hồng , trước kia vất vả không được nghèo, nếu giao trung hạn vận dần dần tốt , cuối đời chở tới càng thuận lợi .

【 hôn nhân ] nếu như sớm kết liễu tơ tằm la , khó đến đầu bạc . Sơ hạn trong số mệnh , khắc thương rất nặng , chờ một mạch hai mươi ngoài ra , mới có thể xong hôn nhân , lúc này có mỹ mãn của việc hôn nhân mong muốn , mà mà vô xung vô đẩu , vợ đắc lực rất nhiều , giúp chồng lập gia đình hứng nghiệp , tương lai cá nước cùng dạo , có thể giai đăng thủ .

【 tài vận ] Chính Tài còn đủ , thiên tài cũng có . Sơ hạn thường thường , làm việc không thể sơ ý . Trung vận giao tiến , tiến nhập hoàn cảnh tốt , làm việc suông sẻ , giúp thân có người . Buôn bán đi ra ngoài , nam phương sắc nhất , đông tây hai phương , đơn giản thường thường , bắc phương không thích hợp . Mạt hạn càng tốt , đại thắng thanh xuân .

Thập cung tám độ: thủ cựu mệnh

【 thơ nói ] mệnh trong yên tĩnh tạ trời xanh , thủ cựu duy nhẫm tâm địa cứng , gậy dài trăm thước nỗi tiến bộ , bình an may mắn bản tương liên .

【 hôn nhân ] nam cưới vợ thuộc cần nhỏ hơn phối , mới có khả năng tề mi giai lão , nếu như phối lớn, phòng nửa đường phân chiết . Tốt nhất đi ra ngoài rời xa , hoặc có thể kiêng kị xúc phạm . Nam nữ mệnh bốn mươi giao tiến , đào hoa cũng mở, trên dưới tương đắc , trong ngoài an túc , bị hưởng luân lý làm người may mắn phúc .

【 tài vận ] Chính Tài còn có , thiên tài cũng nhiều, là nhân lao lực chuyên cần tìm , khắp nơi có người viện tay . Sơ vận mùi tiến , làm việc không thể vừa lòng , như năng lực làm việc kỹ nghệ , tự nhiên phá lệ cát thuận , mộ hạn càng hơn thanh xuân , có thể đại đưa sự nghiệp .

Mười một cung

Mười một cung: lật đổ mệnh

【 thơ nói ] mệnh kiển lúc nào cũng vận không bằng , xa cùng cạn triệt khốn xương cá , tro tàn còn có thiêu cơ tại , giảm khí bình tâm đợi triển khai thư .

【 hôn nhân ] nam nếu bàn về hôn nhân , cần phải phối đại hai tuổi , mới có thể yên ổn vô sự , như là thê phòng phối nhỏ, có thể phòng nửa đường phân chiết . Nữ mệnh giúp chồng vô duyên , lưỡng cường hai cứng rắn , khó tránh khỏi thường xuyên bất hoà . Bốn mươi giao tiến , phải an thái tuế , kiền tế tổ trước , thứ có thể giải ách tiêu tai , lấy nghênh may mắn .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài không đủ , sơ vận ở giữa , làm việc còn có thể , luyến tiếc ư lúc này , người trẻ tuổi vi , không thể lớn đưa sự nghiệp . Trung hạn giao tiến , tuy nhiên làm việc không được nghịch , nhưng mà một vầng minh nguyệt , còn giúp mấy điểm mây bay , mạt vận rốt tốt , có thể đại hưng sự nghiệp .

Mười một cung hai lần: chấn nhà mệnh

【 thơ nói ] sinh thành đoán trạch chấn gia môn , hậu phúc lưu cùng tử tôn cày , trung hạn chở tới nhà dần dần hứng , cốt nhục đoàn chúc mừng khí mới .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , có thể trèo cao thân , sớm không xứng với lợi nhuận , chậm thì Angie . Nữ mệnh giúp chồng hữu duyên , tương trợ đắc lực . Hồng án tướng trang , tề mi có thể đến già , mà mà tứ đức đều tôn , phụ đức đủ thức , không có diễm phúc nhân , bưng không thể được nó hiền thục . Nếu như đi ra ngoài rời xa , càng thuộc thích hợp .

【 tài vận ] Chính Tài thường thường , thiên tài có hạn , sơ vận giao tiến , vất vả bôn ba , là nhân làm việc làm chủ , như thế hoàn toàn không có thu hoạch . Trung hạn ở giữa , cơ vận dần dần tốt , nhưng làm việc phải có kiên nhẫn , nếu không . . . Bộc mười hàn , vẫn là cũ . Mạt hạn càng tốt đều có thể tránh gia nghiệp .

Mười một cung bốn độ: hậu phúc mệnh

【 thơ nói ] được rộng lượng chỗ mà rộng lượng , làm gì dùng song mi nhăn không ra , còn nếu trung niên mệnh không ăn thua gì , đến lúc đó danh lợi cùng đi .

【 hôn nhân ] hôn nhân mỹ mãn mong muốn , vô luận tảo hôn chậm cưới , đều thuộc về thích hợp , nam mệnh thê phòng hiền thục , nữ mệnh giúp chồng duyên cũng nhiều. Tốt nhất đi ra ngoài rơi xa quê hương , tự nhiên mỗi bên sự tình thuận cát . Nhưng mà trung hạn giao tiến , trong số mệnh e rằng có khắc tinh , ắt phải cẩn thận đề phòng , thứ năng lực tề mi đến già .

【 tài vận ] Chính Tài tám phần , thiên tài không nhiều , sơ trong hạn vận , vất vả bôn ba , cần kiên nhẫn làm việc , chậm đợi thời cơ , tiếp xúc không thể không an phận đòi hỏi quá đáng , tự chuốc họa sự tình . Mộ vận giao tiến , rất có một phen thuận cảnh , đông làm phương tây thành , khắp nơi vừa lòng .

Mười một cung lục độ: kiển tu mệnh

【 thơ nói ] thế sự do trời đừng cầu mãi , cần biết phúc lộc hướng các ngươi lưu , cùng năm trạch gấm vóc khó như ý , cảnh già vui vẻ liền không được ưu .

【 hôn nhân ] nam mệnh thê phòng phối cùng lắm lợi nhuận , sợ phòng nửa đường phân chiết , tốt nhất nhị cửu phối thân , mới có thể vô xúc phạm . Nữ mệnh vợ hiền thục , giữ gìn gia chính có dư , cá nước hợp nhau , có thể bốc tề mi giai lão . Như năng lực đi ra ngoài rời xa , tự nhiên phá lệ thuận lợi .

【 tài vận ] Chính Tài mười phần , thiên tài không nhiều , sơ hạn thường thường , thủ chi tắc cát , động thì bất lợi . Ba mươi giao tiến , tiến nhập hoàn cảnh tốt , làm việc suông sẻ , khắp nơi vừa lòng . Buôn bán doanh mưu , có thể lấy được lời nhiều , như phải ra ngoài , cần đi đông nam , tự có quý nhân trợ giúp .

Mười một cung tám độ: xán lạn mệnh

【 thơ nói ] cốt nhục ánh sáng chói chang khí tượng huy , gia tài thịnh vượng chiếu phú quý , an cư vui vẻ hưởng an khang phúc , mạt hạn người giương có xa uy .

【 hôn nhân ] nam mệnh nếu như thê phú nhỏ phối , tất nhiên khó đến đầu bạc , cần phải phối năm thứ hai đại học tuổi , phương đáng kiêng kị xúc phạm . Nữ mệnh vợ hiền thục , vượng phu duyên cũng khá . Trung vận ở giữa , cần phòng khẩu thiệt , tốt nhất đi ra ngoài rời xa , có thể miễn tai tinh kế lâm , nhưng mà trong số mệnh đã định trước , tổng như thế khó giai người già .

【 tài vận ] Chính Tài cực thịnh , thiên tài không khỏi , nhưng tiền tài bất nghĩa , chớ đòi hỏi quá đáng , miễn tư ngoài ý muốn của bất trắc . Trung hạn giao tiến , tài vận nhật tiến sôi nổi , lúc này cần an thái tuế , lấy nghênh cát tường , buôn bán doanh tìm , định bốc một vốn bốn lời .

Mười hai cung

Mười hai cung: an khang mệnh

【 thơ nói ] an khang mệnh vô sầu ruột , hòa hợp dụng tâm điền tuổi thọ dài , lập chí ôn hòa trung hiếu đạo, vinh hoa vui vẻ qua thời gian .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , có phượng hoàng tìm phượng của trưng , mà mà nữ mệnh Thục Trinh song toàn , tứ đức gồm nhiều mặt , giúp chồng duyên quá mức đủ . Chỉ e trung hạn phòng có xúc phạm , tốt nhất đi ra ngoài xa mà tránh hắn. Tất an thái tuế , cũng năng lực may mắn , cá nước mặc dù vui vẻ , cuối cùng không thể giai đầu bạc , uyên minh tiền định , không thể cưỡng cầu .

【 tài vận ] Chính Tài còn đủ , thiên tài không nhiều , sơ hạn giao tiến , liền có thể đại triển hoành đồ , làm việc khắp nơi vừa lòng . Buôn bán mưu lợi , tự nhiên đến thị gấp ba . Đầu cơ sự nghiệp , lúc này không thích hợp . Mộ vận thời điểm , một được một mất , lui giữ thì an .

Mười hai cung hai lần: phúc dày mệnh

【 thơ nói ] không cần phải làm lộc qua bằng sinh , một mình lập gia đình phúc không trải qua , sớm có phúc tinh thường chiếu mệnh , nhâm quân bước đi đủ kiểu thành .

【 hôn nhân ] nếu bàn về hôn nhân , bất luận sớm phối chậm cưới , đều thuộc về không sao . Đi ra ngoài xa đừng, sợ có ngoài ý muốn của lo , tốt nhất ở nhà an thủ , có thể lân cận mưu sự , tương đối thoả đáng . Trung hạn giao tiến , trên dưới một mạch , gia chính trong ngoài , có thể không cần lo lắng .

【 tài vận ] Chính Tài còn đủ , thiên tài tuy có không nhiều . Sơ hạn ở giữa , làm việc mặc dù bất thuận toại , như năng lực giám miện luận sắc , nhìn gió giương buồm , khắp nơi không bị người lấn . Trung niên hồng vận thuận lợi , đi vào mây xanh , tiền đồ bằng phẳng , lớn mật tiến lên .

Mười hai cung bốn độ: biểu dương mệnh

【 thơ nói ] môn đình danh vọng mệnh bất phàm , an bang định quốc là năng lực , nắm quyền lớn làm ngàn tướng, uy linh xa gần bốn phương truyền .

【 hôn nhân ] hôn nhân phối cùng lắm lợi nhuận , trung hạn rất có thương khắc , tốt nhất nhỏ phối một tuổi , có thể giảm bớt khắc tinh . Nhưng mà trong số mệnh cường ngạnh , chỉ cần hai cứng rắn đủ hợp , giúp chồng duyên cũng có , tương lai nước mưa tương đắc , định bốc giai lão trăm năm . Chừng bốn mươi , tốt nhất đi ra ngoài kiêng kị , có thể miễn tai tinh .

【 tài vận ] Chính Tài còn vượng , thiên tài cũng nhiều, đông tây nam bắc , khắp nơi gió xuân , làm việc thuận cảnh , kiện kiện có thể vừa lòng . Buôn bán năng lực chiêm đại lợi , như có thể cứu bần giúp đỡ trong lúc khó khăn , quảng chủng âm đức , không khó đại hiển môn đình , làm rạng rỡ tổ tông .

Mười hai cung lục độ: đạt đến quý mệnh

【 thơ nói ] mệnh này uy quyền không thể ngăn hồ sơ , công danh cao bẩm vị triều đình , vinh hoa phú quý ai có thể cùng , tích ngọc đống kim tràn đầy trữ kho .

【 hôn nhân ] nam mệnh thê phòng cần phải phối nhỏ, mọi thứ đều năng lực an thuận , nếu như phối hôn qua lớn, chẳng những thường sinh thị phi , mà mà phải phòng thương khắc . Trung vận giao tiến , vô luận nam nữ , giữa phu thê , phải phòng bất hoà bất an , tốt nhất đi ra ngoài kiêng kị , hoặc an thái tuế , có thể tìm may mắn , thứ năng lực gia nghiệp tường an , cùng giai đầu bạc .

【 tài vận ] Chính Tài thịnh vượng , thiên tài còn đủ , sơ hạn giao tiến , tài bạch sôi nổi có thể tiến . Đông tây doanh mưu , đến lúc đó cần phải chịu đựng thủ , tạm chờ đợi khi thì minh .

Mười hai cung tám độ: hồng phúc mệnh

【 thơ nói ] đường này sanh ra phúc tự hồng , điền viên gia nghiệp nhất thịnh vượng,may mắn , bằng sinh áo lộc sinh doanh định , nhất thế vinh hoa vạn sự thông .

【 hôn nhân ] sớm phối hôn nhân , sợ phòng bất lợi , đợi vân vân hai mươi bốn tự có mỹ mãn hôn nhân sự tình mong muốn . Nữ mệnh vợ hiền tuệ , công việc quản gia không lộn xộn , giúp chồng duyên đủ , có thể đồng mưu , như năng lực rơi xa quê hương xa xuất , định bốc thịnh vượng,may mắn tròn đầy , nếu như không rời tổ địa , thận phòng nhẹ hơi thở khó dục , trung hạn ở giữa , cần an thái tuế , để tránh tai tinh .

【 tài vận ] Chính Tài cực vượng , thiên tài không phân , buôn bán còn lợi nhuận , có người trợ giúp , sơ hạn ở giữa , đơn giản tài đến tài đi , khó được tích trữ , trung vận giao tiến , tài nguyên nhật lúc sôi nổi , đến lúc đó có thể lui giữ điền viên .

Mười 三 cung

Mười 三 cung: phát đạt mệnh

【 thơ nói ] sớm tuổi cuối đời cao vút thông , hưng gia phát đạt tại trong số mệnh , điệp lộc tài nguyên an bài định , quả là nhân gian một tài ông .

【 hôn nhân ] sớm phối hôn nhân , cần phòng thương khắc , cần đợi hai mươi lăm . Sẽ có phú quý phu duyên , vô xung vô khắc , tướng trang tề mi , tự nhiên tệ thủy Cocacola . Bốn mươi giao tiến , đùa nghịch phòng phân chiết , tốt nhất đi ra ngoài đi xa , có thể kiêng kị tai tinh . Nam mệnh thận phòng trong số mệnh song thê , không khỏi tơ tằm la lần nữa kết lại , cần để phòng là "Dạ."

【 tài vận ] Chính Tài mười phần , thiên tài không nhiều , sơ hạn bằng ư , thủ của tài cát . Động thì bất lợi , ba mươi giao tiến , không ngừng nhập giai cảnh , làm việc suông sẻ , khắp nơi vừa lòng , buôn bán doanh mưu , có thể lấy được hậu lợi nhuận , như phải ra ngoài , cần đi đông nam , tự có quý nhân trợ giúp .

Mười 三 cung hai lần: vinh hoa mệnh

【 thơ nói ] một khi bảng điều khiển đề danh , hiển tổ hoa tông lập đại huân , áo lộc tất nhiên bắt đầu dụ đủ , trang viên tài bạch càng phong phú .

【 hôn nhân ] hôn nhân nhất định sẽ có mỹ mãn mong muốn , vô luận tảo hôn chậm kết liễu , đều thuộc về thuận lợi . Mà mà nữ mệnh giúp chồng duyên quá mức đủ , vợ đắc lực , gia chính có thể chớ dung ngoái đầu nhìn . Nhưng mà nam mệnh ưu lệ mặc dù đốc , diễm phúc tuy có , mà làm trung hạn ở giữa , cũng thuộc khó tránh khỏi mồm mép , như năng lực rời xa , hoặc an thái tuế , tự nhiên có thể kiêng kị .

【 tài vận ] Chính Tài mười phần , thiên tài cũng nhiều, hồng vận trường sinh , làm việc thuận cảnh , buôn bán doanh mưu , tốt nhất thủ cựu , như làm đầu cơ kinh doanh , sợ phòng thất bại . Mộ vận giao tiến , đông làm phương tây thành , khắp nơi được người hoan nghênh , đến lúc đó lui giữ là thích hợp .

Mười 三 cung bốn độ: đẫy đà mệnh

【 thơ nói ] mệnh này đẩy tới lễ nghĩa thông , cả đời phúc lộc dụng vô tận , ngọt chua đau khổ cay đều là thưởng qua , cuồn cuộn tài nguyên ổn mà phong .

【 hôn nhân ] hôn nhân có cực kỳ mỹ mãn của việc hôn nhân có thể được , phía tây nam phương của việc hôn nhân là tốt , đông bắc hai phương bình bằng , như tìm bắc triều của thân , không thấy thuận lợi . Nữ mệnh giúp chồng mặc dù có duyên , nhưng mà âm thầm có xung , bốn mươi ngoài ra , còn khó tránh khỏi có khắc thương của lo , tốt nhất đi ra ngoài đi xa , có thể kiêng kị tai tinh .

【 tài vận ] tài đến tài đi , đến tay liền không , trung hạn giao tiến , làm việc vừa lòng , đông làm phương tây thành , khắp nơi được người hoan nghênh , chính có thể đại đưa hồng nghiệp , nhưng mạo hiểm sự tình . Làm của cần phòng trượt chân .

Mười 三 cung lục độ: đại phú mệnh

【 thơ nói ] quân là nhân gian áo lộc tinh , vạn kim kinh tính không cần tránh , cho dù phú quý do thiên định , an sự tình vinh hoa độ cả đời .

【 hôn nhân ] hôn nhân mỹ mãn , phú quý có thể trèo , nhưng mà tảo hôn bất lợi , tốt nhất gần ba mươi kết liễu chẵn . Trong số mệnh cầm giữ gia chính có dư , mà mà thục đức đều bị , hòa ái dễ gần . Nếu có thể hòa hợp loại nội tâm , có thể tự trăm thủ giai lão .

【 tài vận ] Chính Tài cực vượng , thiên tài cũng khá , vã sơ vận giao tiến , không thấy chiêm tay , cho đến giao tiến trung hạn , nam thông bắc đạt đến , không có gì bất lợi , buôn bán doanh mưu , đại thuận hồng lực , định bốc một vốn bốn lời , mộ trùm càng tốt , đại thắng thanh xuân .

Mười 三 cung tám độ: đại quý mệnh

【 thơ nói ] cuộc đời phúc lộc tự nhiên đến, danh lợi gồm nhiều mặt mang thọ giai , nhạn tháp đề mệnh là khách quý , áo bào tím kim mang đi kim cấp .

【 hôn nhân ] hôn nhân mỹ mãn mong muốn , vô luận tảo hôn hôn nhân muộn , đều thuộc về thích hợp . Nữ mệnh hiền thục , giúp thất chi duyên cũng nhiều, tốt nhất đi ra ngoài rơi xa quê hương , tự nhiên mỗi bên sự tình thuận cát , hoà hợp êm thấm , gia chính trong ngoài , có thể không cần lo lắng .

【 tài vận ] Chính Tài cực vượng . Thiên tài cũng khá , nhưng sơ vận giao tiến , không thấy thuận tay , tài đến tài đi . Đơn giản trên sông chi lưu , cho đến giao tiến trung vận , nam thông bắc đạt đến , khắp nơi gió xuân , thế lửa lợi nhuận đạt đến , mộ vận càng tốt , đại thắng thanh xuân .

Mười bốn cung

Mười bốn cung: quan lộc mệnh

【 thơ nói ] mệnh chủ là cung phúc lộc dài, phú quý có được thật không phải thường , danh đề kim tháp truyền bảng , định trung cao khoa thiên hạ giương .

【 hôn nhân ] nam mệnh trung một thê một thiếp , sớm đã đã định trước , hai mươi ngoài ra , có cao thân có thể trèo . Nữ mệnh hiền thục , có việc cùng bàn , tứ đức sẵn sàng , giúp chồng hữu duyên , có thể giai đầu bạc , chừng bốn mươi tuổi , đào hoa cũng vượng , trên dưới hòa thuận , trong ngoài cũng vậy ung túc .

【 tài vận ] Chính Tài mười là, thiên tài cũng nhiều, sơ hạn ở giữa , đại triển hồng nghiệp , làm việc khắp nơi thuận tay , trung hạn cứ thế mộ vận , tài bạch miệng tiến sôi nổi , kinh doanh sự nghiệp , có thể được lời nhiều , đi ra ngoài cần đi đông bắc phương , tự có quý nhân trợ giúp .

Mười bốn cung hai độ: phú quý mệnh

( thơ nói ) mệnh này sanh ra khác nhiều công hầu khanh tướng ở trong đó cả đời tự có tiêu xa phúc vinh hoa phú quý vạn thế long ( tài vận ) Chính Tài mười phần thiên tài tám phần

Nguồn: 命宫宫度四句古诗定终身命和财运
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”